e-Biuletyn/3/2016, numer (3), 29.03.2016

e-Biuletyn/3/2016, numer (3), 29.03.2016
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na 122 konferencję podatkową Szczegóły    
Przedstawiciele Krajowej Rady Doradców Podatkowych na Śniadaniu prasowym z dziennikarzami w PAP Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

4 lutego 2016 r (Wrocław), 5 lutego 2016 r  (Bolesławiec)- szkolenie: „Przegląd zmian podatkowych na 2016 rok: VAT, PIT, CIT oraz wybrane zagadnienia z ordynacji (Adam Bartosiewicz)
11 lutego 2016 r – Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości – ujęcie praktyczne (Monika Król-Stępień)
26 lutego 2016 – Wybrane zagadnienia dotyczące prania brudnych pieniędzy oraz wyłudzenia podatku VAT w mechanizmie „karuzeli podatkowych” (Michał Krawczyk)
03 marca 2016 - „Otwieranie firm w Czechach” (Frantisek Molik), Jak prowadzić działalność gospodarczą w Niemczech” (Joanna Kołodziejczyk – Kańska)

Wydarzenia:

28 stycznia 2016  (X liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu – Danuta Bącler) i 11 marca 2016  (I Liceum |Ogólnokształcące we Wrocławiu – Ewa Rodziewicz) odbyły się kolejne lekcje w cyklu „Edukacja prawna młodzieży”, w ramach projektu realizowanego przez Oddział Stowarzyszenia |Sędziów Polskich ‘Iustitia” we Wrocławiu wspólnie z DOKIDP w porozumieniu z Urzędem Miejskim Wrocławia na bazie opracowania „Apteczka prawna – lex bez łez”. W ramach tej akcji w DOKIDP został przygotowany przez koleżankę Mirosławę Zachar scenariusz lekcji a temat systemu podatkowego w Polsce i udostępniony nauczycielom WOS
10 marca 2016 -  odbył się II etap VI Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, organizowanego  pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Partnerami tego wydarzenia byli w tym roku: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Biuro posłanki do Europarlamentu - Pani Lidii Geringer De`Oedenberg oraz Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia we Wrocławiu. Laureaci konkursu, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca oprócz nagród rzeczowych ufundowanych przez DOKIDP oraz Biuro Doradcy Podatkowego "TEMIDA" otrzymali dwie nagrody specjalne: półroczne stypendium na kierunku "Rachunkowości i finanse" w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu oraz wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W imieniu nagrodzonych serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzięki którym uczestnicy II etapu konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali drobne upominki. Od dawna wspierają nasze działania dolnośląskie firmy: InsERT S.A oraz Comp-Tech Sp. z o.o.

Dolnośląski Oddział KIDP ponownie włączył się do ogólnopolskiej akcji „Doradcy podatkowi dla osób z niepełnosprawnością”. Akcja będzie polegała na udzielaniu przez doradców podatkowych telefonicznych, bezpłatnych porad podatkowych w sprawie rozliczeń rocznych na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin przez cały kwiecień 2016

Inne:

Otrzymaliśmy od kolegów doradców podatkowych z  Republiki Czeskiej i Izby Doradców Podatkowych z Norymbergii skan biuletynu „Kammermitteilungen der Steuerberaterkammer Nürnberg nr 4/2015 z obszerną notatką na temat ubiegłorocznej międzynarodowej konferencji z cyklu „Podatki bez granic”
Trwają prace nad organizacja kolejnej – VII edycji konferencji z cyklu „Podatki bez granic’.
18 marca 2016r. - we Wrocławiu odbyło się spotkanie Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z Przedstawicielami regionów Wielkopolskiego, Lubuskiego i Opolskiego w sprawie szczegółów organizacyjnych VII Międzynarodowej Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 21 – 22 października 2015r.


