e-Biuletyn/24/2011 , numer (24), 6.12.2011

e-Biuletyn/24/2011 , numer (24), 6.12.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

8 grudnia 20011 r. rozpoczyna akcja zbierania podpisów pod Deklaracją Praw Podatnika. W tym dniu, podczas organizowanej wspólnie przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka oraz Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych konferencji prasowej w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zostanie ogłoszone uroczyste rozpoczęcie ogólnopolskiej zbiórki podpisów pod Deklaracją Praw Podatnika.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa i usprawnienie polskiego systemu podatkowego poprzez uznanie Deklaracji Praw Podatnika przez organy administracji podatkowej. Aby tak się stało, konieczne jest zebranie jak największej liczby podpisów. Aby poprzeć Deklarację Praw Podatnika prosimy wejść na stronę: http://www.deklaracja.org/
Doradcy podatkowi mogą udzielić dodatkowego wsparcia akcji zbierając podpisy na rzecz Deklaracji Praw Podatnika od swoich klientów. Aby to zrobić, należy pobrać ze strony specjalny formularz i - po zebraniu podpisów - przesłać go do Biura KIDP.
W imieniu organizatorów i własnym gorąco zachęcamy do poparcia Deklaracji Praw Podatnika!

Redakcja e-Biuletynu
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Trzy ważne informacje - szkolenia, ubezpieczenia OC, składki członkowskie
Kończy się pierwszy rok dwuletniego (2011 – 2012) okresu rozliczeniowego. Do końca grudnia 2011 roku każdy doradca powinien uzyskać minimum 8 punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji. Szczegóły
Osoby zamierzające kontynuować w 2012 roku ubezpieczenie OC w ramach Umowy Generalnej, powinny złożyć wniosek w tej sprawie do 31 grudnia 2011 r. Szczegóły
Zgodnie z decyzją III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, składka członkowska od 1 stycznia 2012 r. będzie wynosić 80 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód; 20% tej kwoty (16 zł) zapłacą doradcy, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności zawodowych. Szczegóły

Od 1 stycznia 2012: e-Biuletyny tylko na adresy z mDoracy!
Informujemy, że po 1 stycznia 2012 r., e-Biuletyny będą wysyłane wyłącznie na adresy e-mail znajdujące się w panelu mDoradca. Jeśli po tej dacie nie otrzymają Państwo e-Biuletynu, będzie to oznaczać, że Państwa e-mail nie jest podany w mDoradcy, jest nieprawidłowy lub nieaktualny. W związku z tym uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy adres poczty elektronicznej podany w ustawieniach konta mDoradcy (zakładka: Konto), jest aktualny, aby w razie potrzeby dokonać zmian.

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(23 listopada - 6 grudnia 2011 r.)

28 listopada 2011 r., Dla adwokata kasacja, dla doradcy apelacja, (Rzeczpospolita), Ireneusz Walencik
28 listopada 2011 r., Do końca roku doradca musi zdobyć punkty, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
30 listopada 2011 r., Sprawdź tych, którzy chcą rozliczać twój PIT czy CIT, (Rzeczpospolita), Grażyna J. Leśniak


Regionalne Oddziały Izby informują…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (7 - 20 grudnia 2011 r.)

7 grudnia 2011 r., Gorzów Wielkopolski (Lubuski OKIDP) - Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w roku 2012. Szczegóły

8 grudnia 2011 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w roku 2012. Szczegóły


8 grudnia 2011 r., Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - PDOF - problemy bieżące i zapowiedzi na 2012 rok. Szczegóły. Szczegóły

9 grudnia 2011 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Dochody nieujawnione, zasady opodatkowania, postępowanie podatkowe. Szczegóły

9-11 grudnia 2011 r., Miłomłyn (Warmińsko-Mazurski OKIDP) - Raje podatkowe, zakładanie firm, transfery gotówki, podatki. Opodatkowanie dochodów zagranicznych. Szczegóły

9-11 grudnia 2011 r., Słupsk (Pomorski OKIDP) - Zmiany w ustawie o podatku dochodowym w roku 2011 i na rok 2012", Podatek VAT w 2011 roku - kontrowersje i problemy, zmiany na 2012 r. Istotne zmiany w innych podatkach na 2012 rok. Szczegóły

9 grudnia 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Obowiązki Pracodawcy i Płatnika wobec ZUS, PIP i Urzędu Skarbowego. Szczegóły

12 grudnia 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Ordynacja podatkowa- wybrane zagadnienia. Szczegóły

12 grudnia 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Zmiany w podatku VAT wprowadzone w 2011 r. - przegląd orzecznictwa. Szczegóły

12 grudnia 2011 r., Toruń (Kujawsko - Pomorski OKIDP) - Spotkanie Wigilijne. Szczegóły

13 grudnia 2011 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Orzecznictwo polskie i europejskie dotyczące podatku VAT. Szczegóły

15 grudnia 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Pełnomocnik w sprawach podatkowych. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP - już poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

 

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Dolnośląski OKIDP
W dniach 30 listopada - 1 grudnia odbyły się indywidualne konsultacje dla beneficjentów Urzędu Miejskiego w trakcie Dni Otwartych Wrocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, które prowadzili członkowie Zarządu DO KIDP.

