e-Biuletyn/4/2017, numer (4), 28.04.2017

e-Biuletyn/4/2017, numer (4), 28.04.2017
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Najbliższe ślubowanie 8 maja 2017 r. ZMIANA MIEJSCA I GODZINY Szczegóły

KPMG informuje o przedłużeniu rejestracji do konkursu podatkowego do 7 maja Szczegóły

Dr Mariusz Cieśla udzielił komentarza PAP i Rzeczpospolitej o VAT Szczegóły

Polska Agencja Prasowa o akcjach PIT Krajowej Izby Doradców Podatkowych Szczegóły

2 MAJA 2017 - BIURO KIDP BĘDZIE ZAMKNIĘTE Szczegóły


Relacja ze 139 posiedzenie Fiscal Comitee CFE Indirect Tax odbytego w budynku Business Europe, Avenue de Cortenbergh 168, Brussels dn. 31.01.2017 r.

Spotkanie rozpoczęło się od ogólnego powitania wszystkich członków Fiscal Comitee o godzinie 9:00 przez Panią Stellę Raventos Przewodniczącą Fiscal Comitee CFE. Zaprosiła ona wszystkich do większego zaangażowanie w pracę na rzecz CFE oraz do ciągłego opiniowania projektów ustaw, rozporządzeń i dyrektyw wydawanych przez instytucje UE. Stwierdziła, że CFE poprzez działalność w Europarlamencie ma wpływ na kształt prawa unijnego, czy to zawodowego, czy też podatkowego.

Pani Przewodnicząca przedstawiła wszystkim zgromadzonym Pana Donato Raponi, Acting Director of EU Commission Indirect Taxation and Tax Administration, European Commission. Pan Raponi przedstawił członkom CFE najnowsze planowane zmiany w prawie podatkowym, uwzględniając przede wszystkim postęp w propozycjach reform systemu VAT z uwzględnieniem VAT Action plan opracowywanego przez Komisję Unii Europejskiej. W planie są daleko idące zmiany w systemie m. in:

1. Usunięcie przeszkód w handlu elektronicznym poprzez stworzenie Digital Single Market - jednego rynku cyfrowego dla całej UE. Komisja UE zaprezentowała projekt legislacyjny w tym zakresie dnia 01 grudnia 2016 r.

2. Specjalny pakiet VAT dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw celem usprawnienia ich działania na wspólnym, jednolitym rynku. Pod koniec 2017 roku Komisja UE przedstawi specjalny schemat rozliczeń VAT pomiędzy małymi przedsiębiorstwami.

3. Luka w systemie VAT sięga już 15,2% przewidywanych wpływów z tego tytułu w całej UE. Stanowi to kwotę 170 mld EUR rocznie. W związku z tym Komisja podejmuje pilne kroki celem zwalczania tego zjawiska zarówno na szczeblu UE jaki i poszczególnych krajów. Według Pana Raponi Komisja UE jest w stanie walczyć z tym zjawiskiem poprzez:
a) zwiększenie współpracy pomiędzy krajami członkowskimi UE i krajami spoza UE
b) zwiększenia skuteczności administracji podatkowej
c) zachęcanie podatników do prawidłowego rozliczania z tytułu VAT i zwiększenie ich świadomości podatkowej oraz zagrożeń wynikających z przestępstw w VAT

4. Ponieważ system przejściowy VAT generuje wiele nadużyć Komisja dąży do wprowadzenia jednolitego modelu VAT opartego na płatności VAT nawet w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i usług. Docelowy system jednolitego rynku UE ma stosować jedną stawkę VAT - zostanie ona ustalona na poziomie 15%.

