e-Biuletyn/5/2009, numer (5), 4.08.2009

e-Biuletyn/5/2009, numer (5), 4.08.2009
Współpraca zagraniczna KIDP
 
Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w serwisie KIDP, w zakładce "Za granicą". Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest od 2006 r. jest członkiem Confederation Fiscale Europeenne (CFE) - europejskiej organizacji zrzeszającej narodowe organizacje i stowarzyszenia doradców podatkowych z większości państw europejskich.
W części serwisu KIDP poświęconego współpracy zagranicznej, znajdą Państwo informacje o działalności Komisji Międzynarodowej KRDP oraz dokumenty CFE:
- Europejski Raport Podatkowy za lipiec 2009 (a także za wcześniejsze miesiące),
- Raport Zespołu Roboczego CFE do Spraw Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dotyczący pokrywania strat w ramach Unii Europejskiej w przypadku osób fizycznych i spółek prowadzacych działalność gospodarczą w formie zakładu oraz
- Newslettery CFE.
Zamieszczane teksty publikowane są w oryginalnej wersji językowej, w jakiej KIDP otrzymała z CFE.

ZADAJ PYTANIE
 
Zapraszamy Państwa do zadawania pytań związanych z codziennym funkcjonowaniem kancelarii podatkowych w zakresie organizacji biura, zarządzania pracownikami oraz marketingu.
Jeśli chcieliby Państwo wiedzieć, jak przeprowadzić z klientem udaną rozmowę o podwyżce honorarium, poszukują Państwo sposobu na uniknięcie odejścia sprawdzonych pracowników lub skutecznych i zgodnych z prawem oraz zasadami etyki instrumentów pozwalających zdobyć nowe zlecenia i utrzymać dotychczasowych klientów – zapraszamy do zadawania pytań.
W tym celu prosimy o wypełnienie formularza Zadaj pytanie. Odpowiedzi będą zamieszczane w kolejnych wydaniach e-Biuletynu.
PODATKI
 
Kolejna nowelizacja ustawy o PIT
Sejm zaakceptował trzy z czterech senackich poprawek do nowelizacji ustawy o PIT. Nowelizacja zwalnia z podatku zapomogi dla pracowników do kwoty 638 zł rocznie, wypłacane ze środków zakładowych lub z międzyzakładowych organizacji związkowych. Ponadto, podatek nie będzie odprowadzany m.in. od świadczeń rzeczowych i pieniężnych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - do 380 zł w roku podatkowym.Prezydent podpisał ustawę w dniu 29 lipca 2009 r.

 
Opodatkowanie usług transgranicznych
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, której celem jest dostosowanie krajowych przepisów do regulacji wspólnotowych, w szczególności do Dyrektywy 2008/8/WE zmieniającej przepisy dotyczące świadczenia usług. Zgodnie z nowelizacją zakłada się wprowadzenie ogólnej zasady opodatkowania usług w kraju, w którym ma siedzibę nabywające je firma. Zaś w przypadku świadczenia usług, na rzecz podatników oraz osób prawnych niebędących podatnikami zidentyfikowanymi dla potrzeb VAT w innym państwie UE niż państwo siedziby usługodawcy, obowiązek ich rozliczenia spoczywałby na usługobiorcy.
 
Nowa forma darowizny - darowizna na wypadek śmierci
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (m.in. ustawy o pcc). Nowelizacja ma wprowadzić do systemu prawa nową formę nabycia majątku - umowę darowizny na wypadek śmierci. Darowizna na wypadek śmierci będzie podlegać tym samym zasadom opodatkowania, co darowizna tradycyjna.
 
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI
 
Jak udokumentujesz eksport towaru?
Dostawa towaru jest uznana za eksport wówczas, gdy podatnik posiada potwierdzenie wydane przez stosowny urząd celny wywozu towaru z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty. Ustawa o VAT nie wymaga, aby podatnik posiadał dokument celny potwierdzający rozpoczęcie procedury wywozu na terytorium kraju.
Wyrok WSA w Opolu z 10 czerwca 2009 r., I SA/Op 176/09
 
Sąd powinien odmówić stosowania rozporządzenia niezgodnego z ustawą
Kwestionując zgodność rozporządzenia z ustawami, Trybunał często wyznacza czas na zmianę przepisu, ale sądy od razu powinny odmawiać jego stosowania.
Wyrok NSA z 15 lipca 2009 r., I FSK 1166/08
 
Czy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu alkoholem etylowym zwolnionym od akcyzy musi złożyć zgłoszenie rejestracyjne?
Skoro spółka prowadzi działalność w zakresie obrotu alkoholem etylowym całkowicie skażonym, wymienionym w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, nie ma obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.
Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 lipca 2009 r., IPPP3/443-468/09-2/CS
WSKAZÓWKI PODATKOWE

Sprawdź, kto wymierza i pobiera VAT z tytułu importu towarów czytaj więcej
 
Polityka rachunkowości a rozliczanie kosztów podatkowych remontów w czasie czytaj więcej
 
Brytyjski sposób na walkę z oszustwami podatkowymi czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.