KUJAWSKO-POMORSKI OKIDP

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, realizując zadania statutowe, prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową. W okresie od lutego do marca 2016 r. decyzją Zarządu zrealizowano szkolenia:

1. 16.02.2016 r. „Fundacje, stowarzyszenia” Prelegent: dr Adam Bartosiewicz
2. 24.02.2016 r.  „Prawo Pracy ” Prelegent : Cezary Szymański
3. 31.03.2016 r. „Zmiany w prawie pracy 2016 z elementami ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości” Prelegent : Rafał Andrzejewski

Zarząd KPO KIDP we współpracy Oddziałem ZUS w Bydgoszczy i Toruniu zorganizował szkolenia tj.:

1. 03.03.2016 r. Świadczenia krótkoterminowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło  wraz ze zmianami od 1 stycznia 2016 r. oraz Program Płatnik – wersja 10.01.001.” - Oddział ZUS Bydgoszcz
2. 04.03.2016 r. Świadczenia krótkoterminowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło  wraz ze zmianami od 1 stycznia 2016 r. oraz Program Płatnik – wersja 10.01.001.” - Oddział ZUS Toruń
3. 21.03.2016 r. Świadczenia krótkoterminowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło  wraz ze zmianami od 1 stycznia 2016 r. oraz Program Płatnik – wersja 10.01.001.” - Oddział ZUS Bydgoszcz

Poruszone zostały następujące kwestie:

· Prawo do świadczeń krótkoterminowych z funduszu chorobowego i wypadkowego, podstawa wymiaru świadczeń, dokumentowanie prawa do świadczeń w tym zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2016 r. – część I
· Prawo do świadczeń krótkoterminowych z funduszu chorobowego i wypadkowego, podstawa wymiaru świadczeń, dokumentowanie prawa do świadczeń w tym zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2016 r. – część II
· Umowy zlecenia, umowy o działo w tym zmiany od 1 stycznia 2016 r. , skutki prawne zawartych umów.
· Program płatnik – wersja 10.01.001

Ww. szkolenia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem doradców podatkowych z regionu kujawsko-pomorskiego jak i doradców z sąsiednich województw.

Promocja zawodu

Wzorem roku ubiegłego, Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP objął honorowy patronat nad V już edycją Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do wyroku w sprawie podatkowej, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego, działające przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkurs na glosę kierowany jest do studentów Wydziałów Prawa i Administracji w całym kraju. Zarząd dla laureata konkursu ufundował nagrodę finansową oraz Wręczenie nagród odbędzie się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tytułem „Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe” w dniach 15-16 kwietnia 2016r.

LUBUSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa.

Od początku 2016 roku Lubuski Oddział KIDP zorganizował kilka interesujących szkoleń w związku ze zmianami przepisów.
Zmiany w kodeksie pracy omówił Sławomir Nowak – pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze na szkoleniu w dniu 12 stycznia 2016 r. adresowanym zarówno do doradców podatkowych, jak i pracowników ich kancelarii.
Zmiany w ustawie Ordynacja Podatkowa zostały przedstawione przez cenionego wykładowcę Sławomira Zielenia i przedyskutowane przez doradców na szkoleniu w dniach 14-15 stycznia 2016 r. Szczególnie interesująco wyglądała część dotycząca zmian w pełnomocnictwach oraz przedstawiony i opisany przez kol. Tomasza Ziółkowskiego proces korzystania z platformy ePUAP w tym zakresie. Szkolenie odbyło się w Dworze Kolesin położonym nad brzegiem malowniczego jeziora Wojnowskiego, z dala od codziennego zgiełku miasta.
W dniach 17-19 lutego br. odbyło się w Zielonej Górze intensywne, trzydniowe szkolenie na temat „Ceny transakcyjne. Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi” poprowadzone przez dr Andrzeja Dmowskiego. W szkoleniu wzięli udział doradcy podatkowi z całej Polski. Tematyka wpisująca się w obszary, na które powoli największy nacisk będzie kładło Ministerstwo Finansów, jest wyjątkowo skomplikowana, co przy dość nieprecyzyjnym usystematyzowaniu w przepisach z pewnością będzie wymagało organizacji dalszych szkoleń obejmujących ten temat a docelowo także i warsztatów praktycznych.
W dniu 1 marca br. odbyło się natomiast szkolenie w zakresie zasiłków z ubezpieczenia społecznego prowadzone przez specjalistę z ZUS w Zielonej Górze Panią Karolinę Włodkowaską.

