e-Biuletyn/3/2014, numer (3), 4.02.2014

e-Biuletyn/3/2014, numer (3), 4.02.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Już 27 lutego br. odbędą się pierwsze Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach KIDP, w trakcie których nastąpi ustalenie liczby i wybór nowych członków Zarządów oraz Zamiejscowych Sądów Dyscyplinarnych. Zgromadzenia te, zgodnie z nowym brzmieniem Statutu Izby, nie mogą się odbyć później niż w ciągu 90 dni od dnia zakończenia Zjazdu, a więc ostatnie zorganizowane najdalej 12 kwietnia br. Zachęcamy Państwa do sprawdzenia terminu Zgromadzenia w swoim Regionie - na stronie internetowej KIDP lub na stronach poszczególnych Oddziałów Regionalnych.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

11 lutego br. - pierwsze posiedzenie nowej KRDP
Wybrani przez IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych członkowie Krajowej Rady Doradców Podatkowych zbiorą się po raz pierwszy w Biurze KIDP w Warszawie 11 lutego br. Podjęte na tym posiedzeniu uchwały i stanowiska zostaną opublikowane na stronie internetowej KIDP.
 
VAT 2014 - przegląd najważniejszych zmian oraz orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE
6 lutego br. w Warszawie Wolters Kluwer Polska organizuje konferencję, w programie której wnikliwej analizie poddane zostaną najważniejsze ze zmiany w zasadach rozliczania VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Organizatorzy zapewniają, że uczestnicząc w konferencji, otrzymają Państwo bogatą i aktualną wiedzę na temat najważniejszych zmian VAT na rok 2014, popartą praktyką orzeczniczą i dogłębną analizą prawniczą przepisów polskich i europejskich. W trakcie wykładów będzie możliwość zadawania pytań oraz udziału w aktywnej dyskusji. Szczegóły

105 Konferencja podatkowa
Do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie na 105 Konferencję Podatkową , która odbędzie się 10 lutego br. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegóły

Składki członkowskie - zmiana po IV Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych
Przypominamy, że decyzją IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych ustalono nowe zasady dotyczące składek członkowskich. Począwszy od 1 lutego 2014 r. składka wyniesie ona 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) miesięcznie, dla doradców podatkowych wykonujących zawód, a także tych, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa. Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.


Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Kujawsko-Pomorski OKIDP
26 lutego br. odbędzie się Regionalne Zgromadzenie Wyborcze w Kujawsko-Pomorskim OKIDP. Szczegóły

Mazowiecki OKIDP
7 lutego br. odbędzie się XI Bal Doradców Podatkowych.

Opolski OKIDP
23 stycznia br. odbyła się Konferencja Biznesowa „Rozwój menedżera impulsem dla rozwoju regionu”. Opolski Oddział KIDP był jednym z patronów tego wydarzenia, a Elżbieta Konopka, Przewodnicząca Zarządu OO KIDP wygłosiła wykład pt. "Nie daj się fiskusowi, czyli jak postępować w obliczu zmian podatkowych w 2014 roku".

Podkarpacki OKIDP
W ramach IV Podkarpackiego  Konkursu Wiedzy o Podatkach do Podkarpackiego  Oddziału KIDP wpłynęło około 100 prac konkursowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie prace są sprawdzane przez doradców podatkowych z regionu  Podkarpackiego.
Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP podjął decyzję o przekazaniu Państwu zbioru przepisów podatkowych na rok 2014 r. – „Podatki 2014”. Publikacja będzie przekazywana podczas szkoleń organizowanych przez oddział.

