e-Biuletyn/23/2011 , numer (23), 22.11.2011

e-Biuletyn/23/2011 , numer (23), 22.11.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że już czas na składanie wniosków o ubezpieczenie OC na 2012 rok. Informujemy, że istnieje możliwość generowania wniosków o ubezpieczenie OC na 2012 rok w systemie elektronicznej obsługi wniosków o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych na podstawie Umowy Generalnej. System "e-obsługa wniosków OC" działający w ramach serwisu internetowego KIDP, służy do zawierania (i kontynuacji) umowy ubezpieczenia, umożliwia doubezpieczenie, a także dokonanie symulacyjnej kalkulacji składki. Przypominamy, że osoby zamierzające kontynuować w 2012 roku ubezpieczenie OC w ramach Umowy Generalnej, powinny złożyć wniosek w tej sprawie do 31 grudnia 2011 r. Zgodnie z Umową Generalną okres ubezpieczenia kończy się 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Termin ten dotyczy również osób, które przystąpiły do ubezpieczenia w trakcie roku.

Redakcja e-Biuletynu
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Od 1 stycznia 2012: e-Biuletyny tylko na adresy z mDoracy!
Informujemy, że po 1 stycznia 2012 r., e-Biuletyny będą wysyłane wyłącznie na adresy e-mail znajdujące się w panelu mDoradca. Jeśli po tej dacie nie otrzymają Państwo e-Biuletynu, będzie to oznaczać, że Państwa e-mail nie jest podany w mDoradcy, jest nieprawidłowy lub nieaktualny. W związku z tym uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy adres poczty elektronicznej podany w ustawieniach konta mDoradcy (zakładka: Konto), jest aktualny, aby w razie potrzeby dokonać zmian.

Trwają Dni Edukacji Prawniczej ELSA z udziałem doradców podatkowych
Dni Edukacji Prawniczej są jednym z najważniejszych projektów w ELSA Poland, którego początki sięgają 1997 roku. W tym roku studenci będą mieli możliwość zapoznania się z zawodem doradcy podatkowego - jego specyfikę przybliżą przedstawiciele Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Krajowa Rada Doradców Podatkowych objęła tegoroczne Dni Edukacji Prawniczej patronatem honorowym.
To ogromne przedsięwzięcie realizowane jest przy współpracy samorządów prawniczych, instytucji życia publicznego, władz uczelni oraz wydziałów prawa w całym kraju. XV Dni Edukacji Prawniczej odbędą się w dniach 22 - 24 listopada br. W trakcie tego przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, studenci poznają możliwości doskonalenia się, dokształcania oraz kierunki przyszłej kariery zawodowej. Szczegóły

Punktowane szkolenia e-learningowe KIDP
W celu ułatwienia doradcom podatkowym wykonywania obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzyskiwania z tego tytułu punktów (do czego zobowiązują postanowienia uchwały 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych), w mDoradcy zostały udostępnione dwa nowe szkolenia e-learningowe. Szczegóły

KRDP objęła honorowym patronatem konkurs podatkowy dla studentów
Krajowa Rada Doradców Podatkowych wspierając inicjatywy mające na celu promocję zawodu doradcy podatkowego i upowszechnianie tematyki podatkowej, przyjęła zaproszenie do objęcia patronatu nad konkursem wiedzy podatkowej dla studentów - Taxand Challenge.
28 listopada br. rozpoczną się eliminacje do 5 edycji tego ogólnopolskiego konkursu, którego organizatorem jest Accreo Taxand. Czytaj więcej

Zasady opłacania składek członkowskich
W porozumieniu z Krajową Radą Doradców Podatkowych uprzejmie przypominamy, że do 31 grudnia 2011 r. składka członkowska wynosi ona 75 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód i 15 zł miesięcznie od doradcy podatkowego, który zgłosił przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.
Od 1 stycznia 2012 r. składka wzrośnie do 80 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód; 16 zł miesięcznie zapłacą doradcy, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności zawodowych. Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czytaj więcej

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(9-22 listopada 2011 r.)

