e-Biuletyn/25/2011 , numer (25), 20.12.2011

e-Biuletyn/25/2011 , numer (25), 20.12.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w panelu mDoradca jest dostępne najnowsze szkolenie e-learningowe: "Pełnomocnik w sprawach podatkowych. Postępowanie kontrolne prowadzone przez organy skarbowe i celne - problemy praktyczne". Za udział w szkoleniu można uzyskać 3 punkty - przypominamy, że do końca grudnia 2011 roku każdy doradca powinien uzyskać minimum 8 punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji.
W imieniu Redakcji e-Biuletynu życzymy Państwu pięknych Świąt Bożego Narodzenia oraz satysfakcji z pracy zawodowej i wszystkiego co najlepsze w życiu osobistym w nadchodzącym 2012 roku!

Redakcja e-Biuletynu
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Można poprzeć Deklarację Praw Podatnika
8 grudnia 20011 r. rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod Deklaracją Praw Podatnika. W tym dniu, podczas organizowanej wspólnie przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka oraz Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych konferencji prasowej w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zostało ogłoszone uroczyste rozpoczęcie ogólnopolskiej zbiórki podpisów pod Deklaracją Praw Podatnika.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa i usprawnienie polskiego systemu podatkowego poprzez uznanie Deklaracji Praw Podatnika przez organy administracji podatkowej. Aby tak się stało, konieczne jest zebranie jak największej liczby podpisów. Aby poprzeć Deklarację Praw Podatnika prosimy wejść na stronę: http://www.deklaracja.org/
Doradcy podatkowi mogą udzielić dodatkowego wsparcia akcji zbierając podpisy na rzecz Deklaracji Praw Podatnika od swoich klientów. Aby to zrobić, należy pobrać ze strony specjalny formularz i - po zebraniu podpisów - przesłać go do Biura KIDP.
W imieniu organizatorów i Redakcji gorąco zachęcamy do poparcia Deklaracji Praw Podatnika!
 
Trzy ważne informacje - szkolenia, ubezpieczenia OC, składki członkowskie
Kończy się pierwszy rok dwuletniego (2011 – 2012) okresu rozliczeniowego. Do końca grudnia 2011 roku każdy doradca powinien uzyskać minimum 8 punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji. Szczegóły
Osoby zamierzające kontynuować w 2012 roku ubezpieczenie OC w ramach Umowy Generalnej, powinny złożyć wniosek w tej sprawie do 31 grudnia 2011 r. Szczegóły
Zgodnie z decyzją III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, składka członkowska od 1 stycznia 2012 r. będzie wynosić 80 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód; 20% tej kwoty (16 zł) zapłacą doradcy, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności zawodowych. Szczegóły

Od 1 stycznia 2012: e-Biuletyny tylko na adresy z mDoradcy!
Informujemy, że po 1 stycznia 2012 r., e-Biuletyny będą wysyłane wyłącznie na adresy e-mail znajdujące się w panelu mDoradca. Jeśli po tej dacie nie otrzymają Państwo e-Biuletynu, będzie to oznaczać, że Państwa e-mail nie jest podany w mDoradcy, jest nieprawidłowy lub nieaktualny. W związku z tym uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy adres poczty elektronicznej podany w ustawieniach konta mDoradcy (zakładka: Konto), jest aktualny, aby w razie potrzeby dokonać zmian.

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(7-20 grudnia 2011 r.)

7 grudnia 2011 r., Zmieniony egzamin na doradcę, (Rzeczpospolita), mpa
7 grudnia 2011 r., Egzamin dla zagranicznych doradców będzie prostszy, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
7 grudnia 2011 r., Ograniczona ochrona adresów pełnomocnika, (Rzeczpospolita), Danuta Frey
8 grudnia 2011 r., Doradcy powinni rozliczyć punkty do końca marca, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
8 grudnia 2011 r., Podatnicy najchętniej radzą się mecenasa Google’a, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski

Regionalne Oddziały Izby informują…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (21 grudnia 2011 - 3 stycznia 2012 r.)

21 grudnia 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Spotkanie Świąteczne Doradców Podatkowych. Szczegóły

21 grudnia 2011 r., Koszalin (Zachodniopomorski OKIDP) - Uroczyste spotkanie wigilijne. Szczegóły

31 stycznia  2011 r., Olsztyn (Warmińsko-Mazurski OKIDP) - Zmiany w podatku VAT 2011 r.

3 stycznia 2011 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Cykl szkoleń: Rachunkowość dla średnio zaawansowanych. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP - już poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Opolski OKIDP
Zarząd zawarł porozumienie z przedstawicielami samorządów studenckich stowarzyszenia ELSA i Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Opolskiego o wzajemnej współpracy dotyczącej organizacji wykładów na temat zawodu doradcy podatkowego dla studentów prawa i ekonomii.
21.12.2011r. odbędzie się Posiedzenie Zarządu OOKIDP, w trakcie którego zostaną podjęte decyzje o warunkach przyznawania rabatów za szkolenia dla doradców podatkowych, zostanie wybrana - spośród tematów zaproponowanych przez doradców podatkowych, tematyka warsztatów na rok 2012. Zostanie także przyjęty plan działania na rok 2012.

