e-Biuletyn/4/2013, numer (4), 26.02.2013

e-Biuletyn/4/2013, numer (4), 26.02.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w najbliższy czwartek - 28 lutego br. mija termin złożenia do Biura Izby pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Obowiązek ten nie obejmuje doradców podatkowych, którzy zawarli umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC za pośrednictwem Izby (w oparciu o Umowę Generalną). Szczegóły

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

KIDP na Targach dla mikrobiznesu w SGH
Samorząd doradców podatkowych był obecny podczas zorganizowanych w dniach 25-26 lutego br. przez Szkołę Główną Handlową "Targów dla Mikrobiznesu". Stoisko KIDP odwiedzali studenci zainteresowani uzyskaniem informacji na temat drogi do zawodu doradcy podatkowego, a także wsparcia doradców w kwestiach podatkowych związanych z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

XVI posiedzenie KRDP
W serwisie internetowym KIDP zostały opublikowane uchwały i stanowiska podjęte na posiedzeniu KRDP, które odbyło się 5 lutego br. w Warszawie.

Legitymacje - nowy moduł do składania wniosków
w panelu mDoradca działa już nowy moduł do składania przez doradców podatkowych wniosków o legitymacje. Teraz wszystkie czynności związane z uzyskaniem legitymacji będą wykonywane wyłącznie za pośrednictwem panelu mDoradca. Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Dolnośląski OKIDP
14 marca 2013 roku w Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbędzie się II etap III Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Do Biura DO KIDP wpłynęło blisko 80 prac konkursowych, w których uczniowie pisali na wybrany temat podatkowy. Do II etapu zakwalifikowało się 30 uczniów ze szkól ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska. Lista zakwalifikowanych uczniów została opublikowana na stronie Oddziału, a odpowiednia informacja przekazana Dyrektorom Szkół.

Lubuski OKIDP
Zarząd LO KIDP postanowił organizować dla doradców podatkowych raz w miesiącu warsztaty, których celem będzie wymiana wiedzy i doświadczeń w danym temacie. 

Małopolski OKIDP
28 lutego 2013 r. o godz. 18.00 w restauracji „Podkowa” w Krakowie odbędzie się kolejne spotkanie integracyjne doradców podatkowych. Spotkania odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca.

Pomorski OKIDP
Zakończył się I etap II Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, II etap wojewódzki Konkursu odbędzie się w dniu 14 marca br. w hotelu Faltom w Rumi. Do II etapu zostało zakwalifikowanych 25 uczniów z 11 szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.
Doradcom podatkowym przekazano przypomnienie o obowiązku poinformowania biura KIDP o umowach  OC zawartych z innymi ubezpieczycielami.

Śląski OKIDP
14 marca br. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się II etap V Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowanego przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.W ramach Konkursu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego nadesłali około 200 prac pisemnych o tematyce podatkowej. Spośród autorów nadesłanych prac do kolejnego etapu zakwalifikowano 79 osób.
Za pośrednictwem Śląskiego Oddziału KIDP istnieje możliwość wykonania indywidualnego nadruku danych kancelarii na ulotce promocyjnej lub zamówienia ulotki bez indywidualnego nadruku, można także skorzystać ze stojaka na ulotki. Zamówienia należy przesyłać na adres slaski@kidp.pl. Szczegóły są dostępne w mDoradcy.
Śląski Oddział KIDP wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po raz czwarty organizuje akcję  „Doradcy podatkowi dla niepełnosprawnych”. Akcja będzie polegała na udzielaniu przez doradców podatkowych bezpłatnych porad podatkowych w sprawie rozliczeń rocznych  na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Porady podatkowe będą udzielane dwa razy w tygodniu (we wtorki i w czwartki) w godzinach od 9.00 do 15.00 w okresie od 12 marca 2013 roku do 30 kwietnia 2013 roku.
1-3.03.2013 r.- odbędzie się III Konwent Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP w Zawierciu.

