e-Biuletyn/3/2015, numer (3), 10.02.2015

e-Biuletyn/3/2015, numer (3), 10.02.2015
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do obejrzenia nowej wersji serwisu internetowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Najważniejsze orzecznictwo TSUE w 2014 r. - seminarium
Redakcja "Monitora Podatkowego" oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych serdecznie zapraszają na seminarium "Najważniejsze orzecznictwo TSUE w 2014 r.", które odbędzie się 12 lutego 2015 r. o godz. 11.30 w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Dolnośląski OKIDP
Oddział przygotowuje się do akcji Pit skierowanej do osób z niepełnosprawnością.


Małopolski OKIDP
Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa.
Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a.
Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej np. wybór formy opodatkowania, wyłączenie z form opodatkowania, obowiązek rejestracji do podatku VAT, obowiązek zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej itp.
Najbliższy dyżur doradców podatkowych odbędzie się 23 lutego 2015 r.


Mazowiecki OKIDP
14 lutego br. w Jachrance opbędzie się XII BAL DORADCÓW PODATKOWYCH.

Opolski OKIDP
Planowane jest spotkanie Przewodniczącego Zarządu OOKIDP z dyr.PUP w Opolu ws nawiązania współpracy dotyczącej edukowania nowych przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środków unijnych.

Podkarpacki OKIDP
W ramach V Podkarpackiego  Konkursu Wiedzy o Podatkach do Podkarpackiego Oddziału KIDP wpłynęło około 90 prac konkursowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie prace są sprawdzane przez doradców podatkowych z regionu Podkarpackiego.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP. Informacje o organizowanych wykładach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie www.podkarpacki.kidp.pl.
Zarząd Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zamówił dla Państwa kalendarze książkowe z logo Oddziału. Przedmiotowe kalendarze mogą Państwo odebrać z biura oddziału, jak również będą przekazywane podczas szkoleń organizowanych przez Oddział.

Podlaski OKIDP
Zarząd PO KIDP podjął przygotowania do organizacji nadchodzącej konferencji, która odbędzie się w czerwcu 2015 przy współudziale oddziału KIDP Warmińsko-Mazurskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach konferencji odbędzie się posiedzenie Rady Naukowej.
Przypominamy o comiesięcznych bezpłatnych warsztatach, które uprawniają do uzyskania punków za szkolenia jak również sprzyjają naszej integracji i wymianie poglądów.
Zarząd PO KIDP uruchomił projekt „Otwarta wokanda”. Serdecznie zapraszamy wszystkich doradców z regionu na rozprawy prowadzone przez naszych doradców. Prosimy również o przesyłanie informacji na temat planowanych rozpraw.

Pomorski OKIDP
W dniu 11 lutego br. odbędzie się spotkanie w Bydgoszczy Przewodniczących 5 oddziałów KIDP: kujawsko pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego z Prokuratorami Okręgowymi, w czasie którego omawiane będą ważne problemy związane z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego jak np. tajemnica zawodowa a także problemy związane nieuprawnionym wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego.
Zarząd PO KIDP w nawiązaniu do postanowień § 8 Stanowiska KRDP z dnia 6 września 2011 r. w sprawie wytycznych w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych w części objętej kompetencjami Krajowej Izby Doradców Podatkowych prosi doradców podatkowych lub spółki doradztwa podatkowego, którzy wyrażają gotowość do przeprowadzenia praktyk zawodowych o przesyłanie zgłoszeń do dnia 25 lutego 2015 r. na adres: biuro@kidp.pomorze.pl
13-15 lutego 2015 r. odbędzie się szkolenie połączone z Balem Karnawałowym w Pensjonacie Czarny Kos.