W wyniku dyskusji okazało się, że o ile poszczególni eksperci działający w dziedzinie inicjatyw legislacyjnych dotyczących VAT, w tym również eksperci z CFE, są żywo zainteresowani zmianami, o tyle politycy państw członkowskich UE nie wykazują specjalnej woli zmian. Pan Raponi dał przykład prac z ostatniego tygodnia, gdy jednego dnia spotkali się specjaliści prawa podatkowego szeroko i przez cały dzień dyskutując i opracowując projekty zmian w VAT, a drugiego dnia spotkali się przedstawiciele rządów krajów członkowskich. Spotkanie tych ostatnich zakończyło się przed lunchem bez dojścia do porozumienia w żadnej z omawianych kwestii.

Po dyskusji z Panem Raponii członkowie Fiscal Comitee Indirect Tax, pośród nich dr Mariusz Cieśla przedstawiciel KIDP, przeszli do innej sali celem omówienia dokumentu sprawozdawczego opracowanego przez VAT Forum. Zaprezentowano tam zapytania z VAT Forum dotyczące praktyk poszczególnych krajów i ich wysiłków celem uszczelnienia systemu VAT. Dr Mariusz Cieśla zaprezentował najnowsze zmiany w ustawie VAT mające na celu zapobieganie nadużyciom i wyłudzeniom VAT w Polsce. Dodatkowo omówiono projekty opinii dotyczących zmian systemu VAT w UE.

W międzyczasie Pan Piergiorgio Valente Przewodniczący CFE zdawał na głównej sali relację z udziału w Platform for Tax Good Governance, Aggressive Tax Planning and Double Taxation. Z relacji jakie dotarły do dra Mariusza Cieśli po spotkaniu Fiscal Comitee Indirect Tax wynika, że UE pracuje nad rozwiązaniami prawnymi penalizującymi doradców podatkowych z tytułu udziału w planowaniu agresywnych rozwiązań podatkowych.

Po wystąpieniu Pana Valente swoje wystąpienie miał Uwe Ihli Head of Sector of Corporate tax directives & Common Consolidated Corporate Tax Base, European Commission. Z relacji kolegów z Fiscal Comitee Direct Tax dr Mariusz Cieśla dowiedział się, że Uwe Ihli mówił o wspólnej podstawie opodatkowania przedsiębiorstw na terenie UE. Wywiązała się dyskusja dotycząca poszczególnych środków jakie będą stosowane w celu wdrożeń tego rozwiązania w państwach członkowskich.

Niestety ponieważ dr Mariusz Cieśla nie mógł uczestniczyć w dwóch posiedzeniach jednocześnie bliższe szczegóły nie są mu znane. Na przyszłość KIDP powinno być reprezentowane przez co najmniej dwie osoby na spotkaniach Fiscal Comitee ze względu na to, że komitet jest podzielony na dwie części eksperckie tj. podatku bezpośredniego i podatku pośredniego. Umożliwi to właściwą reprezentację KIDP na posiedzeniach oraz czynne uczestnictwo w tych gremiach.

dr Mariusz Cieśla
Skarbnik KRDP


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna
10 kwietnia 2017 - Krajowa Administracja Skarbowa - wykładowca: Sebastian Ząbczyk, doradca podatkowy.
26 kwietnia 2017 - Wrocław: Nieruchomości w prawie podatkowym w 2017 r. - wykładowca: Stella Brzeszczyńska.

Wydarzenia
W dniu 7 kwietnia w auli Uniwersytetu Śląskiego odbył się finał VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, w którym uczestniczyło troje uczniów - laureatów Dolnośląskiego konkursu: Oktawian Stefaniak, Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Bogatyni, Wiktoria Szczepańska, I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Bolesławcu, Aleksandra Tyczyńska, Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu

LUBELSKI OKIDP

Kluby Doradcy Podatkowego
W ostatnią środę wzorem wcześniejszych miesięcy odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Doradcy Podatkowego.

Wydarzenia
Przedstawiciele Zarządu Lubelskiego Oddziału KIDP w dniu 3.04.2017 r. wzięli udział w Gali Finałowej Ogólnopolskiego Konkursu z Publicznego Prawa Gospodarczego „Szafirowe Paragrafy” organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”. Prace konkursowe oceniała komisja składająca się z pracowników naukowych UMCS. Pod nadzorem prof. dr hab. Mariana Zdyba. Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został student KUL Łukasz Pogonowski.