14 listopada 2011 r., Do końca roku doradca musi zdobyć punkty, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
10 listopada 2011 r., Praktykę u doradcy można odbyć przed egzaminem, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
9 listopada 2011 r., Kto pierwszy, ten zdaje egzamin na doradcę, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP

Regionalne Oddziały Izby informują…


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (23 listopada - 6 grudnia 2011 r.)
23 listopada 2011 r., Opole (Opolski OKIDP) - Rozliczenia podatkowe po śmierci podatnika spadkobiercy, kontynuacja działalności. Szczegóły

24 listopada 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Dzień Doradcy Podatkowego w ramach Dni Edukacji Prawniczej oraz wykład na temat: "Wykorzystanie w orzecznictwie zasad prawa podatkowego". Szczegóły

24 listopada 2011 r., Kalisz (Wielkopolski OKIDP) - Zmiany w ustawie o podatku dochodowym w 2011 r., bieżące problemy i zmiany za 2012 r. Szczegóły

24 listopada 2011 r., Szczecin (Zachodniopomorski OKIDP) - Postępowanie dowodowe w sprawach o opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Szczegóły

25-27 listopada 2011 r., Opalenica (Kujawsko-Pomorski u Wielkopolski OKIDP) - Konferencja Podatkowa z "Andrzejkami". Szczegóły

25-26 listopada 2011 r., Karczowiska (Dolnośląski OKIDP) - Najnowsze zmiany w podatku VAT-ograniczenie stosowania stawek obniżonych dla budownictwa mieszkaniowego"; "Zmiany w podatku VAT od 01.07.2011 na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Rady UE. Szczegóły

25 listopada 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - IX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt. "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika". Szczegóły

28 listopada 2011 r., Częstochowa (Śląski OKIDP) - Warsztaty podatkowe. Szczegóły

28 listopada 2011 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Szczegóły

28 listopada 2011 r., Piła (Wielkopolski OKIDP) - Zamknięcie roku w księgach rachunkowych. Szczegóły

29 listopada 2011 r., Warszawa (KRDP, Biuro KIDP) - Pełnomocnik w sprawach podatkowych. Postępowanie kontrolne prowadzone przez organy skarbowe i celne - problemy praktyczne. Szczegóły

29 listopada 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Podatek dochodowy od osób prawnych w oparciu o analizę aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Szczegóły


29 listopada 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Zmiany w ustawie o podatkach dochodowych w roku 2011 i na rok 2012. Szczegóły

29 listopada 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Konsekwencje karne w stosowaniu przepisów Prawa Ubezpieczeń Społecznych. Szczegóły

30 listopada 2011 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Opłaty za korzystanie ze środowiska. Opłata produktowa. Szczegóły

1 grudnia 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Warsztaty podatkowe. Szczegóły

1-4 grudnia 2011 r., Świnoujście (Zachodniopomorski OKIDP) - Andrzejkowe szkolenie: Postępowania w rozumieniu ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej. Szczegóły

1 grudnia 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Praktyczne aspekty międzynarodowego opodatkowania podatkami dochodowymi przedsiębiorców i pracowników. Szkolenie tylko dla doradców podatkowych. Szczegóły

2 grudnia 2011 r., Białystok (Podlaski OKIDP) - Podatek VAT przy zbywaniu nieruchomości (wyrok TWE w Luksemburgu) oraz przy sprzedaży użytkowania wieczystego. Wybrane zagadnienia z ustawy prawo o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi. Szczegóły

2 grudnia 2011 r., Kielce (Świętokrzyski OKIDP) - Praktyczne aspekty międzynarodowego opodatkowania podatkami dochodowymi przedsiębiorców i pracowników. Szczegóły

2 grudnia 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Zmiany w ustawie o podatku dochodowym w 2011 r. i zmiany na 2012 r. oraz wybrane orzeczenia. Szczegóły


5 grudnia 2011 r., Rzeszów (Podkarpacki  OKIDP) - Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych 2011 r. i zmiany na rok 2012. Szczegóły

5 grudnia 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Postępowanie egzekucyjne, wykonanie decyzji. Szczegóły

6 grudnia 2011 r., Opole (Opolski OKIDP) - Zmiany w ustawie o podatku dochodowym w roku 2011 i na rok 2012. Szczegóły


Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP - już poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy


Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
 
Dolnośląski OKIDP
Zarząd DO KIDP kontynuuje działania w celu promocji zawodu doradcy podatkowego wśród młodzieży i studentów. 23 listopada 2011r. odbędzie się spotkanie Pani Barbary Mieczkowskiej – Przewodniczącej Zarządu DO KIDP i Pana Tomasza Sikorskiego – członka Zarządu z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty w celu ustalenia warunków współpracy przy II Dolnośląskim Konkursie Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs zaplanowano na rok 2012. 24 listopada 2011 przedstawiciele Dolnośląskiego Oddziału KIDP będą reprezentować doradców podatkowych na XV Dniach Edukacji Prawniczej na Uniwersytecie Wrocławskim, które zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie studentów ELSA, z którym Oddział Dolnośląski podjął stałą współpracę.

