e-Biuletyn/25/2010, numer (25), 21.12.2010

e-Biuletyn/25/2010, numer (25), 21.12.2010
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
przesyłamy Państwu ostatnie w tym roku wydanie e-Biuletynu KIDP - piszemy w nim m.in. o uchwałach i stanowiskach podjętych na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Szczególnie istotne są zmiany w zakresie zasad etyki oraz zasad stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych - zapraszamy do lektury artykułułów na ten temat w najbliższych wydaniach Biuletynu KIDP.
W imieniu Redakcji e-Biuletynu życzymy Państwu zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku - spełnienia planów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym!

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Już mało czasu na składanie wniosków o ubezpieczenie OC na 2011 rok!
Przypominamy, że osoby zamierzające kontynuować w 2011 roku ubezpieczenie OC w ramach Umowy Generalnej, powinny złożyć wniosek w tej sprawie do 31 grudnia 2010 r. Zgodnie z Umową Generalną okres ubezpieczenia kończy się 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Termin ten dotyczy również osób, które przystąpiły do ubezpieczenia w trakcie roku. Czytaj więcej
 
Zmiana opłaty za przekształcenie wpisu warunkowego we wpis
W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłaty za egzamin na doradcę podatkowego, automatycznie ulega zmianie opłata za przekształcenie wpisu warunkowego we wpis na listę doradców podatkowych. Wszystkie wnioski o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis wpływające do Biura KIDP od dnia 17 grudnia 2010 r. podlegają opłacie w wysokości 900 zł. Czytaj więcej

 
Kolejne rozporządzenia wykonawcze do ustawy o doradztwie podatkowym
Wszystkie z projektowanych przez Ministerstwo Finansów rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanej ustawy o doradztwie podatkowym są już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Czytaj więcej
5 posiedzenie KRDP III kadencji (LXXVII), Warszawa 7-8 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 524/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 grudnia 2010 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości
Uchwała nr 525/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 273/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 września 2010 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Uchwała nr 526/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2011
Uchwała nr 527/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Umów Generalnych Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Uchwała nr 528/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 29/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie powołania członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Uchwała nr 529/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia  8  grudnia 2010 r. w sprawie trybu wyznaczania doradców podatkowych do prowadzenia spraw w ramach prawa pomocy
Uchwała nr 533/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 1625/2008 z dnia 9 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Uchwała nr 534/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Uchwała nr 749/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.)
Uchwała nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.)
Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia standardów wykonywania obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany „Listy osób wskazanych przez KIDP do udziału w przeszukaniu” stanowiącej załącznik nr 5 do stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 9 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji postępowania doradcy podatkowego w trakcie przeszukania
Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział firm komercyjnych w szkoleniach organizowanych przez Wielkopolski i Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany „Instrukcji postępowania doradcy podatkowego podczas egzekucji komorniczej klienta” stanowiącej załącznik do stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 13 grudnia 2007 r.
Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji wyjazdowego posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Kołobrzegu w maju 2011 r.

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(8-21grudnia 2010 r.)

15 grudnia 2010 r., Czy obowiązuje dowolność w odbywaniu stażu, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
15 grudnia 2010 r., Kiedy bierze się pod uwagę doświadczenie, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
15 grudnia 2010 r., Kogo będzie dotyczyć stare rozporządzenie, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
15 grudnia 2010 r., Kto może liczyć na zwolnienie z praktyki, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
15 grudnia 2010 r., W jaki sposób wybrać urząd skarbowy, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
13 grudnia 2010 r., Doradca z kasą, (Gazeta Prawna), Ewa Matyszewska 
11 grudnia 2010 r., Konkurs dla uczniów (wiadomosci.swidnickie.pl) 
10 grudnia 2010, mma, Przyszli doradcy nie unikną czterech tematów (Rzeczpospolita) 
9 grudnia 2010 r., Zakaz przed Urzędem Skarbowym. Na razie boli petentów (Gazeta Wyborcza), Marcin Sztandera 
9 grudnia 2010 r., Kandydaci odbędą dłuższe praktyki, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują…  

 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (22 grudnia 2010 r. - 4 stycznia 2011 r.)
 
