e-Biuletyn/24/2010, numer (24), 7.12.2010

e-Biuletyn/24/2010, numer (24), 7.12.2010
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
Jednym z obowiązków doradcy podatkowego jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 36 ustawy o doradztwie podatkowym i art. 4 Zasad Etyki Doradców Podatkowych). Wychodząc na przeciw potrzebom członków Izby w tym zakresie, Regionalne Oddziały Izby dysponują szeroką ofertą szkoleń - adresowanych zarówno do doradców podatkowych, jak ich pracowników. W każdym wydaniu e-Biuletynu prezentujemy planowane w 16 Regionalnych Odziałach Izby szkolenia, seminaria i konferencje, z przyjemnością odnotowując stale rosnącą ich liczbę. Ponadto już wkrótce na platformie mDoradca będą zamieszczane nagrania ze szkoleń skierowanych do doradców podatkowych.
Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach!
 
Redakcja e-Biuletynu
 
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

 
Już czas na składanie wniosków o ubezpieczenie OC na 2011 rok!
Przypominamy, że osoby zamierzające kontynuować w 2011 roku ubezpieczenie OC w ramach Umowy Generalnej, powinny złożyć wniosek w tej sprawie do 31 grudnia 2010 r. Zgodnie z Umową Generalną okres ubezpieczenia kończy się 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Termin ten dotyczy również osób, które przystąpiły do ubezpieczenia w trakcie roku. Czytaj więcej
 
Kolejne rozporządzenie wwykonawcze do znowelizowanej ustawy o doradztwie podatkowym opublikowane w Dzienniku Ustaw
W Dzienniku Ustaw Nr 228, poz. 1493 z br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z  17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego. Zmienione przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia, tj. 17 grudnia 2010 r.
Zgodnie z rozporządzeniem opłata za egzamin na doradcę podatkowego wynosi 900 zł, a w przypadku negatywnego wyniku części pisemnej albo ustnej koszt ponownego egzeminu wynosi 600 zł.
Natomiast w Dzienniku Ustaw Nr 212, poz. 1390 z br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego.

 
Trwa posiedzenie Krajowej Rady Doradców Podatkowych
W dniach 7-8 grudnia br. w Warszawie odbędzie się 5 (LXXVI) posiedzenie KRDP. W kolejnym wydaniu e-Biuletynu poinformujemy o uchwałach i stanowiskach przyjętych przez Radę podczas ostatniego w tym roku posiedzenia plenarnym.
 
Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(24 listopada - 7 grudnia 2010 r.)
 

3 grudnia 2010 r., Uczniowie wezmą udział w konkursie, (Gazeta Prawna), EM
1 grudnia 2010 r., Jakie wymogi musi spełnić sędzia lub radca, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
1 grudnia 2010 r., Kiedy cudzoziemiec może zdawać egzamin, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
30 listopada 2010 r., Wielu przedsiębiorców nie odczuwa potrzeby pomocy ze strony prawnika, (Gazeta Prawna), Łukasz Kuligowski 
25 listopada 2010 r., Doradcy rządzą w sieci, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują…
 
 Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (7-21 grudnia 2010 r.)
 

7 grudnia 2010 r., Bydgoszcz (kujawsko-pomorski OKIDP) - VAT 2011 - planowane zmiany. Szczegóły
 
7 grudnia 2010 r., Kraków (małopolski OKIDP) - ZUS - wybrane zagadnienia. Szczegóły
 
8 grudnia 2010 r., Wrocław (dolnośląski OKIDP) - Zwolnienia w podatku od towarów i usług w 2011r. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz inne planowane zmiany na 2011r. System INTRASTAT w Polsce. Szczegóły
 
9 grudnia 2010 r., Poznań (wielkopolski OKIDP) - Najnowsze uchwały NSA. Szczegóły
 
9 grudnia 2010 r., Gorzów Wielkopolski (lubuski OKIDP) - Zmiany w podatku VAT na rok 2011. Szczegóły
 
10 grudnia 2010 r., Wrocław (dolnośląski OKIDP) - Podatek od spadków i darowizn, rozliczenie nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych. Szczegóły
 
10 grudnia 2010 r., Szczecin (zachodniopomorski OKIDP) - Obniżanie obciążeń podatkowych w podatkach dochodowych. Szczegóły

 
10 grudnia 2010 r., Kielce (świętokrzyski OKIDP) - Zmiany w podatku VAT na 2011 rok. Szczegóły

 
10 grudnia 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Szkolenie dla pracowników doradców podatkowych: wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości: leasing, realność aktywów, zmiany w ustawie. Szczegóły
 
10-12 grudnia 2010 r., Debrzyno (pomorski OKIDP) - 10-12 grudnia 2010 r. – Zmiany w podatku VAT 2011 r., zmiany w 2011 roku i bieżące kontrowersje w podatkach dochodowych, pozostałe zmiany w podatkach. Szczegóły

13 grudnia 2010 r., Poznań (wielkopolski OKIDP) - Budowanie strategii firmy - warsztaty, cz. I. Szczegóły
 
