e-Biuletyn/22/2012, numer (22), 20.11.2012

e-Biuletyn/22/2012, numer (22), 20.11.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy że, po dokonaniu zmiany danych w systemie mDoradca, która dotyczy dyspozycji zawartej w art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz.213.) doradca podatkowy zobowiązany jest do:

1. wydrukowania formularza zgłoszenia zmiany,
2. własnoręcznego podpisania formularza akceptującego zmiany
3. przesłania wydrukowanego formularza pocztą tradycyjną na adres biura KIDP.

Naniesione zmiany będą widoczne i zaakceptowane w serwisie dopiero z chwilą wpływu informacji o zmianie danych w formie papierowej (elektronicznej podpisanej certyfikatem podpisu elektronicznego) do biura KIDP.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Nowe narzędzia w mDoradcy
W związku z jubileuszem XV-lecia doradztwa podatkowego w Polsce 4 grudnia w Warszawie odbędzie się uroczysta konferencja. Głównym Patronem Wydawniczym Konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, które z tej okazji oferuje członkom KIDP możliwość bezpłatnego testowania LEX Navigator Procedury Podatkowe. W panelu mDoradca w zakładce Kody i dostępu znajdą Państwo indywidualny kod dostępu ważny 7 dni od momentu pierwszego użycia, a także link do programu oraz instrukcję logowania na stronie producenta programu. Z promocji można korzystać do 1 stycznia 2013 r.

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby


Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
29 listopada br. o godz. 18.00 w Restauracji Podkowa (sala Żółta) w Krakowie, Pl. Wolnica 10 odbędzie się "Spotkanie Andrzejkowe" doradców podatkowych. Szczegóły
14 grudnia br. o godz. 18.00 w Hotelu Sheraton w Krakowie ul. Powiśle 7 odbędzie się Wigilia Doradców Podatkowych.

Opolski OKIDP
Podczas spotkania Przewodniczącej OOKIDP Elżbiety Konopki z przedstawicielami samorządów  studenckich Uniwersytetu Opolskiego, wyższej Szkoły Bankowej, Politechniki Opolskiej i Stowarzyszenia ELSA Opole podpisano porozumienie o współpracy na rok 2013.

Śląski OKIDP
Trwają prace związane z V Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Szczegóły
Kierujemy na Państwa ręce propozycję związaną z promocją zawodu doradcy podatkowego. Została stworzona ulotka promocyjna, której adresatem byliby przedsiębiorcy lub osoby fizyczne, potencjalni klienci kancelarii doradcy podatkowego. Za pośrednictwem Śląskiego Oddziału KIDP istnieje możliwość wykonania indywidualnego nadruku danych kancelarii na ulotce lub zamówienia ulotki bez indywidualnego nadruku.  Proponujemy Państwu także skorzystanie ze stojaka na ulotki. Zamówienia prosimy przesyłać na adres slaski@kidp.pl. Szczegóły dotyczące ulotki.
30 listopada 2012 r. w Katowicach odbędzie się X Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt. "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika" organizowana przez Śląski OKIDP we współudziale ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczegóły
Zarząd Śląskiego OKIDP zaprasza na szkolenie wyjazdowe organizowane  w Spa Hotelu Jawor w Jaworzu w dniach od 11-13 stycznia 2013 r. Szczegóły
27.11.2012 r. - Posiedzenie Zarządu SO KIDP
05.12.2012 r. - Planowane spotkanie ZSD

Warmińsko-Mazurski OKIDP
Zbieranie zgłoszeń szkół deklarujących udział w Konkursie Wiedzy o Podatkach. Wizyty doradców w szkołach.

Wielkopolski OKIDP
14 grudnia br. odbędzie się uroczyste, świąteczno-noworoczne spotkanie wielkopolskich doradców podatkowych – Wigilia 2012. Miejsce: Gospoda Młyńskie Koło, ul. Browarna 37, Poznań, godz.14:00.
Trwają prace związane z III Wielkopolskim Konkursem Wiedzy o Podatkach. Więcej informacji
Harmonogram szkoleń, warsztatów i konferencji na II półrocze 2012 r. organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Szczegóły
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012
PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Od 2013 r. zmienią się zasady rozliczania ulg
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od 2013 r. zmienią się więc zasady korzystania z ulgi prorodzinnej. Będzie ona uzależniona od liczby dzieci i sytuacji majątkowej rodziców. Małżonkowie lub osoby samotnie wychowujące dzieci skorzystają z preferencji, jeśli ich dochód nie przekroczy rocznie 112 tys. zł, natomiast, gdy podatnik nie pozostaje w związku małżeńskim (lub nie pozostawał przez część roku) – 56 tys. zł. Z kolei w przypadku dwojga dzieci zasady korzystania z ulgi nie zmienią się. Zyskają natomiast rodziny wielodzietne. Ulga na trzecie dziecko zostanie podwyższona o 50%, a na czwarte i każde kolejne o 100%. w stosunku do obowiązującej.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Agnieszka Pokojska, s. B2