W dniu 06.04.2017 r. Przewodnicząca Bożena Zybura, Sekretarz Krzysztof Matysiewicz LOKIDP i Roman Pitucha członek KRDP uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Samorząd. Między decentralizacją a centralizmem”, której organizatorem było Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS pod przewodnictwem dr Jacka Sobczaka.

Bożena Zybura
Przewodnicząca Zarządu LOKIDP

ŁÓDZKI OKIDP

Promocja zawodu doradcy podatkowego
Spotkanie przedstawicieli Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP:
Dnia 24 marca 2017 r. z inicjatywy Łódzkiego Oddziału KIDP odbyło się w Łodzi spotkanie Przedstawicieli Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP.

Spotkanie miało na celu podjęcie wspólnych działań dotyczących promocji zawodu doradcy podatkowego, uzgodnień propozycji zmian w prawie wewnątrzkorporacyjnym a także przedyskutowanie tematyki zagrożeń, ochrony i przyszłości zawodu doradcy podatkowego oraz funkcjonowania Samorządu.

Rada Biznesu przy Wydziale Prawa i Administracji UŁ:
Łódzki Oddział KIDP, na mocy porozumienia zawartego dnia 28 marca 2017 r. z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przystąpił do Rady Biznesu przy WPIA UŁ.

Porozumienie o współpracy ma na celu min. wymianę doświadczeń, organizację działań naukowych i popularyzujących naukę jak i również promocję zawodu oraz wzmocnienie wizerunku doradcy podatkowego.

Konkurs Wiedzy o podatkach:
Ośmiu finalistów wyłonionych podczas II etapu Piątego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach reprezentowało region łódzki podczas etapu ogólnopolskiego, który odbył się 7 kwietnia w Katowicach.

Troje uczniów z naszego regionu znalazło się w gronie finalistów Konkursu:
III miejsce zajął uczeń Michał Polewiak - Zespół Szkół numer 1 w Wieluniu
IV miejsce zajął Dawid Ingier - ZSP nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
VII miejsce zajęła Karolina Włodarczyk - Zespół Szkół numer 1 w Wieluniu

Działalność szkoleniowa
10 kwietnia 2017 r. - „Odpowiedzialność karna podatnika i jego pełnomocnika”.
26 kwietnia 2017 r. - „Wybrane problemy podatku VAT”- wykładowca: Tomasz Michalik - doradca podatkowy, ekspert sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych.
27 kwietnia 2017 r. - „Prawo pracy”- wykładowca: Przemysław Pogłódek - specjalista z zakresu prawa pracy.

Na 8 maja 2017 r. zaplanowane są warsztaty obejmujące tematykę zasad ubioru (dress code) doradcy podatkowego, zasad prowadzenia rozmów biznesowych oraz pozabiznesowych przez doradcę podatkowego.

Warsztaty poprowadzi Irena Kamińska-Radomska (The Protocol School of Poland ) - doktor nauk ekonomicznych, od 1997 roku certyfikowany trener i konsultant etykiety biznesu, protokołu dyplomatycznego i sztuki wystąpień publicznych.

MAŁOPOLSKI OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w kwietniu 2017 r. oraz plany na maj 2017 r.

W dniu 4 kwietnia w Małopolskim Oddziale KIDP odbyło się szkolenie „Rozliczanie podatku u źródła. Zasady opodatkowania dochodów osiąganych z zagranicy” natomiast 26 kwietnia warsztaty „Procedury przy kontroli podatkowej, postępowaniu kontrolnym i postępowaniu przed sądem administracyjnym”.

W dniu 20 kwietnia 2017 r. w ramach „spotkania czwartkowego” odbyło się spotkanie na temat reformy służb skarbowych w Małopolsce i powołania Krajowej Administracji Skarbowej, które poprowadzili pracownik Izby Administracji Skarbowej w Krakowie oraz funkcjonariusz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.