13 grudnia 2010 r., Łódź (łódzki OKIDP) - Podatki dochodowe w 2011 roku. Szczegóły

14 grudnia 2010 r., Rzeszów (podkarpacki OKIDP) - Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o VAT obowiązujące od stycznia 2011 r. oraz planowane zmiany projekty aktów prawnych. Szczegóły


15 grudnia 2010 r., Kalisz (wielkopolski OKIDP) - Zmiany w ustawie o VAT na 2011 r. Szczegóły
 
15 grudnia 2010 r., Łódź (łódzki OKIDP) - Postępowanie egzekucyjne w administracji. Szczegóły

15 grudnia 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Szkolenie tylko dla doradców podatkowych: Prawo pracy w praktyce w drugiej połowie 2010 roku z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań prawnych, orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk Ministerstwa Pracy i Głównego Inspektora Pracy w aspekcie kontroli PIP. Szczegóły
 
16 grudnia 2010 r., Poznań (wielkopolski OKIDP) - Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Szczegóły

 
17 grudnia 2010 r., Radom (mazowiecki OKIDP) - Podsumowanie najważniejszego orzecznictwa oraz interpretacji oraz planowane zmiany w podatku VAT. Szczegóły

 
20 grudnia 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Szkolenie tylko dla doradców podatkowych: Zmiany w podatku VAT na 2011 rok. Podsumowanie najważniejszego orzecznictwa oraz interpretacji oraz planowane zmiany w podatku VAT. Szczegóły
 
20 grudnia 2010 r., Piła (wielkopolski OKIDP) - Zmiany w ustawie o VAT na 2011 r. Szczegóły
 
21 grudnia 2010 r., Konin (wielkopolski OKIDP) - Zmiany w ustawie o VAT na 2011 r. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.
 
Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 
Lubelski OKIDP
9 grudnia 2010 r. o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie opłatkowe doradców podatkowych z woj. lubelskiego w Restauracji Cafe Not w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3.
 
Łódzki OKIDP
21 grudnia 2010 roku odbędzie się spotkanie Świąteczne Doradców Podatkowych. Gośćmi specjalnymi spotkania będą członkowie Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, którzy przedstawią  aktualne zaawansowanie prac nad inicjatywami podjętymi przez Krajową Radę w 2010 r., a także zapoznają doradców z tematyką zmian w Ustawie o doradztwie podatkowym. Przewidywana jest również dyskusja w zakresie budowania wizerunku zawodu doradcy podatkowego - zawodu zaufania publicznego. Szczegóły
Apel Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP o udział doradców podatkowych w aukcji charytatywnej dzieł sztuki, która odbędzie się dnia 16 grudnia 2010r. o godz. 19:00 w budynku Prestige przy ul. Jaracza 47 w Łodzi. Szczegóły

 
Małopolski OKIDP
10 grudnia 2010 r. odbędzie się Wigilia Doradców Podatkowych.
 
Świętokrzyski OKIDP
10 grudnia 2010 r. po szkoleniu, w Hotelu „Tęczowy Młyn” w Kielcach przy ul. Zakładowej 4 odbędzie się Wigilia Doradców Podatkowych.
 
Wielkopolski OKIDP
16 grudnia 2010 r. w siedzibie Oddziału odbędzie Wigilia Doradców Podatkowych.
 
Stowarzyszenie Doradców Podatkowych w Katowicach
Stowarzyszenie zaprasza do udziału w I Mistrzostwach Polski Doradców Podatkowych w Narciarstwie Zjazdowym w dniach 4-5.02.2011 r. w Dolinie Leśnicy (Brenna). Szczegóły
 
Redakcja serdecznie dziękuje Regionalnym Oddziałom KIDP za informacje przesłane do tego wydania e-Biuletynu  - zapraszamy do współpracy przy kolejnych.
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
 
Rządowy projekt ustawy o kredycie konsumenckim
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku
Rządowy projekt ustawy o podpisach elektronicznych.
Zielona Księga Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Rozliczenia małżonków
Parlament zakończył prace nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307). Autorem zmian jest Komisja Przyjazne Państwo, wśród zmian znajdują się m.in. ułatwienia wspólnych rozliczeń małżonków oraz modyfikacja zasad odliczania wydatków związanych z korzystaniem z Internetu. Projekt wraz z uzasadnieniem
Zmiany PIT i CIT
W ekspresowym tempie przebiegają prace nad projektem nowelizacji ustaw podatkowych. Celem zmian jest dostosowanie przepisów do regulacji unijnych oraz uregulowanie kwestii opodatkowania dochodów płynących ze spółek osobowych. Niepokój budzi tempo, w jakim uchwalana jest nowelizacja. Projekt wraz z uzasadnieniem

Zwrot VAT
Ministerstwo Finansów opracowało projekty nowelizacji rozporządzeń z dnia 24 grudnia 2009 r.
w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (Dz. U. Nr 224, poz. 1800) oraz
w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 224, poz. 1801).
Zmiany mają związek z uchwaleniem Dyrektywy Rady 2010/66/UE z dnia 14 października 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2008/9/WE określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości do-danej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim.

Rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
2-go grudnia 2010 roku weszło w życie rozporządzenie MF z 19 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 221, poz. 1450). Zmianie ulegają wzory niektórych banderoli.
Podwyżka stawek VAT
Na podpis Prezydenta czeka ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Jedną z najistotniejszych zmian, jakie zawarto w ustawie jest wprowadzenie okresowych, trzyletnich podwyżek stawek podatku VAT. Ponadto nowelizacja przekreśla szanse urzędników na podwyżki w 2011 r. Projekt wraz z uzasadnieniem

Podwyżka stawek VAT BIS
Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Nowelizacja zrealizuje m.in. postanowienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 28 października 2010 r. w sprawie C-49/09 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, który wymusił podniesienie stawek VAT na odzież i obuwie dziecięce. Projekt wraz z uzasadnieniem
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Wydatki marketingowe potrąca się w dacie poniesienia
Koszty z tytułu zapłaconych odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji deweloperskiej oraz koszty dotyczące wydatków marketingowych powinny być potrącone w dacie ich poniesienia.
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).
Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania budowy lokali mieszkalnych wynika z art. 23 ust. 1 pkt 32 updof. Koszty pośrednie, tj. koszty z tytułu zapłaconych odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji deweloperskiej oraz koszty dotyczące wydatków marketingowych powinny być potrącone w dacie ich poniesienia.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 listopada 2010r. – IPPB1/415-779/10-2/ES).

Od zlecenia mniejszego niż 200 zł pobiera się ryczałt
Jeśli wynagrodzenie z umowy-zlecenie nie przekracza 200 zł, spółka jako płatnik powinna pobrać 18% zryczałtowany PIT.
Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce, gdy suma należności określona w umowie lub umowach z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika 200 zł oraz umowa lub umowy zawarte są z osobą niebędącą pracownikiem płatnika. Zatem zryczałtowany podatek dochodowy należy pobrać od tych przychodów, co do których kwota należności jest określona już w umowie, miesięczna należność z tego tytułu nie może przekroczyć 200 zł i należności te muszą być uzyskiwane z tego tytułu, jak również od tego samego płatnika.
W przypadku wypłaty wynagrodzenia, gdy z umowy zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika na wykonanie zlecenia – określonych czynności wynika, że przychód nie przekracza 200 zł miesięcznie, spółka jako płatnik powinna wynagrodzenie opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18% przychodu.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 listopada 2010r. – IPPB2/415-750/10-2/AS).

Liczy się faktyczne władanie mieszkaniem
Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności nie wpływa na zwolnienie w PIT Zgodnie z updof, jeśli odpłatnie zbywamy mieszkanie w ciągu pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostało nabyte, dochód ze sprzedaży podlega PIT. Przekształcenie jest tylko zmianą formy prawnej faktycznego prawa do tego lokalu i nie przerywa biegu pięcioletniego terminu.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 listopada 2010r. – IPPB1/415-764/10-2/MT).

 
W jaki sposób ustalić datę nabycia mieszkania
5-letni okres ważny przy opodatkowaniu przychodów ze zbycia nieruchomości należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym na-stąpiło nabycie mieszkania.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem – z pewnymi ograniczeniami – na zasadach zbliżonych do prawa własności. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem. W konsekwencji termin 5-letni należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 listopada 2010r. – IPPB1/415-764/10-2/MT). 

Po dotacji bez wstecznych korekt
Spółka, która otrzymała dotację, nie ma obowiązku korygowania CIT-8 za okres sprzed otrzymania dofinansowania.
Wyłączenie wydatków objętych dofinansowaniem z kosztów powinno nastąpić w miesiącu otrzymania dofinansowania. Również gdy wydatki objęte dofinansowaniem są zaliczone do kosztów we wcześniejszych latach, korekta kosztów nastąpi w roku podatkowym, w którym otrzymano dofinansowanie. W takim wypadku nie wystąpi potrzeba korygowania zeznania za lata podatkowe, w których wydatki pierwotnie zostały zaliczone do kosztów.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 listopada 2010r. – IBPBI/2/423-1514/10/CzP).

Jak rozliczyć sprzedaż auta z firmy
Przedsiębiorca zbywający firmowy samo-chód zaliczy do kosztów jego wartość początkową pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne.
Przychodem przedsiębiorcy jest cena określona w umowie. Podatnik będzie mógł pomniejszyć przychód ze sprzedaży samochodu o koszty jego nabycia, skorygowane o sumę dokonanych wcześniej odpisów amortyzacyjnych. Dotyczy to również tych odpisów, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 listopada 2010r. – IPPB1/415-759/10-2/KS).
 
ARTYKUŁY PODATKOWE

 
Kiedy wyjazd pracownika może być potraktowany jak podróż służbowa? Wyrok WSA z 12 lutego 2009r.,  I SA/Sz 629/08.  Czytaj więcej
 
Charakter opłat za poręczenie w transakcjach międzynarodowych Czytaj więcej
 
KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO
 
Jeśli nie reklama, to co? (cz. V). Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.