Jaka jest przyszłość fakturowania elektronicznego? 
Dokumentowanie sprzedaży w wersji wirtualnej powinno być czytelne i spójne w treści. Obecnie obowiązujące regulacje w zakresie fakturowania elektronicznego są już w zasadzie dostosowane do wymogów wspólnotowych w tym zakresie. Owe „europejskie" regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Niemniej jednak, polski ustawodawca w dalszym ciągu pracuje nad kolejnymi modyfikacjami zasad fakturowania elektronicznego. Warto również podkreślić, że także na poziomie europejskim nadal trwają prace nad regulacjami w zakresie fakturowania elektronicznego. Zgodnie z zasadą ogólną, w przypadku fakturowania elektronicznego podatnik zobowiązany jest zapewnić takie rozwiązanie, które gwarantuje autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność e-faktury.
Źródło: Rzeczpospolita, Michał Borowski, 2012/11/19

Sejm nie kontroluje Wywiadu Skarbowego
Przez ewidentną lukę w przepisach informacja GIKS o działalności Wywiadu Skarbowego trafia w parlamentarną próżnię. Generalny inspektor kontroli skarbowej ma corocznie przedstawiać Sejmowi i Senatowi informację o działalności określonej w art. 36–36d, czyli pracy Wywiadu Skarbowego. Przepis nie określa jednak, w jakim terminie to sprawozdanie ma być składane. Według Ministerstwa Finansów, GIKS przedstawia Sejmowi i Senatowi informację z działalności Wywiadu Skarbowego za dany rok do końca I kw. roku następnego. Przepisy nie określają terminu złożenia sprawozdania. Wskazany termin wynika z przyjętej przez Sejm, Senat i MF praktyki – twierdzi resort. Jednak nawet, gdy sprawozdania wpływają do Sejmu i Senatu w deklarowanym terminie, to i tak parlamentarzyści się nimi nie zajmują. Stąd działalność Wywiadu Skarbowego nie jest oceniana.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Grażyna J. Leśniak, s. B1

UE określiła jak będą rozliczane usługi telekomunikacyjne
Specjalne procedury i prostszy rozrachunek VAT dla firm świadczących usługi w różnych krajach to efekt zmian w unijnych przepisach. Od 1 stycznia 2015 r. w związku ze zmianą dyrektywy 206/112/WE usługi telekomunikacyjne, nadawcze (radiowe i telewizyjne) oraz internetowe będą opodatkowane VAT w państwie siedziby lub miejsca zamieszkania ich odbiorcy, a nie – jak jest teraz – w państwie siedziby przedsiębiorstwa świadczącego dane usługi. Żeby ułatwić tego typu rozliczenia, firmy telekomunikacyjne będą mogły korzystać ze specjalnych procedur, które zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 967/2012 z 9 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym UE z 20 października 2012 r.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paulina Bąk, s. B4, 2012/11/14

Od 2013 roku w rajach będzie trudniej 
Podatnicy, którzy korzystają z optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem struktur cypryjskich czy luksemburskich, muszą je pozmieniać, aby dalej płacić niskie podatki. Mimo zmiany przepisów będzie to wciąż możliwe. Optymalizacja daje inwestorom duże możliwości oszczędzania na podatkach dzięki tzw. strukturom, do których stosuje się umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a m.in. Cyprem, Luksemburgiem, Holandią, Słowacją, Maltą czy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Jak wskazuje doradca podatkowy, od 1 stycznia 2013 r. wejdą w życie zmiany m.in. w umowach z Cyprem i Czechami. W przypadku kilku umów (m.in. z Luksemburgiem, Islandią, Singapurem) trwa ratyfikacja zmian. Podatnicy, którzy chcą zaoszczędzić na opodatkowaniu np. dochodów osobistych, odsetek i należności licencyjnych oraz nieruchomości, powinni przeanalizować struktury podatkowe i je zmodyfikować.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, s. B2, 2012/11/15

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Jak zdefiniować działalność gospodarczą na gruncie PIT? 
Przy ustalaniu, czy nieruchomość została nabyta przez podatnika na własne potrzeby, czy w związku z prowadzeniem firmy, nie bierze się pod uwagę zamiaru, jaki przyświecał mu przy zakupie. Tak orzekł WSA 25 października 2012 r., I SA/Sz 603/12.

