e-Biuletyn/4/2012 , numer (4), 28.02.2012

e-Biuletyn/4/2012 , numer (4), 28.02.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że doradcy podatkowi ubezpieczeni poza Umową Generalną, są zobowiązani do składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego z podaniem firmy ubezpieczyciela i numeru umowy. Szczegóły 

Redakcja e-Biuletynu
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Umowa o zakazie konkurencji
Zaprszamy Państwa do zapoznania się ze wzorami zapisów dotyczących ochrony doradcy podatkowego przed konkurencyjną działalnością ze strony - przede wszystkim - byłych pracowników. W ostatnim czasie do Rady trafiło wiele pism doradców informujących o powstałych problemach związanych zwłaszcza z tym, że odchodzący pracownicy biur przejmowali dotychczasowych klientów doradców. Jest to tendencja, której nie da się zupełnie wyeliminować, ale jej zasięg można ograniczyć. Dział prawny Biura KIDP na zlecenie Rady przygotował projekty umów o zakazie konkurencji. Szczegóły

XI. posiedzenie KRDP
Zachęcamy do zapoznania się z uchwałami i stanowiskami podjętymi przez Krajową Radę Doradców Podatkowych podczas posiedzenia w Warszawie 7 lutego br. Szczegóły

Cykl seminariów "Nowoczesna Kancelaria – Prawo, Biznes, Finanse"
Uprzejmie informujemy, że w marcu br. odbędzie się cykl seminariów organizowanych przez Wolters Kluwer Polska wraz z regionalnymi oddziałami Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Spotkania poświęcone biznesowym zagadnieniom prowadzenia kancelarii doradztwa podatkowego oraz biegłego rewidenta odbędą się w:

Katowicach – 9 marca 2012
Warszawie – 12 marca 2012
Poznaniu – 22 marca 2012
Wrocławiu – 29 marca 2012

Nowoczesna Kancelaria – Prawo, Biznes, Finanse – to seria spotkań, których celem jest zwrócenie uwagi na biznesowe aspekty wykonywania zawodu doradcy czy audytora. Podczas wykładów i dyskusji panelowych zostaną poruszone m.in. zagadnienia zarządzania kancelarią, przywództwa w biznesie, wskazane nowe obszary prowadzenia działalności kancelarii i związane z tym wzorce i najlepsze praktyki, a także interpretacje problemów prawnych np. z zakresu różnic kursowych czy opodatkowania leasingu. Udział doradców podatkowych i biegłych rewidentów jest bezpłatny. Szczegóły i zapisy

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego (13-28 lutego 2012 r.)

13 lutego 2012 r., Nie można się spóźnić z wykupem ubezpieczeń OC, (Gazeta Prawna), Agnieszka Pokojska 
15 lutego 2012 r., O polisie trzeba poinformować samorząd, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
20 lutego 2012 r., Obowiązek edukacji nie dotyczy zawieszonej firmy, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
27 lutego 2012 r., Doradca oszust może trafić na policję i zapłacić grzywnę, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
28 lutego 2012 r., Samorząd doradców chce chronić interesy spółkę, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski


Regionalne Oddziały Izby informują…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (29 lutego - 6 marca 2012 r.)

29 lutego 2012 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Bilans. Szczegóły

1 marca 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Zamknięcie roku w księgach rachunkowych. Szczegóły

5 marca 2012 r., Piła (Wielkopolski OKIDP) - VAT w transporcie. Szczegóły

5 marca 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Podatek od towarów i usług 2012r. Zwolnienia przedmiotowe; zakres, refakturowanie, korekty sprzedaży. Roczna korekta podatku naliczonego wg. proporcji sprzedaży osiągniętej w 2011 r. - szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Szczegóły

5 marca 2012 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Działania reklamowe, reprezentacyjne, promocje, sponsoring w ujęciu podatku VAT oraz podatkach dochodowych. Szczegóły

6 marca 2012 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Podatki CIT i PIT - aktualne zagadnienia i zmiany na 2012 r.; Nowelizacja ustawy o NIP i Ordynacji podatkowej. Szczegóły

7 marca 2012 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Podatek VAT. Szczegóły

9 marca 2012 r., Rzeszów (Podkarpacki OKIDP) - Szkolenie okresowe BHP pracodawców. Szczegóły

9 marca 2012 r., Szczecin (Zachodniopomorski OKIDP) - Podmiotowe i przedmiotowe aspekty opodatkowania VAT - cykl szkoleniowy. Szczegóły

9 marca 2012 r., Szczecin (Zachodniopomorski OKIDP) - Podatek od towarów i usług w 2012 r. kompendium wiedzy dla praktyków - cykl szkoleniowy. Szczegóły

9 marca 2012 r., Opole (Opolski OKIDP) - Warsztaty „Transakcje powiązane”. Szczegóły

9 marca 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Czas pracy kierowców. Szczegóły

10 marca 2012 r., Szczecin (Zachodniopomorski OKIDP) - Dokumentowanie transakcji dla potrzeb VAT - cykl szkoleniowy. Szczegóły

12 marca 2012 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Ochrona i bezpieczeństwo danych"- szkolenie dla doradców podatkowych. Szczegóły

12 marca 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Najnowsze orzecznictwo ETS, NSA oraz wybrane orzeczenia WSA. Szczegóły

13 marca 2012 r., Opole (Opolski OKIDP) - Zamknięcie roku w aspekcie podatkowym i bilansowym. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.

UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Dolnośląski OKIDP
Do II etapu Konkursu Wiedzy o Podatkach zakwalifikowało się 32 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska. Finał regionalny konkursu odbędzie się w dniu 15 marca w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej.

Lubelski OKIDP
29 lutego 2012 r. w Klubie Doradcy Podatkowego odbędzie się spotkanie pt. „Obowiązki podatkowe przewoźników osób przez terytorium Niemiec - zagadnienia wstępne”, które poprowadzi Andrzej Mazurek oraz "Nieuczciwa konkurencja w stosunku do Kancelarii Doradców Podatkowych i próby jej przeciwdziałania".
Finał II Lubelskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach który odbędzie się 9 marca br., na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Małopolski OKIDP
Małopolski Oddział KIDP planuje przeprowadzenie w dniach 7-30 marca 2012 r. akcji „Doradcy Podatkowi pomagają osobom z niepełnosprawnością wypełnić PIT za 2011 r”. Celem akcji ma być przekazanie osobom niepełnosprawnym informacji w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz sposobów udokumentowania tych wydatków.

Opolski OKIDP
W wyniku spotkania Przewodniczącej Zarządu OOKIDP Elżbiety Konopki z Eurodeputowana Panią poseł Lidią Geringer de Oedenberg, OOKIDP weźmie udział w akcji „PIT za 1 zł”.
Spotkanie Członków Zarządu z funkcjonariuszami Wydziału ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą ws. naruszania art. 81 Ustawy dot. wykonywania czynności doradztwa podatkowego bez uprawnień.
Spotkanie Przewodniczącej ze studentami Uniwersytetu Opolskiego, przeprowadzenie wykładu na temat zawodu Doradcy Podatkowego.
Przewodnicząca Zarządu OOKIDP Elżbieta Konopka uczestniczyła w uroczystości z okazji jubileuszu 20-lecia Kontroli Skarbowej i wręczania Medali za Długoletnią Służbę. Na ręce Przewodniczącej został przekazany medal okolicznościowy i podziękowania dla OOKIDP.

Śląski OKIDP
15 marca 2012 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się II etap IV Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowanego pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. W ramach Konkursu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego nadesłali 228 prac pisemnych o tematyce podatkowej. Do kolejnego etapu zakwalifikowano 76 osób.
22 marca 2012 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbędzie się Konferencja Międzynarodowa w ramach Forum Podatnika 2012 pt. „Dylematy podatkowe zarządzania w procesie przemian społeczno-gospodarczych". Konferencja została zorganizowana w oparciu o podpisane porozumienie przez Śląski Oddział KIDP i Stowarzyszenie Podatników w Polsce przy współudziale Uniwersytetu Ekonomicznego. W ramach projektu trwa konkurs na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny podatków obronioną w latach 2010-2011. Nagrody pieniężne dla laureatów konkursu ufundował Śląski Oddział KIDP. Wręczenie nagród nastąpi podczas Konferencji w dniu 22.03.2012 r.  
Śląski Oddział KIDP wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego już po raz trzeci organizuje akcję  „Doradcy podatkowi dla niepełnosprawnych”. Akcja będzie polegała na udzielaniu przez doradców podatkowych bezpłatnych porad podatkowych w sprawie rozliczeń rocznych  na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Porady podatkowe będą udzielane dwa razy w tygodniu (we wtorki i w czwartki) w godzinach od 9.00 do 15.00 w okresie od 15 marca 2012 roku do 30 kwietnia 2012 roku.
28.02.2012 r. -  posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.
7.03.2012 r. - spotkanie Komisji Ochrony Zawodu i Komisji Prawnej.
7.03.2012 r. - spotkanie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.
W ciągu miesiąca mają odbywają się dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Wielkopolski OKIDP
15 marca 2012 r. odbędzie się finał II Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Harmonogram finału znajduje się na stronie Wielkopolskiego Oddziału w zakładce "konkursy".
Wielkopolski Oddział podjął współpracę z ELSA Poland (Oddział Poznań) w ramach projektów: „Dni Prawnika”, „Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych” i „Dni Edukacji Prawniczej”.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Artur Dębski).

Założenia projektu ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych (projekt z 7 lutego 2012 r.) 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Krzysztof Jurgiel).

