e-Biuletyn/4/2016, numer (4), 25.04.2016

e-Biuletyn/4/2016, numer (4), 25.04.2016
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

KIDP obecna na Wielkim Teście o Podatkach w TVP 1 Szczegóły

Debata w PAP z udziałem wiceprzewodniczącego KRDP Ryszarda Małkiewicza cytowana w wielu mediach Szczegóły

Klauzula obejścia prawa nie uszczelni systemu podatkowego Szczegóły

Doradca podatkowy broni podatnika a NSA orzeka na jego korzyść Szczegóły

Cały system podatkowy wymaga naprawy - wiceprzewodniczący KRDP Dariusz M. Malinowski w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Szczegóły

Dr Mariusza Cieśla z wykładem o cenach transferowych na konferencji My Company Szczegóły

Komentarz dr Mariusza Cieśli o nowych propozycjach KE w sprawie VAT - w wielu mediach Szczegóły

Dr Mariusz Cieśla w Polskim Radio 24 o doręczeniach pism Szczegóły

Dr Mariusz Cieśla w Polskim Radiu 24 Szczegóły

Konkurs Lider Księgowości 2016 rozstrzygnięty! Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

5 kwietnia 2016 r – Nieruchomości w działalności gospodarczej (wykładowca: Stella Brzeszczyńska)
8 kwietnia 2016 r – Przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (Wykładowca: Andrzej Dmowski)
27 kwietnia 2016r - „„Kontrola podatkowa w praktyce” - praktyczne aspekty kontroli podatkowej w świetle przepisów Ordynacji podatkowej oraz Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej z uwzględnieniem zmian w przepisach od roku 2016 (Wykładowca: Michał Krawczyk)

Wydarzenia:

8 kwietnia 2016 roku w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się VI Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowany przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Z województwa dolnośląskiego wzięły udział laureatki konkursu organizowanego w naszym regionie w marcu br. Jedna z nich – Sandra Szczygieł – znalazła się w gronie ścisłych finalistek zajmując dziewiąte miejsce w konkursie ogólnopolskim.
12 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu pod honorowym patronatem Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Dolnośląskiej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja „Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją i zmiany w podatkach 2016” Wśród wykładowców – specjalistów różnych dziedzin związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej znaczący głos mieli doradcy podatkowi z naszego regionu (Dominika Tyczka, Adrian Maczura, Paweł Rutowicz, Filip Kotarski, Sebastian Ząbczyk)
Do uczestnictwa w panelu dyskusyjnym: „Płynność finansowa w firmie” została zaproszona wiceprzewodnicząca zarządu DOKIDP Danuta Bącler
18 kwietnia 2016 (IX liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu) odbyły się kolejne lekcje w cyklu „Edukacja prawna młodzieży”, w ramach projektu realizowanego przez Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich ‘Iustitia” we Wrocławiu wspólnie z DOKIDP w porozumieniu z Urzędem Miejskim Wrocławia na bazie opracowania „Apteczka prawna – lex bez łez. Lekcje poprowadził kolega Sebastian Ząbczyk

Dolnośląski Oddział KIDP ponownie włączył się do ogólnopolskiej akcji „Doradcy podatkowi dla osób z niepełnosprawnością”. Akcja polegała na udzielaniu przez doradców podatkowych
telefonicznych, bezpłatnych porad podatkowych w sprawie rozliczeń rocznych na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin przez cały kwiecień 2016.
W akcji wzięli udział: Pani Barbara Mieczkowska, Pani Dorota Białas i Pan Adrian Maczura (doradcy podatkowi) w których imieniu porad udzielali: Pani Monika Florczak i Pan Sławomir Albrewczyński.
Członkowie zarządu DOKIDP serdecznie dziękują za zaangażowanie.

Inne: Trwają prace nad organizacja kolejnej – VII edycji konferencji z cyklu „Podatki bez granic’, która odbędzie się we Wrocławiu 21-22 października 2016 r

KUJAWSKO-POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, realizując zadania statutowe, prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową. W kwietniu 2016 r. decyzją Zarządu zrealizowano szkolenie:

06.04.2016 r. „Podatek od towarów i usług - Zagadnienia związane z fakturowaniem, momentem obowiązku podatkowego oraz korektą podstawy opodatkowania, w tym ulgą na złe długi ” Prelegent: Krzysztof Woźniak
Poruszone zostały następujące kwestie:
I. Faktury wystawiane przez podatników podatku od towarów i usług
II. Problematyka refakturowania towarów i usług
III. Dokumenty korygujące treść pierwotnie wystawionej faktury
IV. Korekta podatkowa wynikająca z zastosowania „ulgi na złe długi”
Ponadto omówione zostały liczne przykłady z życia, na podstawie orzecznictwa w danym temacie, co uatrakcyjniło wykład oraz zachęciło uczestników do czynnego udziału w spotkaniu.

