e-Biuletyn/3/2021 , numer (3), 08.04.2021

e-Biuletyn/3/2021 , numer (3), 08.04.2021
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

 


WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI

Dziennik Gazeta Prawna podsumowuje działania doradców podatkowych
Na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazało się podsumowanie działań pomocowych, które zrealizowała Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz środowisko doradców podatkowych w ramach wsparcia biznesu dotkniętego COVID-19.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/6904 

KIDP partnerem konferencji LEGAL MARKET DAY 2021
Krajowa Izba Doradców Podatkowych objęła patronem honorowym konferencję LEGAL MARKET DAY. Wydarzenie było doskonałą okazją do poszerzania wiedzy z zakresu marketingu, sprzedaży usług prawniczych, doradczych i technologii. Ponadto umożliwiło nawiązywanie nowych, branżowych znajomości, dzięki udostępnionej w trakcie wirtualnej platformie do networkingu.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/6887 

Nowe odcinki podcastu „Podatki bez ryzyka”
Jest już dostępny 10 odcinek podcastu Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Temat: Faktury korygujące - rewolucyjne zmiany. Audycję nagrała Iwona Biernat-Baran.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/6886

XVI Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych w Poznaniu pod patronatem KRDP
W dniach 8-10 marca 2021 odbyły się XVI Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych organizowane online przez stowarzyszenie studentów prawa ELSA Poznań. Projekt umożliwia studentom uczestnictwo w specjalnych warsztatach przygotowujących do odbywania praktyk oraz podjęcia pracy w kancelariach i instytucjach. W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli wysłuchać wystąpienia, które poprowadził Filip Siwek, wiceprzewodniczący zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

https://kidp.pl/aktualnosciall.php/9/6883 

Konferencja KIDP i PBP: Jak rozliczyć pomoc uzyskaną w ramach tarcz antykryzysowych
W marcu odbyła się bezpłatna konferencja online pt. „Jak rozliczyć pomoc uzyskaną w ramach tarcz antykryzysowych”, zorganizowana przez KIDP Oddział Wielkopolski oraz Poznań Biznes Partner. Podczas wydarzenia przedsiębiorcy dowiedzieli się jak rozliczyć w rocznych zeznaniach podatkowych różne formy wsparcia (z których korzystali w ramach tarcz antykryzysowych): pożyczki, dotacje, dofinansowania, ulgi czy inne instrumenty.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/6890 

4 nowe bezpłatne szkolenia dla doradców podatkowych
KIDP opublikowało kolejne szkolenia online. Wszystkie materiały e-learningowe są udostępniane doradcom za darmo. Szkolenia w formie punktowanych wykładów oraz prezentacji znajdują się w panelu mDoradca.
https://mdoradca.krdp.pl/admin.php?m=elerning&o=showListaSzkolenia 

KIDP W MEDIACH

Money.pl– Artykuł o apelu Przewodniczącego KRDP w sprawie podatku dochodowego.
https://praca.money.pl/wiadomosci/opodatkowanie-pracy-w-polsce-jest-wyzsze-niz-kapitalu-to-niezgodne-z-konstytucja-6617245909379616a.html 

Youtube.com/Rzecznik MŚP– Temat: „Podatek przychodowy dla spółek kapitałowych wraz z likwidacją podatków sektorowych – propozycja”. Ekspercka wideokonferencja Rzecznika MŚP z udziałem prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego KRDP.
https://www.youtube.com/watch?v=TZT8v8ZqwJA&ab_channel=polsatnews.pl 

Prawo.pl– artykuł „E-faktura i Centralny Rejestr Faktur – kolejne narzędzia e-kontroli?”, którego autorką jest Iwona Biernat-Baran, członek KRDP.
https://www.prawo.pl/podatki/e-faktura-i-centralny-rejestr-faktur-kolejne-narzedzia-e,507268.html 

Bankier.pl– Tekst na temat wprowadzenia podatku przychodowego zamiast CIT, opatrzony opinią prof. Adama Mariańskiego. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podatek-przychodowy-zamiast-CIT-Rzecznik-MSP-mowi-tak-8075380.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=Wiadomosci 

Dziennik Gazeta Prawna- Na łamach dziennika ukazało się podsumowanie działań pomocowych, które zrealizowała KIDP i środowisko doradców podatkowych w ramach wsparcia biznesu dotkniętego COVID-19. Raport uzupełniają komentarze przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych: prof. Adama Mariańskiego i Radomira Szarańca.
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8125788,doradcy-pomogli-w-pandemii-jaki-bedzie-2021-r.html 