Integracja.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się inicjatywa Zarządu Lubuskiego Oddziału KIDP tzw. „Czwartkowych spotkań podatkowych”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doradców podatkowych uczestniczących w szkoleniach, zorganizowaliśmy luźny panel dyskusyjny, na który często brakuje czasu podczas szkoleń. Comiesięczne popołudniowe spotkania przy kawie są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów związanych z bieżącą działalnością kancelarii. Spotkania dają również możliwość wyrażenia przez doradców podatkowych z regionu wszelkiego rodzaju inicjatyw związanych z funkcjonowaniem kancelarii, ale także dotyczących korporacji i oczekiwań związanych z przynależnością do Izby.

Konkurs wiedzy o podatkach.

Lubuski Oddział KIDP po raz pierwszy przystąpił do organizacji Konkursu Wiedzy o Podatkach. W dniu 10 marca 2016 roku w Zielonej Górze odbył się II etap I Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach zorganizowanego przez doradców podatkowych z Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Tematem przewodnim tegorocznego Konkursu była ordynacja podatkowa. W II etapie Konkursu, który składał się z części pisemnej oraz części ustnej, udział wzięło 8 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego. Laureatami tegorocznego konkursu zostali:

- Emilian Rusiniak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie (I miejsce),
- Karolina Czech z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "ELEKTRYK" w Nowej Soli (II miejsce),
- Magdalena Rentel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim (III miejsce).

Laureaci konkursu oprócz dyplomów otrzymali cenne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego.

Zwycięzcy konkursu zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się dnia 08 kwietnia 2016 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

MAŁOPOLSKI OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w marcu 2016 r. oraz plany na kwiecień 2016 r.

W dniu 8 marca br. w Małopolskim Oddziale KIDP odbyło się szkolenie „Zmiany w podatku dochodowym na rok 2016. Aktualne kontrowersje związane z podatkiem dochodowym”, które poprowadził p. Tomasz Wojewoda.
Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca  w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.
W dniach 4-8 kwietnia br. Doradcy Podatkowi Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizują bezpłatną akcję pod hasłem „Doradcy Podatkowi pomagają osobom z niepełnosprawnością wypełnić  PIT za 2015 r.”. Celem akcji jest pomoc osobom z niepełnosprawnością w wypełnianiu zeznań rocznych za 2015 r. Tegoroczna akcja ma charakter „Dni otwartych” i polega na bezpłatnej pomocy udzielanej przez doradców podatkowych osobom zainteresowanym bezpośrednio w kancelariach doradców podatkowych. Akcja doradców podatkowych objęta została Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Patronat medialny nad akcją objęły TVP3 Kraków oraz Radio Kraków. Informacja o akcji oraz lista kancelarii będzie opublikowana na stronie www.malopolski.kidp.pl oraz w lokalnej prasie

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp. Publikowane są na nim wszelkie aktualności dotyczące MOKIDP oraz istotne fakty, wydarzenia i zmiany przepisów związane z profesją doradcy podatkowego.

OPOLSKI OKIDP

W marcu br. Zarząd OOKIDP zorganizował następujące szkolenia kierowane do doradców podatkowych oraz pracowników kancelarii i biur rachunkowych:

2.03. – wykład nt.: „ Zmiany w ustawie o rachunkowości, zamknięcie roku” poprowadziła  Anna Sitarczyk-Czajkowska
10.03. - wykład nt.: „ Najnowsze zmiany w prawie pracy, urlopy terminowe, umowy dla rodziców” poprowadził Marek Rotkiewicz

W ramach promocji i ochrony zawodu doradcy podatkowego rozpoczęła się dwumiesięczna ekspozycja prezentacji multimedialnej. Ma ona miejsce na telebimach znajdujących się na ulicach Opola oraz w salonach fryzjerskich na terenie miasta.