Zarząd KPO KIDP we współpracy z Wielkopolskim Oddziałem KIDP planuje w dniach 5-8 maja 2016r. zorganizować w Pałacu Sulisław 3-dniowe warsztaty, tj.:

5-8.05.2016 r. „Zmiany w przepisach ordynacji podatkowej - ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictw i zasad reprezentowania podatnika w kontroli podatkowej; postępowaniu podatkowym /US/ oraz postępowaniu kontrolnym /UKS/” Prowadząca: mec. Elżbieta Mucha

Promocja zawodu

Wzorem roku ubiegłego, Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP objął honorowy patronat nad V edycją Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do wyroku w sprawie podatkowej, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego, działające przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkurs na glosę kierowany jest do studentów Wydziałów Prawa i Administracji w całym kraju. Zarząd dla laureata konkursu ufundował nagrodę finansową. Wręczenie nagród odbyło się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tytułem „Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe” w dniach 15-16 kwietnia 2016r. Laureatem nagrody został Pan Mateusz Lewandowski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

ŁÓDZKI OKIDP

Zakończył się Czwarty Łódzki Konkurs Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz firmy Plagiat.pl.
Spośród 119 przesłanych prac do drugiego etapu zakwalifikowało się 90 uczniów z 26 szkół.
Podczas drugiego etapu konkursu, który odbył 10 marca br. się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, uczestnicy zmierzyli się z zestawem pytań sprawdzających wiedzę z zakresu Ustawy o Ordynacji Podatkowej oraz ustawy o Doradztwie Podatkowym.
Troje uczniów z regionu łódzkiego znalazło się wśród finalistów Ogólnopolskiego etapu Konkursu.

30 marca 2016 r. członkowie Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP Pan Jerzy Dworakowski- Wiceprzewodniczący Zarządu ŁO KIDP odraz Pan Krzysztof Podsiadło- Członek Zarządu ŁO KIDP uczestniczyli w Konferencji na temat „Perspektywy Zawodowe Absolwentów WPiA”.
Organizatorem spotkania była Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WPIA Uniwersytetu Łódzkiego.
Podczas Konferencji, prelegenci będący przedstawicielami min. doradców podatkowych, sędziów, adwokatury, notariatu, referendarzy sądowych zapoznali uczestników z wybranymi zawodami prawniczymi.
Zawód doradcy podatkowego zaprezentował Pan Jerzy Dworakowski omawiając min. warunki wykonywania zawodu, praktyki zawodowe, egzamin na doradcę podatkowego oraz Zasady Etyki Doradcy Podatkowego.

MAŁOPOLSKI OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w kwietniu 2016 r. oraz plany na maj 2016 r.

W dniu 15 kwietnia br. w Małopolskim Oddziale KIDP odbyły się warsztaty „Ceny transakcyjne. Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi”, które poprowadził p. dr Andrzej Dmowski natomiast w dniu 25 kwietnia szkolenie „Opodatkowanie nieujawnionych źródeł dochodów” poprowadzone przez p. dr. Dariusza Strzelca. Na maj w MOKIDP zostało zaplanowane szkolenie „Transakcje w obrocie nieruchomościami, spadki i darowizny”.

W dniach 4-8 kwietnia br. w MOKIDP odbyła się bezpłatna akcja pod hasłem „Doradcy Podatkowi pomagają osobom z niepełnosprawnością wypełnić PIT za 2015 r.”. Celem akcji była pomoc osobom z niepełnosprawnością w wypełnianiu zeznań rocznych za 2015 r. Tegoroczna akcja miała charakter „Dni otwartych” i polegała na bezpłatnej pomocy udzielanej przez doradców podatkowych osobom zainteresowanym bezpośrednio w kancelariach doradców podatkowych.

W kwietniu odbyło się kolejne „czwartkowe” spotkanie integracyjne doradców podatkowych.