Lubelski OKIDP
Wykład na temat doradztwa podatkowego w ramach Dni Edukacji Prawniczej organizowanych przez Stowarzyszenie ELSA.     
30 listopada br - spotkanie Doradców w Klubie Doradcy Podatkowego.

Lubuski OKIDP
1 grudnia 2011 rok - spotkanie w ELSA Słubice – Dni Edukacji Prawniczej. Druk kalendarzy dla doradców podatkowych z LO KIDP.

Małopolski OKIDP
24 listopada 2011 r. o godz. 18.00 odbędzie się „Spotkanie Andrzejkowe” w restauracji Galimatias w Krakowie przy ul. Szerokiej 3.
Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Kraków w ramach odbywających się w  dniach 22-24 listopada 2011 r.  XV  Dni Edukacji Prawniczej. 
Śląski OKIDP
W ramach prac związanych  z  IV edycją Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Na dzień dzisiejszy do Oddziału wpływają karty zgłoszeniowe ze szkół, które wezmą udział w konkursie oraz odbywają się pogadanki w szkołach na temat zawodu doradcy podatkowego prowadzone przez doradców podatkowych. Szczegóły
Śląski Oddział KIDP zorganizował konkurs na „Przyjazny Urząd Skarbowy dla podatnika”. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej. Zwycięzca został wyłoniony na podstawie głosowania drogą mailową przez doradców podatkowych podatkowych i zostanie ogłoszony podczas Konferencji Podatkowej.
W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim doradcy podatkowi z Regionu Śląskiego 7 grudnia br. będą udzielać informacji osobom niepełnosprawnym z zakresu m.in. dostępnego wsparcia finansowego, zawodowego i prawno- finansowego. Porady będą udzielane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej.
Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP ma przyjemność zaprosić na szkolenie wyjazdowe organizowane w Spa Hotelu Jawor w Jaworzu. Szczegóły
29 listopada 2011 r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
23 listopada 2011 r. - spotkanie ze studentami organizowane i przez Olsztyński Oddział ELSA w ramach Dni Edukacji Prawniczej 2011.
1 i 2 grudnia 2011 - spotkania ze studentami studiów dziennych i zaocznych wydziału Prawa i Administracji , organizowane przez Wydział Prawa i adm. Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.
28 listopada br. odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału.

Wielkopolski OKIDP
Trwa II Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach. Do 15 grudnia 2011 r. oczekujemy na karty zgłoszeniowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych.       
W najbliższych dniach nastąpi wysyłka kalendarzy na 2012 rok do doradców podatkowych. Kalendarze będą wysyłane do tych doradców, których zaległość w opłacaniu składek członkowskich nie przekracza wysokości trzech składek.   
14 grudnia 2011 r., siedziba WO KIDP, godz. 14:00 - spotkanie świąteczno-noworoczne dla doradców podatkowych i zaproszonych Gości.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 79, poz. 533 z późn. zm.). Zmiana deklaracji wynika z rezygnacji z wymogu podawania w nich NIP.

Oświadczenia o nieruchomościach
Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego. Podobnie jak w poprzednim przypadku, również tym razem modyfikacja wzoru została wymuszona rezygnacją z NIP.