W maju zaplanowano następujące szkolenia i warsztaty:
- 9 maja warsztaty „Procedury przy kontroli podatkowej, postępowaniu kontrolnym i postępowaniu przed sądem administracyjnym”, które poprowadzi p. Piotr Jańczak,
- 22 maja szkolenie „Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego w 2017. Kontrola celno - skarbowa i podatkowa przedsiębiorców”, które poprowadzi dr Dariusz Strzelec.

W dniu 27 maja w Teatrze Scena STU w Krakowie odbędą się uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia spektaklu „Kolacja na cztery ręce”.

Małopolski Oddział KIDP przystąpił do powołanego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie.

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie w/w Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w UMK przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w UMT przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Akcji START BIZNES. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Akcja ma na celu wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, która będzie świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów takiej jednorazowej porady. Zapraszamy do włączenia się w w/w akcję.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.

PODKARPACKI OKIDP

Dzień Doradcy Podatkowego
Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu zorganizowanym z okazji Dnia Doradcy Podatkowego, które odbędzie się w dniach 12-13 maja 2017 r. w Spa Hotel Splendor **** Siedliska 495, 36-042 Lubenia http://spahotelsplendor.pl/kontakt (WSPÓŁRZĘDNE GPS: N49° 56’ 15.723” - 49.937701, E21° 56’ 28.626” - 21.941285)
Szczegółowa informacja o spotkaniu zamieszczona jest w panelu mDoradca.
Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Podkarpacki Klub Doradcy Podatkowego
Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w Klubie Doradcy Podatkowego, czyli na spotkania mających na celu dyskusję nad obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz służące do omawiania bieżących problemów zawodowych.

Uczestnictwo w Klubie Doradcy Podatkowego jest bezpłatne i mogą w nim brać udział tylko doradcy podatkowi.

Doradca uczestniczący w spotkaniu Klubu każdorazowo otrzyma 3 punkty z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W dniu 30 maja 2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się kolejne spotkanie. (miejsce zostanie podane w terminie późniejszym). Zgłoszenia przyjmowane są poprzez panel mDoradca.

Bardzo prosimy o przesłanie na adres podkarpacki@kidp.pl w terminie do dnia 22 maja br. propozycji zagadnień .

Szkolenia
Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP:
- 16.05.2017 r. - „Zmiany w Ordynacji podatkowej oraz nowe regulacje w zakresie krajowej administracji skarbowej”,
- 5.06.2017 r. - „Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”,
- 21.06.2017 r. - „Podatek u źródła (WHT) po zmianach w 2017 r. - warsztaty praktyczne”.

ŚLĄSKI OKIDP

5.04.2017 r. - posiedzenie Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
6.04.2017 r. - spotkanie grupy dyskusyjnej.
6.04.2017 r. - spotkanie Przedstawicieli Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy z woj. śląskiego.
7.04.2017 r. - VII Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach.
24.04.2017 r. - zmiany w podatkach 2017, zwolnienia pdof i pdop - warsztaty podatkowe w Częstochowie.
24.04.2017 r. - szkolenie „Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego w 2017. Kontrola celno-skarbowa i podatkowa przedsiębiorców” - dr Dariusz Strzelec.
25.04.2017 r. - posiedzenie Zarządu Śląskiego OKIDP.

Dnia 7 kwietnia 2017 roku w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się VII Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowany przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. W organizowanym po raz siódmy Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach wzięli udział laureaci z 8 regionalnych finałów Konkursów Wiedzy o Podatkach: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego oraz zachodniopomorskiego. Tematem przewodnim Konkursu były Podatki samorządowe - definicja, klasyfikacja i rola, natomiast pytania dotyczyły również tematyki wszystkich podatków oraz ustawy o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami.

Zarządy Regionów Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Śląskiego oraz Wielkopolskiego podjęły się organizacji I Ogólnopolskich Regat Doradców Podatkowych, które obędą się w dniach 4-7.05.2017 r. w Wilkasach/k Giżycka na jeziorze Niegocin.