Śląski OKIDP
W ramach VI Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach do Śląskiego Oddziału KIDP wpłynęło 206 prac pisemnych nadesłanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Obecnie prace są sprawdzane przez doradców podatkowych. Szczegóły
Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP podjął decyzję o przekazaniu Państwu upominku w postaci bezpłatnego zbioru przepisów podatkowych na rok 2014 r. (stan prawny na 15.01.2014 r.) opatrzonych komentarzem ekspertów wydawnictwa „INFOR Biznes Sp. z o.o.”. Publikacja ta w obliczu wielu zmian będzie stanowiła dla Państwa cenne wsparcie  w wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego.
Na podstawie § 46 pkt. 1 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Zarząd Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Podatkowych zwołuje na dzień 27 lutego 2014r. (tj. czwartek) Zgromadzenie Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, które odbędzie się w hotelu Arsenal Palace mieszczącym się przy ul. Paderewskiego 35 w Chorzowie. Rozpoczęcie o godzinie 14.00. W tym dniu zostaną przeprowadzone wybory na członków Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP IV kadencji oraz Sędziów Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w Katowicach.  Zapraszamy do licznego udziału, liczymy na Państwa zaangażowanie w tak ważne wydarzenie dla naszego środowiska.
18.02.2014 r. - posiedzenie Zarządu SO KIDP.
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika.

Wielkopolski OKIDP
Trwają prace związane z IV Wielkopolskim Konkursem Wiedzy o Podatkach. Do konkursu zgłosiło się 577 uczniów z 36 szkół z Wielkopolski. Doradców chcących pomóc w sprawdzaniu prac pisemnych uczestników konkursu prosimy o kontakt z biurem WO KIDP.
W dniu 31 stycznia br. w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału KIDP odbyło się spotkanie Zarządu z doradcami dotyczące kampanii na rzecz zawodu doradcy podatkowego.
04.02.2014, g. 15:00 - Posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP.
Zgromadzenie Regionalnego Wielkopolskiego Oddziału KIDP odbędzie się 27.02.2014 r. o godz. 11:00 (rejestracja od godz. 10:00). Szczegóły
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Wszelkie informacje o organizowanych wykładach w I półroczu 2014 r. znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Zbliża się termin przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia za 2013 rok
Ministerstwo Finansów przypomina, że do 31 stycznia 2014 r. należy przekazać informację o papierosach i tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w 2013 roku. Szczegóły

Od 1 lutego producenci rolni mogą składać wniosek o zwrot akcyzy
Od 1 lutego producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej - przypomniał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegóły

Do końca stycznia płatnicy muszą przekazać PIT-4R i PIT-8AR
Do 31 stycznia płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają obowiązek złożyć do urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R. W tym samym terminie deklarację PIT-8AR powinni też złożyć płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

NSA: minister finansów nie jest doradcą podatkowym
Nie można czynić organowi interpretacyjnemu zarzutu, że nie wskazał, czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym mógł mieć zastosowanie inny przepis, skoro sam wnioskodawca o to nie wnosił. Tak przyjął NSA w wyroku z 15 stycznia 2014 r. Szczegóły

PIT: indywidualna kategoria zwolnień podatkowych nie stanowi ograniczenia
Uregulowanie indywidualnej kategorii zwolnień ściśle określonych pod względem podmiotowym i przedmiotowym nie ogranicza w poszukiwaniu tego samego, co do zasady, przedmiotu zwolnień w innej podstawie prawnej. Tak wynika z wyroku NSA z 15 stycznia 2014 r. Szczegóły

PCC: niepodwyższony kapitał zakładowy nie chroni od opodatkowania
Przekształcenie spółki z o. o. w spółkę komandytowo-akcyjną, które nie spowoduje podwyższenia kapitału zakładowego w spółce osobowej nie jest równoznaczne z brakiem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli dojdzie do zwiększenia majątku tej spółki. Tak przyjął WSA w Gdańsku w wyroku z 10 grudnia 2013 r. Szczegóły

VAT: zniszczenie też można uznać za dostawę towarów
Wyprodukowanie a następnie zniszczenie towarów na zlecenie zamawiającego za wynagrodzeniem należy uznać za odpłatną dostawę towarów, którą należy udokumentować poprzez wystawienie faktury VAT. Tak stwierdził WSA w Łodzi w wyroku z 11 grudnia 2013 r. Szczegóły