Lubuski OKIDP
1 grudnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu LO KIDP w ELSA Słubice – Dni Edukacji Prawniczej.

Łódzki OKIDP
W dniach 22-24 listopada 2011 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyły się Dni Edukacji Prawniczej zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland - Grupa lokalna Łódź. W ramach tej inicjatywy 24 listopada br. na WPiA UŁ został zorganizowany Dzień Doradcy Podatkowego - wspólne spotkanie studentów prawa i doradców podatkowych, nad którym honorowy patronat objął Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP. Spotkanie uświetnił wykład Sędziego NSA Adama Bącala - „Wykorzystanie w orzecznictwie zasad prawa podatkowego”.

Małopolski OKIDP
W dniu 15 grudnia 2011 r.  w Hotelu Margerita w Modlnicy k/Krakowa odbędzie się spotkanie wigilijne doradców podatkowych.

Śląski OKIDP
W ramach prac związanych z IV Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach zakończyliśmy przyjmowanie kart zgłoszeniowych do Konkursu. W chwili obecnej do Oddziału wpływają pierwsze prace Konkursowe. Szczegóły
W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim doradcy podatkowi z Regionu Śląskiego 7 grudnia br. będą udzielać informacji osobom niepełnosprawnym z zakresu m.in. dostępnego wsparcia finansowego, zawodowego i prawno- finansowego. Porady będą udzielane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej.
W dniach 22-24 listopada 2011 r. odbyły się XV Dni Edukacji Prawniczej organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Studenci mieli okazję zapoznać się ze szczegółami zawodu doradcy podatkowego, przybliżonymi przez przedstawicieli  Śląskiego Oddziału KIDP.
Dnia 25 listopada 2011 roku w Katowicach odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt. „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika” zorganizowana we współudziale ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego. Szczegóły
7.12.2011 r.- Spotkanie Sędziów ZSD, posiedzenie Komisji Ochrony Zawodu Śląskiego Oddziału KIDP i spotkanie w sprawie Międzynarodowej Konferencji.
13.12.2011 r. – Posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Wielkopolski OKIDP
14 grudnia 2011 r. w siedzibie WO KIDP, godz. 14:00 odbędzie się spotkanie świąteczno-noworoczne dla doradców podatkowych i zaproszonych Gości (Wigilia 2011). Szczegóły
Trwa II Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach. Do 15 grudnia 2011 r. oczekujemy na karty zgłoszeniowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Opodatkowanie dobrowolnych funduszy emerytalnych
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.). Zmiana zwolni zarządzanie dobrowolnymi funduszami od VAT.

Oświadczenia o nieruchomościach
Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego. Podobnie jak w poprzednim przypadku, również tym razem modyfikacja wzoru została wymuszona rezygnacją z NIP.

Podatnicy bezproblemowo zastosują wyższą stawkę
Ubranka w rozmiarze do 86 cm oraz obuwie dziecięce o długości podeszwy do 24 cm od 2012 r. będą objęte 23-proc. VAT Zbliża się moment podwyżki VAT na ubranka i buty dziecięce z 8 proc. do 23 proc. W przypadku transakcji zawieranych na przełomie roku zastosowanie znajdą przepisy przejściowe wprowadzone w związku ze zmianą stawek od 1 stycznia 2011 r. Chodzi o art. 14a ustawy o VAT. – Gdy czynność zostanie wykonana przed zmianą stawki, a obowiązek podatkowy powstanie w dniu zmiany stawki lub po tym dniu, czynność będzie opodatkowana według stawki obowiązującej w dniu wykonania czynności – mówi ekspert. Wyjaśnia, że przy dostawie towarów decydujący będzie moment przeniesienia władztwa nad rzeczą, tj. moment wydania towaru. – Do zaliczek otrzymanych przed zmianą stawki będzie miała zastosowanie stara stawka, nawet jeśli czynność będzie wykonana już w 2012 r. – zwraca uwagę ekspert. Odmienne zasady będą obowiązywać w przypadku importu towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla których stawkę właściwą będzie się ustalać na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Spółdzielnia zastosuje zmieniony PIT-14
Będzie obowiązywać nowy wzór informacji PIT-14, w którym zamiast podawania NIP zamieszczany będzie przyznany podatnikowi identyfikator podatkowy, tj. NIP lub PESEL. Informacje tego typu mają obowiązek podawać m.in. spółdzielnie mieszkaniowe odnośnie wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego. Nowy wzór jest załącznikiem do rozporządzenia ministra finansów z 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe opublikowane w Dz.U. nr 257, poz. 1439, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od opublikowania tj. 14 grudnia 2011 r.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Unikanie obowiązku nie daje korzyści
Przedsiębiorca, sprzedając nieruchomość, której mimo obowiązku nie wpisał do ewidencji środków trwałych, uzyskuje przychód z działalności gospodarczej. W sytuacji kiedy podatnik w celu osiągnięcia korzyści uchyla się od obowiązku wpisania danego składnika majątku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to nawet gdy nie ma stosownego wpisu, sprzedaż danego składnika majątku generuje przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
(wyrok NSA - II FSK739/10)

