e-Biuletyn/4/2015, numer (4), 21.05.2015

e-Biuletyn/4/2015, numer (4), 21.05.2015
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Zaproszenie na konferencję "Wpływ deregulacji na sektor usług księgowych"
1 maja br. rozpoczęły się zapisy na konferencję pt.: „Rok po deregulacji. Rynek usług księgowych po uwolnieniu zawodu”, która odbędzie się 9 czerwca 2015 roku w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie. Głównym jej punktem będzie debata dotycząca wpływu deregulacji na rynek usług księgowych oraz przyszłości tego sektora. Szczegóły

Wolters Kluwer zaprasza na VI Cykl Seminariów dla Doradców Podatkowych
Kolejny raz rusza program szkoleniowy Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego, który powstaje przy wsparciu regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych. VAT. Najważniejsze orzecznictwo krajowe i europejskie. Skutki dla polskiej praktyki podatkowej - rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego będzie przedmiotem VI Cyklu Seminariów dla Doradców Podatkowych. Szczegóły


IX Posiedzenie KRDP - 16 czerwca br.
W dniach 15-16 czerwca br. odbędą się posiedzenia Komisji stałych KRDP oraz KRDP. Uchwały i stanowiska podjęte przez Radę zostaną opublikowane w panelu mDoradca (aktualności/informacje/uchwały).


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Dolnośląski OKIDP
Planowane jest utworzenie regionalnej bazy doradców podatkowych posługujących się biegle językami obcymi w celu wymiany z doradcami niemieckimi i czeskimi.
Trwają dyżury doradców podatkowych w Urzędzie Marszałkowskim w ramach akcji PODATKI W FIRMIE.

Mazowiecki OKIDP
30.05.2015 odbędzie się szkolenie „Karuzele podatkowe istotnym ryzykiem dla podatników VAT – wykładowca Małgorzata Militz.

Małopolski OKIDP
Trwa akcja Małopolskiego Oddziału KIDP polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa.
Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a.
Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.
Najbliższy dyżur doradców podatkowych odbędzie się 25 maja 2015 r.

Opolski OKIDP
W dniach 3 kwietnia - 5 maja 2015 r. trwa konkurs pisemny ( jednoetapowy, o zasięgu wojewódzkim) dla studentów opolskich uczelni „Oszustwa podatkowe a koszty społeczne”.


Podkarpacki OKIDP
W miesiącu wrześniu ( 25-27) zapraszamy wszystkich zwolenników pieszych wędrówek na V Podkarpacki Rajd Bieszczadzki Doradców Podatkowych.
W dniach 6 - 7 listopada br. odbędzie się III Podkarpacka Konferencja.

Pomorski OKIDP
W dniach 26.05 -03.06.2015 r. odbywa się wyjazd integracyjny do Norwegii.
Trwają dyżury pomorskich doradców podatkowych w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które cieszą się dużym zainteresowaniem osób rozpoczynających działalność gospodarczą.


Śląski OKIDP
W ramach działalności szkoleniowej obecnie trwają przygotowania do Trzeciej Wspólnej Konferencji Biegłych Rewidentów i Doradców Podatkowych pt. „Prościej przez podatki” organizowanej wraz z Regionalną Izbą Biegłych Rewidentów oraz do trzeciej Konferencji dla doradców podatkowych oraz studentów „Podatki – finanse – przedsiębiorstwo” organizowanej wraz z Katedrą Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Warsztaty Podatkowe w Częstochowie – 25.05.2015 r.