Forbes– prof. Adam Mariański, przewodniczący KRDP tym razem w wywiadzie dla miesięcznika Forbes - o fundacjach rodzinnych.
https://www.forbes.pl/biznes/fundacje-rodzinne-adam-marianski-o-nowych-rozwiazaniach-w-prawie/png6tp0#forbes-has-paylock 


AKTUALNOŚCI REGIONALNE

WROCŁAW
Plan szkoleń na marzec:
19 kwietnia - szkolenie: „Procedury kontrolne”, wykładowca Sebastian Ząbczyk.

ŁÓDŹ
Wywiad
Jerzy Dworakowski, przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP udzielił wywiadu dla pisma „PANACEUM”, którego wydawcą jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi. Tematem rozmowy były zagadnienia dotyczące karty podatkowej dla lekarza, najpopularniejszych odliczeń podatkowych, sporadycznie wykorzystywanych odliczeń oraz kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zawodach medycznych. Wywiad ukazał się w kwietniowym wydaniu miesięcznika na stronie 22 – „Mądre rozliczanie PIT-ów”.
https://oil.lodz.pl/files/publications/132/Panaceum_4_2021.pdf

ŁÓDŹ
Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim
W związku z wieloletnią współpracą Uniwersytetu Łódzkiego i Łódzkiego Oddziału KIDP, kontynuowane są specjalne zajęcia laboratoryjne dla studentów studiów podyplomowych międzywydziałowego kierunku „Prawo Podatkowe i Rachunkowość”. Kierunek prowadzony jest wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

ŁÓDŹ
Promocja zawodu doradcy podatkowego wśród studentów WPiA UŁ
Przedstawiciele Łódzkiego Oddziału KIDP zostali zaproszeni do współpracy z Wydziałową Radą Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w ramach cyklu spotkań z przedstawicielami poszczególnych zawodów prawniczych. 13 kwietnia Jerzy Dworakowski przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP przybliży uczestnikom zagadnienia dotyczące zawodu doradcy podatkowego (wymagania, perspektywy oraz korzyści płynące z wykonywanej pracy).

ŁÓDŹ
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton
W ramach współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym SKNR SIGMA działającym przy Wydziale Zarządzania UŁ, Łódzki Oddział KIDP po raz kolejny objął patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową Sigma Maraton. Tegoroczny Sigma Maraton przebiegał pod hasłem: „Rachunkowość wobec wyzwań XXI wieku”. Jeden z wykładów poprowadziła Aleksandra Kurczewska, wiceprzewodnicząca Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP. W trakcie wystąpienia przybliżyła studentom zawód doradcy podatkowego jako jeden z zawodów zaufania publicznego, opowiedziała o doświadczeniach zdobywanych przez doradców podatkowych w ich codziennej praktyce, zaletach oraz perspektywach rozwoju zawodowego. Na koniec studenci wzięli udział w case study, czyli teście wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Dla najlepszych uczestników case study przygotowano nagrody w postaci udziału w szkoleniach organizowanych przez ŁO KIDP.

KRAKÓW
Kalendarz szkoleń w kwietniu:
9-12 kwietnia – szkolenie: „Spółki komandytowe i jawne jako podatnik CIT w 2021 r.” - odtworzenie webinarium z dnia 21 stycznia,
13 kwietnia – szkolenie: „Podatek akcyzowy – wybrane problemy i przegląd orzecznictwa”.

W ramach spotkań „czwartkowych” za pośrednictwem systemu ClickMeeting w kwietniu odbędą się następujące webinaria:
16 kwietnia - temat: „Odpowiedzialność za błędy w części ewidencyjnej JPK na gruncie ustawy o VAT i KKS”,
16-19 kwietnia- temat: „Innovation Box (IP Box)” - odtworzenie webinarium z dnia 23 lutego,
23 kwietnia – temat: „Slim VAT – zmiany w 2021 r.”.

KRAKÓW
W terminie 6-12 kwietnia na antenie Radia Kraków są emitowane spoty promujące zawód doradcy podatkowego.

