e-Biuletyn/22/2014, numer (22), 25.11.2014

e-Biuletyn/22/2014, numer (22), 25.11.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

w panelu mDoradca zostało zamieszczone nowe szkolenie e-learningowe pt. "Ochrona danych osobowych w praktyce doradcy podatkowego", które przeprowadził dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Szkolenie odbyło się 27 października w Biurze KIDP w Warszawie. Wykład został bardzo wysoko oceniony przez doradców podatkowych, którzy wzięli w nim udział osobiście, dlatego gorąco gorąco zachęcamy Państwa do obejrzenia nagrania.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH


Już czas na składanie wniosków o ubezpieczenie OC na 2015 rok!
Osoby zamierzające kontynuować w 2015 roku ubezpieczenie OC w ramach Umowy Generalnej, powinny złożyć wniosek w tej sprawie do 31 grudnia 2014 r. Termin ten dotyczy również osób, które przystąpiły do ubezpieczenia w trakcie roku. Szczegóły

Podatki 2015 - konferencja "Pulsu Biznesu" pod patronatem KRDP
Uprzejmie informujemy, że 12 stycznia br. w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z aktualnymi nowelizacjami prawa podatkowego oraz praktyce kontroli skarbowej. Krajowa Rada doradców Podatkowych jest patronem honorowym tego wydarzenia. Szczegóły

111 Konferencja podatkowa
Uprzejmie informujemy, że do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie na 111 Konferencję Podatkową, która odbędzie się 8 grudnia br. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegóły

Ruszyła nowa edycja konkursu LIDER KSIĘGOWOŚCI
Krajowa Rada Doradców Podatkowych objęła honorowym patronatem konkurs LIDER KSIĘGOWOŚCI organizowany już po raz czwarty przez wydawnictwo Wolters Kluwer SA. W walce o prestiżowy tytuł LIDERA KSIĘGOWOŚCI 2015 mogą wziąć udział osoby fizyczne, które zawodowo związane są z dziedziną rachunkowości i podatków: doradcy podatkowi oraz księgowi z małych i dużych kancelarii podatkowych oraz biur rachunkowych. Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
27 listopada 2014 r. o godz. 18.00 w Restauracji Batory (Barka Batory na Wiśle przy Wawelu) Bulwar Czerwieński w Krakowie odbędzie się spotkanie andrzejkowe doradców podatkowych.
W dniu 12 grudnia 2014 r. w Qubus Hotel**** Kraków odbędzie się Wigilia doradców podatkowych.
Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej np. wybór formy opodatkowania, wyłączenie z form opodatkowania, obowiązek rejestracji do podatku VAT, obowiązek zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej itp. Najbliższy dyżur doradców podatkowych odbędzie się 1 grudnia 2014 r.

Podkarpacki OKIDP
Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP. Informacje na ten temat  znajdują się w panelu mDoradca  oraz na stronie www.podkarpacki.kidp.pl
Zarząd Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów Doradców Podatkowych  na świąteczne spotkanie, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2014 r., podczas szkolenia z Podatku dochodowego od osób fizycznych w Klubie ZODIAK, Rzeszów ul. Mieszka I 48/52. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do licznego udziału w spotkaniu.

Pomorski OKIDP
W dniach 18 i 25 listopada 2014 roku - udział w organizowanej przez Urząd Miasta Gdyni siódmej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Gdyni.
27 listopada 2014 r. odbędzie się szkolenie we współpracy z  Izbą Skarbową w I Urzędzie Skarbowym w Gdańsku. Szczegóły
Doradcom podatkowym wzorów dokumentów oraz wyroku Sądu Najwyższego związanych z reprezentowaniem klientów w sądach powszechnych w sporach z ZUS.
W dniach 5-7 grudnia 2014 r. odbędzie się szkolenie połączone z uroczystą Kolacją Wigilijną. Szczegóły
Doradcom podatkowym nie zalegającym ze składkami członkowskimi ufundowano metalowe znaczki KIDP oraz tablice informacyjne.

