e-Biuletyn/3/2010, numer (3), 2.02.2010

e-Biuletyn/3/2010, numer (3), 2.02.2010
AKTUALNOŚCI
Uchwały III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

W serwisie internetowym KIDP zostały opublikowane uchwały III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych (KZDP), który odbył się w Warszawie w dniach 15-17 stycznia 2010 r.
O najważniejszych decyzjach podjętych przez Zjazd można przeczytać także w aktualnościach.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zachęcamy Państwa do zadawania pytań związanych z codziennym funkcjonowaniem kancelarii podatkowych w zakresie organizacji biura, zarządzania oraz marketingu. Prosimy o wypełnienie formularza Zadaj pytanie. Odpowiedzi będą zamieszczane w kolejnych wydaniach e-Biuletynu.
PODATKI
Kontrola kas fiskalnych
Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, należy spodziewać się wzmożonej kontroli kas fiskalnych przez urzędy kontroli skarbowej. Za sprzedaż bez kasy lub niewydanie paragonu zapłacisz mandat.

Czy skorzystasz ze zwolnienia z VAT?
Podatnicy VAT, którzy w 2009 r. sami zrezygnowali ze zwolnienia od tego podatku, u których obrót nie przekroczył w 2009 r. kwoty 50.000 zł (lub jej proporcji w przypadku podatników, którzy rozpoczęli w 2009 r. wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług) nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego od 1 stycznia 2010 r. Oznacza to, że podatnicy ci w przypadku podjęcia decyzji o ponownym skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego, z którego sami zrezygnowali w 2009 r., będą mogli do niego powrócić dopiero od 1 stycznia 2011 r.

Deklaracje podatkowe
Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji podatkowej dla podatku od gier. Rozporządzenie ma na celu wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w ustawie o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 154).
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI

Możliwość zastosowania 7% stawki VAT do robót drogowych
Określona w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a w związku z art. 146 ust. 3 ustawy o VAT z 2004 r. 7% stawka VAT ma zastosowanie do robót drogowych bez względu na kategorię dróg, na których są prowadzone, jeżeli okoliczności wykonywania tych robót wskazują, że są one prowadzone w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, a przy tym są związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego jako element infrastruktury towarzyszącej temu budownictwu.
(Wyrok NSA z 14 grudnia 2009 r., I FPS 8/08)

Czy brak pełnomocnictwa jest brakiem formalnym?
Brak złożenia z odwołaniem dokumentu pełnomocnictwa to formalny brak odwołania. Organ powinien wezwać pełnomocnika, który wniósł odwołania do złożenia w ustawowym terminie dokumentu pełnomocnictwa.
(Wyrok WSA w Gdańsku z 14 stycznia 2010 r., I SA/Gd 737/09)

Czy wniesienie aportem ww. nieruchomości do spółki komandytowej podlega PIT?
Wniesienie nieruchomości niewykorzystywanych w działalności gospodarczej do spółki osobowej jako aportu rzeczowego, w zamian za udział w zyskach spółki, nie skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi bowiem źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 stycznia 2010 r., IPPB1/415-841/09-2/ES)
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Kiedy organy podatkowe mogą przyjąć, że podatnik osiągnął przychód ze źródeł, których nie ujawnił? czytaj więcej
 
Podatkowe aspekty działalności organizacji pozarządowych (cz. II) czytaj więcej
 
Rozliczenie najmu czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.