Warmińsko-Mazurski  OKIDP
19 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji III Konkursu Wiedzy o Podatkach; wyłoniono na podstawie prac pisemnych 39 uczestników Finału Wojewódzkiego. W tym dniu odbyło się także posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiego OKIDP.

Wielkopolski OKIDP
W ramach III Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach do Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych wpłynęło 338 prac konkursowych. Prace były oceniane pod względem:
a) zgodności z tematem
b) poprawności językowej i stylistycznej
c) poprawności merytorycznej
d) wartości edukacyjnej
e) inwencji własnej
Do II etapu konkursu, który odbędzie się 14 marca 2013 r.  zostało zakwalifikowanych 99 uczniów. Szczegóły
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP zwraca się z prośbą o nadsyłanie artykułów prasowych, które zostaną umieszczone w prasie lokalnej w celu promocji zawodu. Sugerowane tematy:
a) Doradca podatkowy zawód zaufania publicznego.
b) Dlaczego warto powierzać prowadzenie spraw firmy doradcy podatkowemu.
c) Kancelaria doradcy podatkowego.
d) Różnice i podobieństwa pomiędzy biurem rachunkowym a kancelarią doradcy podatkowego.
e) Szara strefa na rynku usług rachunkowych wrogiem przedsiębiorcy.
Oczekujemy aktywnego włączenia się w kampanię na rzecz promocji naszego zawodu oraz zapraszamy do dyskusji.
WO KIDP przystąpił po raz trzeci do organizowanej przez "Głos Wielkopolski" akcji non-profit "Pomoc przy wypełnianiu PIT' za 2012 r.". Akcja skierowana jest do rencistów, emerytów oraz osób niezamożnych z województwa wielkopolskiego. Zestawienie kancelarii, które wyrażą zgodę na przystąpienie do powyższej akcji zostanie opublikowane w „Głosie Wielkopolskim” w dniu 14 marca oraz w dniu 21 marca 2013 r.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Oddział. Więcej informacji o wykładach znajduje się w panelu mDoradca.
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej publikujemy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie listy państw równoważnych
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Podatek od środków transportowych można rozliczyć przez Internet
Dnia 15 lutego zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 221). Szczegóły

Raport z ewidencji wyrobów akcyzowych co rok
Podmioty prowadzące ewidencje wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej będą przekazywały raport z zamknięcia i prowadzenia ewidencji za każdy rok kalendarzowy, a nie jak dotychczas co miesiąc. Szczegóły

Nowe przepisy w sprawie warunków stosowania zwolnień z akcyzy
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 213).
Rozporządzenie określa dodatkowe warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 30 i art. 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626), a w szczególności w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania uprawnienia do stosowania zwolnień. Ponadto określa sytuacje, w których do zastosowania zwolnienia z akcyzy nie muszą być spełnione niektóre warunki ustawowe. Szczegóły

Od 1 lipca 2013 r. NIP-7 złożymy przez Internet
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 203). Szczegóły

Minister Finansów uszczelnia system podatkowy
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w ustawie o CIT i PIT, którego celem jest wyeliminowanie szeregu metod tzw. optymalizacji podatkowej. Projekt zmian w ustawach o PIT i CIT pojawił się już w ubiegłym roku. Jednak z uwagi na to, że nowe przepisy weszłyby w życie w środku roku podatkowego wielu spółek, projekt odłożono do szuflady. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Imprezy integracyjne: "postawić do dyspozycji" nie oznacza "otrzymać"
O powstaniu przychodu nie przesądza fakt umożliwienia pracownikowi skorzystania z posiłków i napojów oraz usług realizowanych w trakcie imprezy integracyjnej. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 24 stycznia 2013 r. Szczegóły

Akcyza: ze zwolnienia nie korzystają przeloty pracowników
Wykorzystanie przez firmę samolotów czy helikopterów w celach przewozu pracowników mieści się w pojęciu "prywatnych rejsów rekreacyjnych", a więc nie może korzystać z obligatoryjnego zwolnienia od akcyzy. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 23 stycznia 2013 r. Szczegóły

