e-Biuletyn/21/2012, numer (21), 6.11.2012

e-Biuletyn/21/2012, numer (21), 6.11.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

W dniu 30 października 2012 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych złożyła opinię, w której ustosunkowała się do - wynikających z projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych - rozważanych zmian w ustawie o doradztwie podatkowym. Treść tej opinii została zamieszczona w panelu mDoradca.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych na SGH pod patronatem KRDP
Krajowa Rada Doradców Podatkowych objęła patronatem Studia Podyplomowe - Międzynarodowe Strategie Podatkowe organizowane w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Celem studiów jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, a także wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego pod względem podatkowym planowania transakcji lub struktury inwestycji zagranicznych: rezydentów za granicą oraz nierezydentów w Polsce. Dla celów porównawczych zostaną również przedstawione rozwiązania i instrumenty podatkowe stosowane w wybranych ustawodawstwach zagranicznych w celu podniesienia atrakcyjności określonych lokalizacji, eliminacji podwójnego opodatkowania względnie przeciwdziałania unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania. Studia adresowane są m.in. do doradców podatkowych. Szczegółowe informacje na temat studiów oraz rekrutacji.

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (7- 20 listopada 2012 r.)
7 listopada 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Rola doradcy podatkowego w procesie karno-skarbowym. Szczegóły

8 listopada 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdań finansowych - I część. Szczegóły

9 listopada 2012 r. Gorzów Wielkopolski (Lubuski i Zachodniopomorski OKIDP) - Dochody nieujawnione - zasady opodatkowania, postępowanie podatkowe w praktyce doradcy podatkowego. Szczegóły

9 listopada 2012 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Optymalizacja podatkowa - przekształcanie spółek. Szczegóły

9 listopada 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Przekształcenie działalności gospodarczej spółki cywilnej w spółkę jawną (szkolenie dla doradców podatkowych). Szczegóły

9 listopada 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdań finansowych - II część. Szczegóły

10 listopada 2012 r., Kalisz (Wielkopolski OKIDP) - Zmiany w VAT. Szczegóły

12 listopada 2012 r., Rzeszów (Podkarpacki OKIDP) - Bilans 2012. Szczegóły

12 listopada 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Nowe zasady wystawiania i przyjmowania faktur (szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników). Szczegóły

12 listopada 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Egzekucja a pełnomocnictwo. Szczegóły

13 listopada 2012 r., Koszalin (Zachodniopomorski OKIDP) - Projektowane zmiany w podatku od towarów i usług w 2013 roku. Szczegóły

15 listopada 2012 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Doradca podatkowy w postępowaniu karno - skarbowym jako strona i pełnomocnik. Szczegóły

15 listopada 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Wybrane zagadnienia z ubezpieczeń z uwzględnieniem zmian w 2013 r. (szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników). Szczegóły

16-17 listopada 2012 r., Dwór Kombornia (Podkarpacki OKIDP) - Postępowanie podatkowe.Przestrzeganie tajemnicy skarbowej w postępowaniu kontrolnym przez organy skarbowe, podatkowe i doradców podatkowych. Szczegóły

17 listopada 2012 r., Kalisz (Wielkopolski OKIDP) - Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.


Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Dolnośląski OKIDP
7 listopada 2012 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie z e-deklaracji w Dolnośląskim Urzędzie skarbowym we Wrocławiu, organizowane przez Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu dla doradców podatkowych Dolnego Śląska.

Śląski OKIDP
Trwają prace związane z V Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Szczegóły
Kierujemy na Państwa ręce propozycję związaną z promocją zawodu doradcy podatkowego. Została stworzona ulotka promocyjna, której adresatem byliby przedsiębiorcy lub osoby fizyczne, potencjalni klienci kancelarii doradcy podatkowego. Za pośrednictwem Śląskiego Oddziału KIDP istnieje możliwość wykonania indywidualnego nadruku danych kancelarii na ulotce lub zamówienia ulotki bez indywidualnego nadruku.  Proponujemy Państwu także skorzystanie ze stojaka na ulotki. Zamówienia prosimy przesyłać na adres slaski@kidp.pl. Szczegóły dotyczące ulotki.
30 listopada 2012 r. w Katowicach odbędzie się X Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt. "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika" organizowana przez Śląski OKIDP we współudziale ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczegóły
Zarząd Śląskiego OKIDP zaprasza na szkolenie wyjazdowe organizowane  w Spa Hotelu Jawor w Jaworzu w dniach od 11-13 stycznia 2013 r. Szczegóły
07.11.2012 r. odbędzie się spotkanie ZSD
14.11.2012 r. odbędzie się spotkanie Komisji ds. Ochrony Zawodu SO KIDP
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców  Rzecznika Dyscyplinarnego.

