e-Biuletyn//21/2014, numer (21), 12.11.2014

e-Biuletyn//21/2014, numer (21), 12.11.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu "Akademia Doradcy Podatkowego". Tym razem tematem spotkania będą "Koszty uzyskania przychodów - przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego i interpretacji podatkowych  oraz omówienie zmian na 2015 r. w zakresie kosztów uzyskania przychodów". Seminarium odbędzie się 21 listopada 2014 r. o godz. 11.30 w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie. Szczegóły

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Uchwały i stanowiska KRDP o ostatniego posiedzenia
Na stronie KRDP (zakładka Uchwały i decyzje) są już dostępne uchwały i stanowiska podjęte podczas 5. posiedzenia KRDP obecnej kadencji, które odbyło się 28 października br.

Ruszyła nowa edycja konkursu LIDER KSIĘGOWOŚCI
Krajowa Rada Doradców Podatkowych objęła honorowym patronatem konkurs LIDER KSIĘGOWOŚCI organizowany już po raz czwarty przez wydawnictwo Wolters Kluwer SA. W walce o prestiżowy tytuł LIDERA KSIĘGOWOŚCI 2015 mogą wziąć udział osoby fizyczne, które zawodowo związane są z dziedziną rachunkowości i podatków: doradcy podatkowi oraz księgowi z małych i dużych kancelarii podatkowych oraz biur rachunkowych. Szczegóły

110 Konferencja podatkowa
Uprzejmie informujemy, że do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie na 110 Konferencję Podatkową , która odbędzie się 17 listopada br. na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegóły

Najbliższe ślubowanie 17 listopada 2014 r.
W tym dniu 34 osoby fizyczne wobec, których Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła decyzję o wpisaniu na listę doradców podatkowych wypowiedzą wobec Przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych rotę ślubowania. Szczegóły

Zaproszenie na Europejską Konferencję "Przejrzystość podatkowa - jak to działa?"
Do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie na 7 Europejską Konferencję dla Doradców Podatkowych pt. „Przejrzystość podatkowa – jak to działa?”, która odbędzie się 5 grudnia 2014 r. w Paryżu. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Małopolski OKIDP
27 listopada 2014 r. o godz. 18.00 w Restauracji Batory (Barka Batory na Wiśle przy Wawelu) Bulwar Czerwieński w Krakowie odbędzie się spotkanie andrzejkowe doradców podatkowych. Szczegóły
Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa.
Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej np. wybór formy opodatkowania, wyłączenie z form opodatkowania, obowiązek rejestracji do podatku VAT, obowiązek zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej itp. Najbliższy dyżur doradców podatkowych odbędzie się 24 listopada 2014 r.

Opolski OKIDP
Nawiązano współpracę z Izbą Gospodarczą „Śląsk” i ze Śląskim Stowarzyszeniem Handlu Ziemi Opolskiej.

Podkarpacki OKIDP
Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP . Informacje o organizowanych wykładach znajdują się w panelu mDoradca  oraz na stronie www.podkarpacki.kidp.pl.
W dniach  21-22 listopada br. w Przemyślu  odbędzie II Podkarpacka Konferencja pod patronatem Zakładu Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem przewodnim konferencji, będą „Współczesne problemy procedury podatkowej.” Informacje na temat konferencji znajdują się w  panelu mDoradca oraz na stronie www.podkarpacki.kidp.pl.

Śląski OKIDP
28.11.2014 - XII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”. Temat wiodący: „10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa UE  na polski system podatkowy”. Szczegóły
11.01.2015 - 3-dniowe szkolenie wyjazdowe w SPA Hotel Jawor w Jaworzu. Szczegóły i zapisy
Trwają prace związane z VII Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Na stronach internetowych SO KIDP opublikowano tematy prac pisemnych oraz pozostałe informacje nt. Konkursu. Obecnie oczekujemy na zgłoszenia i prace konkursowe uczestników. Szczegóły
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP.
25.11.2014 r. - Posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.

