e-Biuletyn/22/2010, numer (22), 9.11.2010

e-Biuletyn/22/2010, numer (22), 9.11.2010
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
zachęcając do lektury najnowszego wydania e-Biuletynu, zapraszamy do serwisu internetowego KIDP, w którym znajdą Państwo zapis interesującej dyskusji pod hasłem "Granice optymalizacji podatkowej w VAT w świetle reguł Dyrektywy 112, polskiej ustawy o VAT oraz orzecznictwa ETS". W dyskusji wzięli udział wysokiej klasy eksperci podatkowi. Poruszono m.in. kwestię prawidłowego rozumienia definicji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i stosowania stawki 0% dla tych transakcji oraz możliwość przesyłania faktur papierowych e-mailem i faksem w kontekście projektowanych zmian.
Nasz serwis internetowy został ostatnio wzbogacony o nagrania video, w któych omawiane są najważniejsze zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego. Już wkrótce - w mDoradcy  - będą Państwo mogli korzystać ze szkoleń podatkowych on-line.
Gorąco zapraszamy również do lektury naszego Biuletynu "Doradca Podatkowy" w tradycyjnej, papierowej wersji!
 
Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Powołano nową Komisję Egzaminacyjną
Decyzją Ministra Finansów z dnia 22 października 2010 r. (decyzja nr 37/PK) powołano Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Decyzja wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2010 r. Na przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej powołano Panią Teresę Jadwigę Famulską, a na sekretarza Komisji Egzaminacyjnej - Pana Cezarego Krysiaka. Szczegóły i skład PKE

 
Zakończył się cykl konferencji "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy"
Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. zorganizowały we wrześniu i październiku br. cykl konferencji pod hasłem „Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym
przedsiębiorcy”. Celem spotkań było wskazanie roli doradcy podatkowego w funkcjonowaniu na rynku nowoczesnego przedsiębiorstwa. Konferencje były adresowane do doradców podatkowych oraz przedsiębiorców – właścicieli firm, dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych. Spotkania odbyły się w pięciu miastach: Kielcach, Katowicach, Warszawie, Olsztynie i Bydgoszczy. 
 
Zapraszamy do obejrzenia audycji na temat - pierwszej z cyku  - konferencji w Kielcach, wyemitowanej przez Internetową Telewizję Kielce. Zobacz audycję
 
Ponadto na stronach internetowych Wolters Kluwer Polska udostępniono relację z dyskusji panelowej pt. "Granice optymalizacji podatkowej w VAT w świetle reguł Dyrektywy 112, polskiej ustawy o VAT oraz orzecznictwa ETS", która odbyła się 14 października br. w Warszawie, w ramach konferencji „Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy”.
Zapis on-line z panelu dyskusyjnego

 

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(27 października - 9 listopada 2010 r.)
 
8 listopada 2010 r., Nie zmieniły się egzaminy na doradcę, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
5 listopada 2010, Andrzej Nikończyk, Nie każdy prawnik musi kupić kasę rejestrującą (Rzeczpospolita) 
4 listopada 2010, g.l. Pełnomocnictwa online (Rzeczpospolita) 
3 listopada 2010 r., Kiedy zostaną ustalone zasady dotyczące reklamy, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
3 listopada 2010 r., Kto po zawieszeniu działalności ma prawo się ubiegać o ponowny wpis, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
3 listopada 2010 r., Kiedy będzie nowa komisja egzaminacyjna, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
3 listopada 2010 r., Czy trzeba poinformować samorząd zawodowy, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
3 listopada 2010 r., Czy należy się spodziewać podwyżki opłat za przystąpienie do egzaminu, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
3 listopada 2010, k.j. Kto w nowej komisji egzaminacyjnej (Rzeczpospolita) 
28 października 2010 r., Określono opłaty za egzamin (Gazeta Prawna) 
28 października 2010 r., Celnik nie odbędzie praktyk (Gazeta Prawna), Paulina Bąk 
27 października 2010 r., Kancelarię podatkową i biuro rachunkowe wybieraj z głową (inwestycje.pl) 
27 października 2010, Doradzają, bronią nas w sądach, walczą z szarą strefą, Słowo Podlasia

 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują…
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (od 9-23 listopada 2010 r.)
 
12-13 listopada 2010 r., Wrocław (dolnośląski OKIDP) - II Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Podatki bez granic". Szczegóły
 
15 listopada 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Proponowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług na 2011 rok. Przedstawienie propozycji Unii Europejskiej w zakresie zmian w zasadach fakturowania. Kasy rejestrujące. Szczegóły
 
15 listopada 2010 r., Konin (wielkopolski OKIDP) - Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego przy załatwianiu spraw z ubezpieczenia społecznego. Szczegóły
 
17 listopada 2010 r., Warszawa (mazowiecki OKIDP) - Podatek CIT: kurs 4 dniowy – warsztaty. Kolejne spotkania: 24.11 1.12 i 8.12. Szczegóły
 
19 listopada 2010 r., Poznań (wielkopolski OKIDP) - Rachunek przepływów pieniężnych. Szczegóły
 
22 listopada 2010 r., Lublin (lubelski OKIDP) - Postępowanie egzekucyjne w administracji. Szczegóły
 
22 listopada 2010 r., Poznań (wielkopolski OKIDP) - Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego przy załatwianiu spraw z ubezpieczenia społecznego. Szczegóły
 
23 listopada 2010 r., Warszawa (mazowiecki OKIDP) - Nowelizacja CIT. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.
 
Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 
Lubelski OKIDP
Na 18 listopada br. Lubelski Oddział zaplanował udział w organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland „XIV Dniach Edukacji Prawniczej”. Wydarzenie to będzie okazją do promowania zawodu doradcy podatkowego wśród studentów prawa.
 
Pomorski OKIDP
W ramach udział w projekcie ELSA ,,XIV Dni Edukacji Prawniczej” i współpracy z grupą lokalną ELSA Uniwersytet Gdański, 17 listopada 2010 r. odbędzie się spotkanie oraz wykład doradcy podatkowego - dr Kaliny Kunowskiej.
 
Warmińsko-Mazurski OKIDP
Członkowie Komitetu Organizacyjnego "Konkursu wiedzy o podatkach" kontaktują się ze szkołami przekazując plakaty, dokonując prezentacji zawodu na spotkaniach z młodzieżą szkół.  Przyjmowane są także karty zgłoszeniowych uczniów deklarujących udział w Konkursie.
Trwają przygotowania do spotkania świąteczno-wigilijnego planowanego na 10 - 12 grudnia br. w Mikołajkach.
 
 
Redakcja serdecznie dziękuje Regionalnym Oddziałom KIDP za informacje przesłane do tego wydania e-Biuletynu  - zapraszamy do współpracy przy kolejnych.
PRACE LEGISLACYJNE
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych (od ostatniego wydania e-Biuletynu). Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy.
 
Zielona Księga Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 2010 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa.
Poselski projekt ustawy o fundacjach politycznych.
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Zawieszanie działalności gospodarczej
Trwają konsultacje projektu nowelizacji ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095). Celem zmian ma być ułatwienie zawieszania działalności gospodarczej. Do tej pory przedsiębiorca mógł ją wstrzymać na pełne miesiące, obecnie będzie to mogła być oznaczona liczba dni. Projekt ustawy
 
PKWiU z 2008 r.
Senat rozpatrzył uchwaloną przez Sejm nowelizację ustaw podatkowych, która ma dostosować przepisy do systematyki PKWiU z 2008 r. Jednocześnie przewidziano kilka innych zmian, m.in. objęcie 7% stawką podatku usługi wypożyczania filmów. Projekt ustawy
 
VAT na książki i czasopisma
Ministerstwo Finansów planuje utrzymać zerową stawkę podatku na dostawę książek i broszur drukowanych do kwietnia 2011 r. Taki zabieg ma złagodzić skutki planowanego podwyższenia podatku do 5%.
 
Sektor bankowy - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Nowe unijne ramy zarządzania na wypadek kryzysu finansowego pomogą rozwiązać problemy, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. W ramach reform Komisja proponuje ustanowienie systemu koordynacji nadzoru między organami regulacyjnymi i rządami UE, który umożliwi zidentyfikowanie banków mających trudności i odpowiednie postępowanie w sytuacjach kryzysowych. Nie można z góry zakładać, że wielkość lub powiązania danego banku uchronią go przed bankructwem.
Banki działające w więcej niż jednym kraju UE mają zostać objęte ściślejszą kontrolą. Nowy Europejski Organ Nadzoru Bankowego będzie wspomagać krajowe organy regulacyjne w sytuacjach kryzysowych.
Aby zapewnić finansowanie kosztów środków naprawczych, mają zostać utworzone fundusze krajowe zasilane z opłat pobieranych od banków.
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Jak prawidłowo opodatkować VAT usługi budowlano-montażowe?
Na gruncie VAT dochodzi do sporów z organami podatkowymi o to, co jest przedmiotem świadczenia: towar czy usługa, jedna kompleksowa usługa czy też seria kilku świadczeń. Problem ten pojawia się m.in. przy usługach budowlanych i montażowych. Zwykle powodem takich sporów jest wysokość stawki VAT, a więc wysokość zobowiązania podatkowego. Materiały budowlane opodatkowane są stawką podstawową 22%, natomiast usługi budowlane związane z budownictwem mieszkaniowym korzystają z preferencyjnej 7% stawki VAT
(wyrok NSA z 23 września 2010 r. – I FSK 1561/09)
 
Wpłata na konto bankowe nie wystarczy do odliczenia VAT
Podstawą odliczenia VAT nie jest posiadanie faktury lub zapłata należności na konto, ale faktyczne wykonanie czynności. Podatnikowi przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o kwotę wyłącznie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jedynie faktyczne nabycie towaru uprawnia do odliczenia.
(wyrok NSA z 22 października 2010 r. – I FSK 1786/09)
 