Wielkopolski OKIDP
W dniach 29-31 maja 2015 r. odbędzie się VII Spływ Doradców Podatkowych. Tegoroczny spływ Łupawą będzie odbywał się na odcinku od Łebienia do Smołdzina. Jest to dolny odcinek rzeki, stosunkowo łatwy. Pozwoli zapoznać się z urokliwą rzeką mającą w części charakter nizinny. Trudniejszy odcinek Łupawy o charakterze górskim od jeziora Jasień do miejscowości Łupawa planowany jest w roku następnym. Spływ dolnym spokojniejszym odcinkiem umożliwi realizację noclegu w rejonie Smołdzina i zwiedzenie jednego z najpiękniejszych parków narodowych w Polsce - Słowińskiego Parku Narodowego. W planie jest również zwiedzanie skansenu w Klukach. Komandorem Spływu jest oczywiście Kolega Paweł Małecki.
Serdecznie zapraszamy na cykl czwartkowych spotkań Klubu Doradcy Podatkowego, które odbywają się raz w miesiącu w każdy ostatni czwartek miesiąca o godzinie 17.00. Kolejne spotkanie odbędzie się 28 maja 2015 r. w Restauracji Kyokai Sushi Bar przy ul. Wojskowej 4 (www.kyokai.pl) w Poznaniu.
Trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędzie Miasta Poznania, polegający na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dyżury doradców podatkowych odbywać się będą do grudnia 2015 r. w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania. Zainteresowanych pełnieniem około 4-godzinnego dyżuru w Urzędzie uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do biura Oddziału na adres e-mail: wielkopolski@kidp.pl.
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych z Wielkopolski do wzięcia udziału w akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, pod nazwą START BIZNES! Szczegóły
Zapraszamy na posiedzenia Zarządu WO KIDP, które są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się 26 maja 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Oddziału.
Zapraszamy także do udziału w szkoleniach, warsztatach, wykładach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o ich terminach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP. Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące szkoleń i warsztatów prosimy kierować na adres wielkopolski@kidp.pl.

 

PRACE LEGISLACYJNE
Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

VAT: Nowelizacja wprowadzająca odwrócony VAT na tablety podpisana
Prezydent podpisał 28 kwietnia br. nowelizację wprowadzającą zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w ustawie – Prawo zamówień publicznych, która rozszerza mechanizm tzw. odwróconego VAT m.in. na tablety, laptopy, konsole do gier i telefony komórkowe.Szczegóły


Odszkodowanie przyznane przez ETPCz będzie wyłączone z egzekucji administracyjnej
Na mocy nowelizacji ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539) sumy przyznane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka tytułem zadośćuczynienia zostaną wyłączone spod egzekucji administracyjnej. Zmiany będą obowiązywały od 18 października. Szczegóły

KRDP ma wątpliwości co do reformy administracji skarbowej
Podczas konferencji „Modernizacja administracji podatkowej i nowa Ordynacja podatkowa", zostały zaprezentowane założenia reformy administracji skarbowej. Pani prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic zaprezentowała stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych i świata nauki, które mają wątpliwości co do planowanych regulacji. Szczegóły

Senat przyjął ustawę dotyczącą opodatkowania sprzedaży bezpośredniej
Senatorowie bez poprawek przyjęli 16 kwietnia br. nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącą tzw. sprzedaży bezpośredniej. Umożliwia ona rolnikom opodatkowanie na preferencyjnych zasadach sprzedawanych przez nich przetworzonych produktów rolnych (np. dżemów, serów czy wędlin). Szczegóły

MF: zasada prawdy materialnej naczelną zasadą postępowania podatkowego
Zasada prawdy obiektywnej obowiązuje w każdym postępowaniu podatkowym, bez względu na jego przedmiot i każdy organ podatkowy jest nią związany. Z zasady tej wynikają dyrektywy dotyczące zarówno sposobu gromadzenia, jak i rozpatrywania przez organ podatkowy materiału dowodowego. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Fiskus nie wyda interpretacji ws. przepisów, które są do niego skierowane
Skoro w sprawie nie jest kwestionowane, że wnioskujący o wydanie interpretacji jest zainteresowanym, a pytanie to ma za przedmiot przepis prawa podatkowego, który ma zastosowanie do sytuacji zainteresowanego, to nie ma mowy o spełnieniu przesłanek odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji. Tak wskazał WSA w Łodzi w wyroku z 24 lutego 2015 r. Szczegóły

VAT: paletę trzeba wliczyć do podstawy opodatkowania
Sprzedaż wyrobów wraz z paletami, służącymi transportowi produktów, winna być opodatkowana według stawki właściwej dla konkretnych wyrobów. Tak wskazał WSA w Rzeszowie. Szczegóły

VAT: pełne odliczenie od aut testowych wymaga ewidencji przebiegu
W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z samochodami demonstracyjnymi dealer musi ustalić sposób wykorzystywania pojazdów oraz prowadzić dla tych pojazdów ewidencję przebiegu pojazdów. Tak wskazał WSA w Poznaniu w wyroku z 26 marca 2015 r. Szczegóły