WARSZAWA
Plan szkoleń na kwiecień:
14 kwietnia – szkolenie: „E-commerce – nowe zasady w VAT już od lipca 2021”, prowadzący: Zdzisław Modzelewski, doradca podatkowy
15 kwietnia – szkolenie: „Praktyczne aspekty postępowań w 2021 r. na tle nowych zapisów Ordynacji Podatkowej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności: kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowania podatkowego”, prowadzący: dr Andrzej Dmowski
19 kwietnia – szkolenie: „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe kosztów”, prowadzący: Monika Matyszewska, biegły rewident
29 kwietnia – szkolenie: "Bezpieczeństwo prowadzenia kancelarii przez doradcę podatkowego – odpowiedzialność wobec fiskusa i wobec klienta", prowadzący: dr Andrzej Dmowski.
30 kwietnia – szkolenie: „Automatyczna wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - o czym dowiadują się inne państwa?”, prowadzący: Łukasz Kumkowski, Dariusz Osada, Maciej M. Małek, doradcy podatkowi

RZESZÓW
Kalendarz szkoleń w kwietniu:
8 kwietnia – szkolenie: „Kodeks pracy w praktyce i orzecznictwie sądowym, aktualności 2021” – wykładowca Maja Chodacka
21 kwietnia – szkolenie: „Podatek u źródła” - wykładowca Jarosław Sekita
27 kwietnia – szkolenie: „Procedury celne funkcjonujące w obrotach handlowych Unii Europejskiej z krajami trzecimi - łańcuchy dostaw po BREXIT” - wykładowca Maciej Słodziński

Kalendarz szkoleń w maju:
7 maja – szkolenie: „E- faktura, Krajowy System e- Faktur” - wykładowca Iwona Biernat-Baran
27 maja – szkolenie: „Opodatkowanie rynku nieruchomości” - wykładowca Marcin Grześkowiak

Kalendarz szkoleń w czerwcu:
9 czerwca – szkolenie Kluczowe dylematy podmiotów powiązanych. Analiza cen transferowych. Identyfikacja transakcji kontrolowanej - wykładowca dr Jarosław F. Mika

POZNAŃ
Kalendarz szkoleń w kwietniu:
1 kwietnia 10:00-15:15 – szkolenie: „Cash flow”, wykładowca Jacek Kołaczyński
8 kwietnia 10:00-14:00 – szkolenie: „E-commerce od lipca 2021 r. (w tym sprzedaż wysyłkowa, OSS)”, wykładowca Zdzisław Modzelewski
14 kwietnia 10:00-15:15 – szkolenie: „Specjalne strefy ekonomiczne. Rozliczenia podatkowe z tytułu działalności na terenie strefy z uwzględnieniem konsekwencji ekonomicznych kryzysu pandemicznego”, wykładowca Anna Strzelecka
21 kwietnia 10:00-15:30 – szkolenie: „Przekształcenie działalności gospodarczej w sp. z o.o. – aspekty prawne i podatkowe, inwentarz”, wykładowca dr Andrzej Dmowski
23 kwietnia 10:00-12:00 – konferencja: „Rozliczenia podatkowe za 2020 r.”
1) „Ulgi i odliczenia w rozliczeniu roku 2020 podatku dochodowego od osób fizycznych. Danina solidarnościowa, kiedy i od jakich dochodów taką daninę płacimy.”, wykładowca: dr inż. Paweł Małecki

2) „Podatek dochodowy od osób fizycznych i rozliczenie roczne (Współorganizowana z Urzędem Miasta Poznania)”, wykładowca, Barbara Spychała-Krzesaj
26 kwietnia 10:00-12:00 – szkolenie: „Sukcesja po śmierci przedsiębiorcy – aspekty prawne i podatkowe”, wykładowca Remigiusz Pytlik.

POZNAŃ
Konferencja współorganizowana z Urzędem Miasta Poznania
Poznań Biznes Partner oraz Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych zapraszają na kolejną bezpłatną konferencję online „Rozliczenia podatkowe za 2020 rok”, która odbędzie się 23 kwietnia 2021 w godz. 10:00-12:00. Konferencja przeznaczona jest dla doradców podatkowych oraz innych przedsiębiorców. Harmonogram oraz szczegóły organizacyjne znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Oddziału KIDP, a także widnieją na stronie Urzędu Miasta Poznania: www.poznan.pl/mim/msp/news/konferencja-online-pt-rozliczenia-podatkowe-za-rok-2020,161446.html
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt i rejestrację pod adresem:ods@um.poznan.pl