Opodatkowanie zaliczek na poczet eksportu, do którego nie doszło
Jeśli wywóz towarów poza UE nie nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania zaliczki, to należy przyjąć, że w momencie jej otrzymania obowiązek podatkowy nie powstał.
(wyrok NSA z 28 października 2011 r. - I FSK 1671/10).

Przy zwrocie akcyzy nie nalicza się odsetek
Zwrot podatku jest czym innym niż nadpłata podatku, dlatego przy czynności zwrotu nie stosuje się przepisów o naliczaniu odsetek. Nie można zrównywać instytucji nadpłaty podatku z instytucją zwrotu. Ordynacja podatkowa wyraźnie rozgranicza instytucję zwrotu podatku od nadpłaty podatku poprzez ich odrębne zdefiniowanie.
(wyrok NSA z 1 grudnia 2011 r. - I GSK 708-/10)

Urzędnik musi uzupełnić decyzję o odsetki
Naczelnik urzędu skarbowego wydając decyzję o nadpłacie podatku ma obowiązek również uwzględnić jej oprocentowanie, mimo że podatnik nie wskazał tego we wniosku. Jeśli organ tego nie zrobił, w decyzji stwierdzającej nadpłatę powinien uzupełnić tę decyzję o wysokość naliczonych odsetek. Organ podatkowy, stwierdzając nadpłatę, ma obowiązek orzec o jej oprocentowaniu i to niezależnie od tego, czy podatnik we wniosku o stwierdzenie nadpłaty zawarł również wniosek o oprocentowanie tej nadpłaty. Może to uczynić albo w decyzji o stwierdzenie nad-płaty, albo w oddzielnej decyzji.
(wyrok NSA z 9 listopada 2011 r. - II FSK 833/10)

Podatnik musi znaleźć środki na zapłatę
Naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku umarzać zaległości podatkowej, nawet gdy sytuacja ekonomiczna i zdrowotna podatnika uzasadnia przyznanie takiej ulgi.
(wyrok NSA z 30 listopada 2011 r. – II FSK 1026/10)

Straty sprzed utworzenia grupy podatkowej można rozliczać
W celu obliczenia maksymalnego okresu, w jakim spółka może rozliczać poniesione straty, czyli pięciu kolejnych lat, nie należy uwzględniać okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 października 2011 r. - IPTPB3/423-144/11-3/KJ)

Przekształcenie nie jest zbyciem przedsiębiorstwa
Jedynym obowiązkiem na gruncie VAT związanym z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 października 2011 r. - IPTPP2M43-359/11-4/AW)

VAT można odzyskać przy czynnościach opodatkowanych
Przedsiębiorca nie odliczy kwoty podatku należnego od kwoty podatku naliczonego od realizacji projektu, gdy nie ma statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 listopada 2011 r. - IPTPP1/443-640/11-4/MS)

Laboratorium jest zwolnione z VAT
Art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT zwalnia z podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 listopada 2011 r. - IPTPP1-443-692/11-3/MW)

Taka sama stawka na dzierżawę i media
Spółdzielnia mieszkaniowa ma opodatkować taką samą, 23% stawką podatku nie tylko dzierżawę pomieszczeń, ale i opłaty za media.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 listopada 2011 r. - IPTPP2/443-531/ 11-4/JS)

Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE

Jak zakwalifikować dochody z „odsetek” w kontekście uregulowań umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? Wyrok NSA z 19 lutego 2009 r., II FSK 1619/07. Szczegóły

Glosa do wyroku WSA z 20 kwietnia 2010 r., I SA/Łd 148/10. Pożyczki, od których w terminie nie zapłacono podatku od czynności cywilnoprawnych, jako pokrycie wydatków podatnika. Szczegóły

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.