W dniu 21 maja br. w MOKIDP odbędą się uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego. W ramach obchodów zaplanowano spektakl w Teatrze „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego oraz kolację w Restauracji C.K. Browar w Krakowie i zabawę z Dj

Małopolski Oddział KIDP zamówi pieczątki okrągłe dla doradców podatkowych, zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych. Pieczątki otrzymają doradcy MOKIDP, którzy nie zalegają z płatnościami składek członkowskich oraz złożą wniosek do Biura MOKIDP w sprawie zamówienia pieczątki.

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp. Publikowane są na nim wszelkie aktualności dotyczące MOKIDP oraz istotne fakty, wydarzenia i zmiany przepisów związane z profesją doradcy podatkowego.

PODKARPACKI OKIDP

Dzień Doradcy Podatkowego

Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza Państwa do udziału W spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Doradcy Podatkowego, które odbędzie się w dniach20/21 maja 2016 r. w Spa Hotel Splendor **** Siedliska 495, 36-042 Lubenia http://spahotelsplendor.pl/kontakt (WSPÓŁRZĘDNE GPS: N49° 56′ 15.723″ – 49.937701, E21° 56′ 28.626″ – 21.941285)
Szczegółowa informacja o spotkaniu zamieszczona jest w panelu m-Doradca.
Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Klub Doradcy Podatkowego

Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w Podkarpackim Klubie Doradcy Podatkowego, czyli w spotkaniach mających na celu dyskusję nad obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz służące do omawiania bieżących problemów zawodowych.
Spotkania Klubu odbywać się będą w ostatni czwartek miesiąca o godz. 17:00.Uczestnictwo w Klubie Doradcy Podatkowego jest bezpłatne i mogą w nim brać udział tylko doradcy podatkowi.
W dniu 27 kwietnia 2016 r. odbędzie się pierwsze spotkanie Klubu Doradcy Podatkowego w Restauracji Wietnamskiej LONG PHUNG Rzeszów, ul. Armii Krajowej 7A.

Szkolenia

Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP:
-28.04.2016 CIT/PIT
-12.05.2016 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
-16.05.2016 Ceny transferowe 2016 - podmioty powiązane, dokumentacja podatkowa. Zmiany na 2017 r.”
-17-18.05.2016 Wpłaty obowiązkowe na PFRON. Obowiązki sprawozdawcze pracodawców wobec PFRON. Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
-24.05.2016 szkolenie, prelegent: Adam Bartosiewicz

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

W dniu 23 kwietnia 2016 r. odbyły się trzecie warsztaty z cyklu: „Metodyka pracy doradcy podatkowego w postępowaniach podatkowo-administracyjnych i sądowo-administracyjnych” na temat: „Postępowanie egzekucyjne i interpretacyjne”, które przeprowadził Krzysztof Matysiewicz - prawnik, doradca podatkowy. Kolejne warsztaty z cyklu odbędą się w dniu:
- 28 maja 2016 roku na temat: „Postępowanie sądowo-administracyjne”.
W dniu 26 kwietnia 2016 r. Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP zorganizował szkolenie na temat: „Pełnomocnictwa procesowe po zmianie przepisów od 1 stycznia i 1 lipca 2016 r. Obsługa portalu podatkowego i ePUAP – warsztaty praktyczne”, które przeprowadził Marek Kwietko-Bębnowski - doradca podatkowy.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12:00 - 14:00. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, podczas których udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

ŚLĄSKI OKIDP

06.04.2016 Posiedzenie Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
07.04.2016 Posiedzenie Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
07.04.2016 Spotkanie grupy dyskusyjnej.
08.04.2016 Dnia 8 kwietnia 2016 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się VI Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Krajową Radą Doradców Podatkowych.
W organizowanym po raz szósty Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach wzięło udział 40 laureatów z 8 regionalnych finałów konkursu. Każdy uczestnik VI Ogólnopolskiego Finału Konkursu Wiedzy o Podatkach miał możliwość uczestniczenia (wraz z opiekunem) w wycieczce do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu.
22.04.2016 Szkolenie „Doradca podatkowy w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe” – wykładowca dr Tomasz Razowski.
25.04.2016 Warsztaty podatkowe w Częstochowie "Planowane zmiany w podatkach".
26.04.2016 Posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.
27.04.2016 Szkolenie „Wybrane zagadnienia podatku dochodowego od osób fizycznych: opodatkowanie cudzoziemców w Polsce i Polaków oddelegowanych za granicę, optymalizacja wynagrodzeń pracowniczych oraz opodatkowanie sukcesji w biznesie”
– wykładowca Jacek Bajson.