Program konferencji:
10:00-11:00 „Ulgi i odliczenia w rozliczeniu roku 2020 podatku dochodowego od osób fizycznych. Danina solidarnościowa, kiedy i od jakich dochodów taką daninę płacimy”, prelegent: dr inż. Paweł Małecki, doradca podatkowy
11:00-12:00 „Podatek dochodowy od osób fizycznych i rozliczenie roczne”, prelegent: Barbara Spychała-Krzesaj, doradca podatkowy

POZNAŃ
Współpraca z ELSA Poznań
W związku z współpracą Wielkopolskiego Oddziału KIDP z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań, mamy przyjemność zaprosić na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Nieruchomości “Pandemia COVID-19 a przyszłość rynku nieruchomości”, która odbędzie się 28 kwietnia 2021 w formie webinaru na platformie ClickMeeting. Co roku tematyka Konferencji skupia się na aktualnych problemach prawa nieruchomości. W ramach tegorocznej edycji eksperci zmierzą się z zagadnieniami z pogranicza ekonomii i prawa, szczególnie w zakresie skutków epidemii i wprowadzanych regulacji dla rynku nieruchomości, a w tym na najem komercyjny i krótkoterminowy oraz metody pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Przedstawicielem KIDP podczas konferencji będzie wiceprzewodniczący Zarządu WO KIDP, Filip Siwek, który wygłosi wykład przygotowany dla studentów. Krajowa Rada Doradców Podatkowych objęła konferencję swoim patronatem.

POZNAŃ
Bezpłatne porady doradców podatkowych
W dniu 26 kwietnia 2021 r. w godz. 14:00-16:00 w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie odbędzie się zdalne spotkanie z doradcą podatkowym. Podczas dyżuru udzieli on bezpłatnych porad osobom chcącym założyć działalność gospodarczą. Osoby zainteresowane bezpłatnymi konsultacjami proszone zostaną o wcześniejsze zgłoszenie w celu ustalenia godziny (pod nr. tel. 65 512 77 83/797 508 207 lub pod adresem mailowymbiuro@owp.koscian.net).

POZNAŃ
Współpraca ze Studenckim Kołem Naukowym Rachunkowości KONTO działającym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Realizując działania związane z promocją zawodu doradcy podatkowego, aktywnym wspieraniem kół studenckich oraz propagowaniem wiedzy prawno-podatkowej wśród studentów, Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych postanowił kontynuować dotychczasową współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Rachunkowości KONTO przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w ramach niżej wymienionych projektów:
- XI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Rachunkowość Warta Poznania” odbywającej się w dniach 12-13 maja 2021 r.
- VII edycji „Poznań Accounting Days" odbywającej się w okresie listopad/grudzień 2021 r.
Szczegóły wkrótce.

POZNAŃ
Konkurs
Wielkopolski Oddział KIDP organizuje wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań konkurs z prawa podatkowego, który odbędzie się w maju 2021 r. Konkurs przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konkurs został objęty patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

PODATKI W PRAKTYCE

 


ZMIANY W PRAWIE

Więcej czasu na CIT-8 i sprawozdania, ale nie dla wszystkich
W Dzienniku Ustaw są już opublikowane rozporządzenia, które wydłużają terminy na rozliczenie rocznego CIT i sporządzenie sprawozdań finansowych. Okazuje się jednak, więcej czasu dostały nie wszystkie podmioty. Przedłużenie nie dotyczy m.in. sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
https://www.prawo.pl/podatki/wydluzenie-terminow-na-cit-8-i-sprawozdania-finansowe-za-2020,507427.html 

Niepewne korzyści podatkowe fundacji rodzinnych
Nowe przepisy dotyczące fundacji rodzinnych wbrew zapowiedziom rządu mogą nie być tak korzystne, jak mogłyby oczekiwać zainteresowane środowiska. Wszystko przez nieprecyzyjne przepisy podatkowe. Może się okazać, że fundacje ze zwolnienia z podatku wcale tak łatwo skorzystają. Nie wiadomo też, w taki sposób będą kalkulować koszty podatkowe. Projekt przepisów wymaga pilnej poprawy.
https://www.prawo.pl/podatki/korzysci-podatkowe-dla-fundacji-rodzinnych-w-projekcie-ustawy,507387.html 