Wielkopolski OKIDP
Trwają prace związane z III Wielkopolskim Konkursem Wiedzy o Podatkach. Więcej informacji
Harmonogram szkoleń, warsztatów i konferencji na II półrocze 2012 r. organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Szczegóły
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Sukcesja podatkowa w akcyzie ułatwi prowadzenie biznesu 
Po nowelizacji przepisów przedsiębiorca, który zmieni formę prawną, nie będzie od nowa uzyskiwać wszystkich zezwoleń. Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Został skierowany do Sejmu. Ministerstwo Gospodarki proponuje wprowadzenie sukcesji podatkowej do przepisów o akcyzie. Brak takiej sukcesji to duży problem dla przedsiębiorców. Żeby prowadzić działalność dotyczącą produktów opodatkowanych akcyzą, trzeba uzyskać różnego rodzaju zezwolenia, które są wydawane w formie decyzji administracyjnej. Na przykład przedsiębiorca, który produkuje paliwo, alkohole czy papierosy, musi mieć zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Zgodnie z obecnymi przepisami, jeżeli chciałby się przekształcić, zmienić formę prawną, wówczas musi uzyskać nowe zezwolenie, tak jakby rozpoczynał działalność na nowo.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Gazeta Prawna, Paulina Bąk, s. B4

Podatnicy mylą formularze o interpretacje
Od 1 stycznia 2012 r., gdy zaczęły obowiązywać zmienione przepisy art. 14a Ordynacji podatkowej, nakazujące ministrowi finansów wydawanie interpretacji ogólnych na wniosek, podatnicy złożyli w sumie 101 takich wniosków. Aż 38 z nich dotyczyło jednak innych spraw, np. były to wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej. Tak wynika z danych udostępnionych nam przez Ministerstwo Finansów. Wielu podatników, występując o interpretację podatkową w swojej indywidualnej sprawie, zamiast wypełnić formularz ORD-IN, wypełnia ten dotyczący interpretacji ogólnej ORD-OG.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Gazeta Prawna, Grażyna J. Leśniak, s. B5

Wprowadzanie akcji
Ministerstwo Finansowe przygotowało projekt nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). Zmiana przepisów zaowocuje zwiększeniem obowiązków informacyjnych emitentów.
źródło: www.mf.gov.pl; www.rcl.gov.pl

Ograniczenie opłat interchange
Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 z późn. zm.). Zawarto w nim propozycje ustanowienia maksymalnej wysokości opłat typu interchange na poziomie 0,5% wartości przeprowadzanej transakcji. Opłaty te ponoszą przedsiębiorcy gdy ich klienci płacą w formie bezgotówkowej. Zdaniem projektodawców, ograniczenie wysokości opłat pozwoli upowszechnić nowoczesne formy płatności. Nie zgadzają się z tym przedstawiciele pracodawców, wskazując, że instytucje finansowe zrekompensują sobie straty wprowadzając nowe obciążenia źródło: www.senat.gov.pl.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Umorzony czynsz za lokal jest przychodem 
Były najemca, któremu właściciel mieszkania umorzył zaległości w opłatach, musi zapłacić podatek, ponieważ uzyskał korzyść w postaci nieodpłatnych świadczeń. Jeśli wynajmującym jest firma, to musi ona kwoty umorzenia wykazać w deklaracji PIT-8C i przekazać ją najemcy oraz urzędowi skarbowemu. NSA przyznał rację ministrowi finansów, II FSK 399/11.
 
Handel lokalami bez ulgi 
Sprzedaż mieszkania z zyskiem, by kupić dwa następne, nie uchroni przed podatkiem. Osobie, która zainwestuje pieniądze ze sprzedaży nieruchomości we własne cele mieszkaniowe, przysługuje zwolnienie z podatku. Ustawa o PIT nie definiuje jednak pojęcia „cele mieszkaniowe", dlatego rośnie liczba sporów. WSA w Łodzi wydał ostatnio wyrok niekorzystny dla podatników, w którym przyznał rację fiskusowi, I SA/Łd 874/12.