Pozostałe działania realizowane przez Śląski Oddział KIDP:

W ramach dalszej kontynuacji akcji „Doradcy podatkowi niepełnosprawnym” wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego trwa siódma akcja pod tym hasłem, w ramach której w marcu i w kwietniu doradcy podatkowi prowadzą bezpłatne konsultacje dla środowisk osób niepełnosprawnych z zakresu ulg i zwolnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Akcji patronuje Marszałek Województw Śląskiego.
W ramach działalności integracyjnej w dniu 7.05.2016 r. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbędą się uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego, W tym dniu uczestnicy uroczystości wysłuchają koncertu Śląskiej Orkiestry Kameralnej, która zaprezentuje przeboje muzyki filmowej, koncertu Kwintetu Śląskich Kameralistów z przebojami muzyki rockowej oraz występu zespołu Todo Art Trio.

WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP

VI Konkurs Wiedzy o Podatkach W dniu 8 kwietnia 2016 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, organizowany przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Warmińsko – Mazurski Oddział KIDP reprezentowało troje uczniów z Zespołu Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie, podopieczni Pani Ewy Szulczewskiej. Aż dwójka uczniów zdobyła miejsca punktowane i nagrody pieniężne:
II miejsce i nagrodę w kwocie 4 000,00 zł. – Pani Karolina Lemka
IV miejsce i nagrodę w kwocie 1 000,00 zł. – Pan Dominik Szlaza.

Działalność szkoleniowa

Zarząd Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w ramach obchodów Dnia Doradcy Podatkowego organizuje szkolenie w dniach 13 – 14 – 15 maja 2016 r. w Hotelu Masuria & SPA**** Worliny 33, 14 – 105 Łukta.
Wykład nt. Funkcjonowania organów kontroli skarbowej. Procedury kontrolne i zasady ich prowadzenia przeprowadzi dr Andrzej Melezini. Dnia 14 maja 2016 r. wykład pt. Warsztaty z zakresu przesłuchań przeprowadzi Ryszard Małkiewicz Wiceprzewodniczący KRDP.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Zachęcamy do udziału w licznych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Oddział, między innymi z zakresu podatków, ordynacji podatkowej czy ochrony danych osobowych. Zapisy przyjmowane w panelu mDoradca. Ponadto:

28 kwietnia 2016 r. odbędzie się Klub Doradcy Podatkowego, podczas którego będą omawiane problemy zawodowe oraz zagadnienia wpierające funkcjonowanie kancelarii doradcy podatkowego.
5-8 maja 2016 r. Z okazji Dnia Doradcy Podatkowego oraz 20-lecia Doradztwa Podatkowego Zarząd Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego Oddziału KIDP, zaprasza na warsztaty o tematyce „Zmiany w przepisach ordynacji podatkowej - ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictw i zasad reprezentowania podatnika w kontroli podatkowej; postępowaniu podatkowym /US/ oraz postępowaniu kontrolnym /UKS/”, które odbędą się w Pałacu Sulisław
11 maja 2016 r. zapraszamy na uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego z okazji 20-lecia zawodu. Obchody odbędą się o godz. 17:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W programie prelekcja Pana prof. dr. hab. Ryszarda Sowińskiego, wręczenie nagród laureatom Konkursu Wiedzy o podatkach "Podatkowy zawrót głowy" oraz laureatom Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego a także Koncert Fortepianowy Pani prof. dr hab. Katarzyny Stroińskiej-Sierant. Zapisy przyjmowane w panelu mDoradca.
3-5 czerwca 2016 r. zapraszamy na VIII Spływ Kajakowy Wielkopolskich Doradców Podatkowych. Na uczestników czeka wiele atrakcji przyrodniczych, wieczory uprzyjemnią ognisko i dźwięki gitary. Będzie okazja poznać historię zamku w Bytowie oraz przenieść się w czasy średniowiecza. Szczegółowe informacje o spływie znajdują się w panelu mDoradca.

Quiz interaktywny „Zmiany w przepisach podatkowych oraz prawa pracy w 2016 roku”
Zarząd WO KIDP zaprasza wszystkich doradców podatkowych do uczestnictwa w interaktywnym Quizie „Zmiany w przepisach podatkowych oraz prawa pracy w 2016 roku", którego celem jest sprawdzenie i utrwalenie wiedzy świeżo zdobytej na szkoleniach organizowanych w ostatnim czasie przez Wielkopolski Oddział KIDP.

