e-Biuletyn/ 3/2013, numer (3), 12.02.2013

e-Biuletyn/ 3/2013, numer (3), 12.02.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że począwszy od tego wydania e-Biuletynu, dział "Podatki w praktyce" będziemy przygotowywać we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska S.A. W newsletterach znajdą Państwo fragmenty artykułów, dlatego serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wersjami w portalu społecznościowym KIDP.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Oświadczenia w sprawie ubezpieczenia OC
Przypominamy, że Członkowie KIDP zobowiązani są w związku z wykonywaniem zawodu do składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku, pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. W oświadczeniu należy podać firmę ubezpieczyciela i numer umowy (lub polisy, jeśli jest inny niż numer umowy). Obowiązek ten nie obejmuje tylko tych doradców podatkowych, którzy zawarli umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC za pośrednictwem Izby (w oparciu o Umowę Generalną). Szczegóły

Zapraszamy na szkolenie "Likwidacja spółki kapitałowej"
Redakcja Przeglądu Podatkowego i Krajowa Izba Doradców Podatkowych serdecznie zapraszają na seminarium "Likwidacja spółki kapitałowej", które odbędzie się 21 lutego br. o godzinie 11.30 w Biurze KIDP w Warszawie. Szczegóły

Forum CFE - Planowanie podatkowe: co jest (nie) do przyjęcia w podatkach bezpośrednich i pośrednich?
W dniu 21 marca 2013 r. w Brukseli odbędzie się coroczne forum Confédération Fiscale Européenne, które tym razem zajmie się praktycznymi trudnościami związanymi z transgranicznym planowaniem podatkowym. Wszystkich członków KIDP zainteresowanych udziałem w tej konferencji zapraszamy na stronę internetową CFE, gdzie znajduje się szczegółowy program oraz formularz zgłoszenia. Zapisy potrwają do 14 marca br. Szczegóły

Legitymacje - nowy moduł do składania wniosków
w panelu mDoradca działa już nowy moduł do składania przez doradców podatkowych wniosków o legitymacje. Z dniem 12 stycznia 2013 r. wszystkie czynności związane z uzyskaniem legitymacji będą wykonywane wyłącznie za pośrednictwem panelu mDoradca. Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.

UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Dolnośląski OKIDP
4 stycznia – spotkanie noworoczne w Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu z udziałem Pani Barbary Mieczkowskiej – Przewodniczącej Zarządu DO KIDP.
Trwają prace nad organizacją V Konferencji z cyklu "Podatki bez granic".
21 stycznia – spotkanie członków Zarządu Dolnośląskiego, Wielkopolskiego i Lubuskiego Oddziału KIDP w sprawie przygotowania materiałów na III Konwent Regionalnych Oddziałów KIDP w Zawierciu.
21 stycznia – spotkanie Przewodniczącej Zarządu DO KIDP w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego dla doradców podatkowych oraz spotkanie z Dyrektorem Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
24 stycznia – na posiedzeniu Zarządu DO KIDP m.in. uchwalono zmianę Regulaminu Funkcjonowania Zarządu, zatwierdzono harmonogram szkoleń na I półrocze 2013 roku, debatowano nad zmianą Regulaminu Szkoleń (po uchwaleniu zmian, Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej Oddziału).
W styczniu odbyły się spotkania i trwały prace Komisji Ofert DO KIDP.

Opolski OKIDP
14 lutego - spotkanie doradców podatkowych z pracownikami US w Brzegu. Spotkanie będzie dotyczyło m.in. e-deklaracji, terminów wpłat zaliczek, pełnomocnictw i aktualizacji danych.

Podkarpacki OKIDP
W ramach III Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Podatkach do Podkarpackiego Oddziału KIDP wpłynęło około 60  prac konkursowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie prace są sprawdzane przez doradców podatkowych z regionu podkarpackiego.
25 lutego - posiedzenie Zarządu Podkarpackiego Oddziału KIDP  oraz Komitetu Organizacyjnego Konkursu Wiedzy o Podatkach.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Oddział. Więcej informacji o wykładach znajduje się w panelu mDoradca.

Śląski OKIDP
W ramach V Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach do Śląskiego Oddziału KIDP wpłynęło około 200 prac konkursowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie prace są sprawdzane przez doradców podatkowych z regionu  Śląskiego. Szczegóły
Za pośrednictwem Śląskiego Oddziału KIDP istnieje możliwość wykonania indywidualnego nadruku danych kancelarii na ulotce promocyjnej lub zamówienia ulotki bez indywidualnego nadruku, można także skorzystać ze stojaka na ulotki. Zamówienia należy przesyłać na adres slaski@kidp.pl. Szczegóły są dostępne w mDoradcy.
13 lutego - spotkanie Komisji Ochrony Zawodu oraz Komitetu Organizacyjnego Konkursu Wiedzy o Podatkach.
19 lutego - posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
19 lutego w biurze Regionu w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 1 pok.3 odbędzie się posiedzenie Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Oddziału KIDP i Komisji Konkursu Wiedzy o Podatkach. Tematem posiedzenia  będą m.in.: podsumowanie wyników prac pisemnych i wyłonienie finalistów etapu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Wielkopolski OKIDP
W ramach III Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach do Wielkopolskiego Oddziału KIDP wpłynęło około 340 prac konkursowych uczniów z około 30 szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie prace są sprawdzane przez doradców podatkowych z regionu  Wielkopolskiego. Szczegóły
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP zwraca się z prośbą o nadsyłanie artykułów prasowych, które zostaną umieszczone w prasie lokalnej w celu promocji zawodu. Sugerowane tematy:

a) Doradca podatkowy zawód zaufania publicznego.
b) Dlaczego warto powierzać prowadzenie spraw firmy doradcy podatkowemu.
c) Kancelaria doradcy podatkowego.
d) Różnice i podobieństwa pomiędzy biurem rachunkowym a kancelarią doradcy podatkowego.
e) Szara strefa na rynku usług rachunkowych wrogiem przedsiębiorcy.

