e-Biuletyn/22/2011 , numer (22), 8.11.2011

e-Biuletyn/22/2011 , numer (22), 8.11.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że po 1 stycznia 2012 r., e-Biuletyny będą wysyłane wyłącznie na adresy e-mail znajdujące się w panelu mDoradca. Jeśli po tej dacie nie otrzymają Państwo e-Biuletynu, będzie to oznaczać, że Państwa e-mail nie jest podany w mDoradcy, jest nieprawidłowy lub nieaktualny. W związku z tym uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy adres poczty elektronicznej podany w ustawieniach konta mDoradcy (zakładka: Konto), jest aktualny, aby w razie potrzeby dokonać zmian.

Redakcja e-Biuletynu
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Punktowane szkolenia e-learningowe KIDP
W celu ułatwienia doradcom podatkowym wykonywania obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzyskiwania z tego tytułu punktów (do czego zobowiązują postanowienia uchwały 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych), w mDoradcy zostały udostępnione dwa nowe szkolenia e-learningowe. Szczegóły

KRDP objęła honorowym patronatem konkurs podatkowy dla studentów
Krajowa Rada Doradców Podatkowych wspierając inicjatywy mające na celu promocję zawodu doradcy podatkowego i upowszechnianie tematyki podatkowej, przyjęła zaproszenie do objęcia patronatu nad konkursem wiedzy podatkowej dla studentów - Taxand Challenge.
28 listopada br. rozpoczną się eliminacje do 5 edycji tego ogólnopolskiego konkursu, którego organizatorem jest Accreo Taxand. Przedsięwzięcie jest kierowane do studentów i młodych absolwentów kierunków ekonomicznych i prawnych, którzy interesują się zagadnieniami podatkowymi. Jego głównym celem jest promowanie oraz przybliżenie specyfiki zawodu doradcy podatkowego studentom polskich uczelni. Główną nagrodą jest miesięczny staż w wybranym biurze Taxand w Paryżu lub New Delhi. Czytaj więcej

Zasady opłacania składek członkowskich
W porozumieniu z Krajową Radą Doradców Podatkowych uprzejmie przypominamy, że w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. składka członkowska wynosi ona 75 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód i 15 zł miesięcznie od doradcy podatkowego, który zgłosił przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego (tj. 20% składki podstawowej). Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czytaj więcej

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(31 października - 8 listopada 2011 r.)
 
31 października 2011 r., Doradcy zapłacą mniej za dodatkowe OC, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski,
7 listopada 2011 r., Pomoc prawna z urzędu jest działalnością gospodarczą, (Rzeczpospolita).


AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP

Regionalne Oddziały Izby informują…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (9 - 22 listopada 2011 r.)

9 listopada 2011 r., Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - Wybrane zagadnienia dotyczące rozliczania podatku VAT w 2011 r. - w aspekcie nowelizacji polskich przepisów oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) do dyrektywy 2006/112/WE. Szczegóły

14 listopada 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Podatek od towarów i usług - CDiSP. Szczegóły

16 listopada 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Wypalenie zawodowe w pracy doradcy podatkowego i jego zespołu. (Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników doradców podatkowych). Szczegóły

17 listopada 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Szczególne zasady dokumentowania, ewidencjonowania oraz deklarowania czynności dla potrzeb podatku od towarów i usług w świetle zmian wprowadzonych w 2011 roku oraz projektowanych na 2012 rok. Szczegóły

18 listopada 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ustawy o odpadach oraz ustawy o opłacie produktowej. Szczegóły

19 listopada 2011 r., Olsztyn (Warmińsko-Mazurski OKIDP) - Nieujawnione źródła przychodów. Postępowania przed sądami administracyjnymi. Szczegóły

19 listopada 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Konsekwencje nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Szczegóły

21 listopada 2011 r., Rzeszów (Podkarpacki OKIDP) - Prawo pracy - wybrane zagadnienia praktyczne. Nadzór i kontrola dotycząca przestrzegania prawa pracy. Szczegóły

21 listopada 2011 r., Piła (Wielkopolski OKIDP) - Zmiany w ustawie o podatku dochodowym w 2011 r., bieżące problemy i zmiany za 2012 r. Szczegóły

22 listopada 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - System Via Tool. Szczegóły

22 listopada 2011 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Praktyczne aspekty międzynarodowego opodatkowania podatkami dochodowymi przedsiębiorców i pracowników. Szczegóły

22 listopada 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Zmiany w ustawie o podatku dochodowych w roku 2011 i na rok 2012. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP - już poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
 