Materiał merytoryczny przygotowali eksperci KIDP:
Zmiany w ordynacji podatkowej – Piotr Leszkowski
Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – dr Adam Bartosiewicz
Zmiany w podatku VAT - dr inż. Paweł Małecki
Zmiany w prawie pracy oraz aktualne zagadnienia z zakresu prawa pracy - prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, dr Karol Kulig

Udział w nauce i zabawie nie wymaga żadnych opłat! W Quizie mogą brać udział również pracownicy doradców podatkowych. W celu zgłoszenia uczestnictwa w Quizie, należy wypełnić formularz, który dostępny jest pod adresem: http://goo.gl/forms/XiXZ6deO9N.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ KIDP

12 kwietnia 2016 r. odbyło się Uroczyste Odsłonięcie Tablic Pamiątkowych upamiętniających Członków Samorządu Zawodowego IV Kadencji.

20 kwietnia 2016 r. WO KIDP uczestniczył w roli Partnera w wydarzeniu Poznań Biznes Partner, które odbyło się w ramach Dni Przedsiębiorczości Poznań 2016. Doradcy podatkowi udzielali bezpłatnych porad początkującym przedsiębiorcom oraz osobom dopiero chcącym rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej co do wyboru formy prawnej jej prowadzenia oraz wyboru sposobu i formy opodatkowania oraz obowiązkach ciążących na przedsiębiorcach w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP realizując działania związane z doskonaleniem zawodu zorganizował Studia Podyplomowe dla Doradców Podatkowych na Uniwersytecie m. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dwusemestralne Studia Podyplomowe będę odbywać się w okresie 2016-2017, zajęcia będą trwały 180 godzin. Program studiów znajduje się w panelu mDoradca.

Od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz Urzędach Gminy w Wielkopolsce, polegający na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dyżury doradców podatkowych w 2016 r. odbywają się w niżej wskazanych Urzędach:

1) Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 09:00-13:00.
2) Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2. Dyżury odbywają się od 6 kwietnia 2016 r. co dwa tygodnie w godz. 11:00 - 14:00 (w okresie kwiecień - czerwiec 2016).
3) Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (od marca 2016 r.) w godz. 15:00-17:00.
4) Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 09:00-10:00.
5) Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 14. Dyżury odbywają się w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godz. 09:00-12:00 (w okresie od 01.04.2016 do 30.06.2016).
6) Urząd Gminy Suchy Las, Wydział Organizacyjno-Gospodarczym, ul. Szkolna 13. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00-18:00.
7) Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18. Dyżury odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w godz. 09:00-10:00.
8) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale, ul. Tuliszkowskiej Dyżury odbywają się w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godz. 08:00-11:00
9) Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 09:00-10:00.

Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów w powyższych Urzędach prosimy o zgłaszanie się do Biura Wielkopolskiego Oddziału KIDP na adres wielkopolski@kidp.pl

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych z Wielkopolski do wzięcia udziału w akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, pod nazwą START BIZNES! Jeśli Twoje pierwsze spotkanie z klientem jest bezpłatne (a czyni tak zdecydowana większość z nas) - to zachęcamy do przyłączenia się do akcji "Start Biznes". Więcej: www.startbiznesdp.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu, które odbywają się o godz. 15:00 w siedzibie WO KIDP przy ul. Romana Maya 1 w Poznaniu. Termin najbliższego posiedzenia to 5 maja 2016 r.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych działaniach - skontaktuj się z biurem WO KIDP. Polub nas na Facebooku Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz dołącz do zamkniętej grupy doradców podatkowych na Facebooku Doradcy Podatkowi.

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

Drugi kwartał 2016 roku w Zachodniopomorskim Oddziale KIDP rozpoczął się miłym akcentem: kolejnym sukcesem naszych licealistów w ogólnopolskich zmaganiach z tematyką podatkową. Bartłomiej Tęcza Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Cz. Miłosza w Gryficach, zwycięzca VI Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, wygrał Ogólnopolski Finał, który odbył się 8 kwietnia w Katowicach! Od początku konkursu uczniowie szkoły w Gryficach wygrywali konkursy ogólnopolskie (z wyjątkiem 2015 w którym uczeń z Gryfic zajął II miejsce). Podobnie jak w się ubiegłych latach tak i w tym roku uczniowie Gryfic byli doskonale przygotowani do konkursu. W przygotowaniach pomagała im nie tylko szkoła i doradcy podatkowi z ZOKIDP, ale wspierał również Urząd Miasta i Urząd Skarbowy w Gryficach.
W gronie „naszych” finalistów Ogólnopolskiego Konkursu znalazła się też Małgorzata Majewska z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie, która zajęła X miejsce.