Wielkopolski OKIDP
Już tradycyjnie Zarząd WO KIDP postanowił zaprosić doradców podatkowych na Andrzejki organizowane wspólnie z Kujawsko – pomorskim Oddziałem KIDP. Tegoroczne Andrzejki odbędą się w dniach 28 – 30 listopada w Wielkiej Nieszawce. Wykłady poprowadzą m.in. dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK, dr Tomasz Brzezicki i prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, sędzia NSA. W zawiązku na ograniczoną ilością miejsc, o udziale w Konferencji Andrzejkowej decyduje kolejność zgłoszeń w panelu mDoradca potwierdzona wpłatami.
Trwają przygotowania do Wigilii Doradców Podatkowych, która odbędzie się 14 grudnia 2014 r. w Restauracji „Villa Magnolia”, ul. Głogowska 40 w Poznaniu.
Zarząd WO KIDP rozpoczął także przygotowania do Koncertu Noworocznego dla Doradców Podatkowych oraz Gości, który odbędzie się 5 stycznia 2015 r. w Teatrze Polskim w Poznaniu.
Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów "Śniadania Podatkowe", które odbywać się będą raz w miesiącu od października 2014 r. do marca 2015 r. Kolejne spotkanie z cyklu „Śniadania Podatkowe” odbędzie się 14 listopada 2014 r. w Restauracji Patio Provence mieszczącej się w Hotelu Kolegiackim przy Placu Kolegiackim 5 w Poznaniu.
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych z Wielkopolski do wzięcia udziału w akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, pod nazwą START BIZNES! Szczegóły
Doradcom Podatkowym z Wielkopolski systematycznie przekazywane są tablice informacyjne identyfikujące nasze kancelarie. Docelowo każdy doradca podatkowy nie posiadający zaległości wobec Izby otrzyma tablicę wykonana zgodnie z księgą wizualizacji, w celu zwiększenia rozpoznawalności doradców podatkowych na rynku.
Zapraszamy na posiedzenia Zarządu WO KIDP, które są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się  25 listopada 2014 r. o godz. 14.00 w siedzibie Oddziału.
Zapraszamy także do udziału w szkoleniach, warsztatach, wykładach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o ich terminach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP. Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące szkoleń i warsztatów prosimy kierować na adres wielkopolski@kidp.pl.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych zgłaszamy fiskusowi według nowego wzoru
Od ubiegłej soboty, tj. od 25 października 2014 r. obowiązuje nowy wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (wzór SD-Z2(5)). Szczegóły

Nowe zasady praktyk dla kandydatów na doradców podatkowych
W czwartek 30 października wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi kandydaci na doradców podatkowych będą musieli przez 6 miesięcy odbywać 8 godzin tygodniowo praktyk zawodowych u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego. Szczegóły

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy dot. rajów podatkowych
Weszły w życie przepisy zakładające, że regulacje blokujące wyprowadzanie zysków firm do rajów podatkowych zaczną obowiązywać 1 stycznia 2015 roku. W środę ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczegóły

Przepisy o kredycie podatkowym zw. z komercjalizacją własności intelektualnej już obowiązują
Od wczoraj w ustawach o CIT i o PIT obowiązują przepisy odraczające w czasie opodatkowanie czynności wniesienia aportem do spółki kapitałowej komercjalizowanej własności intelektualnej. Szczegóły

Egzekucja w administracji bez upomnienia dla dłużnika
Weszły w życie przepisy określające przypadki, w których nie jest konieczne upominanie dłużnika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego w administracji. Upomnienia nie dostanie dłużnik, któremu doręczono już wezwanie do zapłaty. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

PCC: dla opodatkowania ważne jest zaprotokołowanie uchwały
Moment zaprotokołowania przez notariusza uchwały o przekształceniu lub połączeniu spółek oraz umów lub statutu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. Tak wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 22 września 2014 r. Istotą problemu, którego dotyczy omawiany wyrok, jest prawidłowe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w PCC przy przekształceniu lub połączeniu spółek. Szczegóły

NIP: spółka nie musi wykazywać w zgłoszeniu aktualizacyjnym wszystkich nieruchomości
Spółka nie musi wykazywać w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2 wszystkich nieruchomości, w których są wykonywane czynności mające związek z prowadzoną przez nią działalnością. Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 17 lipca 2014 r. Szczegóły