Czy ZUS nie podważy podstawy wymiaru składki chorobowej? 
Właściciel firmy może sam zdecydować, od jak wysokiej podstawy będzie opłacać swoje składki ubezpieczenia. ZUS nie może tego kwestionować, nawet jeśli dzięki temu przedsiębiorca nabędzie prawo do wysokiego zasiłku. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność (w tym działalność gospodarczą) podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Przepisy nie przewidują możliwości kwestionowania przez ZUS deklarowanej przez osobę ubezpieczoną podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Taki pogląd został też wyrażony w uchwale Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z 21 kwietnia 2010 r.
Źródło: Gazeta Prawna / Prawo na co dzień, Maria Gałecka, s. B14, 2012/10/23

Cesja wierzytelności jest wolna od VAT 
Nabycie wierzytelności po cenie niższej niż potwierdzona fakturami nie jest usługą i nie podlega VAT – orzekł WSA w Gdańsku, I SA/Gd 743/12. Skarżąca (cesjonariusz) zawarła ze spółką (cedentem) umowę nabycia wierzytelności. Wartość wierzytelności, potwierdzona fakturami VAT, wynosiła łącznie 800 tys. euro. Cesjonariusz nabył te wierzytelności za 700 tys. euro. Co więcej, skarżąca jest czynnym podatnikiem VAT, a przedmiotem jej działalności jest handel przetworami rybnymi.

Można odzyskać podatek zapłacony przez spółkę przed jej założeniem 
Jeżeli wspólnicy ponoszą wydatki na cele inwestycyjne, np. na zakup środka trwałego, który w późniejszym czasie ma służyć prowadzeniu działalności gospodarczej, zawiązana spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Pojęcie działalności gospodarczej jest bowiem szerokie i składają się na nie również czynności przygotowawcze. Tak orzekł WSA w Poznaniu 10 października 2012 r. (I SA/Po 752/12). Wyrok jest bardzo korzystnym dla podatników rozstrzygnięciem dotyczącym odliczenia VAT z okresu sprzed rejestracji dokonanej dla celów tego podatku
Źródło: Rzeczpospolita, Klaudia Kurzawińska, Norbert Wasilewski, 2012/10/25.

Więcej na temat powyższych orzeczeń

Od kuponu na bilet nie trzeba odprowadzać PIT 
Problem dotyczy tego, czy wartość otrzymanych przez pracowników kuponów, sfinansowanych w całości ze środków funduszu socjalnego, które mogą wymienić na bilety do kina, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Istota sporu sprowadza się zatem do tego, czy kupon, wymienny np. na bilety do kina, to „inny znak” wyłączony ze zwolnienia od PIT. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 30 kwietnia 2012 r., nr IPPB4/415-124/12-2/JK3, dowodzi, że pojęcie znaku jest bardzo szerokie i dotyczy tak naprawdę każdego dowodu – bez względu na nazwę – który może być wymieniony na określony towar lub usługę. Tego rodzaju znakiem zdaniem organu jest m.in. kupon biletowy. A tym samym jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy podlegającym PIT. Inaczej jednak wypowiedział się WSA w Warszawie we wcześniejszym wyroku z 2 grudnia 2010 r., III SA/Wa 2661/10.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Gazeta Prawna, Joanna Nowicka, s. B3, 2012/10/23

Kiedy należy zaksięgować karę umowną? 
Dostarczenie wyrobów po terminie grozi karą, może ona jednak być podatkowym kosztem. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 9 sierpnia 2012 r., nr IPTPB1/415-329/12-5/KO.

Reprezentacja także bez wystawnego posiłku 
Firma nie odliczy wydatków na poczęstunek dla kontrahenta niezależnie od tego, czy zaprasza go do restauracji, czy na kanapki w swojej siedzibie. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację definiującą pojęcie reprezentacji, nr IPPB1/415-925/12-2/ES. 

Jak należy rozumieć pojęcie „zyski niepodzielone"? 
Przepis o niepodzielonych zyskach dotyczy zbioru kwot wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niewypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Należy do niego zaliczyć także sumy przekazane na kapitał zapasowy. Wynika to z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 września 2012 r., nr IPTPB2/ 415-425/12-2/MP.

Powiat nie naliczy VAT od przejazdu promem
Zarząd powiatu zamierza pobierać opłaty za korzystanie z przeprawy promowej zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej. Stawki tych opłat zostaną ustalone przez radę powiatu. Czy takie opłaty podlegają opodatkowaniu VAT? Z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 września 2012 r., nr IPTPP1/443-606/12-2/MH, wynika, że starostwo, pobierając opłaty za korzystanie z przeprawy, działa jako urząd obsługujący organ władzy publicznej, a wykonywane czynności mają charakter publicznoprawny i nie podlegają ustawie o VAT
Źródło: Gazeta Prawna / Księgowość i Podatki, oprac. Ewa Ciechanowska, s. C4.
 
Więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁ PODATKOWY

Zakres podmiotowy dyrektyw kapitałowych i jego znaczenie dla ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (cz. I). Szczegóły

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.