Zapłata zaległego podatku nie oznacza umorzenia opłat egzekucyjnych 
Nawet jeśli podatnik w trakcie postępowania egzekucyjnego ureguluje zaległość wobec fiskusa, to nie może oczekiwać, że to postępowanie zostanie automatycznie zakończone. Organ podatkowy może w dalszym ciągu prowadzić egzekucję, aby uzyskać zwrot związanych z nią kosztów. Tak wynika z wyroku NSA z 19 października 2012 r., II FSK 492/11.

Cesja umowy bez skutków podatkowych
Po cesji umowy leasingu nowy korzystający może zaliczać ustalone w niej opłaty leasingowe do kosztów uzyskania przychodów – orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 15 listopada 2012 r., III SA/Wa 649/12.

Nie tylko jazdy testowe korzystają z preferencji 
WSA w Poznaniu o wykorzystywaniu aut: Diler ma prawo do odliczenia pełnego VAT naliczonego od samochodów przeznaczonych do sprzedaży i czasowo wykorzystywanych jako auta testowe lub wypożyczane klientom serwisu. Może odliczyć też podatek od paliwa do tych aut. Nie dotyczy to samochodów czasowo wykorzystywanych do jazd służbowych przez pracowników. Wówczas przysługuje prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego przy zakupie, nie więcej niż 6 tys. zł. Tak wynika z wyroku z 12 października 2012 r., I SA/Po 639/12, nieprawomocny.

Niesolidność też może wywrzeć skutki podatkowe 
Zarówno kara umowna, jak i gwarancja ubezpieczeniowa, nawet będąca kaucją gwarancyjną o charakterze nieostatecznym, stanowią przychód. Tak orzekł WSA w Gliwicach 30 października 2012 r., I SA/Gl 409/12.

Obiekt bez dachu nie jest budynkiem 
Organ podatkowy obowiązany jest ustalić, czy dany obiekt budowlany ma dach na całej powierzchni. W części, w której nie jest on pokryty, nie spełnia przesłanek do uznania go za budynek w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a więc nie podlega podatkowi od nieruchomości. Tak orzekł WSA z 23 października 2012 r., I SA/Bd 763/12.

Więcej na temat powyższych orzeczeń

Ustalenie obrotu dla transakcji na instrumentach pochodnych
W przypadku transakcji na instrumentach pochodnych podstawą opodatkowania VAT jest kwota należna od danego kontrahenta z tytułu zrealizowania danego kontraktu, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Tak uznała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 17 września 2012 r., IPPP1/443-653/12-2/IGo.

Gmina zapłaci VAT od wstępu na maraton 
Aby zapewnić uczestnikom udział w biegu ulicznym, jednostka samorządu terytorialnego dokonuje pewnych zakupów. Przy rozliczaniu wydatków nie skorzysta ze zwolnienia z VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 października 2012 r., nr IPTPP1/443-629/12-5/AK.

Radny bez PIT 
Wbrew woli Ministerstwa Finansów administracja skarbowa uważa, że radni powinni płacić podatek od sfinansowanych przez gminę szkoleń. Radni decydują o finansach gminy, uchwalają budżet, rozstrzygają o inwestycjach. O tym, że taka praktyka jest prawidłowa, przekonuje . Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji nr IPPB4/415-447/12-4/JK3 z sierpnia 2012 r. stwierdził, że gmina musi odprowadzać zaliczki na podatek PIT.

Najem prywatny można opodatkować ryczałtem
Osoba wynajmująca nieruchomość poza działalnością gospodarczą może stosować 8,5% stawkę. Musi jednak złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie. Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 października 2012 r., nr IPTPB1/415-492/12-2/MAP.

Czynny podatnik czasem musi złożyć deklarację PCC 
Zakup od osób fizycznych samochodu o wartości powyżej 1000 zł podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Nie jest istotny w tym przypadku status prawnopodatkowy kupującego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 października 2012 r., nr IPPB2/436-348/12-6/MZ.

Więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁ PODATKOWY

Działalność cateringowa a prawo do odliczenia podatku naliczonego w świetle prawa polskiego i wspólnotowego. Szczegóły 
  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.