Śląski Oddział KIDP wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po raz ósmy organizuje akcję „Doradcy podatkowi dla niepełnosprawnych”. Akcja polega na udzielaniu przez doradców podatkowych bezpłatnych porad podatkowych w sprawie rozliczeń rocznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Udzielanie porad odbędzie się dwa razy w tygodniu (we wtorki i w czwartki) w godzinach od 9.00 do 15.00 w okresie od 21 marca 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku. Patronat nad akcją objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Śląski Oddział KIDP przyłączył się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy. Podczas szkolenia dla Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy w dniu 6 kwietnia br. przedstawiciele Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP starali się zainteresować Dyrektorów PUP akcją „Start Biznes”, proponując współpracę w tym zakresie.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Wielkopolski Oddział. Przypominamy, że pierwszeństwo przyjęcia na listę uczestników mają zgłoszenia potwierdzone wpłatami. Zapisy na szkolenia w panelu www.mdoradca.krdp.pl. Poniżej wykaz najbliższych wydarzeń:

27.04.2017 r. - Poznań, Restauracja „U Myśliwych” - „Klub Doradcy Podatkowego”. Podczas spotkań w ramach klubu omawiane są problemy zawodowe oraz zagadnienia wspierające funkcjonowanie kancelarii doradcy podatkowego

4-7.05.2017 r. - Jezioro Niegocin, I Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych organizowane przez Mazowiecki, Śląski, Warmińsko-Mazurski oraz Wielkopolski Oddział KIDP

11.05.2017 r. - Poznań, Kolegium Rungego Uniwersytet Przyrodniczy - „Uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego”. W programie: wykład „Psychologia biznesu w pracy doradcy podatkowego”, koncert „Pomyśl o mnie z okazji 80 rocznicy urodzin Anny German”, wręczenie nagród Laureatom konkursów i koktajl

15.05.2017 r. - Poznań, szkolenie „Opodatkowanie aportów”

17.05.2017 r. - Poznań, szkolenie „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”

22.05.2017 r. - Poznań, szkolenie „Czy podatnik, korzystając z prawa do odliczenia w VAT, pozostawał w „dobrej wierze”, nabywając towary lub usługi? Czy i kiedy podatnik dochował należytej staranności?”

25.05.2017 r. - Poznań, Klub Doradcy Podatkowego

29.05.2017 r. - Poznań, warsztaty „Ochrona danych osobowych”

08-11.06.2017 r. - Kurojady „IX Spływ Kajakowy Wielkopolskich Doradców Podatkowych”.

Promocja zawodu doradcy podatkowego
Dyżury doradców podatkowych w Urzędach Miast i Urzędach Gminy
Od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz Urzędach Gminy w Wielkopolsce polegających na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów w Urzędach prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl

Akcja START BIZNES
Zarząd WO KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w zainicjowanej przez WO KIDP ogólnopolskiej akcji START BIZNES wspierającej przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Szczegóły dotyczące akcji na www.startbiznesdp.pl

Konsultacje z zakresu podatków dla Członków Stowarzyszenia Księgowych
WO KIDP w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu od października 2016 r. do czerwca 2017 r. organizuje bezpłatne konsultacje z zakresu podatków, które są prowadzone przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatne konsultacje z zakresu rachunkowości, które są prowadzone przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje służą wymianie informacji, doświadczeń i bieżącej wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu. Wszystkich zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem bezpłatnych konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl

Konkursy
Wielkopolski Oddział KIDP włączył się w roli partnera XIV edycji Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, którego organizatorem jest Urząd Miasta Poznania. Głównym celem konkursu jest pomaganie wyróżniającym się przedsiębiorstwom, zaliczanym do sektora MSP oraz STARTUP w budowaniu trwałej pozycji na rynku poprzez stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu partnerów i potencjalnych klientów, a także promocja oraz rozpowszechnienie udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług czy technologii. Jednym z zadań korporacji jest promowanie wizerunku doradcy podatkowego jako partnera biznesowego przedsiębiorcy, zatem przyłączenie się do powyższego konkursu jak najbardziej wpisuje się w cele public relations KIDP.

