e-Biuletyn/21/2013, numer (21), 12.11.2013

e-Biuletyn/21/2013, numer (21), 12.11.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

trwają przygotowania do IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. Powołane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych Zespoły Problemowe ds. przygotowania materiałów na IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych we współpracy z Komisjami stałymi KRDP oraz Regionalnymi Oddziałami KIDP opracowują projekty rozwiązań i przepisów, które jako rekomendacja KRDP, zostaną przedłożone do uchwalenia przez IV Krajowy Zjazd. Jednocześnie w Regionalnych Oddziałach Izby odbywają się Walne Zgromadzenia - już w dwunastu Oddziałach wyłoniono delegatów na Zjazd, ostatnie wybory zaplanowano na 29 listopada br. Aktualne informacje na temat Zjazdu znajdują się w serwisie w serwisie internetowym KIDP. 

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Najbliższe ślubowanie - 19 listopada 2013 r.
Najbliższe ślubowanie odbędzie się w dniu 19 listopada 2013 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310. Szczegóły

Seminarium pokongresowe - Najistotniejsze zagadnienia Kongresu IFA - Kopenhaga - polska perspektywa
Uprzejmie informujemy, że 14 listopada 2013 roku w godz. 14.00 - 18.15 w Warszawie odbędzie się seminarium "Najistotniejsze zagadnienia Kongresu IFA – Kopenhaga 2013 – polska perspektywa", organizowane przez Polski Oddział IFA. Szczegóły

Uchwały i stanowiska KRDP
Uprzejmie przypominamy, że uchwały i stanowiska podejmowane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych są na bieżąco publikowane w serwisie internetowym KIDP (zakładka: KRDP).

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
28 listopada 2013 r. o godz.18.00 w Hotelu Galaxy**** w Krakowie ul. Gęsia 22a odbędzie się „Spotkanie Andrzejkowe” doradców podatkowych. Szczegóły

Mazowiecki OKIDP
Oddział organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego. Szczegóły

Podkarpacki OKIDP
W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakimi cieszyły się trzy poprzednie edycje Konkursu na terenie województwa podkarpackiego,  Zarząd Oddziału  podjął decyzję o organizacji IV Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Podkarpacki  Kurator Oświaty objął patronatem IV Edycję Konkursu.
Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w I Podkarpackiej Konferencji pod hasłem przewodnim „Współczesne problemy prawa podatkowego”, która odbędzie się 29-30 listopada 2013 w Arłamowie. Szczegóły.

Pomorski OKIDP
Rozpoczęto III Pomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego. Obecnie trwa etap zgłaszania szkół do udziału w Konkursie, przygotowania do spotkań w zainteresowanych szkołach w celu przedstawienia uczniom zawodu doradcy podatkowego i przybliżenia tematyki podatkowej. Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach. Finał wojewódzki Konkursu zaplanowano na dzień 13 marca 2014 r. w Hotelu Faltom w Rumi.
28 listopada 2013 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie w Pomorskim Oddziale KIDP mające wyłonić Delegatów na IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, miejsce Zgromadzenia: Hotel Scandic w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie 9, rozpoczęcie Zgromadzenia godz. 10:00, rejestracja wyborców od godziny 9:00.
W październiku br. została przekazana doradcom podatkowym z regionu pomorskiego broszura pt. "Vademecum Doradcy Podatkowego (zbiór aktów prawa wewnątrzkorporacyjnego)” wydana przez Pomorski Oddział KIDP.

Śląski OKIDP
Uprzejmie informujemy, iż wyczerpał się limit wolnych miejsc na szkolenie wyjazdowe do Hotelu Klimczok w Szczyrku organizowanie w dniach od 31 stycznia (piątek) do 2 lutego (niedziela) 2014 r. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu prosimy o kontakt  z Biurem – telefoniczny (32/258-10-45) lub drogą mailową na adres slaski@kidp.pl. celem wpisania na listę rezerwową.
12.11.2013 r.- Spotkanie delegatów ze Śląskiego Oddziału KIDP na IV KZDP.
26.11.2013 r.- Posiedzenie Zarządu SO KIDP.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
Trwają zgłoszenia szkół udziału w IV edycji Konkursu Wiedzy o Podatkach.
22 listopada br. odbędzie się Walne Zgromadzenie w Warmińsko-Mazurskim OKIDP (Hotel Wileński w Olsztynie).