Od sierpnia Polska i Słowacja będą automatycznie wymieniać informacje dotyczące VAT
Polsko-słowacka umowa o automatycznej wymianie informacji w dziedzinie podatku VAT została podpisana. Dzięki niej oba kraje uzyskają narzędzia, które ułatwią wykrywanie i walkę z oszustwami w zakresie VAT.
https://www.prawo.pl/podatki/polsko-slowacka-umowa-o-automatycznej-wymianie-informacji-w,506982.html 

Minister zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy kasach rejestrujących
Przygotowane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzenie przewiduje zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji, a nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.
https://www.prawo.pl/podatki/ewidencja-przy-kasach-rejestrujacych-zwolnienie-od-poczatku-roku,506950.html 

Nowe zasady wystawiania faktur już od października 2021 roku
Resort finansów przygotowuje system do wystawiania e-faktur. Podatnicy, którzy będą rozliczać się w ten sposób, otrzymają szybciej zwrot VAT. W pierwszym etapie nowe rozwiązanie będzie dobrowolne. Od 2023 roku e-fakturowanie ma stać się obowiązkowe. Podobne rozwiązania oferują trzy państwa Unii Europejskiej: Hiszpania, Portugalia i Włochy.
https://www.prawo.pl/podatki/zmiany-w-wystawianiu-faktur-nowy-system-do-fakturowania,506844.html 

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Skarbówka podpowiada sposób na zwolnienie z CIT spółek jawnych
Z najnowszej interpretacji podatkowej wynika, że da się uniknąć CIT przy przekształceniu spółki komandytowej w jawną. Wystarczy, że firma złoży informację o podatnikach posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawa do udziału w zysku takiej spółki przed zmianą formy organizacyjnej. Doradcy podatkowi do takiego podejścia fiskusa mają jednak duże wątpliwości.
https://www.prawo.pl/podatki/przeksztalcenie-spolki-komandytowej-w-jawna-a-cit-interpretacja,507357.html 

Korzystny wyrok TSUE w sprawie VAT – ważne dla tysięcy polskich podatników
Wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę dodatkowego wymogu, który prowadzi do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczne z prawem unijnym. Firmy mogą teraz korygować rozliczenia i wnioskować o zwrot odsetek. Taki wniosek wynika z ogłoszonego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
https://www.prawo.pl/podatki/wyrok-tsue-w-sprawie-vat-od-wnt-sygn-akt-c-89519-a-marzec-2021,507178.html 

Prawnik bez kasy fiskalnej tylko wyjątkowo
Usługi prawnicze świadczone na rzecz osób fizycznych muszą być dokumentowane paragonami fiskalnymi. Resort nie planuje żadnych zmian w tym zakresie. Kasy nie trzeba jednak kupować, jeśli usługi świadczone są na odległość, a płatności dokonywane są w formie przelewu bankowego.
https://www.prawo.pl/podatki/uslugi-prawnicze-a-obowiazek-kas-fiskalnych-w-2021-roku,507149.html 

Prywatny majątek ma zostać w rodzinie - darowizna korzystna podatkowo
Epidemia koronawirusa oraz obawy przed chorobą i śmiercią sprawiają, że ludzie zaczynają myśleć, co stanie się z ich majątkiem. Coraz więcej osób spisuje testamenty. Rodzice szukają sposobów, by przekazać zgromadzone środki tylko swojemu dziecku, a nie również jego małżonkowi. Zależy im, rzecz jasna, by zrobić to jak najtaniej. Chcą także uniknąć podatku. Zainteresowanie tematem potwierdzają najnowsze interpretacje podatkowe, ale i pytania trafiające do redakcji Prawo.pl.
https://www.prawo.pl/podatki/darowizny-w-rodzinie-zwolnienie-z-podatku-od-spadkow-i-darowizn,483183.html 

Pracujący w Wielkiej Brytanii nie muszą płacić podatku w Polsce
O tym, jaką mamy rezydencję podatkową, decyduje to, gdzie wyprowadzamy psa na spacer - twierdzą praktycy. Ten test pozwala zweryfikować, które miejsce faktycznie uznajemy za dom, w którym przebywamy z zamiarem stałego pobytu. Najnowsza interpretacja podatkowa potwierdza ten kierunek myślenia. Stanowisko fiskusa ma duże znaczenie dla pracujących w Wielkiej Brytanii.
https://www.prawo.pl/podatki/rozliczenie-podatku-przez-pracujacych-w-wielkiej-brytanii,506842.html 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.