Dolnośląski OKIDP
Ogłoszono wyniki Konkursu fotograficznego "Wspomnienie z wakacji". Jest nam bardzo miło, że w konkursie wzięli udział doradcy podatkowi z całej Polski. Zwyciężyło zdjęcie Pani Anny Pieron "W drodze na plaże”. Pełna lista laureatów oraz zdjęcia znajdują się na stronie internetowej Oddziału.
Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP zaprasza szkolenie z podatku VAT połączone z zabawą andrzejkową, które odbędzie w dniach 25-26 listopada br. Szczegóły

Małopolski OKIDP
W dniu 27 października 2011 r. w restauracji Galimatias w Krakowie odbyło się spotkanie integracyjne doradców podatkowych.

Śląski OKIDP
W każdy piątek o godzinie 15.00 w siedzibie Śląskiego Oddziału KIDP odbywają się spotkania zespołu doradców podatkowych „Doradzieje”. Na spotkania zapraszamy wszystkich doradców podatkowych oraz członków ich najbliższych rodzin uzdolnionych artystycznie (śpiew, taniec, gra na instrumentach, uzdolnienia kabaretowe).
Rozpoczął się IV Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach. Szczegóły
Śląski Oddział KIDP w listopadzie br. będzie kontynuować akcję „Dni Otwarte” w poszczególnych powiatach i gminach województwa śląskiego rozpoczętą w maju br. z okazji „Dnia Doradcy Podatkowego”. Celem „Dni Otwartych” jest umożliwienie spotkań przedsiębiorców z doradcami podatkowymi naszego regionu.
Dnia 25 listopada 2011 r. odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt. "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika" organizowaną we współudziale ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencję otworzy Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Pan Tomasz Michalik.
W dniach 6-8 stycznia 2012 r. odbędzie się szkolenie wyjazdowe w Jaworze k/Bielska-Białej). Szczegóły

Warmińsko-Mazurski OKIDP
Po objęciu patronatem przez Kuratora Oświaty w Olsztynie Konkursu Wiedzy o Podatkach, do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Regionie przesłano zaproszenie do udziału w Konkursie.

Zachodniopomorski OKIDP
Na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP opublikowano tematy prac pisemnych I etapu Konkursu wiedzy o podatkach.

Wielkopolski OKIDP
Trwa II Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach 2011/2012.
14 grudnia br. o godz. 14:00 w siedzibie WO KIDP odbędzie się Wigilia dla doradców i zaproszonych Gości.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy z dnia 3 listopada 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 226, poz. 1359)
Przepisy dotyczą obowiązków informacyjnych banków i SKOKów.

Nowe wzory deklaracji
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przewidziano w nim m.in. modyfikację deklaracji PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D - projekt wraz z uzasadnieniem
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 213 z dnia 3.11.11 – strona B3;

Zerowy VAT dla powiatów nie zostanie wprowadzony
Brak jest podstaw do wprowadzenia stawki VAT w wysokości 0% dla czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez powiaty. Takiej informacji udzieliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 24245/11. Resort wyjaśnił, że przewidziane w dyrektywie 2006/112/WE stosowanie zwolnienia z prawem do odliczenia podatku – funkcjonującego w Polsce jako 0% stawka VAT – zostało przewidziane jako szczególnego rodzaju rozwiązanie. Ma ono zasadniczo zastosowanie do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W związku z tym prowadzenie zerowej stawki VAT dla czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez powiaty byłoby niezgodne z prawem unijnym.

Fiskus likwiduje lokaty antybelkowe i podnosi stawkę akcyzy
Dodatkowe 2,45 mld zł wyciągnie z naszych kieszeni fiskus dzięki podwyżce akcyzy na paliwa i papierosy. Kolejne 380 mln zł ma dać likwidacja lokat antybelkowych. Tak wynika z projektu ustawy okołobudżetowej opublikowanego w piątek przez resort finansów. Wzrost akcyzy na paliwa jest pochodną słabszego niż przed rokiem złotego. Stawki akcyzy podlegają bowiem co roku przeliczeniu ze złotych na euro, a wynik jest porównywany z unijnymi stawkami minimalnymi. Akcyza na benzynę nie ulegnie zmianą, natomiast stawka na olej napędowy rośnie i ma wynieść 1196 zł za 1000 l zamiast dotychczasowych 1048 zł. Rośnie też akcyza na biokomponenty i niektóre paliwa lotnicze. Resort finansów zmienia też zasady zaokrąglania podatków po to, by definitywnie skończyć z lokatami antybelkowymi. To już druga próba wprowadzenia tych przepisów. Poprzedni gotowy już projekt tuż przed wyborami parlamentarnymi rząd odłożył na półkę.

