e-Biuletyn/23/2013, numer (23), 3.12.2013

e-Biuletyn/23/2013, numer (23), 3.12.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Zakończyły się Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach KIDP i znamy już pełną listę delegatów na IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Końca dobiega także praca Zespołów problemowych, których zadaniem było przygotowanie projektów zmian w przepisach korporacyjnych na zbliżający się Zjazd. Więcej aktualnych informacji na temat przygotowań do styczniowego wydarzenia w serwisie internetowym KIDP.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

103 Konferencja podatkowa
Uprzejmie informujemy, że do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie na 103 Konferencję Podatkową , która odbędzie się 9 grudnia br. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegóły

Posiedzenie KRDP
W dniach 17-18 grudnia br. odbędzie się ostatnie posiedzenie KRDP III kadencji. Uchwały i stanowiska podjęte podczas tego posiedzenia (podobnie, jak ze wszystkich poprzednich) zostaną zamieszczone w serwisie internetowym KIDP.
 
REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
13.12.2013 r. o godz. 18.00 w Hotelu Sheraton w Krakowie ul. Powiśle 7 odbędzie się Wigilia Doradców Podatkowych. Szczegóły

Mazowiecki OKIDP
Zbliża się finał konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego. Szczegóły

Pomorski OKIDP
13 grudnia 2013 r. dodatkiem do Dziennika Bałtyckiego (zasięg: woj. pomorskie) będzie kalendarz na 2014 r., w którym zamieszczona będzie reklama Pomorskiego Oddziału KIDP (na stronie kalendarza – miesiąc czerwiec 2014 r.).
6-7 grudnia 2013 r. odbędzie się szkolenie połączone z wigilią doradców podatkowych w Sopocie.

Śląski OKIDP
Trwają prace związane z VI Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Na stronach internetowych SO KIDP opublikowano tematy prac pisemnych oraz pozostałe informacje nt. Konkursu. Obecnie oczekujemy na prace konkursowe uczestników. Szczegóły
29 listopada 2013 roku w Chorzowie odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt. „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika” zorganizowana przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy wsparciu Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska S.A. W trakcie Konferencji wykłady wygłosili przedstawiciele środowisk naukowych, Sędzia WSA  oraz doradcy podatkowi i radcy prawni.  Tematem wiodącym tegorocznej Konferencji była rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa. W Konferencji wzięło udział około 170 doradców podatkowych oraz zaproszonych gości.
04.12.2013 r.- Spotkanie ZSD
10.12.2013 r.- Posiedzenie Zarządu SO KIDP
 
Wielkopolski OKIDP
Trwają prace związane z IV Wielkopolskim Konkursem Wiedzy o Podatkach. Do WO KIDP wpływają zgłoszenia uczestników do konkursu.
13.12.2013, g. 17:00 - Spotkanie wigilijne wielkopolskich doradców podatkowych oraz zaproszonych Gości. Miejsce: Restauracja Villa Magnolia, ul. Głogowska 40, Poznań. Zapisy na Wigilię przyjmowane są w panelu mDoradca.
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP zwraca się z prośbą o włączenie się w kampanię na rzecz budowania wizerunku doradcy podatkowego. Wszystkich doradców zainteresowanych kampanią prosimy o kontakt z biurem Wielkopolskiego Oddziału KIDP.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Wszelkie informacje o zaplanowanych wykładach w 2013 r. i w 2014 r. znajdują się w panelu mDoradca.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

MdM umożliwia zwrot VAT na materiały budowlane
W sobotę, tj. 23 listopada br. w życie weszła ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1304). Ustawa zakłada m.in. dofinansowanie wkładu własnego przy kupnie mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym. Ustawa przyznaje prawo ubiegania się o zwrot podatku VAT na materiały budowlane w przypadku budowy domu systemem gospodarczym. Szczegóły

Opublikowano nowelizację ustaw o podatkach dochodowych
Wczoraj w Dzienniku Urzędowym została opublikowana ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387). Nowelizacja wprowadza między innymi opodatkowanie CIT spółek komandytowo-akcyjnych. Szczegóły

Znamy stawki karty podatkowej w 2014 roku
Minister finansów ogłosił wczoraj stawki karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujące w 2014 r. Szczegóły

Opublikowano nową umowę podatkową z Kanadą
30 października 2013 r. weszła w życie podpisana w Ottawie 14 maja 2012 r. konwencja między Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z protokołem. Szczegóły

