e-Biuletyn/23/2014, numer (23), 9.12.2014

e-Biuletyn/23/2014, numer (23), 9.12.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że osoby zamierzające kontynuować w 2015 roku ubezpieczenie OC w ramach Umowy Generalnej powinny złożyć wniosek w tej sprawie do 31 grudnia 2014 r. Termin ten dotyczy również osób, które przystąpiły do ubezpieczenia w trakcie roku. Szczegóły

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Debata na temat bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych i rachunkowych po deregulacji
Deregulacja zawodu księgowego jest ogromnym zagrożeniem dla przedsiębiorców, którzy – kierując się m.in. kryterium niskiej ceny za usługę – w większości przypadków nie wiedzą, komu tak naprawdę powierzają losy ich firmy. To konkluzja z debaty wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Pracodawców RP, poświęconej bezpieczeństwu rozliczeń podatkowych i rachunkowych po deregulacji. W debacie wzięła udział prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Przewodnicząca Krajowej Izby Doradców Podatkowych komentując deregulację zawodu księgowego.

Przedstawiciele KIDP w Komitecie Podatkowym Pracodawców RP
W ramach realizacji porozumienia zawartego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych i Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 8 lipca br. w Warszawie, do Komitetu Podatkowego Pracodawców RP dołączyli członkowie Krajowej Rady Doradców Podatkowych z prof. dr. hab. Jadwigą Glumińską-Pawlic na czele. Komitet Podatkowy stanowi zespół doradczy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Jego głównym celem jest poddawanie pod publiczną debatę założeń projektowanych regulacji prawno-podatkowych oraz wskazywanie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, które mogłyby przyczynić się do ich rozwoju gospodarczego. Szczegóły

Podatki 2015 - konferencja "Pulsu Biznesu" pod patronatem KRDP
Uprzejmie informujemy, że 12 stycznia br. w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z aktualnymi nowelizacjami prawa podatkowego oraz praktyce kontroli skarbowej. Krajowa Rada doradców Podatkowych jest patronem honorowym tego wydarzenia. Szczegóły

Trwa konkurs LIDER KSIĘGOWOŚCI
Krajowa Rada Doradców Podatkowych objęła honorowym patronatem konkurs LIDER KSIĘGOWOŚCI organizowany już po raz czwarty przez wydawnictwo Wolters Kluwer SA. W walce o prestiżowy tytuł LIDERA KSIĘGOWOŚCI 2015 mogą wziąć udział osoby fizyczne, które zawodowo związane są z dziedziną rachunkowości i podatków: doradcy podatkowi oraz księgowi z małych i dużych kancelarii podatkowych oraz biur rachunkowych. Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.


Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
12 grudnia 2014 r. w Qubus Hotel**** Kraków odbędzie się Wigilia doradców podatkowych.
Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej np. wybór formy opodatkowania, wyłączenie z form opodatkowania, obowiązek rejestracji do podatku VAT, obowiązek zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej itp. Najbliższy dyżur doradców podatkowych odbędzie się 29 grudnia 2014 r.

Podkarpacki OKIDP
Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP. Informacje na ten temat  znajdują się w panelu mDoradca  oraz na stronie www.podkarpacki.kidp.pl

Pomorski OKIDP
Doradcom podatkowym nie zalegającym ze składkami członkowskimi ufundowano metalowe znaczki KIDP oraz tablice informacyjne.

Śląski OKIDP
9-11.01.2015 - 3-dniowe szkolenie wyjazdowe w SPA Hotel Jawor w Jaworzu. Szczegóły i zapisy
Trwają prace związane z VII Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach. pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Szczegóły
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń organizowanych przez Śląski Oddział KIDP. Szczegóły
09.12.2014 r.- posiedzenie Zarządu SO KIDP
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Wielkopolski OKIDP
12 grudnia 2014 r. w Restauracji DELICJA, Pl. Wolności 5 (Przy PKO) w Poznaniu odbędzie się Wigilia Doradców Podatkowych.
Zarząd WO KIDP jest w trakcie przygotowania Koncertu Noworocznego dla Doradców Podatkowych oraz Gości, który odbędzie się w dniu 5 stycznia 2015 r. w Teatrze Polskim w Poznaniu. Zagra Orkiestra Kameralna UAM pod batutą Aleksandra Grefa, wielokrotnie nagradzanego za kunszt dyrygencki.
Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów "Śniadania Podatkowe", które odbywają się raz w miesiącu od października 2014 r. do marca 2015 r. Kolejne spotkanie z cyklu „Śniadania Podatkowe” odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 r. w Restauracji Patio Provence mieszczącej się w Hotelu Kolegiackim przy Placu Kolegiackim 5 w Poznaniu.
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych z Wielkopolski do wzięcia udziału w akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, pod nazwą START BIZNES! Szczegóły
Zapraszamy także do udziału w szkoleniach, warsztatach, wykładach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o ich terminach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP. Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące szkoleń i warsztatów prosimy kierować na adres wielkopolski@kidp.pl.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowalne oraz niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji PIT
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1634). Szczegóły

Znamy stawki karty podatkowej na 2015 rok
Minister finansów ogłosił wczoraj stawki karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujące w 2015 r. Szczegóły

Zmiany w PIT w zakresie ulgi na dzieci opublikowane
Wczoraj w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1644). Celem nowelizacji jest wsparcie podatników o niskich dochodach oraz zwiększenie kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci. Szczegóły

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników pozostanie bez zmian
Rada Ministrów ustaliła, że stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 r. nie zmieni się i wyniesie tak jak w roku bieżącym 0,95 zł na 1 litr oleju. Szczegóły