PODKARPACKI OKIDP

Warsztaty podatkowe

Zarząd Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza Koleżanki i Kolegów na  warsztaty  podatkowe doradców podatkowych  które odbędą się  w dniu 7 kwietnia 2016 r. - godz. 10.00 w Dworze OSTOYA Jasionka 1A k/Rzeszowa.
Warsztaty oparte będą na dwóch  blokach dyskusyjnych:.
- Podatek od towarów i usług
- Ordynacja podatkowa

Klub Doradcy Podatkowego

Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w Podkarpackim  Klubie Doradcy Podatkowego, czyli w spotkaniach  mających na celu dyskusję nad obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz  służące  do omawiania bieżących problemów zawodowych.
Spotkania Klubu odbywać się będą w ostatni czwartek  miesiąca o godz. 17:00.
Uczestnictwo w Klubie Doradcy Podatkowego jest bezpłatne i mogą w nim brać udział tylko doradcy podatkowi.
W dniu 27 kwietnia 2016 r. odbędzie się pierwsze spotkanie Klubu Doradcy Podatkowego w Restauracji Wietnamskiej LONG PHUNG  Rzeszów, ul. Armii Krajowej 7A.                                   

Szkolenia

Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP:
- 7.04.2016 Warsztaty podatkowe,
- 16.04.2016 Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym  wprowadzone w 2016 r, a pozycja procesowa doradcy podatkowego
- 18.04.2016 Połączenia, podziały, aporty- aspekty podatkowe wybranych działań restrukturyzacyjnych
- 28.04.2016 CIT/PIT
- 12.05.2016 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
- 16.05.2016 Ceny transferowe 2016 - podmioty powiązane, dokumentacja podatkowa. Zmiany na 2017 r.”

VI Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Podatkach

Tradycją lat ubiegłych Oddział już po raz szósty zorganizował VI Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Podatkach, pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, który skierowany jest do uczniów i słuchaczy wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, dla młodzieży z województwa podkarpackiego.  Do Oddziału wpłynęło  ok 65 prac  z 8 szkół z regionu, z których  Komitet Organizacyjny do drugiego etapu zakwalifikował  38 osób.
Finał Konkursu odbył się w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

W dniu 11 marca 2016 r. Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP zorganizował warsztaty w Redzie na temat: „Ceny  transferowe”, które przeprowadził Wojciech Gandurski.
W dniu 19 marca 2016 r. odbyły się drugie warsztaty z cyklu: „Metodyka pracy doradcy podatkowego w postępowaniach podatkowo-administracyjnych i sądowo-administracyjnych” na temat: „Postępowanie podatkowe ( I i II instancja)”, które przeprowadził doradca podatkowy Sebastian Ząbczyk. Kolejne warsztaty z cyklu odbędą się w dniach:
- 23 kwietnia 2016 roku na temat: „Postępowanie egzekucyjne i interpretacyjne”;
- 28 maja 2016 roku na temat: „Postępowanie sądowo-administracyjne”.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12:00 - 14:00. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, podczas których udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
W dniu 10 marca 2016 r. w hotelu Faltom w Rumi odbył się finał wojewódzki V Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu była „ordynacja podatkowa”. Laureatami V Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach zostali:

I miejsce - Klaudia Borkowska, uczennica Zespołu Szkól Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku;
II miejsce - Aleksandra Płotka, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku;
III miejsce - Teresa Byczkowska, uczennica Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach;
IV miejsce - Emilia Kuczyńska, uczennica Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie;
V miejsce - Magdalena Czyżewska, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku.

Laureaci finału wojewódzkiego wezmą udział w finale ogólnopolskim Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowanym przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Katowicach, który odbędzie się w dniu 08 kwietnia br.
Opracowanie: Ewa Jakubczyk Przewodnicząca Zarządu Pomorskiego Oddziału KIDP