22 grudnia 2010 r., Opole (Opolski OKIDP) - Zmiany w podatku dochodowym na 2011 rok. Zamknięcie roku podatkowego. Szczegóły
 
4 stycznia 2010 r., Piła (Wielkopolski OKIDP) - Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia. 

 
Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 
Lubuski OKIDP
Jak co roku LO KIDP wydaje kalendarze dla doradców podatkowych.

 
Pomorski OKIDP
Doradcy podatkowi z Regionu Pomorskiego zostali poinformowani o ubezpieczeniu OC na 2011 rok, aktualizacji listy zwiazanej z prawem pomocy i podano numerów telefonów doradców podatkowych, do których należy się zwrócić w przypadku przeszukania lokalu doradcy podatkowego.
 
Zachodniopomorski OKIDP
22 grudnia br. odbędzie się spotkanie wigilijne dla doradców podatkowych w Klubie 2CV przy ul. Piastowskiej 1 w Koszalinie.
 
ZOKIDP informuje o planowanym w terminie 6–12 marca 2011 szkoleniowo-integracyjnym wyjeździe narciarskim do Innsbrucka dla doradców podatkowych, ich rodzin i osób towarzyszących. Szczegóły
 
21 grudnia br. Zarząd Zachodniopomorskiego OKIDP przyjął stanowisko, zgodnie z którym Członkowie Zarządu wraz z doradcami podatkowymi z Oddziału Zachodniopomorskiego postanawiają zwrócić się z apelem do wszystkich członków Izby o ufundowanie sztandaru dla korporacji. W apelu zapisano, że 11 maja 2011 r. po raz dziesiąty  - jubileuszowy - doradcy będą obchodzić swoje święto - Dzień Doradcy Podatkowego. Ponadto, 5 lipca 2011 r. minie 15 lat istnienia ustawy o doradztwie podatkowym. Autorzy apelu zwracają się do wszystkich członków KIDP o ufundowanie sztandaru korporacji - dziesięciolecie faktycznego istnienia samorządu zawodowego jest ku temu dobrą okazją. Sztandar ma stanowić symbol jedności, solidarności i solidaryzmu doradców podatkowych. W apelu zawarta jest prośba o dokonywanie wpłat w kwocie do 50 zł na specjalne konto depozytowe. Szczegóły na temat wpłat oraz numer konta będą podane na stronie internetowej Zachodnipomorskiego OKIDP.
PRACE LEGISLACYJNE
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Rządowy projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

 
E-deklaracje
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Dzięki nowym przepisom będzie można wysyłać dokumenty bez potrzeby stosowania podpisu elektronicznego. Projekt wraz z uzasadnieniem

 
Stawki podatku VAT
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441). Wśród licznych zmian przewidziano m.in. podwyższenie stawki podatku na odzież dla niemowląt. Projekt wraz z uzasadnieniem

 
Opłata targowa
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613). Impulsem do rozpoczęcia prac był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2010 r. (sygn. akt K 7/08). Nowe przepisy doprecyzują reguły pobierania opłaty targowej. Projekt wraz z uzasadnieniem.
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

 
Napiwki płacone kartą nie podlegają VAT
Dobrowolna gratyfikacja przekazywana bezgotówkowo w ramach płatności za usługę nie jest opodatkowana. Zewidencjonowanie jej w kasie rejestrującej usługodawcy lub wykazanie na fakturze tego nie zmienia.
(wyrok NSA z 17 listopada 2010r. – I FSK 1917/09).
 

Liczy się moment wystawienia faktury

Spółka niemiecka po zaprzestaniu działalności w Polsce nie może już odliczyć podatku naliczonego, ale ma prawo do jego zwrotu jako firma zagraniczna.
(wyrok NSA z 1 grudnia 2010r. – I FSK 2037/09).
Moment otrzymania faktury determinuje w ogóle powstanie uprawnienia do wykazania VAT do zwrotu. Prawna zatem ocena warunków zwrotu powinna następować według daty, z którą wiąże się możliwość ubiegania o zwrot.
(wyrok WSA z 9 września 2009r. – III SA/Wa 617/09).
  