Wielkopolski OKDP
Trwają prace związane z IV Wielkopolskim Konkursem Wiedzy o Podatkach. Szczegóły
Zarząd WO KIDP zwraca się z prośbą o włączenie się w kampanię na rzecz budowania wizerunku doradcy podatkowego. Wszystkich doradców zainteresowanych kampanią prosimy o kontakt z biurem Wielkopolskiego Oddziału KIDP.
Zarząd WO KIDP serdecznie zaprasza wielkopolskich doradców podatkowych na spotkanie wigilijne, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013 r. o godz. 17:00 w Restauracji Villa Magnolia na ul. Głogowskiej 40 w Poznaniu. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w panelu mDoradca do dnia 2 grudnia 2013 r.
Zapraszamy na posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 3 grudnia br. o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału. Harmonogram posiedzeń.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Wszelkie informacje o zaplanowanych wykładach w 2013 r. i w 2014 r. znajdują się w panelu mDoradca.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.
Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Opublikowano nowelizację ustawy o podatku akcyzowym
We wtorek 22 października opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej w związku z upływem okresu przejściowego na opodatkowanie akcyzą gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych. Szczegóły

Senat przyjął ustawę wprowadzającą opodatkowanie CIT spółek komandytowo-akcyjnych
Senat przyjął z pięcioma poprawkami ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Szczegóły

W 2014 r. wzrośnie akcyza na papierosy
Rząd chce podwyższyć akcyzę na papierosy o 5 proc. od początku 2014 r. Eksperci ostrzegają, że zmiana wpłynie na zmniejszenie wpływów do budżetu. Rozwinie się szara strefa oraz rynek papierosów elektronicznych. Szczegóły

Akcyzę na węgiel można rozliczyć kwartalnie
Od dnia 1 listopada obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów, które umożliwia podatnikom stosowanie kwartalnych okresów rozliczeniowych także w przypadku akcyzy na węgiel. Szczegóły

Nowy wzór PIT-2K
Podatnicy składający oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) będą składali je na nowym wzorze. Wzór będzie stosowany do zeznań podatkowych o wysokości dochodu uzyskanego od 1 stycznia 2013 roku. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

NSA: sąd nie pełni roli płatnika, gdy pełnomocnik wystawia fakturę VAT
NSA w poniedziałkowej uchwale 21 października br. orzekł, że  jeśli pełnomocnik z urzędu prowadzi działalność gospodarczą w formie kancelarii czy też spółki i wystawi sądowi fakturę VAT za wykonana usługę, sąd nie występuje w roli płatnika. Jeśli świadczy usługi osobiście, w innej formie - sąd jest płatnikiem. Szczegóły

Upadłość ogranicza korzystanie z ulgi na złe długi
Przed 1 stycznia 2013 r. wierzyciel mógł skorzystać z ulgi na złe długi, mimo że jego kontrahent znajdował się w trakcie postępowania upadłościowego. Po 1 stycznia 2013 r. taka korekta nie jest możliwa. Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 6 sierpnia 2013 r. Szczegóły

Forma wykonywania zawodu określa źródło przychodu
Kwalifikacja do źródła przychodów w podatku dochodowym wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, jest zależna od formy prawnej wykonywania przez niego zawodu adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego. Tak stwierdził NSA w uchwale z 21 października 2013 r. Szczegóły

Fiskus nie zarobi na momencie powstania nadpłaty
Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty jest niezbędne jednak dzień złożenia tego wniosku nie ma znaczenia dla określenia momentu zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych. Oznacza to, że odsetki podatkowe przestają biec w momencie powstania nadpłaty, a nie w dniu złożenia wniosku o jej stwierdzenie. Tak wynika z wyroku NSA z 23 sierpnia 2013 r. Szczegóły