Śląski OKIDP
Trwają dalsze prace związane z VII Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Na stronach internetowych ŚO KIDP opublikowano tematy prac pisemnych oraz pozostałe informacje nt. Konkursu. Obecnie oczekujemy na zgłoszenia i prace konkursowe uczestników. Szczegóły
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń organizowanych przez Śląski Oddział KIDP. Szczegóły
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Wielkopolski OKIDP
12 kutego 2015 r. (czwartek) o godz. 18:00 na kanale TVP3 zostanie wyemitowany kolejny odcinek programu BIZNES TELESKOP (powtórka: 19 lutego 2015 r.), którego celem jest zwiększenie rozpoznawalności naszych doradców na rynku oraz uświadomienie Wielkopolanom, że jesteśmy blisko nich poprzez różnego rodzaju organizowane akcje i eventy. W najbliższym odcinku będziemy przekonywać Wielkopolan, że warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego przy sporządzaniu zeznania rocznego za 2014 r.
26 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Restauracji Lars,  Lars & Lars przy ul. Wojskowej 4 w Poznaniu odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach Klubu Doradcy Podatkowego. Podczas comiesięcznych spotkań rozwiązywane będą wspólnymi siłami zagadnienia podatkowe nurtujące doradców podatkowych obecnych na spotkaniu. Będzie to możliwość przedyskutowania i próba znalezienia odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.
Czekamy na zgłoszenia doradców zainteresowanych pełnieniem dyżuru w Urzędzie Miasta Poznania polegającego na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dyżury doradców podatkowych odbywać się będą od stycznia do grudnia 2015 r. w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 09:00 – 13:00. Zainteresowanych pełnieniem dyżuru w Urzędzie uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do biura Oddziału na adres e-mail: wielkopolski@kidp.pl.
Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów "Śniadania Podatkowe", które odbywają się raz w miesiącu od października 2014 r. do marca 2015 r. Kolejne spotkanie z cyklu „Śniadania Podatkowe” odbędzie się 13 lutego 2015 r. w Restauracji Patio Provence mieszczącej się w Hotelu Kolegiackim przy Placu Kolegiackim 5 w Poznaniu. Tematem przewodnim warsztatów będzie „Step up w spółkach kapitałowych jako przejaw optymalizacji podatkowej”.
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych z Wielkopolski do wzięcia udziału w akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, pod nazwą START BIZNES! Szczegóły
Zapraszamy na posiedzenia Zarządu WO KIDP, które są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się 27 lutego 2015 r. o godz. 14:00 w siedzibie Oddziału. Harmonogram posiedzeń Zarządu WO KIDP na 2015 r. widnieje na stronie internetowej Oddziału.
Zapraszamy także do udziału w szkoleniach, warsztatach, wykładach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o ich terminach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP. Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące szkoleń i warsztatów prosimy kierować na adres wielkopolski@kidp.pl
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

PIT: odsetki od zaległego zasiłku dla opiekuna bez podatku
Minister finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu odsetek od wypłaty zaległych zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Zaniechanie będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 15 maja 2014 r. Szczegóły

Nowy program pomocy dotyczący zwolnień z podatków lokalnych
Wczoraj zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz. 174). Szczegóły

MF: wytwarzanie papierosów przy użyciu maszyn, również przez konsumentów
Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązują przepisy ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którymi za produkcję papierosów uznaje się ich wytwarzanie, także przez konsumenta, przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów - przypomina resort finansów. Szczegóły

Od 1 kwietnia zmiany w organizacji izb i urzędów skarbowych
Nowelizacja ustawy o urzędach i izbach skarbowych została przyjęta przez Sejm 19 stycznia 2015 r. Zgodnie z jej założeniami izby i urzędy skarbowe zostaną połączone organizacyjnie. Organy pozostaną niezależne, ale zarządzane będą wspólnie z poziomu wojewódzkich izb skarbowych. Szczegóły

Nowy projekt PIH dot. niepraktycznego naliczania podatku VAT
Szczegółowym celem projektu - przedstawionego przez Polską Izbę Handlu - jest stworzenie propozycji zmian do przepisów o podatku od towarów i usług pozwalających na zlikwidowanie konieczności niepraktycznego rozliczania podatku VAT, w zakresie zasad ustalania momentu wykonania usługi. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