Warszawskie obligacje komunalne bez podatku
Nie będzie pobrany podatek od dochodu uzyskanego przez nabywców obligacji wyemitowanych przez m.st. Warszawa na rynkach zagranicznych. Zaniechanie poboru dotyczy osób fizycznych i prawnych, które nie mają miejsca zamieszkania (siedziby) lub zarządu w Polsce. Podatek nie będzie pobrany od dochodów uzyskanych do końca 2012 r. z tytułu m.in. dochodu z odsetek lub dyskonta od obligacji. Radni warszawscy podjęli uchwałę w sprawie emisji w 2011 r. obligacji m.st. Warszawa na łączną kwotę 600 mln zł. Celem emisji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu stolicy. Rozporządzenie ministra finansów z 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników PIT i CIT weszło w życie 5 listopada.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Decyduje odrębność organizacyjna
Zakład budżetowy powołany przez jednostkę samorządu terytorialnego ma status samodzielnego podatnika VAT.
(wyrok NSA z 18 października 2011 r. - I FSK 1369/10)

Decyzja organów celnych musi być wydana spółce
Prawidłowe jest działanie organu celnego, który decyzje o wysokości należnego cła oraz VAT skierował do spółki cywilnej dokonującej importu towarów, a nie do poszczególnych wspólników tej spółki
(wyrok NSA z 19 października 2011 r. - I GSK 619/10)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 204 z 20.10.11 – strona B3

Czasowe nieużywanie sprzętu nie pozbawia kosztów
Tylko z tego powodu, że podatnik nie używa danego środka trwałego, nie wynika, że zaprzestał on działalności, w której dany środek trwały był wykorzystywany. Przepisów o wyłączeniu z amortyzacji na skutek zaprzestania działalności nie stosuje się bowiem do przypadku czasowego wyłączenia środka trwałego z uwagi na jego uszkodzenie
(wyrok NSA z 20 października 2011 r. - II FSK 725/10)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 205 z 21.10.11 – strona B1

Urząd może ukarać podatnika za niezłożenie dokumentów
Podatnik nie powinien pozostawiać bez odpowiedzi pisma otrzymanego z urzędu skarbowego.
(wyrok NSA z 21 października 2011 r. - II FSK 775/10)

Spółce przysługuje zwrot VAT i odsetki
Spółki, które otrzymały zwrot VAT po wyroku Magoora dotyczącym prawa do odliczenia podatku od samochodów i paliwa do nich, mogą ubiegać się o oprocentowanie od nieterminowego zwrotu podatku. Zwrot i nadpłata podatku nie są generalnie pojęciami tożsamymi, ale ustawodawca postanowił, że w określonych przypadkach należy je utożsamiać.
(wyrok WSA w Warszawie z 21 października 2011 r. - III SA/Wa 2643/10)

Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

W cenie użytkowania nie ma VAT
Sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkowników nie stanowi dostawy towarów ani żadnej innej czynności podlegającej VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 października 2011 r. - ILPP1/443-942/11-2/MK)

Nowy podmiot przejmie prawa i obowiązki
Na podstawie Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 października 2011 r. - IPTPB3/4231-9/11-2/Akr)

Odwołanie darowizny mieszkania to jego nabycie
Nabycie rozumiane jest jako uzyskanie tytułu własności (nabycie własności) lub uzyskanie określonego prawa (nabycie prawa). Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu. Odwołanie darowizny wywołuje skutek tylko na przyszłość.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 października 2011 r. - IPTPB2/415-392/11-4/KSU).

Usługi pogrzebowe z preferencyjnym VAT
Usługi pogrzebowe i pokrewne zakwalifikowane do PKWiU 96.03 powinny być opodatkowane obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 października 2011 r. - IPTPP2/443-287/11-4/AW)

Odsetki nie są odszkodowaniem i trzeba je uwzględnić w PIT
Odszkodowanie zasądzone przez sąd jest zwolnione z PIT. Natomiast odsetki do niego doliczone będą przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 października 2011 r. - IPTPB2/415-518/11-2/AK)

Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE

Jak rozliczyć fakturę dokumentującą sprzedaż usług ciągłych przy imporcie? Wyrok WSA z 29 kwietnia 2009 r., III SA/Wa 14/09. Czytaj więcej

Luka dowodowa a szacowanie kosztów uzyskania przychodów. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.