e-Biuletyn/4/2009, numer (4), 21.07.2009

e-Biuletyn/4/2009, numer (4), 21.07.2009
Czy projektowane zmiany w trybie zwalniania doradców podatkowych z tajemnicy zawodowej są zasadne?
Rządowy projekt zmian do ustawy o doradztwie podatkowym zakłada zmianę art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego. Według projektu rządowego doradcy podatkowi zostaliby zrównani w prawach z adwokatami i radcami prawnymi w zakresie trybu zwalniania z tajemnicy zawodowej. Minister Sprawiedliwości w stanowisku z dnia 26 marca 2009 r. projektowane zmiany art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego uznaje za całkowicie niezasadne. czytaj więcej
ZADAJ PYTANIE
Serdecznie zachęcamy o zadawania pytań związanych z codziennym funkcjonowaniem kancelarii podatkowych w zakresie organizacji biura, zarządzania pracownikami oraz marketingu.
Jeśli chcieliby Państwo wiedzieć, jak przeprowadzić z klientem udaną rozmowę o podwyżce honorarium, poszukują Państwo sposobu na uniknięcie odejścia sprawdzonych pracowników lub skutecznych i zgodnych z prawem oraz zasadami etyki instrumentów pozwalających zdobyć nowe zlecenia i utrzymać dotychczasowych klientów – zapraszamy do zadawania pytań.
W tym celu prosimy o wypełnienie formularza Zadaj pytanie. Odpowiedzi będą zamieszczane w kolejnych wydaniach e-Biuletynu.
PODATKI
Zmiany w ustawie o kontroli skarbowej
W dniu 6 lipca 2009 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 65 ze zm.). Zmiany wynikają z ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 85, poz. 716) i dotyczą udostępniania danych podatnika przez operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych.

Udostępnianie danych wywiadowi skarbowemu
W dniu 6 lipca 2009 r. weszła w życie ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 85, poz. 716) nowelizująca ustawę z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. W wyniku nowelizacji zmodyfikowano regulacje dotyczące udostępniania danych wywiadowi skarbowemu przez podmioty prowadzące działalność telekomunikacyjną oraz operatorów świadczących usługi pocztowe.

Zmiany w VAT
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt z 2 lipca 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Najważniejsze zmiany dotyczą dostosowania klasyfikacji statystycznej stosowanej dla potrzeb klasyfikowania towarów i usług do klasyfikacji obowiązującej w statystyce.
 
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI
 
Doradca podatkowy skarży również postanowienia
Doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik przed sądami również w sprawach skarg na postanowienia.
Uchwała składu 7 sędziów NSA z 29 czerwca 2009 r., I FPS 1/09
 
Fiskus ma 5 lat na kontrolę prawidłowości zwrotu VAT
Po upływie 5 lat fiskus nie może kontrolować prawidłowości zwrotu VAT, a zatem nie ma prawa żądać, aby podatnik oddał niesłusznie otrzymane pieniądze.
Wyrok NSA z 29 czerwca 2009 r., I FPS 9/08
 
Od kogo organ może egzekwować zaległość w podatku akcyzowym?
Podmiotem zobowiązanym do złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest m.in. podmiot prowadzący skład podatkowy. Jednakże, na wniosek tego podmiotu, właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot trzeci.
Odnosząc się do przedstawionej sytuacji, kiedy zostanie zadeklarowana lecz nieuiszczona kwota podatku akcyzowego, z tytułu ponadnormatywnych ubytków lub naruszenia warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, zastosowanie będzie miał art. 73 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, który stanowi, że jeżeli określona lub zadeklarowana kwota akcyzy nie została zapłacona w terminie, organ podatkowy pokrywa ją ze złożonego zabezpieczenia akcyzowego. Przy czym podmiot trzeci odpowiada za zobowiązanie podatkowe podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego solidarnie z tym podmiotem do wysokości kwoty zobowiązania podatkowego. Zatem, jeśli wysokość kwoty zabezpieczenia akcyzowego nie będzie pokrywać powstałej zaległości podatkowej, upoważniony organ może egzekwować tę zaległość od podmiotu, który złożył zabezpieczenie akcyzowe jak również z majątku spółki.
Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lipca 2009 r., IPPP3/443-319/09-2/CS
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Masz prawo do odliczenia i zwrotu VAT czytaj więcej
 
Jak jest opodatkowane przewłaszczenie na zabezpieczenie? czytaj więcej
 
Mały retusz akcyzy czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.