 

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Metryki spraw podatkowych
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy. Zakłada się, że stosowanie metryk w każdej prowadzonej sprawie pozwoli zmniejszyć bałagan w urzędach a ostatecznie przyspieszyć załatwianie spraw.

Audyt funduszy inwestycyjnych
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.). Zmiany dotyczą przede wszystkim kontroli procesu łączenia funduszy inwestycyjnych.

Bankowozy a odliczanie VAT
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128). Zmiany mają doprecyzować definicję bankowozu a w konsekwencji zamknąć furtkę, która pozwalała na odliczanie podatku po niewielkich przeróbkach samochodów.

Podatek od wydobycia kopalin
W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. W drugim czytaniu zostaną rozpatrzone poprawki wniesione podczas prac w komisjach.

Podatek od niektórych instytucji finansowych
Posłowie pracują nad projektem ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Rozpatrywana obecnie propozycja zakłada ustalenie go na wysokości 0,39%. Konkurencyjny projekt przygotowują posłowie lewicy, zgodnie z ich założeniami stawka wyniosłaby 0,25% a obowiązywanie samej daniny byłoby ograniczone w czasie.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Nie każde tłumaczenie będzie dowodem
Jeśli podatnik dostarczył na wezwanie urzędu skarbowego dokumenty przetłumaczone na język polski przez osoby do tego nieuprawnione, to urząd nie może ich przyjmować bez jakiejkolwiek weryfikacji i na ich podstawie wydawać decyzji podatkowej.
(wyrok NSA z 1 lutego 2012 r. - I FSK 1753/11)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 24 z 03.02.12 – strona B5

Wątpliwości rozwiewa język angielski
Jeżeli wersje tej samej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania się różnią, to należy się odwołać do wariantu anglojęzycznego.
(wyroki NSA z 2 lutego 2012 r. - II FSK 1398-1399/10)
źródło: Rzeczpospolita nr 28 z 03.02.12 – strona C5

Jednostki badawcze nie zapłacą podatku
Podmioty, które osiągają dochody z prowadzonej działalności gospodarczej i przeznaczą je na swoje cele statutowe, mogą być zwolnione z CIT.
(wyrok NSA z 3 lutego 2012 r. - II FSK 1250/10)

Fiskusa można wiele razy pytać o to samo
Podatnik, który dostał niekorzystną dla siebie interpretację podatkową, ma prawo ponownie złożyć wniosek, nawet jeśli pytanie dotyczy tej samej sprawy.
(wyrok NSA - II FSK 1250/10)

Dowodów nie można zbierać w nieskończoność
Organy podatkowe nie mogą przedłużać prowadzenia postępowania w nieskończoność ze względu na niepełny materiał dowodowy. Jeśli przez 18 lat nie mogły w sposób wystarczający zebrać takich materiałów, które pozwoliłyby na udowodnienie ich tezy, to muszą zakończyć sprawę na podstawie tych dowodów, które istnieją.
(wyrok NSA z 7 lutego 2012 r. - II FSK 1501/10)Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń


Dotacja przeznaczona na prowadzenie szkoły jest zwolniona z podatku
Dotacja otrzymana z urzędu gminy na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej stanowi przychód z pozarolniczej działalności, ale w całości jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT, bez względu na fakt, czy kwota otrzymanej dotacji zostanie w całości wykorzystana w miesiącu jej przekazania.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 stycznia 2012 r. - IPTPB1/415-239/11-4/KSU)

Odsetki od kredytu będą kosztem podatkowym najmu
Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 stycznia 2012 r. - IPPB1/415-1022/11-4/EC)

Oddanie gruntu w dzierżawę pozbawi ulgi
W przypadku przekazania gruntu rolnego innej osobie spadkobierca traci prawo do ulgi. Zwolnienie zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ma charakter warunkowy. Oznacza to, że po pierwsze nabycie w drodze spadku nieruchomości będzie zwolnione z podatku, tylko gdy w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego nabywcy. Po drugie, to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 stycznia 2012 r. - IPTPB2/436-68/11-2/KR)

Sama data nabycia samochodu nie przesądza o rozliczeniu
Przedsiębiorca, który chce otrzymać zwrot VAT od zakupu paliwa do auta firmowego, mu-si się postarać o zaświadczenie ze stacji badania pojazdów potwierdzające spełnienie warunków technicznych.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 lutego 2012 r. - ILPP2/443-1575/11-2/MN)

Usunięty z pracy uiści podatek
Potwierdzone wyrokiem sądowym odszkodowanie za zwolnienie z pracy podlega PIT.
(interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 lutego 2012 r. - ILPB2/415-1400/10/11-S/ES)

Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE

Czy wydatki na infrastrukturę sportową przekazaną nieodpłatnie gminie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów? Wyrok WSA z 8 września 2009 r., III SA/Wa 316/09. Czytaj więcej

Abonamenty medyczne. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.