ŚLĄSKI OKIDP

02.03.2016 Posiedzenie Zamiejscowego Oddziału  Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
03.03.2016 Spotkanie grupy dyskusyjnej.
03-04.03.2016 Objęcie honorowym patronatem oraz udzielenie wsparcia finansowego  Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.
10.03.2016 II etap VIII Śląskiego Konkursu Wiedzy  o Podatkach. W II etapie konkursu wzięło udział  90 uczniów z 20 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Obecnie trwają przygotowania do szóstego Ogólnopolskiego Finału Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbędzie się 8 kwietnia br. w Katowicach.
15.03.2016 „Spotkanie z policjantami’ - W ramach działań Komisji ds. Ochrony Zawodu odbyło się coroczne spotkanie o charakterze  warsztatowym mające na celu zwalczanie podmiotów nieuprawnionych działających na rynku w zakresie doradztwa podatkowego.               W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji ds. Ochrony Zawodu oraz Komisji Prawnej działających przy Śląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP, Urzędu Kontroli Skarbowej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Prokuratury Okręgowej oraz doradcy podatkowi. Tematem przewodnim był temat ordynacji podatkowej i pełnomocnictw.
17.03.2016 i 21.03.2016 szkolenie z Ordynacji podatkowej – wykładowca Bartosz Kubista.
22.03.2016 Posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.

Pozostałe działania realizowane przez Śląski Oddział KIDP:

W ramach kontynuacji akcji „Doradcy podatkowi niepełnosprawnym” wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego trwa siódma akcja pod tym hasłem, w ramach której w marcu i w kwietniu doradcy podatkowi prowadzą bezpłatne konsultacje dla środowisk osób niepełnosprawnych z zakresu ulg i zwolnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Akcji patronuje Marszałek Województw Śląskiego.
Rozpoczęliśmy działania w kwestii wyboru wykonawcy materiałów promocyjnych dla doradców podatkowych na 2017 rok oraz materiałów promujących zawód doradcy podatkowego na zewnątrz.

PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie okresowych informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Nowe wzory deklaracji CIT-8

Zostały opublikowane nowe formularze CIT-8 (CIT-8A i CIT-8B dla podatkowych grup kapitałowych) do rozliczania podatku dochodowego za 2016 rok. Szczegóły

MF planuje jednoinstancyjne postępowanie podatkowe

Resort finansów rozważa wprowadzenie modelu jednoinstancyjnego dla niektórych spraw podatkowych. Zdaniem Łukasza Czucharskiego, eksperta Komitetu Podatkowego Pracodawców RP, takie rozwiązanie może okazać się pozytywne dla podatników, jeżeli ich prawa zostaną odpowiednio zabezpieczone. Szczegóły

MF: wyjaśnienia dot. stosowania przepisów znowelizowanej ustawy o grach hazardowych

Od 3 września 2015 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o grach hazardowych, które wprowadziły zmiany w zasadach prowadzenia działalności w zakresie gier, nakładając na podmioty prowadzące taką działalność na podstawie koncesji lub zezwolenia dodatkowe warunki, jakie muszą spełnić. Resort finansów przygotował wyjaśnienia do nowelizacji. Szczegóły

 MF: JPK nie wprowadza nowych obowiązków informacyjnych

Jednolity Plik Kontrolny porządkuje jedynie te zakresy informacji, które podatnicy są zobowiązani raportować - wyjaśnia resort finansów w komentarzu do artykułu o Jednolitym Pliku Kontrolnym, który ukazał się w "Rzeczpospolitej" z 29 lutego br. Szczegóły

MF: jedna instancja może poprawić jakość decyzji administracyjnych

W Ministerstwie Finansów (MF) trwają prace nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Jedną z rozważanych zmian jest zastąpienie dwóch instancji postępowania przed organami administracji podatkowej postępowaniem jednoinstancyjnym zakończonym decyzją zaskarżalną do sądu administracyjnego (Wojewódzki Sąd Administracyjny, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny). Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Odwołanie nie może prowadzić do przedawnienia zobowiązania podatkowego

Przepisy dotyczące nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności nie wykluczają możliwości wydawania decyzji wymiarowych na krótko przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Tak wskazał NSA w wyroku z 28 stycznia 2016 r. Szczegóły

WSA: powiatowa jednostka budżetowa nie jest podatnikiem podatku VAT

Powiatowe jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. Szczegóły

NSA pyta ETS o zwolnienie z VAT europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego skierowany do Trybunału w Luksemburgu został sporządzony w ramach zawisłego przed NSA sporu dotyczącego tego, czy określone w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT zwolnienie obejmuje europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) w rozumieniu unijnego rozporządzenia nr 2137/85. Szczegóły