Oczekujemy aktywnego włączenia się w kampanię na rzecz promocji naszego zawodu oraz zapraszamy do dyskusji.
WO KIDP przystąpił po raz trzeci do organizowanej przez "Głos Wielkopolski" akcji non-profit "Pomoc przy wypełnianiu PIT'ów za 2012 r.". Akcja  skierowana jest do rencistów, emerytów oraz osób niezamożnych z województwa wielkopolskiego. Zestawienie kancelarii, które wyrażą zgodę na przystąpienie do powyższej akcji zostanie opublikowane w „Głosie Wielkopolskim” w dniu 14 marca oraz w dniu 21 marca 2013 r.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Oddział. Szczegóły w panelu mDoradca
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Opublikowano rozporządzenie MF w sprawie e-deklaracji
W dniu 21 stycznia w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające przepisy w sprawie rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 98). Szczegóły

Przedsiębiorcy żeglugowi mają wzór zeznania podatkowego
Od 18 stycznia 2013 r. przedsiębiorców żeglugowych obowiązują wzory zeznania podatkowego oraz oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym. Szczegóły

Opublikowano stawki odsetek od zaległości podatkowych
Dzisiaj w Monitorze Polskim zostały opublikowane stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. poz. 26). Odsetki w wysokości 13 proc. i 9,75 proc. obowiązują od 10 stycznia. Szczegóły

Opodatkowanie należności licencyjnych w umowie ze Szwajcarią
Departament Polityki Podatkowej resortu finansów przedstawił wyjaśnienia dotyczące stosowania postanowień Protokołu do Konwencji między Polską a Szwajcarią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, w zakresie opodatkowania należności licencyjnych. Szczegóły

Od 1 kwietnia nowe przepisy w sprawie kas rejestrujących
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie terminów oraz zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących. Nowe przepisy mają zastąpić obowiązujące tzw. "rozporządzenie 2008". Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Częściowy zwrot wkładu daje prawo do obniżenia przychodu
Powstanie przychodu podatkowego w związku z częściowym zwrotem wkładu do spółki osobowej, daje podatnikowi możliwość obniżenia tego przychodu o koszty jego uzyskania. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 21 grudnia 2012 r. Szczegóły

NSA: wniosek o potrącenie wierzytelności nie umarza postępowania egzekucyjnego
Ani złożenie wniosku o potrącenie wierzytelności, ani złożenie deklaracji korygującej nie powoduje, że należność wskazana w tytule wykonawczym, wystawionym w związku z niezapłaceniem należności wynikającej z wcześniejszej deklaracji, przestaje istnieć. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 8 stycznia 2013 r. Szczegóły

WSA: nie ma zgody, nie ma przychodu
Skoro nie zostało wykazane, że doszło do skutecznego zawarcia umowy najmu lokalu, to nie ma podstawy do przyjęcia, że podatnik osiągnął z tego tytułu przychód. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Łodzi z 25 stycznia 2013 r. Szczegóły

NSA: o kwalifikacji składnika majątku decyduje jego przeznaczenie
W razie zbycia przez spółkę cywilną wniesionego do niej aportu – towaru handlowego – jego koszt podatkowy ustala się w wysokości kosztu nabycia. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 27 listopada 2012 r. Szczegóły

Ulga meldunkowa obejmuje także udział w gruncie
Zwolnieniu z opodatkowania – w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega przychód uzyskany zarówno ze sprzedaży udziału w budynku mieszkalnym, jak i udziału w gruncie. Szczegóły

Odsetki od kredytu przejętego przez spółkę nie są kosztem
Zapłacone przez spółkę odsetki od kredytu, który został przejęty w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 stycznia 2013 r. Szczegóły

Wystawność i okazałość nie określa reprezentacji
Kwestia dotycząca wystawności, okazałości, wytworności poczęstunku, w ogóle nie stanowi kryterium kwalifikowania wydatków jako reprezentacji. Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 30 listopada 2012 r. Szczegóły

PIT-8C dla refundacji kosztów doskonalenia byłych pracowników
Refundacja kosztów doskonalenia zawodowego nie oznacza dla byłego pracodawcy obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, lecz obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C. Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 22 stycznia 2013 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Konsekwencje praktyczne wyroku w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing
Komentarz stanowi omówienie konsekwencji praktycznych wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości w dniu 17 stycznia 2013 r. orzeczenia C-224/11 w sprawie BGŻ Leasing sp. z o.o. Autor oprócz omówienia wyroku wskazuje na możliwość wznowienia postępowania przez podatników oraz wystąpienia o zwrot podatku w trybie nadpłaty. Szczegóły

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Komentarz poświęcony jest instytucji skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autor wskazuje w nim na przesłanki dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, legitymację, podstawy oraz wymagania formalne skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz na przebieg postępowania w sprawie ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także rozstrzygnięcie sprawy. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, usługi informatyczne, rozliczająca się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podatnik VAT, zamierza kupić samochód osobowy w Niemczech, a następnie w kraju skorzystać z leasingu operacyjnego zwrotnego. Jak rozliczyć na gruncie VAT nabycie takiego samochodu a następnie jego sprzedaż firmie leasingowej? Czy muszę odprowadzić podatek akcyzowy? Odpowiedź i uzasadnienie

Czy istnieje prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej, jeżeli zawiadomienie o miejscu instalacji kasy fiskalnej zostanie złożone po 7 dniach od jej fiskalizacji? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.