Minister nie chce podatku od umów offsetowych
Resort finansów opracował projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników PIT i CIT. Zgodnie z umową offsetową polskie podmioty jako beneficjenci otrzymują nieodpłatnie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w postaci technologii, licencji i know-how oraz praw do korzystania z tych wartości, a także usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystywania otrzymanych środków. Wartość tych świadczeń jest przychodem, z którego dochód podlega opodatkowaniu. Minister finansów postanowił zaniechać poboru tego podatku. Według danych Ministerstwa Finansów łączna nominalna wartość zobowiązań offsetowych od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. nieobjętych podatkiem dochodowym wynosi 13 mln euro i 198 mln dol. Wartość zaniechanego podatku wyniesie więc 128 mln zł. Nowe rozporządzenie ma mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. w następstwie wykonania umów offsetowych zawartych pomiędzy Skarbem Państwa a zagranicznymi dostawcami w okresie kwiecień 2003 – luty 2011 roku. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 21.11. 2001, s.B4

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Nieużywane wysypisko trzeba rekultywować
Zaprzestanie przez przedsiębiorcę ze względów technicznych składowania odpadów na gruncie, którego jest właścicielem, nie oznacza, że nie może on płacić podatku od nieruchomości według niższej stawki. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić rekultywację takiego terenu, a to powoduje, że dalej prowadzi on działalność gospodarczą na tym terenie.
(wyrok NSA z 8 listopada 2011 r. - II FSK 58/11)

Podatek nie może być kosztem uzyskania przychodów
Niektóre wydatki związane z emisją nowych akcji należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Z tego katalogu należy jednak wyłączyć wydatki ściśle związane z emisją akcji, w tym zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych.
(wyrok NSA z 13 października 2011 r. - II FSK 670/10)

Rekultywacja wpływa na daninę
Wstrzymanie eksploatacji wysypiska śmieci nie zwalnia jego zarządcy z obowiązku zapłaty podatku według stawki dla gruntów związanych z działalnością.
(wyrok NSA z 8 listopada 2011 r. - II FSK 58/11)

Zamiar odsprzedaży gruntu wpływa na VAT
Rolnik, który sprzedaje działki budowlane wydzielone z jego gospodarstwa, jest podatnikiem VAT.
(wyrok NSA z 9 listopada 2011 r. - I FSK 1659/11)

Podatek od nieruchomości
Skoro organ podatkowy wydał decyzję określającą kształt zobowiązania podatkowego w sytuacji, gdy zobowiązanie to skutecznie nie powstało, to rozstrzyganie w kwestii wysokości zobowiązania podatku od nieruchomości było bezprzedmiotowe.
(wyrok NSA z 11 października 2011 r. - II FSK 762/10)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 220 z 15.11.11 – strona B16

Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

Firma może mieć dwa archiwa faktur elektronicznych
Możliwe jest posiadanie dwóch odrębnych archiwów faktur wystawionych w formie elektronicznej dla wydzielonych dwóch grup odbiorców, tj. osobne archiwum dla klientów, którzy chcą otrzymywać e-faktury przez system EDI, oraz osobne dla pozostałych klientów, którzy chcą otrzymywać faktury elektroniczne z pominięciem systemu EDI, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 października 2011 r. - IPTPP2/443-431/11-2/JS)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 219 z 14.11.11 – strona B3

Szkolenie dla urzędników gminy wolne od podatku
Usługi podnoszące kwalifikacje lub umożliwiające przekwalifikowanie zawodowe świadczone dla pracowników samorządu terytorialnego są zwolnione z podatku, jeśli w 100% są finansowane ze środków publicznych.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 października 2011 r. - IPTPP2/443-328/11-4/AW)

Premie pieniężne to koszt bezpośredni
Związek wypłaconej premii z wielkością przychodu spółki w danym okresie ma charakter bezpośredni. Nieprawidłowe jest więc kwalifikowanie jej do kosztów pośrednich.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 października 2011 r. - ILPB3/423-304/11-2/KS)
źródło: Rzeczpospolita nr 267 z 17.11.11 – strona D3

Niezamortyzowana część inwestycji w obcym lokalu nie jest stratą
Zaprzestanie użytkowania środka trwałego z powodu rozwiązania umowy najmu nie jest tożsame z jego likwidacją w rozumieniu ustawy o CIT. Gdy nie doszło do fizycznej likwidacji, wartość niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 października 2011 r. - IBPBI/2/423-747/11/MS)

Sztuczne krążenie bez podatku
Świadczenie na rzecz szpitali usług obsługi urządzenia zastępującego serce w czasie operacji jest zwolnione z VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1219/11-2/MN)

Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE

Kiedy od wynagrodzenia wynalazców można stosować 50% koszty uzyskania przychodów? Wyrok NSA 21 sierpnia 2009 r.,  II FSK 452/08. Czytaj więcej

Opodatkowanie imprez integracyjnych − o zmienności praktyki stosowania prawa podatkowego. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.