Amortyzacja: budynek wybudowany na cudzym gruncie też musi być kompletny
Ponieważ budynek wybudowany na cudzym gruncie nie jest obiektem zakończonym i nie został dopuszczony do użytkowania to brak jest uzasadnienia dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tytułu jego wykorzystania. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 5 lutego 2013 r. Szczegóły

Nie każda kwota należna przedsiębiorcy jest przychodem z działalności gospodarczej
Norma prawna nakazująca uznać za przychód z działalności gospodarczej zbycie składnika majątkowego, niezależnie od ujęcia go w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ma charakter wyjątku, nie podlegającego wykładni rozszerzającej. Tak wskazał WSA we Wrocławiu z 10 stycznia 2013 r. Szczegóły

Podatek od nieruchomości: hala namiotowa nie podlega opodatkowaniu
Ponieważ hala namiotowa nie została wymieniona w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego ani innych przepisach ustawowych uzupełniających czy precyzujących Prawo budowlane, to nie można jej tym samym opodatkować podatkiem od nieruchomości. Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 9 stycznia 2013 r. Szczegóły

IS: nowy podział spadku rodzi przychód, a nie koszt
Orzeczonej przez sąd spłaty na rzecz nowych spadkobierców nie można uznać za koszt uzyskania przychodu odpłatnego zbycia nieruchomości, ponieważ spłata nie stanowi nakładów, które zwiększyłyby wartość przedmiotowego lokalu. Takie stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 stycznia 2013 r. Szczegóły

Długi spadkowe nie są kosztem sprzedaży nieruchomości
Podatnik nie może zaliczyć spłaty długów po swoim bliskim do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Takie stanowisko wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 stycznia 2013 r. Szczegóły

Sklep internetowy może być zwolniony z obowiązku ewidencjonowania
Podatnicy z branży zajmującej się sprzedażą internetową oraz sprzedażą wysyłkową mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących, po spełnieniu określonych przepisami warunków. Szczegóły

SSE: wydatków na uroczyste otwarcie zakładu nie wliczysz w KUP
Wydatki poniesione przez spółkę przy organizacji uroczystego otwarcia zakładu w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a tym samym nie stanowią wydatków wolnych od opodatkowania. Takie stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 lutego 2013 r.
Szczegóły

Tańsza kanalizacja oznacza przychód i opodatkowanie
Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych dla spółki komunalnej oznacza konieczność wystawienia informacji PIT-8C, a dla właściciela posesji konieczność rozliczenia się z fiskusem. Takie stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 stycznia 2013 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Nowa polsko-amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
Dnia 13 lutego 2013 r. w Warszawie doszło do podpisania Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Poniższy komentarz omawia najistotniejsze skutki, które wiążą się z przyszłym wejściem w życie tego aktu. Szczegóły

Rozwiązanie umowy najmu a zaliczenie do kosztów podatkowych niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym - linia orzecznicza.
Sporna jest kwestia, czy podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu niezamortyzowanych inwestycji w obcych środkach trwałych, jeżeli zaprzestanie możliwości korzystania z inwestycji jest konsekwencją rozwiązania umowy najmu, na której podstawie obcy środek trwały był używany. Zgody w tej kwestii nie ma także wśród sądów administracyjnych. W niniejszym tekście zaprezentowane zostaną dwie przeciwstawne linie orzecznicze dotyczące wskazanego zagadnienia.
Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 1428) zmieniło między innymi § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Zgodnie z nową regulacją faktura powinna zawierać "imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy". Do 31 grudnia 2012 r. przepis brzmiał: "imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy".
Czy w związku ze zmianą można na fakturach używać powszechnie obowiązujących skrótów takich jak: S.A., Sp. z o.o., Sp.J. S.C, zamiast: Spółka Akcyjna, itd.? Odpowiedź i uzasadnienie

Czy ustawa ma zastosowanie do umów leasingu finansowego zawartego w 2012 r, z ratami płatnymi w 2013 r. w zakresie odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od 2013 r. (odpisy były także dokonywane w latach poprzednich)? Czy w przypadku faktur zapłaconych częściowo, należy stosować zasadę proporcji? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.