Śląski OKIDP
28.11.2014 - XII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”. Temat wiodący: „10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa UE na polski system podatkowy”. Szczegóły
9-11.01.2015 - 3-dniowe szkolenie wyjazdowe w SPA Hotel Jawor w Jaworzu. Szczegóły i zapisy
Trwają prace związane z VII Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach. pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Na stronach internetowych SO KIDP opublikowano tematy prac pisemnych oraz pozostałe informacje nt. Konkursu. Obecnie oczekujemy na zgłoszenia i prace konkursowe uczestników. Szczegóły
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń organizowanych przez Śląski Oddział KIDP. Szczegóły
03.12.2014 r. - posiedzenie ZSD
09.12.2014 r.- posiedzenie Zarządu SO KIDP
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Wielkopolski OKIDP
Trwają przygotowania do Wigilii Doradców Podatkowych, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 r. w Restauracji DELICJA, Pl. Wolności 5 (Przy PKO) w Poznaniu.
Zarząd WO KIDP jest w trakcie przygotowania Koncertu Noworocznego dla Doradców Podatkowych oraz Gości, który odbędzie się w dniu 5 stycznia 2015 r. w Teatrze Polskim w Poznaniu. Zagra Orkiestra Kameralna UAM pod batutą Aleksandra Grefa, wielokrotnie nagradzanego za kunszt dyrygencki.
Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów "Śniadania Podatkowe", które odbywają się raz w miesiącu od października 2014 r. do marca 2015 r. Kolejne spotkanie z cyklu „Śniadania Podatkowe” odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 r. w Restauracji Patio Provence mieszczącej się w Hotelu Kolegiackim przy Placu Kolegiackim 5 w Poznaniu.
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych z Wielkopolski do wzięcia udziału w akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, pod nazwą START BIZNES! Szczegóły
Już tradycyjnie Zarząd WO KIDP postanowił zaprosić doradców podatkowych na Andrzejki organizowane wspólnie z Kujawsko – Pomorskim Oddziałem KIDP. Tegoroczne Andrzejki odbędą się w dniach 28 – 30 listopada w Wielkiej Nieszawce. Wykłady poprowadzą m.in. Pan dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK, Pan dr Tomasz Brzezicki i Pan prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, sędzia NSA. W zawiązku na ograniczoną ilością miejsc o udziale w Konferencji Andrzejkowej decyduje kolejność zgłoszeń w panelu mDoradca.
Zapraszamy na posiedzenia Zarządu WO KIDP, które są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się  25 listopada 2014 r. o godz. 14.00 w siedzibie Oddziału.
Zapraszamy także do udziału w szkoleniach, warsztatach, wykładach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o ich terminach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP. Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące szkoleń i warsztatów prosimy kierować na adres wielkopolski@kidp.pl. 

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy z dnia 17 listopada 2014 r. o Administracji Podatkowej
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Nie trzeba potwierdzać kwalifikacji do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Minister finansów uchylił przepisy regulujące zagadnienia związane z odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzaniem testu umiejętności, będących elementami procedury w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Szczegóły

MF wprowadził nowy wzór PIT-2K
Minister finansów wydał rozporządzenie, w którym określił na lata 2007–2027 wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Wzór ten oznaczony jest symbolem PIT-2K. Szczegóły

MF określił zakres ubezpieczenia OC dla prowadzących księgi podatkowe
Minister finansów określił zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, za szkody wyrządzone w związku z tą działalnością, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz jego minimalną sumę gwarancyjną.
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynikła z nowelizacji przepisów ustawy o rachunkowości, w wyniku której zmianie uległ zakres przedmiotowy i podmiotowy tego ubezpieczenia. Szczegóły
 
MF określił kto nie będzie składał zgłoszenia VAT-R
Minister finansów wydał rozporządzenie określające podatników, którzy od 1 stycznia 2015 roku, poza podatnikami zwolnionymi podmiotowo z podatku od towarów i usług albo wykonującymi wyłącznie czynności zwolnione, nie będą mieli obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego. Szczegóły

Aplikacja dla doradców podatkowych utrudniłaby dostęp do zawodu
Obecny proces nabywania uprawnień doradcy podatkowego jest tak ukształtowany, że ewentualne rozważania zastąpienia praktyk zawodowych aplikacją musiałyby iść w kierunku całkowitej przebudowy systemu nabywania uprawnień doradcy podatkowego poinformował resort finansów w odpowiedzi na interpelacje poselską nr 28740. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

WSA: nie obowiązek, lecz certyfikat daje prawo do zwolnienia z akcyzy
Sam obowiązek pozyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej nie daje jeszcze podstaw do skorzystania ze zwolnienia z akcyzy. Dopiero faktyczne wdrożenie w życie danego przedsięwzięcia, co potwierdzić może biały certyfikat pozwala na skorzystanie ze zwolnienia. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 9 września 2014 r. Szczegóły

Często handlując na Allegro można zostać podatnikiem VAT
Każda osoba prowadząca liczne transakcje na portalu internetowym Allegro może być uznana przez fiskusa za podatnika VAT. Tak wynika z wyroku NSA z 23 października 2014 r. Szczegóły