Jaki VAT od dodatkowego wyposażenia lokalu

Klient, który zdecydował się na kupno mieszkania w luksusowym standardzie, musi liczyć się z koniecznością zapłaty wyższego podatku od towarów i usług.

Preferencyjnej stawki VAT nie można stosować zawsze, bez względu na standard wykończenia. Jest to uzależnione od tego, czy dany element będzie stanowił część składową mieszkania.
(wyrok NSA z 1 grudnia 2010r. – I FSK 2067/09).
  

Aport nie wymagał korekty VAT

Przedsiębiorca, który odliczył VAT przy ulepszaniu środków trwałych, a następnie wykorzystał je do wniesienia aportu, nie musi korygować podatku.
(wyrok NSA z 30 listopada 2010r. – I FSK 2052/09).
 

 

Do darowizny nie zawsze potrzebny przelew bankowy

Odmawianie prawa do zwolnienia z podatku przy darowiźnie dla najbliższej rodziny tylko dlatego, że nie została dokonana za pomocą przelewu bankowego, to przesadny formalizm fiskusa.
(wyroki NSA z 8 grudnia 2010r. – II FSK 1394-1395/09).
 

 

Firmanctwo pozbawi odliczenia VAT

Jeżeli faktura nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, fiskus może pozbawić odliczenia VAT bez ustalania, czy podatnik wiedział o oszustwie.
(wyrok NSA z 1 grudnia 2010r. – I FSK 936/09).
 

 

 

 
Czytaj więcej na temat powyższych wyroków.
 
Dla rozliczenia kosztów ważny jest moment poniesienia wydatku
Poniesione wydatki zalicza się do kosztów podatkowych w momencie poniesienia, tj. w momencie zapłaty, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 listopada 2010r. – IBPBII/2/415-925/10/MW).

Gmina nie odliczy VAT od przebudowy ulic
W zakresie rewitalizacji infrastruktury części miasta gmina nie jest podatnikiem VAT. Nie przysługuje jej więc prawo do odliczenia VAT z tytułu tych inwestycji.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 listopada 2010r. – IBPP4/443-1409/10/JP).

Kiedy sprzedaż auta wykupionego z leasingu jest zwolniona od VAT
Samochód nabyty przez leasingobiorcę będzie uznany za używany po upływie sześciu miesięcy użytkowania w firmie. Dopiero wówczas można sprzedać go bez naliczania VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 października 2010r. – IPPP1/443-740/10-5/ISz).

Nie dla każdego budynku można stosować indywidualną stawkę
Nie można ustalić indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w 2001 roku, a ulepszonego teraz, jeśli wartość ulepszenia przekroczy 3,5 tys. zł.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 listopada 2010r. – IBPBI/1/415-877/10/ZK). 

Kiedy w miejsce paragonu trzeba wystawić fakturę
Kupujący w sieciach sprzedaży detalicznej często dopiero po pewnym czasie zwracają się do sprzedawcy o wystawienie faktury VAT. Jak długo mogą z tym zwlekać? Czy w każdej sytuacji trzeba spełnić ich żądanie?
Problem dotyczy zwłaszcza dużych sieci handlowych, marketów budowlanych czy stacji benzynowych, w tym szczególnie samoobsługowych, gdzie duża skala sprzedaży i liczba klientów powoduje, że wystawienie faktury po upływie określonego czasu staje się dość kłopotliwe. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprawa wydaje się prostsza, zasadniczo sprzedaż tę dokumentuje się za pomocą paragonu fiskalnego, a faktura wystawiana jest na żądanie takiej osoby. Organy podatkowe w większości zgadzają się, że sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury, jeżeli żądanie zostało przedstawione w ciągu trzech miesięcy od wydania towaru.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 maja 2009r. – IBPP1/443-187/09/EA oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 lutego 2009r. – ILPP2/443-1069/08-2/AK). 

 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji.
 
ARTYKUŁY PODATKOWE
 
Jak rozliczyć przychód ze zbycia akcji w świetle umowy międzynarodowej?
Wyrok NSA z 18 marca 2009 r., II FSK 1819/07. Czytaj więcej
 
Przesłanki stwierdzenia i zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego. Czytaj więcej

KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO
 
Jeśli nie reklama, to co? (cz. VI). Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.