e-Biuletyn/23/2012, numer (23), 11.12.2012

e-Biuletyn/23/2012, numer (23), 11.12.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

4 grudnia br. w Warszawie odbyła się konferencja "XV-lecie doradztwa podatkowego w Polsce". Zapraszamy na stronę internetową poświęconą jubileuszowi KIDP, gdzie można obejrzeć fotorelację z tego wydarzenia.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Do 31 grudnia 2012 r. należy uzyskać 32 punkty z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych!
Uprzejmie przypominamy, że do końca 2012 r. doradcy podatkowi są zobowiązani uzyskać 32 punkty z tytułu podnoszenia kwalifikacji. W bieżącym roku mija bowiem pierwszy, dwuletni okres rozliczeniowy. Szczegóły

Ubezpieczenie OC: uwaga - zmiana kont do wpłat
W związku ze zbliżającym się terminem odnowienia umowy ubezpieczenia przypominamy, iż osoby zamierzające kontynuować w 2013 roku ubezpieczenie OC w ramach Umowy Generalnej, powinny złożyć wniosek w tej sprawie do 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z Umową, okres ubezpieczenia kończy się 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Termin ten dotyczy również osób, które przystąpiły do ubezpieczenia w trakcie roku. Brak dochowania terminu na złożenie wniosku i uiszczenia wpłaty na wskazany rachunek bankowy do dnia 31.12.2012 r. skutkować będzie niemożnością dochowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.
Jednocześnie informujemy, że nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych do wpłat za ubezpieczenie OC w oparciu o Umowę Generalną. Prosimy o dokonywanie wpłat na numery kont wskazane we wniosku wygenerowanym przez system elektronicznych wniosków OC w serwisie internetowym KIDP. W przypadku wpłaty na niewłaściwy numer konta, należność nie zostanie prawidłowo rozliczona, co skutkować będzie odrzuceniem złożonego wniosku ubezpieczeniowego.
Wszelkie pytania związane z rozliczeniami oraz wpłatami należności z tytułu ubezpieczenia OC prosimy kierować do Działu Rozliczeń Biura KIDP pod nr: (22) 203 64 33, natomiast pytania dotyczące procedury zawarcia umowy ubezpieczenia pod nr: (22) 378 14 33.

Nowe narzędzia w mDoradcy
Głównym Patronem Wydawniczym Konferencji, która odbyła się 4 grudnia br. w Warszawie było wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, które z tej okazji oferuje członkom KIDP możliwość bezpłatnego testowania LEX Navigator Procedury Podatkowe. W panelu mDoradca w zakładce Kody dostępu znajdą Państwo indywidualny kod dostępu ważny 7 dni od momentu pierwszego użycia, a także link do programu oraz instrukcję logowania na stronie producenta programu. Z promocji można korzystać do 1 stycznia 2013 r.

Szkolenia doradców podatkowych - uwaga na informacje wprowadzające w błąd!
W związku z otrzymywanymi sygnałami na temat stosowania przez firmy szkoleniowe w informacjach i zaproszeniach kierowanych do doradców podatkowych sformułowania „szkolenie obligatoryjne” przypominamy, że żadna z firm nie posiada uprawnień do organizacji obligatoryjnych szkoleń dla doradców podatkowych. Sformułowanie takie jest nieuprawnione i może wprowadzać w błąd. Zgodnie z zasadami etyki zawodowej, doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a doskonalenie zawodowe obejmuje wybrane, według potrzeb doradcy podatkowego, formy  kształcenia, za które muszą uzyskać określoną liczbę punktów. Tak więc doradcy podatkowi mają swobodę w zakresie wyboru formy kształcenia oraz podmiotu świadczącego usługi szkoleniowe.

Zapraszamy do forum dyskusyjnego w mDoradcy!
Na forum w panelu mDoradca można dyskutować m.in. o deregulacji, szarej strefie oraz o kwestiach podatkowych.

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.

UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Lubuski OKIDP
Na szkoleniach organizowanych przez Lubuski OKIDP rozdawane będą kalendarze.

Małopolski OKIDP
14.12.2012 r. o godz. 18.00 w Hotelu Sheraton w Krakowie ul. Powiśle 7 odbędzie się Wigilia Doradców Podatkowych.

Pomorski OKIDP
W grudniu br. doradcom podatkowym Regionu Pomorskiego przekazane zostaną kalendarze na 2013 rok oraz ulotki promujące zawód doradcy podatkowego.
Prowadzono szeroką kampanię służącą promocji zawodu - kontynuując, 22 grudnia br. w sobotnim wydaniu Magazynu Świątecznego  na łamach Dziennika Bałtyckiego w całym woj. pomorskim ukaże się reklama promocji zawodu doradcy podatkowego wraz z życzeniami dla Klientów doradców podatkowych.