Trwa II edycja Konkursu Wiedzy o Podatkach „Podatkowy zawrót głowy”, który został objęty Patronatem Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Współorganizatorem Konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Opodatkowania Przedsiębiorstw przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Celem Konkursu jest promowanie wiedzy o zawodzie oraz budowanie pozytywnego wizerunku zawodu doradcy podatkowego. Do I etapu konkursu przystąpiło ponad 50 studentów. Wkrótce III etap konkursu, który wyłoni Laureatów. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Dnia Doradcy Podatkowego w maju 2017 r.

Trwa II edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Master”. Jury konkursu wyłoniło Laureatów. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Dnia Doradcy Podatkowego w maju 2017 r.

Pozostałe informacje
Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniach ZarząduWielkopolskiego Oddziału KIDP, które odbywają się o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Romana Maya 1 w Poznaniu. Harmonogram posiedzeń na 2017 r. dostępny na www.wielkopolski.kidp.pl

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61/ 843 42 55
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl
- odwiedź Facebooka Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

Zachodniopomorski Oddział KIDP po raz siódmy wytypował laureatów Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach do udziału w finale ogólnopolskim w Katowicach. Stamtąd nasz przedstawiciel pan Henryk Kowalewski - oddelegowany do prac w komisji konkursowej- przekazał nam miłą wiadomość. Nasi licealiści po raz kolejny odnieśli sukces w ogólnopolskich zmaganiach z tematyką podatkową. I podobnie jak w latach ubiegłych to uczniowie z Gryfic okazali się być najlepiej przygotowani do konkursu. Pierwsze miejsce w finale ogólnopolskim zajął Bartłomiej Tęcza z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Cz. Miłosza w Gryficach, zwycięzca etapu wojewódzkiego. Drugie miejsce zajął jego szkolny kolega - Dariusz Pyzia, a VI - Paulina Kempara z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie. Serdecznie gratulujemy!

W ramach działalności szkoleniowej zarząd ZOKIDP zaprosił doradców podatkowych na szkolenie 3 kwietnia 2017 r. w Szczecinie nt.: „Krajowa Administracja Skarbowa - kontrowersje wokół nowych procedur kontroli, jak się przygotować”. Wykład wygłosił pan Tomasz Gzela.

12 maja w Hotelu Park w Szczecinie odbędzie się uroczysta konferencja z okazji 20-lecia doradztwa podatkowego w Polsce, 15-lecia korporacji zawodowej i Dnia Doradcy Podatkowego. Konferencja adresowana jest do doradców podatkowych oraz przedstawicieli administracji skarbowej, celnej, samorządu terytorialnego i nauki. Poświęcona będzie tematyce funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej po 1 marca 2017 r. i obowiązków oraz uprawnień pełnomocnika profesjonalnego. Przewidziano wystąpienia zaproszonych gości, m.in. z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz wykład dr Kaliny Kunowskiej. Wieczorem w dniu 12 maja br. odbędzie się Bal Doradców Podatkowych w Hotelu Park w Szczecinie. Zapraszamy na zabawę przy dobrej muzyce, wyśmienite menu i liczne niespodzianki. Niezapomniane chwile będzie można uwiecznić na zdjęciach w fotobudce. Szczegóły dotyczące obu wydarzeń dostępne są na stronie www.zachodniopomorski.kidp.pl Zgłoszenia przyjmowane są przez panel mDoradca na stronie https://mdoradca.krdp.pl/

PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018

Projekt z dnia 20 marca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Zmiana przepisów o praktyce zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

Minister rozwoju i finansów dostosował treść rozporządzenia w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych do zmian polegających na przekształceniu niektórych jednostek administracji podatkowej w inne jednostki, w których zatrudnienie może zostać uznane jako praktyka zawodowa dla tych kandydatów. Szczegóły