Wypłata nie wpływa na zwolnienie
Do zastosowania zwolnienia w przypadku bezzwrotnej pomocy z UE istotne jest pochodzenie środków, a nie sposób ich rozdzielania czy wypłaty. Sposób wypłaty środków, np. prefinansowanie, nie wpływa na to, skąd one pochodzą. Z linii orzeczniczej wynika, że zwolnienie przysługuje zawsze, jeżeli ostateczny ciężar sfinansowania tej pomocy ponosi UE. Istotne jest bowiem ich pochodzenie. Nie może wypowiedzieć się co do drugiej przesłanki zastosowania zwolnienia, czyli kryterium bezpośredniej realizacji celu programu.
(wyrok NSA z 22 października 2010 r. – II FSK 1067/09)

 
Pożyczki z funduszu bez faktury
Pracodawca, który udziela pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie wykonuje usługi i nie sta-je się z tego tytułu podatnikiem VAT. W przypadku pożyczek mieszkaniowych udzielanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) nie dochodzi do świadczenia usług, a pracodawca działa jako administrator środków zgromadzonymi w funduszu. Pracodawca, udzielając pożyczki mieszkaniowej pochodzącej z tego funduszu, nie działa jak podatnik VAT.
(wyrok NSA z 22 października 2010 r. – I FSK 1783/09)
 
Nie można doręczyć decyzji odwołanemu pełnomocnikowi
Cofnięcie pełnomocnictwa w ostatnim dniu terminu, przez jaki poczta ma obowiązek przechowywać przesyłkę oznacza, że jej adresat przestał być pełnomocnikiem podatnika. W związku z tym nie można uznać, że doszło do skutecznego doręczenia decyzji. Żaden przepis prawa podatkowego oraz stosowanego pomocniczo prawa cywilnego nie zobowiązuje mocodawcy do doręczenia organowi podatkowemu jego pisemnego oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa. W formie pisemnej bądź ustnie do protokołu należy powiadomić organ o wypowiedzeniu pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa w ostatnim dniu terminu, przez jaki poczta ma obowiązek przechowywać przesyłkę, tj. jeszcze w trakcie jego biegu, oznacza, że adresat przesyłki przestał być pełnomocnikiem spółki. Doręczenie pisma w trybie zastępczym jest możliwe jedynie wówczas, gdy odbiorca jest legitymowany (uprawniony) do jego odbioru. Obowiązkiem organu podatkowego było uwzględnienie faktu wypowiedzenia pełnomocnictwa i podjęcia innych czynności zmierzających do skutecznego doręczenia decyzji właściwemu adresatowi.(wyrok WSA w Gdańsku z 13 października 2010 r. – I SA/Gd 605/10)
 
Premia nie musi być potwierdzona fakturą
Podatnik, który za określony poziom zakupów otrzymuje premię pieniężną, nie musi wystawiać faktury VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 października 2010r. – ILPP1/443-134/08/10-S/BD).

 
Wolno rozliczyć opłaty nawet za pusty lokal
Firma, która ogranicza zakres prowadzonej działalności, nadal może zaliczać do kosztów podatkowych wydatki związane z wynajęciem pomieszczeń biurowych. Nawet gdy stoją puste.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 marca 2010 r. – ITPB3/A23-821/09/MK).
W przypadku czasowego zaprzestania wynajmu lokalu (budynku), jeżeli podatnik w istocie udowodni, że czynił starania dla pozyskania najemców, czyli nie zrezygnował z najmu i lokal nie służył zaspokajaniu własnych potrzeb, koszty poniesione w tym okresie w związku z utrzymaniem tego lokalu mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów (zobacz: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 marca 2010 r. – IPPB1/415-14/10-2/ES).
 
Kiedy zakupy są do odliczenia
Parafia nie może odliczyć podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na utwardzenie terenu wokół zabytkowego kościoła oraz na obłożenie schodów płytami kamiennymi (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 października 2010 r. – IPPP3/j443-834/10-2/MG).

 
Liniowy PIT szybciej do zastosowania
Jeśli podatnik założy firmę od 2011r. i nie będzie świadczył tych samych usług na rzecz byłego pracodawcy, może wybrać opodatkowanie liniowym PIT w przyszłym roku.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 października 2010 r. – ITPB1/415-699b/10/TK).

 
Czy wymiana sieci ciepłowniczej to remont?
Wydatki na wymianę sieci ciepłowniczej należy traktować jako remont. Można je wtedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 października 2010 r. – ITPB3/423-363/10/AW).

 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE
Wyrok WSA z 9 marca 2009 r.,  III SA/Wa 2866/08. Czy podatnik ma możliwość obniżenia należnego VAT w związku z udzielonym rabatem na podstawie noty obciążeniowej otrzymanej od kontrahenta? Czytaj więcej

Odpowiedzialność solidarna i roszczenie regresowe – konsekwencje podatkowe. Czytaj więcej
 
KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO

 
Jeśli nie reklama, to co? (cz. III). Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.