Śląski OKIDP
Trwają prace związane z V Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Szczegóły
Kierujemy na Państwa ręce propozycję związaną z promocją zawodu doradcy podatkowego. Została stworzona ulotka promocyjna, której adresatem byliby przedsiębiorcy lub osoby fizyczne, potencjalni klienci kancelarii doradcy podatkowego. Za pośrednictwem Śląskiego Oddziału KIDP istnieje możliwość wykonania indywidualnego nadruku danych kancelarii na ulotce lub zamówienia ulotki bez indywidualnego nadruku.  Proponujemy Państwu także skorzystanie ze stojaka na ulotki. Zamówienia prosimy przesyłać na adres slaski@kidp.pl. Szczegóły dotyczące ulotki.
Zarząd Śląskiego OKIDP zaprasza na szkolenie wyjazdowe organizowane  w Spa Hotelu Jawor w Jaworzu w dniach od 11-13 stycznia 2013 r. Szczegóły
18.12.2012 r. – posiedzenie Zarządu SO KIDP.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
Przyjmowano zgłoszenia szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie Wiedzy o Podatkach w roku 2012/2013.
Wydano Biuletyn Informacyjny Oddziału i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska.
Przewodnicząca Zarządu Oddziału - Pani Irena Kozioł, wzięła udział w spotkaniu ze studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Wielkopolski OKIDP
Uroczyste, świąteczno-noworoczne spotkanie wielkopolskich doradców podatkowych – Wigilia 2012. Miejsce: Gospoda Młyńskie Koło, ul. Browarna 37, Poznań, godz.14:00.
Trwają prace związane z III Wielkopolskim Konkursem Wiedzy o Podatkach. Więcej informacji.
Wszystkich doradców, którzy są zainteresowani otrzymaniem kalendarza trójdzielnego z logo Izby na 2013 r. (którym kalendarz nie został jeszcze wydany) serdecznie zapraszamy po odbiór do biura WO KIDP od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. Kalendarze przewidziane są dla doradców nie posiadających zaległości w opłacaniu składek członkowskich.
Szkolenia na I półrocze 2013 r. znajdują się w panelu mDoradca
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Nowa definicja terenów budowlanych
Senat przyjął uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Uaktualni ona definicję terenów budowlanych, co ma istotne znaczenie z perspektywy preferencji podatkowych.
źródło: www.sejm.gov.pl

Zmiany w CIT rok później
Ministerstwo Finansów wstrzymuje prace nad nowelizacją ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Zmiany miały dotyczyć m.in. zasad opodatkowania dochodów ze spółek oraz płatników zryczałtowanego podatku (głównie instytucji finansowych). Resort zapowiedział wznowienie prac po nowym roku.
źródło: www.mf.gov.pl; www.rcl.gov.pl

Ustawodawca daje VAT-owcom więcej czasu
Ostatecznie jednak przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2013 r. i od 1 stycznia 2014 r. Pomysł wydłużenia vacatio legis poparł sam resort finansów. Drugą istotną modyfikacją zaproponowaną przez Senat, a przegłosowaną przez Sejm, jest poprawka dotycząca zasad dokumentowania dostaw mediów. Rozwiązuje ona problem podatników dostarczających m.in. energię elektryczną, cieplną, gaz przewodowy, świadczących usługi telekomunikacyjne, którzy nie będą musieli wystawiać faktur od otrzymanych zaliczek. To precyzyjne rozwiązanie jest dla nich bardzo korzystne i uprości im życie. Nowy obowiązek podatkowy w VAT zostanie oderwany od wystawienia faktury i co do zasady powstanie z chwilą dostawy towarów lub wykonania usługi.
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka

Jeszcze o zmianach w fakturach
Już od 1 stycznia 2013 r. ma zostać zmienione rozporządzenie regulujące zasady wystawiania faktur – chodzi o rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r., które zawiera m.in. przepisy dotyczące tego, co powinna zawierać faktura, kiedy należy ją wystawić itp. Konieczność wprowadzenia zmian już teraz wynika z obowiązku wdrożenia dyrektywy unijnej z 13 lipca 2010 r. nr 2010/45, która zmienia unijne przepisy o VAT w zakresie fakturowania. Wymaga ona dostosowania przepisów państw członkowskich już od 1 stycznia 2013 r. Formalnie zmieniony zostaje cały przepis dotyczący elementów faktury, jednak jego uważna lektura wskazuje, że w istocie zmiany nie są duże. Przykładowo, dotychczasowy przepis wymaga, aby faktura zawierała kolejny numer, podczas gdy nowy precyzuje, że ma być to kolejny numer w ramach jednej lub kilku serii.
Źródło: Gazeta Prawna, Rozmawia Ewa Ciechanowska, s. C2

Fiskus nie chce podatku od prawników filantropów
Minister finansów nie zamierza zmieniać przepisów w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej, ale sam podaje sposoby, jak uniknąć daniny. Zmiany legislacyjne nie są potrzebne – odpowiada minister finansów. Bo w praktyce i tak podatku płacić nie trzeba. Zdaniem ministra dobrowolne i nieodpłatne świadczenie usług prawnych, w szczególności na rzecz osób, których na ich zakup nie stać, jest publicznie odbierane jako bezinteresowna działalność prospołeczna. Kreuje to pozytywny obraz przedsiębiorcy wśród obecnych i potencjalnych klientów. Takie czynności wpisują się, co do zasady, w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT mówi, że opodatkowane jest również nieodpłatne świadczenie usług na cele inne niż działalność gospodarcza. Jeśli więc pomaganie innym ma związek z firmą (można je uznać za działanie marketingowe polepszające jej wizerunek), nie podlega opodatkowaniu.
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Opodatkowanie VAT sprzedaży wierzytelności budzi wątpliwości
Sprzedaż wierzytelności co do zasady podlega PCC. Czy taka czynność może podlegać VAT, co w praktyce skutkować powinno zwolnieniem z PCC? Kwestia objęcia VAT czynności sprzedaży wierzytelności zawsze budziła kontrowersje. Do tego zagadnienia odniósł się TSUE w wyroku z 27 października 2011 r., C-93/10.