CIT: odszkodowanie dla byłego pracownika też można wrzucić w koszty
Dla oceny wypłaconego odszkodowania i jego związku z należnościami wynikającymi z umowy o pracę nie ma znaczenia fakt, że wydatek poniesiony został na rzecz byłego pracownika, jak również okoliczność, że wypłata odszkodowania nastąpiła w wykonaniu ugody sądowej. Tak wynika z wyroku NSA z 19 września 2014 r. Szczegóły

Interpretacja indywidualna musi zawierać pełne uzasadnienie prawne
Ocena stanowiska wnioskodawcy z istoty swej musi, obok krytyki lub aprobaty stanowiska wnioskodawcy, zawierać "wyjaśnienie", dlaczego takie a nie inne stanowisko zostało zajęte. Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 19 września 2014 r. Szczegóły

NSA zakończył spór dotyczący rozliczania kosztów prac rozwojowych
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu i potwierdził stanowisko spółki, zgodnie z którym koszty wypracowania koncepcji audycji telewizyjnych ponoszone są w celu uzyskania przychodu – przypomina ekspert Komitetu Podatkowego Pracodawców RP Łukasz Czucharski. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

VAT: podatnik odliczy parking, i w 50 proc., i w 100 proc.
Podatnik może odliczyć pełny VAT z tytułu najmu miejsc parkingowych, związanych z najmem powierzchni biurowej, ale już opłaty za parkowanie w trakcie podróży służbowych pozwalają jedynie na odliczenie 50 proc. kwoty VAT naliczonego. Szczegóły

PIT: prawo do ulgi mieszkaniowej nie podlega dziedziczeniu
Prawo do ulgi mieszkaniowej nigdy nie było i nie jest prawem dziedzicznym, gdyż przysługuje wyłącznie podatnikowi, który spełni warunki do skorzystania z niego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 września 2014 r. Szczegóły

PIT: czynsz za wynajem samochodu nie jest ograniczony kilometrówką
Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej nie obejmuje czynszu za wynajem samochodu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 września 2014 r. Szczegóły

VAT: korektę WNT należy wykazać w okresie otrzymania dokumentu korygującego
Korektę wartości WNT, spółka winna rozpoznać w okresie otrzymania od kontrahenta dokumentu korygującego. I nie ma tu znaczenia to czy upłynął trzeci miesiąc od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanego WNT, czy też nie. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 października 2014 r. Szczegóły

VAT od samochodów: dojazd z pracy do miejsca zamieszkania pracownika wyklucza prawo do pełnego odliczenia
Dojazd z pracy do miejsca zamieszkania pracownika lub odbycie podróży służbowej z/do miejsca zamieszkania nie ma związku z działalnością gospodarczą pracodawcy i wyklucza prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 października 2014 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Cesja umowy leasingu - skutki podatkowe w CIT. Szczegóły

Uproszczenia w procedurze nadawania NIP i inne zmiany w zakresie ewidencji podatkowej. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Podatnik dokonał szkolenia w Polsce dla firmy z Anglii. Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę? Odpowiedź i uzasadnienie

Jesteśmy spółką z o.o. z zarejestrowaną działalnością w Polsce. Na terenie Niemiec prowadzimy kontrakty o dzieło (oddelegowujemy pracowników do firm niemieckich i tam świadczymy usługi na odlewniach). W związku z tym, że dochód z tych kontraktów uzyskujemy w Niemczech posiadamy tam jednostkę zarejestrowaną w urzędzie finansowym do celów podatkowych w zakresie podatków dochodowych, gminnych i podobnych. Jednostka ta jest samobilansująca, prowadzona jest dla niej oddzielna, pełna księgowość (w Polsce sporządzamy z tego tytułu bilans łączny a w CIT dochody z działalności w Niemczech pokazane są w poz. 29). Spółka nasza podpisała z niemiecką firmą Consultingową umowę o prowadzenie tych kontraktów w pełnym zakresie (prowadzenie księgowości, pozyskiwanie personelu, reprezentacja przed organami podatkowymi...). Koszty z tym związane są kosztem w związku z dochodami uzyskiwanymi w Niemczech i tam są rozliczone podatkowo, również zapłata za tą usługę dokonywana jest przez jednostkę działającą w Niemczech. Właścicielem niemieckiej firmy Consultingowej jest wspólnik naszej Spółki. Czy ww. transakcje należy traktować jako transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i jeśli tak to jakie obowiązki ciążą na naszej Spółce w związku z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.