Łatwiej założyć działalność gospodarczą
Tylko kilka dni, a nie jak do tej pory miesiąc, będzie potrzebował przedsiębiorca na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Umożliwi to nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która dziś wchodzi w życie. Jej głównym zadaniem jest uproszczenie procedur związanych z wpisem do KRS. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Eksport: prawo skorygowania podatku należnego jest ograniczone terminem
Prawo do korekty podatku należnego w deklaracji dla podatku VAT za okres, w którym otrzymano potwierdzenie eksportu, ograniczone jest terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego, obejmującego podatek VAT według stawki krajowej dla transakcji eksportowej. Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 24 lipca 2014 r. Szczegóły

PIT: koszt nocowania w hotelu nie jest przychodem pracownika
Skoro prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków pracowniczych wymaga od pracownika nocowania w hotelu, to zapewnienie tej możliwości przez pracodawcę nie jest korzyścią pracownika, ale właśnie wypełnieniem przez pracodawcę ustawowego obowiązku prawidłowego organizowania pracy. Tak wskazał NSA w wyroku 2 października 2014 r. Szczegóły

Strasburg: postępowanie podatkowe po uniewinnieniu w sprawie karnej naruszyło Konwencję
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 27 listopada uznał, iż dalsze prowadzenie postępowania podatkowego i nałożenie sankcji pieniężnej po uniewinnieniu w sprawie karnej - oskarżenie opierało się na tych samych faktach - stanowiło naruszenie zakazu ponownego sądzenia. Szczegóły

VAT: przy zmianie leasingobiorcy nie zachodzi sukcesja podatkowa
Ani ustawa o VAT ani Ordynacja podatkowa nie przewidują sukcesji podatkowej w sytuacji w której w drodze umowy cesji lub innej umowy cywilnej dochodzi do skutecznej zmiany korzystającego w umowie leasingowej. Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 3 czerwca 2014 r. Szczegóły

VAT: wykład z prawa karnego może być usługą kształcenia zawodowego
Wykładowca, który w prywatnej, policealnej szkole finansowanej ze środków publicznych prowadzi zajęcia z prawa karnego czy cywilnego może zastosować zwolnienie z VAT. Tak wynika z wyroku NSA z 17 września 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

PIT: umorzenie nienależnego czynszu nie jest przychodem
Jeżeli czynsz z tytułu najmu lokalu nie był należny, to zwolnienie podatnika z zapłaty części należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nie stanowiło nieodpłatnego świadczenia podlegającego PIT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 listopada 2014 r. Szczegóły

Spadki: przez dług czynszowy można stracić ulgę mieszkaniową
Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze egzekucji, przy nabyciu którego podatnik skorzystał z ulgi mieszkaniowej spowoduje utratę prawa do tej ulgi, w sytuacji gdy po zbyciu podatnik w tym lokalu już nie będzie zamieszkiwać. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 października 2014 r. Szczegóły

PIT: samo przyznanie pochodnych instrumentów finansowych nie rodzi przychodu
W momencie przyznania w ramach programu motywacyjnego pochodnych instrumentów finansowych po stronie uprawnionych nie dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód powstanie w momencie realizacji praw, tj. w momencie, gdy kwoty rozliczeń staną się należne. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 listopada 2014 r. Szczegóły

PIT: za medycynę pracy i profilaktykę zdrowotną pracownik nie płaci podatku
Poniesione przez pracodawcę na rzecz pracowników koszty abonamentu za świadczenia medyczne z grupy medycyny pracy oraz profilaktyki zdrowotnej związanej z wykonywaną pracą, nie stanowią podstawy do naliczania podatku dochodowego dla pracowników korzystających z tych świadczeń. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 października 2014 r. Szczegóły

PIT: nie ma podróży służbowej więc zamiast zwolnienia jest przychód pracownika
Finansowanie pracownikom noclegów związane z wykonywaniem przez pracowników obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę stanowi przychód tychże pracowników ze stosunku pracy. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 października 2014 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Zmiany w zakresie cen transferowych od roku 2015. Szczegóły

Świadczenia świąteczne a rozliczenia VAT na przykładach. Szczegóły

Pierwszy rok podatkowy spółki komandytowo-akcyjnej jako podatnika CIT. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jesteśmy polską spółką z o.o. Sprzedajemy swoje produkty również za granicą. Poprosiliśmy kancelarię prawną z Ukrainy o przeanalizowanie przepisów prawnych na terenie Ukrainy. Otrzymaliśmy od kancelarii prawnej fakturę, która zostanie opłacona przelewem na konto banku ukraińskiego. Czy kwoty za usługę prawną wypłacone firmie ukraińskiej podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a tym samym powinniśmy potrącić ten podatek od płatności? Prosimy o przeanalizowanie tego zagadnienia w zależności od posiadania bądź nie posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej firmy Ukraińskiej. Czy może być to również ksero takiego certyfikatu? Odpowiedź i uzasadnienie

Spółka cywilna zawiesiła działalność gospodarczą w dniu 1 października 2012 r. W okresie do 5 października 2014 r. (upływ ponad 2 lat) nie podjęła działalności gospodarczej, jednak posiadała i posiada w zapasach towar, od którego odliczyła VAT przed 1 października 2012 r. Spółka formalnie nie otrzymała jeszcze decyzji o wykreśleniu jej z ewidencji CEiDG. W związku z upływem 2 lat spółka cywilna została z mocy prawa (powinna być) wykreślona z rejestru CEiDG. Z jakim dniem należy uznać, że spółka jest z mocy prawa postawiona w stan likwidacji? Czy w ogóle może być postawiona w tej sytuacji w stan likwidacji? Czy spółka powinna zwrócić VAT od zapasu towaru, skoro nie istnieje w CEIDG? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.