Budynek można oddać fiskusowi w zamian za zaległość
Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa czy gminy. Zdaniem organów podatkowych operacja ta wywołuje skutki w VAT. Gdy podatnikiem przenoszącym ich własność jest podatnik VAT, powstaje pytanie, czy przeniesienie własności nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego gruntu) na rzecz skarbu Państwa lub gminy w zamian za zaległości podatkowe jest objęte VAT. Kwestia ta rodzi wątpliwości, także w orzecznictwie. NSA w uchwale z 8 października 2007 r., I FPS 2/07, stwierdził, że przeniesienie własności rzeczy na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa (art. 66 § 1 pkt 1 OP) nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu.
Źródło: Rzeczpospolita, Marcin Szymankiewicz

Samochody demonstracyjne bez pełnego odliczenia
Zakup samochodów osobowych jako demonstracyjnych w toku prowadzonej działalności gospodarczej nie uprawnia do pełnego odliczenia podatku z faktur zakupu oraz od paliwa do takich samochodów. Inaczej doszłoby do naruszenia wspólnotowych zasad opodatkowania. Tak orzekł WSA 20 listopada 2012 r., III SA/Gl 1090/12.

Można żądać od urzędu informacji o odsetkach i się od niej odwoływać
W decyzji wymiarowej dotyczącej VAT ustala się tylko wysokość zobowiązania albo zwrotu podatku. Jednak określenie wysokości odsetek i sposobu ich liczenia też leży w zakresie tego postępowania. Tak orzekł WSA 20 listopada 2012 r., I SA/Łd 1224/12.

Ile rodzajów działalności prowadzi przedsiębiorca strefowy 
Gdy dla czynności podejmowanych w ramach produkcji wyrobów określonych w zezwoleniu strefowym przewidziane zostało odrębne grupowanie statystyczne, czynności takie mogą być opodatkowane podatkiem dochodowym. Tak orzekł NSA 21 listopada 2012 r., II FSK 658/11.

Więcej na temat powyższych orzeczeń

Małżonkowie wzajemnie zaliczą sobie koszty
Notariusz rozlicza swoje dochody na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Jego żona, która pozostaje z nim we wspólności majątkowej, prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Podatnik zamierza zlecić firmie żony wykonywanie na rzecz jego kancelarii odpłatnych usług (administracyjna obsługa biura). Chciałby wiedzieć, czy wydatki z tym związane zaliczy do kosztów uzyskania przychodów. O czym wypowiedział się dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 16 listopada 2012 r. IPTPB1/415-512/12-2/KSU.

Masaże lecznicze bez daniny
Zabiegi rehabilitacyjne są zwolnione z VAT, jeśli służą przywracaniu lub poprawie zdrowia. Nie ma znaczenia, czy wykonywane są na podstawie skierowania. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi rozstrzygnął w interpretacji kwestie opodatkowania masaży leczniczych, nr IPTPP1/443 -698/12-4/AK.

Premie pieniężne to jednak rabat
Minister finansów 27 listopada 2012 r. wydał interpretację ogólną, nr PT4/033/5b/44/EFU/2012/PT-618, w kwestii kwalifikowania premii pieniężnych w świetle przepisów o VAT. Minister finansów w nowej interpretacji ogólnej wskazał, że pojęcia premia pieniężna i rabat nie zostały zdefiniowane w ustawie o VAT. W rezultacie, należy każdorazowo przeprowadzać szczegółową analizę okoliczności faktycznych konkretnej transakcji.

Ulepszenie zwiększa wartość początkową środka trwałego
Wydatków poniesionych na modernizację budynku nie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 22 listopada 2012 r., nr IPTPB3/423-297/12-2/IR.

Jakie są skutki wycofania się z przetargu za wynagrodzeniem
Wadium utracone na skutek wycofania się z przetargu nie będzie stanowiło kosztu uzyskania przychodów oferenta. Wynagrodzenie otrzymane od podmiotu trzeciego za odstąpienie od przetargu przypadające na zapłacone i utracone wadium nie będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu CIT. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacjach z 25 października 2012 r., nr IPTPB3/423-258/12-5/GG i IPTPB3/423-258/12-4/GG.

Więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁ PODATKOWY

Odpowiedzialność rolnika za nienależnie pobrane zryczałtowane zwroty podatku – analiza porównawcza rozwiązań polskich i unijnych. Szczegóły

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.