Kandydat na ministra finansów: kodeks podatkowy zastąpi Ordynację
Po 15 latach czas pożegnać się z Ordynacją podatkową - tak stwierdził Mateusz Szczurek kandydat na nowego ministra finansów na krajowej konwencji Platformy Obywatelskiej. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

MF wyjaśnił, jak na gruncie PIT kwalifikować wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu
Kwalifikacja do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, jest zależna od formy prawnej wykonywania przez niego zawodu. Szczegóły

MF wyjaśnia wątpliwości związane z opodatkowaniem dochodów akcjonariusza SKA
Dywidenda otrzymana przez niebędącego komplementariuszem akcjonariusza SKA zwiększy wysokość należnej od jego dochodów zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym dywidenda taka została otrzymana - stwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej z 25 listopada 2013 r. Szczegóły

MF: wydatki na poczęstunek dla kontrahenta są kosztem podatkowym
Nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów wydatki na drobne poczęstunki, napoje i posiłki, niezależnie od miejsca ich serwowania, podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami - stwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej wydanej 25 listopada br. Szczegóły

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości obiektów podziemnych wyrobisk górniczych
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 20835/13 Minister Finansów wyjaśnił kwestię polityki podatkowej w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów podziemnych wyrobisk górniczych. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Podatek od nieruchomości: wójta wiąże ewidencja gruntów i budynków
Dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków są wiążące dla organu podatkowego przy wymiarze podatku od nieruchomości. Tak przyjął WSA w Szczecinie w wyroku z 7 sierpnia 2013 r. Szczegóły

PCC: dopiero odmowa umożliwia stwierdzenie nadpłaty
Dopiero odmowa wyrażenia zgody przez wierzycieli na przejęcie zobowiązań darczyńcy przez obdarowanego po zawarciu umowy darowizny, daje podstawę do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w PCC. Tak stwierdził WSA w Białymstoku w wyroku z 31 października 2013 r. Szczegóły

RIO: gmina nie może wprowadzić ulgi podatkowej
Rada gminy wprowadzając w uchwale zwolnienie częściowe w istocie wprowadza ulgę podatkową, do czego nie jest upoważniona. Tak wynika z uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 3 września 2013 r. Szczegóły

WSA: przedsiębiorca może odliczyć VAT od usługi prawnej
Przedsiębiorca może pomniejszyć podatek należny o naliczony przy nabyciu usługi prawnej świadczonej w związku z dochodzeniem roszczenia związanego z działalnością opodatkowaną. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 28 sierpnia 2013 r. Szczegóły

Darowizna uderza w konkubinaty
Przepływy finansowe między konkubentami fiskus może uznać za darowiznę i opodatkować ją 20-procentową stawką sankcyjną. Tak wynika z wyroku NSA z 10 października 2013 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Optymalizacja amortyzacji - przedstawienie najkorzystniejszych metod z ograniczeniami i przypadki szczególne.
Amortyzacja z istoty swojej stanowi narzędzie generujące koszty – można jednak tak wykorzystać przepisy, by koszty te powstawały nie tylko w optymalnej wysokości, ale i czasie. Szczegóły

Skarga (ponaglenie) na bezczynność organu podatkowego.
W państwie prawa uczestnicy procedur kontrolnych muszą posiadać uprawnienia do dysponowania instrumentami prawnymi, których zastosowanie będzie skutkowało dyscyplinowaniem organów bezpodstawnie niezałatwiających spraw w przewidzianych przepisami prawa terminach. W przypadku procedur podatkowych takim instrumentem prawnym jest ponaglenie, którego konsekwencją może być skarga na bezczynność organu podatkowego. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy możliwa jest następująca konstrukcja działalności gospodarczej bez jakichkolwiek wątpliwości skarbowych? Sp. z o.o. będąca spółką doradztwa podatkowego podpisuje umowy z klientami na wykonanie usługi. Większościowy udziałowiec spółki i zarazem jej prezes prowadzi swoją działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo - usługi księgowe. W spółce z o.o. jest zatrudniony na etat jako doradca podatkowy. Czy osoba ta może być podwykonawcą spółki z o.o. w zakresie ww. umów z klientami w ramach swojej działalności gospodarczej? Jakie warunki muszą być spełnione, aby taka konstrukcja była możliwa? Czy istnieje inna forma "optymalizacji podatkowej" takiej sytuacji? Odpowiedź i uzasadnienie

Czy podatnik dzwoniąc do urzędu skarbowego w sprawie wyjaśnienia jakiekolwiek sprawy (w związku z wezwaniem organu podatkowego) i po otrzymaniu informacji od urzędnika, że sprawa jest wyjaśniona może zażądać potwierdzenia tego na piśmie? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.