VAT: awaria systemu nie pozbawia prawa do zwrotu podatku
Problemy techniczne w ramach systemu informatycznego nie mogą naruszać prawa podatnika do uzyskania zwrotu podatku naliczonego. Tak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 24 listopada 2014 r. Szczegóły

Rozwiązanie spółki po wniesieniu odwołania nie uchroni wspólników od odpowiedzialności za zaległości podatkowe
Rozwiązanie spółki cywilnej po wniesieniu przez nią odwołania powoduje konieczność umorzenia jedynie postępowania odwoławczego. Tym samym decyzja określająca spółce cywilnej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług, staje się ostateczną i stanowi podstawę orzeczenia o odpowiedzialności byłych wspólników za zaległości podatkowe spółki. Tak wskazał NSA w wyroku z 5 grudnia 2014 r. Szczegóły

CIT: nie ma świadczenia, nie ma daniny
Przekazanie majątku spółki jej udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym nie powoduje u niej powstania przychodu. Tak wynika z wyroku NSA z 8 stycznia 2015 r. Szczegóły

KUP: do czynszu za dzierżawę samochodu nie stosuje się limitu
Ponoszone przez podatnika koszty czynszu z tytułu dzierżawy samochodu osobowego powinny być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych z wyłączeniem limitu. Tak wskazał NSA w wyroku z 14 stycznia 2015 r. Szczegóły

CIT: spółka może wrzucić w koszty nagrody z zysku netto
Nagrody dla pracowników z zysku netto mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Kosztem podatkowym nie są za to składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy pobrane od tych nagród. Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 20 listopada 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

VAT: e-medycyna nie korzysta ze zwolnienia z podatku
Usługi telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry nie korzystają ze zwolnienia z VAT. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2014 r. Szczegóły

CIT: konieczność korekty nie „tworzy” odrębnego zdarzenia
Zwrot części wynagrodzenia, zapłaconego uprzednio za usługi doradcze, nie zmienia momentu poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie jego wysokość. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 7 stycznia 2015 r. Szczegóły

VAT: obowiązek podatkowy z tytułu wadium powstaje w dacie rozstrzygnięcia przetargu
Z chwilą wygrania przetargu wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia, tym samym wadium przybiera postać zaliczki na przyszłą dostawę, z tytułu której powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług - wynika z interpretacji indywidualnej z 29 stycznia 2015 r. Szczegóły

KUP: wydatków na realizację prywatnej pasji przedsiębiorca nie wrzuci w koszty
Aby wydatki mogły stanowić koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej muszą być zakupione wyłącznie na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. Oznacza to, że wydatki te nie mogą mieć charakteru osobistego. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2014 r. Szczegóły

PCC: podpisując umowę przedwstępną nie zapłacimy niższej daniny
Na wartość podstawy opodatkowania nie mają wpływu umowy zobowiązujące do zawarcia w przyszłości określonej umowy objętej zakresem przedmiotowym ustawy o PCC. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 23 stycznia 2015 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Cash pooling a ograniczenia w zaliczaniu odsetek do kosztów podatkowych w przepisach obowiązujących przed i po 1 stycznia 2015 r. Szczegóły

Spółki jawne i partnerskie prowadzące PKPiR obciąża dodatkowy obowiązek względem KRS. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W sp. z o.o. samochód osobowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywany jest przez pracownika dla celów służbowych i prywatnych. W związku z wykorzystywaniem samochodu dla celów prywatnych nie wszystkie koszty eksploatacji samochodu mogą być kosztami uzyskania przychodu spółki. W jaki sposób ustalić kwotę kosztów, które nie powinny być KUP spółki? Czy w przypadku takiego użytkowania, gdyby samochód osobowy był w leasingu, można raty leasingowe w całości ująć w KUP? Odpowiedź i uzasadnienie

Czy marża kantorowa będąca przychodem z tytułu prowadzonej przez spółkę z o.o. działalności kantorowej stanowi czynność opodatkowana VAT?
W jakiej pozycji należy ją wykazać na deklaracji VAT-7? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.