W ramach działalności szkoleniowej zarząd ZOKIDP przygotował dla doradców podatkowych szkolenie na temat „VAT w nieruchomościach". Wykład w dniu 13 kwietnia 2016 r. wygłosił dr Adam Bartosiewicz.
W najbliższych planach szkoleniowych ZOKIDP znajduje się szkolenie dotyczące „Zatrudniania cudzoziemców w Polsce w 2016 roku”.

Z ŻYCIA SAMORZĄDU
INFORMACJA KKR

Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP jest organem Izby, którego zadania określa art. 31 statutu KIDP. Zadania te realizowane są poprzez prowadzenie kontroli, w wyniku których kierowane są do organu kontrolowanego wnioski i zalecenia pokontrolne. Wnioski i zalecenia każdorazowo przyjmowane są przez komisję w formie uchwały.  

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP IV kadencji, realizując prawo członków Izby – doradców podatkowych – do bieżącej informacji o pracy samorządu i gospodarce finansowej podjęli decyzję o publikacji wszystkich uchwał podjętych przez Krajową Komisję Rewizyjną  KIDP w panelu mdoradca, analogicznie jak publikowane są uchwały Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Transparentność działań Krajowej Komisji Rewizyjnej, oraz dbałość i kontrola finansów samorządu, pochodzących w znaczącej części z składek wnoszonych przez doradców podatkowych jest najwyższym priorytetem i obowiązkiem nałożonym na komisję zarówno ustawą o doradztwie podatkowym jak i statutem KIDP. Dlatego też informacje o wszystkich działaniach podejmowanych przez komisję, jak i wynikach jej pracy, w tym ustaleniach pokontrolnych są przekazywane do wiadomości członkom samorządu. Członkowie Izby muszą mieć wiedzę o sposobie gospodarowania środkami Izby.

Zachęcamy zatem członków Izby do bieżącego śledzenia uchwał Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP publikowanych w panelu mdoradca w zakładce pliki.

INFORMACJA OGÓLNOPOLSKIEJ FUNDACJI DORADCÓW PODATKOWYCH 

Koleżanki i koledzy!

Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych została powołana aktem notarialnym  przez Doradców Podatkowych , fundatorów,  w dniu 21.09. 2011r. W tym roku Fundacja będzie obchodzić 5-lecie swojej działalności. To długo a zarazem krótko. W międzyczasie zdołaliśmy przeprowadzić kilka zbiórek celowych, pomóc potrzebującym doradcom podatkowym i  uzyskać status Organizacji Pożytku Publicznego . To pozwoliło nam pozyskiwać środki z 1% podatku dochodowego. Środki te dzięki hojności środowiska Doradców Podatkowych powoli wpływają. Pozwoli nam to realizować cele do których zostaliśmy powołani i które mamy zapisane w statucie.
Ale żeby realizować cele potrzebni są ludzie. Pełni wiary , optymizmu, zapału i determinacji. Ludzie którzy są gotowi poświęcić swój czas dla pracy na rzecz innych, dla których słowo dziękuję i przywrócenie  nadziei  będzie wystarczającą zapłatą za trud i poświęcenie . Ludzi którzy w pomaganiu znajdują sens swoich działań i czerpią z nich radość.
Rada Fundacji jak i Zarząd pragnie zaprosić członków środowiska, Doradców Podatkowych, do czynnego uczestnictwa w pracach Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych. Mamy nadzieję na pozyskanie chętnych do prac w Zarządzie , jak i w Radzie Fundacji oraz Komisji Pomocowej. Tylko dzięki Waszemu wsparciu i pomocy, możemy rozszerzyć nasze działania, możemy dotrzeć do ludzi naprawdę potrzebujących , możemy zrealizować nasze cele.
Zawód doradcy podatkowego to nie tylko uprawnienia zawodowe- to także wspólnota ludzi, których łączą wspólne cele i dążenia. Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych została powołana by wspierać doradców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Wychodzimy bowiem z założenia, że w każdej wspólnocie należy pomagać tym, którzy tego potrzebują. Taki jest sens wspólnego działania: by tworzyć razem i wspierać się nawzajem.