UPO: polski fiskus zwalnia tylko ten dochód, który opodatkował fiskus z Niemiec
Dochód zakładu polskiej firmy położonego w Niemczech jest objęty zwolnieniem z CIT tylko w tej części, która została przyjęta do opodatkowania przez niemieckiego fiskusa. Tak wynika z wyroku NSA z 24 października 2014 r. Szczegóły

Kontrolowany przez UKS nie opóźnia wydania decyzji bez odsetek
Wyłączenie do postępowania kontrolnego stosowania regulacji nakazującej badanie przesłanek, z powodu których doszło do opóźnienia w wydaniu decyzji prowadziłoby do nierównego traktowania podatników, w zależności od tego czy byli kontrolowani przez organy kontroli skarbowej czy też podatkowe. Tak wynika z wyroku NSA z 14 października 2014 r. Szczegóły

NSA: zakaz reformationis in peius nie dotyczy interpretacji indywidualnych
Zasada zakazu orzekania na niekorzyść skarżącego nie ma zastosowania do indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Tak stwierdził NSA w wyroku z 1 października 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

CIT: wydatki na pośrednictwo wynajmujący rozlicza w czasie
Przepisy ustawy o CIT nie stoją na przeszkodzie w rozliczeniu w czasie kosztu w postaci jednorazowego wynagrodzenia związanego z zawarciem przez przedsiębiorcę umowy pośrednictwa w zakresie poszukiwania najemcy i doprowadzenia do zawarcia umowy najmu nieruchomości. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 września 2014 r. Szczegóły

CIT: odsetki od kredytu na zakup gruntu należy rozliczyć w dacie ich zapłaty
Odsetki od pożyczki zaciągniętej przez spółkę z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej stanowiącej towar stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie zapłaty odsetek, czyli z chwilą ich poniesienia, a nie z chwilą uzyskania przychodów ze sprzedaży tej nieruchomości. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 sierpnia 2014 r. Szczegóły

VAT: zwolnienie najmu lokalu zależy od realizowanego celu
Wynajmowane lokale mieszkalne firmom dla zatrudnionych w nich pracowników korzystają ze zwolnienia z VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 sierpnia 2014 r. Szczegóły

Fiskus nie musi wiedzieć o przelewie od żony na wspólne konto
Współmałżonek nie musi informować fiskusa o tym, że jego żona, z którą jest we wspólności majątkowej wpłaciła pieniądze na ich wspólne konto. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 sierpnia 2014 r. Szczegóły

VAT od samochodów: podatnik nie musiał stawać przed fiskusem żeby zarejestrować umowę
Aby zarejestrować umowę leasingu podatnik nie musiał stawiać się osobiście w urzędzie skarbowym. Konieczne dokumenty mógł wysłać fiskusowi za pomocą operatora pocztowego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 października 2014 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Projektowane zmiany w Ordynacji Podatkowej - Opinie zabezpieczające przed stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. Szczegóły

Termin płatności podatku VAT od importu towarów. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jesteśmy spółką jawną (pełne księgi). Otrzymaliśmy fakturę (zaliczkę) za wpis pracowników firmy na listę uczestników biegu charytatywnego. Wpłata została dokonana w maju 2014 r., natomiast bieg ma odbyć się we wrześniu 2014 r. Na stronie internetowej organizatora biegu widnieje logo firmy jako uczestnika (lista uczestników). Natomiast podczas biegu pracownicy będą ubrani w koszulki z logo spółki. Czy można odliczyć VAT od takiego wydatku? Odpowiedź i uzasadnienie

Podatnik sp. z o.o. zaewidencjonował poniższe sytuacje związane z zakupem kosztów pośrednich. W 2014 r. po zakończeniu księgowań i złożeniu CIT-8 podatnik otrzymał:
a) fakturę zakupu z datą grudniową i zaksięgował ją w koszty w marcu 2014 r.,
b) fakturę zakupu - z datą grudniową (duplikat z 10 kwietnia 2014 r.) i zaksięgował ją w koszty w kwietniu 2014 r.,
c) fakturę zakupu z datą grudniową i zaksięgował ją w koszty w czerwcu 2014 r. (faktura się spięła z innymi dokumentami i nie znaleziono jej przy kompletowaniu dokumentów za grudzień 2013 r. (na fakturze jest opis - zapłacono gotówką),
d) korektę faktury zakupu wystawioną we wrześniu 2014 r., a dotyczącą dokumentu z 2010 r. - zmniejszenie kosztów wykazano we wrześniu 2014 r. Czy ww. posunięcia były poprawne z punktu widzenia CIT? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.