Prezydent podpisał pakiet przewozowy

Ochrona legalnego handlu towarami uznanymi za wrażliwe, ograniczenie poziomu uszczupleń w kluczowych dla budżetu państwa podatkach - VAT oraz podatku akcyzowym, a także zwiększenie skuteczności kontroli w obszarach obarczonych istotnym ryzykiem naruszenia obowiązujących przepisów, to zadania ustawy podpisanej przez Prezydenta RP. Szczegóły

Uwaga na limit płatności gotówkowych w przypadku umów o współpracę

Biuro Interwencji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzega przed dokonywaniem płatności gotówkowych za transakcje, w których umowa o współpracy zawarta pomiędzy przedsiębiorcami określa ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań w wysokości przekraczającej ustawowy limit płatności gotówkowych. Szczegóły

Nowe regulacje w sprawie urzędowego sprawdzenia

Organem przeprowadzającym urzędowe sprawdzenie jest naczelnik urzędu celno-skarbowego, a nie jak dotychczas naczelnik urzędu celnego - wynika z nowego rozporządzenia, które dostosowuje przepisy dot. urzędowego sprawdzenia do nowych regulacji, w szczególności do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o grach hazardowych. Szczegóły

Księgi podatkowe można opatrzyć podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Możliwość posługiwania się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP wprowadza zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

PIT: ulga prorodzinna nie jest ulgą z tytułu bycia rodzicem

Jeśli fiskus kwestionuje możliwość skorzystania z ulgi na dzieci w pełnej wysokości przez jednego z rodziców, to powinien w ramach swoich możliwości procesowych poczynić ustalenia, czy władzę rodzicielską wykonywali oboje rodzice, czy tylko jedno z nich. Tak wskazał NSA. Szczegóły

Fiskus może nawet przez 10 lat czekać na pełny zwrot odliczonego VAT

Gdy przedsiębiorca w okresie objętym korektą zrezygnował z wykonywania w części wybudowanego budynku czynności opodatkowanych i podjął czynności zwolnione z VAT, to jest zobowiązany do dokonania rocznej korekty odliczonego podatku naliczonego w wysokości 1/10 kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z jego modernizacją. Tak wynika z wyroku NSA z 15.02.2017 r. Szczegóły

VAT: pozwolenia na użytkowanie nie wiąże się z datą wykonania usługi budowlanej

Skutków podatkowych nie mogło wywołać przyjęcie przez kontrahentów w umowie, że do momentu otrzymania przez spółkę pozwolenia na użytkowanie wybudowanego budynku, nie będzie można uznać, iż usługa budowlana została wykonana. Tak wskazał NSA w wyroku z 7.02.2017 r. Szczegóły

PIT: zadośćuczynienie z ugody pozasądowej nie korzysta ze zwolnienia

Zadośćuczynienie, podobnie jak odszkodowanie, nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, jeżeli wynika ono z umowy lub ugody innej niż ugoda sądowa. Tak wskazał NSA w wyroku z 21 lutego 2017 r. Szczegóły

Utrwalona linia orzecznicza może zmienić interpretację indywidualną

Dla zmiany interpretacji indywidualnej mogą mieć znaczenie stanowiska wyrażone w konkretnych orzeczeniach, które są powszechnie akceptowane przez inne składy orzekające sądów administracyjnych. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 13.02.2017 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

CIT: bez płatności nie ma limitu

Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensatę o wartości przekraczającej 15.000 zł, bez względu na kwotę rozliczonego zobowiązania, tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 27.02.2017 r. Szczegóły

CIT: status „małego podatnika” wyznacza przychód z całej sprzedaży

Do ustalenia statusu małego podatnika należy wziąć pod uwagę zarówno przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samego podatnika, jak i sprzedaż dokonywaną przez spółkę komandytową, w której jest wspólnikiem. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły

VAT: usługa kompleksowa podlega w całości odwrotnemu obciążeniu

Świadczone przez przedsiębiorcę kompleksowe usługi budowlane (na które składają się zarówno koszty materiału jak i robocizny) podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwróconego obciążenia. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły

PCC: powołanie się na dawną umowę nie zawsze oznaczać będzie sankcyjną stawkę

Powołanie się na dawną umowę kupna prawa do działki w Pracowniczym Ogrodzie Działkowym nie spotka się z nałożeniem daniny według sankcyjnej stawki PCC. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.03.2017 r. Szczegóły

Spółka nie zapłaci za komandytariusza podatku większego niż 1000 zł

W przypadku uiszczenia podatku lub zaliczki na podatek przez spółkę komandytową w imieniu jej komandytariusza w kwocie przekraczającej 1000 zł nie dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego komandytariusza. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28.02.2017 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Wydatki na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) w kosztach spółek

Poza prowadzeniem podstawowej działalności od przedsiębiorców współcześnie oczekuje się przyjmowania odpowiedzialności za sprawy, które do niedawna były głównie obszarem zainteresowania organizacji pożytku publicznego. Oprócz korzyści wizerunkowych dla firm, które podejmują takie działania, są także korzyści finansowe. Mogą one bowiem wydatki poniesione na CSR zaliczyć do kosztów podatkowych, przy czym ważne jest aby prawidłowo je udokumentować i wykazać związek z prowadzoną działalnością. Szczegóły

Odpowiedzialność podatkowa pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT czynnego

Celem komentarza jest przeprowadzenie analizy nowej instytucji polskiego prawa podatkowego, jaką jest obowiązująca od 1.01.2017 r. odpowiedzialność pełnomocnika, który złożył zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT czynnego, za zaległości podatkowe tego podatnika powstałe w pierwszych sześciu miesiącach działalności. W artykule zbadano cel i zakres podmiotowy i przedmiotowy tej instytucji. Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa związane z niedookreślonymi sformułowaniami wykorzystanymi w konstrukcji przepisów dotyczących tego zagadnienia. Dużo uwagi poświęcono też kontekstowi unijnemu, w tym kwestii dobrej wiary pełnomocnika, która w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości może odgrywać duże znaczenie. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca podatnikiem VAT od początku 2017 r. podlega obowiązkowi przekazywania do urzędu skarbowego jednolitego pliku kontrolnego. W związku z przesłaniem JPK za styczeń 2017 r. zostały przeprowadzone czynności sprawdzające urzędu skarbowego, w wyniku których okazało się, że w ewidencji zakupu zostały ujęte faktury, wystawione przez przedsiębiorstwo X, które zostało wykreślone z rejestru VAT. W protokole z czynności sprawdzających znalazła się informacja o pouczeniu podatnika, że jeżeli będzie wykazywał faktury wystawione przez podmioty, co do których jest świadom, że nie są podatnikami VAT, sam może zostać wykreślny z rejestru VAT. Po otrzymaniu protokołu dokonana została korekta deklaracji VAT za styczeń 2017 r. W poprzednich miesiącach (w 2016 r.) podatnik również odliczał VAT z faktur wystawianych przez ww. przedsiębiorstwo X. Z nieoficjalnego źródła wiadomo, że prawdopodobnie przedsiębiorstwo X zostało wykreślone z rejestru VAT w 2015 r.
Czy w związku z czynnościami sprawdzającymi w styczniu 2017 r. podatnik jest zobowiązany do korekty wcześniejszych deklaracji VAT (za 2016 r.)? Odpowiedź i uzasadnienie

Na skutek kontroli urząd skarbowy stwierdził u podatnika tzw. „puste faktury”. Podatnik zmarł, a postępowanie podatkowe nie zostało zakończone wydaniem decyzji.
Czy urząd skarbowy będzie miał podstawy, by wydać decyzję na żonę, która zdecydowała się na przejęcie działalności męża? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.