Sąd nie może uchylić części interpretacji indywidualnej
Sąd administracyjny I instancji nie posiada umocowania prawnego do uchylenia zaskarżonej indywidualnej interpretacji w części. Pomimo bowiem zaistnienia w interpretacji indywidualnej wielu odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych wymagających odpowiedzi, indywidualna interpretacja wydawana przez organ interpretacyjny ma charakter niepodzielny (jednolity). Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

MF: opodatkowanie VAT czynności związanych z przechowywaniem krwi pępowinowej
W sytuacji gdy przechowywanie krwi pępowinowej konkretnej osoby służy już rozpoczętej bądź planowanej w określonej w przyszłości terapii, to czynność ta będzie ściśle związana z opieką medyczną i może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT. Szczegóły

MF: opodatkowanie dochodów ze sprzedaży mieszkań i garaży przez członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 21814/13 Minister Finansów odniósł się do opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia w 2008 r. garaży przez członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Przedstawiona kwestia sprowadza się do wyjaśnienia, czy osoba, która wydatkuje przychód uzyskany z odpłatnego zbycia garażu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego. Szczegóły
   
Skan listu przewozowego wystarczy dla zastosowania zerowej stawki VAT
Przepisy ustawy o VAT nie wymagają dla udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów opodatkowanej stawką podatku w wysokości 0 proc. posiadania kopii faktury. Skan listu przewozowego oraz specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku będą wystarczające. Szczegóły

Brak oświadczenia o grupie kapitałowej wyklucza z przetargu
Zamawiający nie może zatrzymać wadium wykonawcy, jeśli ten nie przedłożył listy podmiotów z grupy kapitałowej, w której uczestniczy albo oświadczenia o nieuczestniczeniu w takiej grupie. Sankcją za brak dokumentu jest wykluczenie wykonawcy z postępowania. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Rozliczenie roczne w CIT krok po kroku
Zakończenie roku podatkowego to dla podatników gorący okres. Oczywiście w rozliczeniach z fiskusem pojęcie „zakończenie roku" jest o tyle specyficzne, że tak naprawdę to wraz z faktycznym końcem roku bardzo często zaczyna się intensywna praca. To bowiem od tego momentu biegnie termin do złożenia zeznania rocznego, w którym należy już finalnie zamknąć rozliczenia, a pominięcie któregoś z elementów istotnych dla wyznaczenia wyniku podatkowego skutkować będzie koniecznością korygowania zeznania, w skrajnych przypadkach poniesienia konsekwencji podatkowych, a nawet karnoskarbowych – czego z pewnością każdy z nas chciałby uniknąć. Szczegóły

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług przekazania towarów do utylizacji
W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej podatnicy niejednokrotnie przekazują zużyty, niepotrzebny sprzęt oraz inne towary do utylizacji. W wielu przypadkach zobowiązują ich do tego odrębne przepisy. Poniższy komentarz dotyczy konsekwencji takich przekazań na gruncie przepisów o VAT. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy polska spółka z o.o. musi sporządzić informację ORD-U o wypłaconej dywidendzie nierezydentowi tj. spółce niemieckiej będącej 100% właścicielem ww. polskiej spółki z o.o., w sytuacji gdy jej wartość przekroczyłaby kwotę 300.000 euro? Odpowiedź i uzasadnienie

Jesteśmy spółką z o.o. W 2012 r. przyjęliśmy do użytkowania środki trwałe dotyczące zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Środki trwałe dotyczące niniejszej inwestycji przyjęliśmy na obniżonych stawkach amortyzacyjnych w stosunku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zarówno do amortyzacji bilansowej jak i podatkowej. Od nowego roku chcielibyśmy zwiększyć stawki (tj. wyrównać stawki amortyzacyjne do stawek z ustawy o CIT) ale tylko w zakresie amortyzacji podatkowej. Czy istnieje taka możliwość? Jakie zapisy ewentualnie powinny znaleźć się wtedy w polityce rachunkowości? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.