Szczegółowe informacje o naszej Fundacji znajdziecie Państwo na stronie www.ofdp.pl

Rada Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych

 

PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.


Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

Projekt ustawy z dnia 7 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Już obowiązują nowe przepisy ws. prowadzenia PKPiR
Minister Finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 467). Nowe przepisy dostosowują regulacje dotyczące prowadzenia PKPiR do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. Szczegóły

Wyższa kwota zakupów umożliwiająca podróżnym zwrot VAT
Od 1 czerwca 2016 r. minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu VAT, wynosić będzie 300 zł. Szczegóły

Minister finansów zmienił wzory zeznań PIT
Minister finansów, uwzględniając zmiany przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r., określił nowe wzory formularzy podatkowych PIT-36 i PIT-36L oraz nowe załączniki do tych zeznań – PIT/DS i PIT/BR. Ponadto zmienione zostaną odwołania do odpowiednich pozycji zeznań podatkowych we wzorach formularzy podatkowych PIT/O i PIT/D. Szczegóły

KE przedstawiła plan działania ws. podatku VAT
W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz modernizacji VAT w państwach UE. Zmiany mają pozwolić na skuteczniejsze zwalczanie oszustw podatkowych, a także wsparcie firm i handlu elektronicznego. Szczegóły

Orzecznictwo unijne wpływa również na polski PIT i CIT
Unijny Trybunał wpływa na stosowanie przepisów polskich ustaw o PIT i CIT. Ów wpływ widać nie tylko w tych orzeczeniach, które bezpośrednio rozstrzygały sprawy dotyczące polskich przepisów w zakresie podatków dochodowych, ale również w przypadku orzeczeń odnoszących się do "nie-polskich" stanów faktycznych i prawnych - mówi dr Rafał Lipniewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych glos do orzeczeń Trybunału w Luksemburgu z zakresu unijnego prawa podatkowego, dostępnych w programie LEX Prawo Europejskie, w rozmowie z Rafałem Bujalskim, wydawcą programu. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Nie można nałożyć na gminę obowiązku poszukiwania metody określenia podatku
Organ podatkowy dążąc do uzupełnienia luki w interpretacji nie może nakładać na gminę obowiązku poszukiwania metody dokładnego określenia proporcji wysokości podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w przypadku czynności mieszanych – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Szczegóły

WSA: podatek od wartości dodanej nie jest czymś odmiennym od podatku od towarów i usług
Mechanizm i konstrukcja prawna podatku określanego na gruncie prawa krajowego, jako podatek od towarów i usług, a na gruncie prawa unijnego, jako podatek od wartości dodanej są identyczne. W tym sensie pojęcia te są synonimami, opisującymi ten sam podatek. Tak wskazał WSA w Gdańsku w wyroku z 5 stycznia 2016 r. Szczegóły

TK: przegrywający proces nie musi zwracać VAT wygrywającemu
Zasądzenie przez sąd zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru powiększonego o podatek VAT na rzecz strony, która zapłaciła za usługi adwokata w związku z wykonywaniem przez siebie czynności opodatkowanych, prowadziłoby do jej wzbogacenia kosztem przeciwnika procesowego. Tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku 7 kwietnia 2016 r. Szczegóły

WSA: nie w nazwie tkwi istota danego świadczenia
Świadczenia noszące nazwę "odprawa" ustawodawca zalicza do odszkodowań lub zadośćuczynień, jako szerszej kategorii, która jest zwolniona z PIT. Tak wskazał WSA w Gorzowie Wlkp. w wyroku z 27 stycznia 2016 r. Szczegóły

Na wybór optymalnej metody szacowania wpływają realia konkretnej sprawy
Skoro fiskus, w oparciu o ustalone na podstawie wszechstronnie zebranych i prawidłowo ocenionych dowodów w toku postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, odtworzył wysokość uzyskanych obrotów i niezadeklarowanych w rozliczeniach podatkowych, to nie można podzielić zarzutu błędnego wyboru metody szacowania. Tak wynika z wyroku NSA z 25 lutego 2016 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

MF: instalacja urządzeń do produkcji energii nie zawsze z obniżoną stawką VAT
Wszystko, co znajduje się poza budynkiem, jest infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i pomimo jej związku z budownictwem mieszkaniowym roboty dotyczące budynku i infrastruktury powinny być opodatkowane różnymi stawkami podatku VAT - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 1554/16. Szczegóły