NSA: sądy mają możliwość badania zgodności z prawem decyzji uznaniowych

Obecnie obowiązujące przepisy nie zakazują sądom kontroli dyskrecjonalnych decyzji administracji. Tym samym sądy mają możliwość badania zgodności z prawem decyzji uznaniowych. Do takiego wniosku doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 marca 2016 r. w sprawie skargi kasacyjnej podatnika, w której kwestionował on odmowę umorzenia zaległości podatkowej powstałej w związku z naruszeniem prawa do sądu. Szczegóły

Interpretacje indywidualne: błąd fiskusa nie musi oznaczać racji wnioskodawcy

Uznanie przez sąd administracyjny określonej wykładni fiskusa za błędną wymaga prezentacji właściwego rozumienia określonego przepisu. Nie musi ono jednak być zgodne z oceną prawną stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego prezentowaną przez wnioskodawcę. Tak wskazał NSA w wyroku z 16 lutego 2016 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Samorządowy zakład budżetowy powinien posługiwać się odrębnym NIP

Jeżeli zakład budżetowy na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych pozostaje odrębnym podatnikiem to powinien na potrzeby tych rozliczeń posługiwać się swoim odrębnym NIP - wyjaśnił Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2016 roku. Szczegóły

MF wyjaśnia przepisy dotyczące podatku bankowego

Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, w zakresie określenia podstawy opodatkowania, definicji podatnika, ustalania powiązań między zakładami ubezpieczeń, reasekuracji lub instytucjami pożyczkowymi. Szczegóły

Fiskus: realizacja wierzytelności przez spadkobiercę podlega PIT

Wypłata spadkobiercy pieniężnej równowartości umorzonych udziałów spadkodawcy jest objęta podatkiem dochodowym, a nie podatkiem od spadków i darowizn. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 17 lutego 2016 r. Szczegóły

PIT: wdowa nie powinna spieszyć się ze sprzedażą odziedziczonego samochodu

Sprzedaż przed upływem pół roku udziału w samochodzie nabytego w spadku po zmarłym mężu będzie opodatkowana według skali. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22 lutego 2016 r. Szczegóły

Ryczałt nie dla opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu

Środki pieniężne wypłacone przez najemcę w zamian za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł i opodatkować na zasadach ogólnych. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 lutego 2016 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Odsetki za zwłokę w postępowaniu podatkowym na przykładach

Odsetki za zwłokę jako instytucja prawa podatkowego są regulowane przez kilkadziesiąt przepisów. W 2016 r. ustawodawca znowelizował szereg przepisów o odsetkach za zwłokę. Np. od tego roku przy płatnościach zaległości uwzględnia się koszty upomnienia. Ważną nowością są zasady płacenia odsetek od nienależnej nadpłaty albo zwrotu podatku. Przed nowelizacją niektóre sytuacje tu występujące nie były uregulowane w Ordynacji podatkowej i fiskus spierał się z podatnikami na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu z kodeksu cywilnego. Od 1 stycznia 2016 r. ustawodawca wskazał szczególne przypadki, kiedy prawo nakazuje zwrócić fiskusowi nienależne kwoty. W niniejszym poradniku autor kompleksowo omawia tę tematykę. Szczegóły

Wpis jako część opłaty sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Komentarz omawia kwestie związane z wpisem jako kosztem postępowania sądowoadministracyjnego, stanowiącym część opłaty sądowej. Autor omawia zagadnienia związane z jego uiszczaniem, ustalaniem wysokości wpisu, skutkami nieuiszczenia oraz możliwościami umorzenia, rozłożenia na raty oraz zwrotu wpisu. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy nowe zasady korygowania kosztów uzyskania przychodu, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., mają zastosowanie do skonta? Odpowiedź i uzasadnienie

Czy dla wznowienia postępowania podatkowego na podstawie art. 240 § 1 pkt 1 lub pkt 7 będzie miało zastosowanie przedawnienie zobowiązania podatkowego art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.