Śląski OKIDP
W ramach IV Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach oczekujemy do dnia 20 stycznia 2012 na prace konkursowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szczegóły
W dniach 6-8 stycznia 2012 r. w Jaworzu koło Bielska-Białej odbędzie się szkolenie wyjazdowe. Szczegóły
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
20 stycznia 2011 r. mija termin składania prac konkursowych. Od 25 stycznia Komisja Konkursowa rozpocznie sprawdzanie nadesłanych prac uczniów.

Wielkopolski OKIDP
Trwa II Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach. Do 23 grudnia 2011 r. oczekujemy na karty zgłoszeniowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Na stronie WO KIDP oraz w portalu mDoradca został umieszczony harmonogram szkoleń na 2012 rok.
Zarząd WO KIDP składa wszystkim doradcom życzenia zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz realizacji wszystkich osobistych i zawodowych planów w nadchodzącym 2012 roku.

PRACE LEGISLACYJNE
Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jan Łopata)

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Nowe wzory informacji wydawanych przez wspólnoty mieszkaniowe
14 grudnia 2011 wejście w życie rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe (Dz. U. Nr 257, poz. 1539). Przepisy określają wzory informacji wydawanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

VAT w imporcie
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. Określa ono nowe wykazy produktów w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

Nowe wzory deklaracji elektronicznych
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 1817 z późn. zm.). Zmienią się wzory deklaracji PIT-6 i PIT6L.

Interpretacje ogólne
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowego rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku. Zawiera on wzory wniosków ORD-OG oraz zasady wnioskowania i opłacania interpretacji ogólnych.

Podatek od kopalin
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowej ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Nowa danina publiczna ma pomóc w uzdrowieniu budżetu. Zdążyła się już negatywnie odbić na kursach giełdowych.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Nie ma PCC od pożyczki udzielonej zagranicznej spółce
Umowa pożyczki zaciągnięta przez spółkę z siedzibą za granicą od osób zamieszkałych w Polsce nie jest opodatkowana, bo miejscem wykonania świadczenia jest siedziba pożyczkobiorcy.
(wyrok NSA z 15 listopada 2011 r. - II FSK 850/10)

Traktowanie piłkarza jak przedsiębiorcy jest błędne
Futbolista nie wykonuje działalności gospodarczej. Nie może więc płacić podatku liniowego.
(wyrok NSA z 25 listopada 2011 r. - II FSK 1002/10)

O podatku decyduje cena rynkowa nieruchomości
Umowa dożywocia w zamian za mieszkanie ma charakter odpłatny i fiskus może ustalić jej wartość. Jest to wartość rynkowa przekazywanej nieruchomości.
(wyrok NSA z 8 grudnia 2011 r. - II FSK 1101/10)

Oprocentowanie od pieniędzy z Unii bez daniny
Odsetki od dofinansowania z UE ulokowanego na rachunkach bankowych są wolne od opodatkowania. Zwolnienie dotyczy także okresu lokowania środków pomocowych po zakończeniu projektu dofinansowanego przez Unię Europejską.
(wyrok NSA z 9 grudnia 2011 r. - II FSK 1114/10)

Odsetki od środków unijnych nie są objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych
Ani środki pieniężne pochodzące z funduszy unijnych nie stanowią dochodów budżetu państwa, ani też odsetki od tych środków przechowywane na rachunkach bankowych. Zasada ta dotyczy nie tylko okresu finansowania projektu, ale również okresu po jego zakończeniu.
(wyrok NSA z 9 grudnia 2011 r. - II FSK 1114/10)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 239 z 12.12.11 – strona B3

Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

Opłaty za media nie są przychodem do opodatkowania
Tylko środki uzyskane z tytułu czynszu za najem należy traktować jako przychód z najmu i ta wartość przychodu powinna być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 listopada 2011 r. - ITPB1/415-916/11/AK).
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 239 z 12.12.11 – strona C9

Spotkania w lokalach gastronomicznych to reprezentacja
Wydatki przedstawicieli handlowych na spotkania z kontrahentami w restauracjach są kosztami reprezentacji, wyłączonymi z kalkulacji podatkowej.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 listopada 2011 r. - IPPB5/423-895/11-3/RS)

Po przekroczeniu limitu ryczałt traci się od następnego roku
Osiągnięty przez podatnika przychód ze świadczenia usług budowlanych ponad ustalony limit w wysokości 150 tys. euro przez cały 2011 rok będzie podlegał opodatkowaniu stawką 5,5%.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 listopada 2011 r. - ITPB1/415-913/11/HD)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 239 z 12.12.11 – strona C8

Zwrot VAT przysługuje tylko zarejestrowanym
Stomatolog, który otrzymał dotację ze środków unijnych na nabycie sprzętu medycznego, nie może odzyskać VAT od tego zakupu.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 listopada 2011 r. - IPTPP2/443-699/11-2/IR)

Nowa spółka wystąpi o NIP
Nie można nadać jednego NIP dwóm podmiotom, jak również posługiwać się tym numerem przez inny podmiot.
Z kolei NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego. W związku z tym nowa spółka będzie musiała wystąpić o nadanie jej odrębnego NIP-u.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 grudnia 2012 r. - IPTPP1/406-2/11-2/MS)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 243 z 16.12.11 – strona B3

Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE

Jaką stawką opodatkowana jest usługa archiwizacji dokumentacji? Wyrok WSA z 24 marca 2009 r., I SA/Wr 1054/08. Szczegóły

Odpowiedzialność podatkowa spadkobierców wspólnika spółki osobowej. Szczegóły

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.