PIT: spółka skutecznie zapłaci zaliczkę wspólnika
Zapłata zaliczki wspólnika na PIT, z rachunku spółki komandytowej, której jest on wspólnikiem, spowoduje skuteczne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy, o ile kwota wpłaty z tego tytułu nie przekroczy 1000 zł, a treść dowodu wpłaty nie będzie budzić wątpliwości co do przeznaczenia wpłaty. Szczegóły

PCC: opodatkowaniu może podlegać tylko część transakcji zamiany
Podatkiem od czynności cywilnoprawnych objęta jest tylko ta część umowy zamiany, która nie jest objęta ustawą o VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 marca 2016 r. Szczegóły

Wydatki rehabilitacyjne można odliczyć bez rachunku
Wydatki rehabilitacyjne ograniczone limitem kwotowym można odliczyć bez konieczności posiadania dokumentów stwierdzających ich wysokość - przypomina Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 1162/16. Szczegóły

Szkoła prywatna powinna posługiwać się NIP organu prowadzącego
Szkoła niepubliczna, prowadzona przez spółkę z o.o., nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - wyjaśnił Dyrektor IS w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 4 marca 2016 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Jednolity Plik Kontrolny
Z dniem 1 lipca 2016 r. wejdą w życie przepisy dotyczące tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wprowadzane zmiany będą sporym wyzwaniem zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów podatatkowych. Głównym założeniem przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest zwiększenie skuteczności przeprowadzanych kontroli podatkowych. W niniejszym komentarzu przepisy te zostaną omówione. Szczegóły

Nowe zasady sporządzania dokumentacji podatkowych do transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi
Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe zasady sporządzania dokumentacji podatkowych do transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zmianie uległy regulacje dotyczące m. in. elementów dokumentacji podatkowej, identyfikowania obowiązku jej sporządzania, identyfikowania transakcji podlegających temu obowiązkowi, czy też terminu jej sporządzania. Komentarz dotyczy opisu najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wspólnik spółki z o.o. będący jednocześnie jednoosobowym zarządcą złożył do zarządu prośbę o zwolnienie go z pełnienia tej funkcji. Walne nadzwyczajne zgromadzenie w osobie jednoosobowego wspólnika przyjęło jego rezygnację. Jednocześnie nie wybrało nowego zarządu z powodu braku chętnych spoza osób będących wspólnikiem do pełnienia tej funkcji. Następnie wspólnik niebędący już prezesem zarządu złożył wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego na formularzu KRS-ZK i KRS-Z3 o wykreślenie zarządcy. Sąd zwrócił wniosek stwierdzając, iż nie został on podpisany przez osobę umocowaną do reprezentacji spółki (przestał być zarządcą) oraz pouczył o konieczności złożenia wniosku na formularzu KRS-ZK o wpis nowo powołanego zarządcę (którego jak wiadomo walne zgromadzenie nie wybrało).

Czy sąd postąpił prawidłowo, gdy odwołany prezes niezależnie od tego czy został powołany nowy zarząd, w tym także gdy zarządu takiego nie wybrano ma prawo do wykreślenie jego osoby z KRS?
Sąd nie uczynił tego warunkując to wykreślenie - jak się wydaje - od powołania nowego zarządu.
Czy zarządca, który złożył rezygnację przyjętą przez walne zgromadzenie, a nie został wykreślony z KRS nadal ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna?
Jak zachowają się urzędy skarbowe w sytuacji, gdy zarządca, który zrezygnował z funkcji nadal figuruje w KRS?
Czy będą mieć podstawę do przeniesienia na niego odpowiedzialności spółki za jej zobowiązania, gdy okaże się, że egzekucja administracyjna z tytułu zaległych podatków jest bezskuteczna? Odpowiedź i uzasadnienie

Spółce z o.o. została udzielona pożyczka w wysokości 3 mln zł we wrześniu 2015 r., spłata całkowita pożyczki nastąpiła w marcu 2016 r. Pożyczkodawcą jest prezes spółki, który nie posiada żadnych udziałów w jednostce. Kapitały własne spółki to 365 tys. zł.

Czy odsetki od pożyczki ze względu na fakt, że pożyczkodawca nie jest udziałowcem, w całości będą stanowiły koszt podatkowy?
Czy w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy o cienkiej kapitalizacji?
Czy transakcja jest traktowana jako transakcje z podmiotami powiązanymi i wymaga sporządzenia odrębnej dokumentacji? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.