CIT: software to nie utwór literacki
Programy komputerowe posiadają samodzielny, odrębny charakter i jedynie korzystają z ochrony prawnej tak jak utwory literackie. Oznacza to, że opłaty za użytkowanie lub prawo użytkowania tzn. programów nie stanowi należności licencyjnych, o których stanowi art. 12 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Francją. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Dane na paragonach fiskalnych a tajemnica lekarska
Dane, które powinien zawierać paragon fiskalny, nie pozwalają na identyfikację klienta i nie są objęte tajemnicą lekarską. W kasie rejestrującej pozostają takie same dane jak na paragonie fiskalnym i dotyczą samej usługi wykonywanej na rzecz pacjenta. Szczegóły

MF: prawnicy i lekarze podlegają ogólnym zasadom ewidencjonowania sprzedaży
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 20475/13 Minister Finansów wyjaśnił zasady ewidencjonowania sprzedaży przez podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia i prawne. Szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna a VAT
Nieodpłatna pomoc prawna nie jest objęta zakresem ustawy o VAT, o ile jej świadczenie wpisuje się w cel działalności gospodarczej prowadzonej przez świadczącego ją podatnika - wyjaśnił po raz kolejny MF w odpowiedzi na interpelację poselską nr 20586/13. Szczegóły

Kasy fiskalne: sprzedaż na wagę i na sztuki wymaga innych oznaczeń
Garderoba używana sprzedawana na wagę musi mieć inne oznaczenie na paragonach fiskalnych, niż garderoba sprzedawana na sztuki, a w obrębie grupy garderoba, sprzedawanej na sztuki, odrębnie należy wyróżnić nazwy towarów w zależności od asortymentu. Szczegóły

Definicja "próbki towaru" stosowana do naliczania VAT
Definicja próbki nie obejmuje towarów lub niewielkich ilości przekazywanych w celu przeprowadzenia testów, badań i analiz. Wówczas nieodpłatne przekazanie niewielkich ilości towaru nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż celem przekazania nie jest konsumpcja. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Umiejscowienie przychodów w konkretnym źródle, a możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu
Prawodawca, wprowadzając na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób fizycznych zryczałtowane, pięćdziesięcioprocentowe koszty uzyskania przychodu, nie powiązał ich z żadnym z konkretnych źródeł. Zastrzeżone zostało jedynie, że taki sposób definiowania kosztów uzyskania przychodu nie ma zastosowania przy wyznaczaniu podstawy opodatkowania w źródle pozarolnicza działalność gospodarcza. W konsekwencji, w praktyce pojawiła się kontrowersja co do tego jak zachować się w sytuacji, w której wprawdzie spełnione są przesłanki do zastosowania kosztów zryczałtowanych w wysokości 50% a jednocześnie prawodawca, dla danego źródła, w przepisach prawa podatkowego konstytuuje szczególny sposób rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Szczegóły

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r., na przykładach.
Z dniem 1 stycznia 2014 r. fundamentalnie zmienią się zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT. W niniejszym poradniku na przykładach zostaną omówione obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. ogólne zasady powstawania tego obowiązku podatkowego. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W wyniku prowadzonej w 2013 r. kontroli podatkowej w zakresie podatku dochodowego za 2007 rok stwierdzono u podatnika niezaewidencjonowanie części sprzedaży. Ustalenia kontroli miały również wpływ na stwierdzenie nieprawidłowości rozliczeń w VAT (zaniżenie podatku należnego). W listopadzie i grudniu 2007 r. występowała nadwyżka podatku naliczonego (wyższa niż niewykazany w tych miesiącach VAT należny). Czy w takiej sytuacji w 2013 r. należy sporządzić korektę deklaracji za listopad, czy tylko za grudzień (który się nie przedawnił) i następne miesiące? Przerwy biegu przedawnienia nie wystąpiły. Odpowiedź i uzasadnienie

Czy cesja umowy leasingu sporządzona w grudniu 2013 r. do umowy leasingowej zawartej w 2011 r. na samochód ciężarowy podlega przepisom podatkowym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r., czy korzysta z rozwiązań obowiązujących w przepisach podatkowych od dnia stycznia 2013 r.? Cesja zmienia wyłącznie leasingobiorcę wymienionego w umowie leasingowej. Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.