VAT: identyfikacja poszczególnych czynności wyłącza ciągły charakter usługi
Usługi, polegające na realizacji przekazów pocztowych na rzecz zagranicznych operatorów pocztowych, nie są usługami o charakterze ciągłym. Tak wynika z wyroku NSA z 19 marca 2015 r. Szczegóły

CIT: zapis w księgach nie może wpływać na moment uznania wydatku za koszt
Moment uznania wydatku za koszt podatkowy nie jest uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym. Tak uznał NSA w wyroku z 1 kwietnia 2015 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

MF określił termin ponownego skorzystania ze zwolnienia z VAT
Stanowisko, zgodnie z którym podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia z VAT od początku dowolnego miesiąca, następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT okresie karencji, zachowuje aktualność również w odniesieniu do przepisów w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Szczegóły

Fiskus: odstąpienie od umowy oznacza wsteczną korektę przychodów i kosztów
W razie istnienia możliwości dokonania korekty wykazanego w 2008 r. przychodu należnego, skutki tej korekty winny zostać odniesione wstecz do tego roku podatkowego i złożonego za ten rok zeznania podatkowego, a nie roku, w którym odstąpiono od umowy. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 kwietnia 2015 r. Szczegóły

PIT: związanie z konstrukcją budynku zapewnia zwolnienie
Niezależnie od tego, czy zakup i montaż rolet zewnętrznych zostanie sklasyfikowany, jako budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont budynku mieszkalnego, to wydatki te stanowią cel mieszkaniowy, bowiem stanowią część budynku mieszkalnego – są konstrukcyjnie związane z budynkiem. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z interpretacji indywidualnej z 8 kwietnia 2015 r. Szczegóły

PIT: spłatę współmałżonka można wrzucić w koszty sprzedaży nieruchomości
Były mąż, który w wyniku podziału majątku sprzeda wspólną nieruchomość i spłaci byłą żonę, może odliczyć umówioną kwotę spłaty i nakładów, jaką ta poniosła na tą nieruchomość. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 marca 2015 r. Szczegóły

PIT: spółka kapitałowa nie przeniesie kosztów pośrednich na wspólników spółki osobowej
Koszty pośrednie, takie jak: wynagrodzenia pracowników i zarządu, raty leasingowe, koszty najmu, paliwa i reklamy ujmuje się w momencie poniesienia, jeszcze przed przekształceniem spółki. Nie należy tu czekać aż do osiągnięcia przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 marca 2015 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Zmiany w zakresie porozumień w sprawie ustalenia cen transakcyjnych od 1 czerwca 2015 r.
Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - dalej: o.p. – w świetle projektu z dnia 23 grudnia 2014 r. obejmie m.in. zagadnienie porozumień w sprawie ustalenia cen transakcyjnych. Zmiany miałyby wejść w życie od 1 czerwca 2015 r. Szczegóły

Zmiany w zakresie właściwości organów podatkowych od 1 czerwca 2015 r.
Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - dalej: o.p. – w świetle projektu z dnia 23 grudnia 2014 r. obejmie m.in. zagadnienie właściwości organu podatkowego. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Spółka z o.o. zdecydowała się na zakup komercyjnych obligacji na okaziciela. Wykup obligacji nastąpi po 18 miesiącach. Odsetki wypłacone są przez biuro maklerskie co 6 miesięcy w kwocie brutto. Biuro maklerskie nie pobiera podatku.
Czy w terminie wpływu odsetek na rachunek bankowy spółki, spółka powinna dodać wartość otrzymanych odsetek do przychodów z działalności i rozliczyć ewentualny podatek w ramach działalności gospodarczej, czy też powinna opłacić zryczałtowany podatek dochodowy? Odpowiedź i uzasadnienie

W wyniku podziału spółki z o.o. jej część stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa przeszła na nowo powstałą spółkę z o.o. W spółce podlegającej podziałowi występowały zarówno należności, jak i zobowiązania, w stosunku do których zastosowano ulgę na złe dugi. Rozrachunki te w wyniku podziału przeszły do spółki która przejęła część majątku z podzielonego podmiotu. Która ze spółek będzie zobowiązana w przypadku spłaty zobowiązań lub odzyskania przeterminowanych należności do pomniejszenia VAT naliczonego lub powiększenia VAT należnego? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.