e-Biuletyn/21/2011 , numer (21), 25.10.2011

e-Biuletyn/21/2011 , numer (21), 25.10.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,
 
Miło nam poinformować, że trwają prace nad zmianami na stronach internetowych KIDP. Po uruchomieniu portalu szkoleniowego w mDoradcy oraz przebudowie i aktualizacji większości zakładek w serwisie głównym, wprowadzone zostały kolejne zmiany w panelu mDoradca.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na aktualną stronę startową w mDoradcy. Po zalogowaniu otrzymują Państwo wygodny dostęp do najważniejszych, zindywidualizowanych danych w tym systemie. Widoczne jest saldo należności z tytułu składek oraz liczba uzyskanych punktów szkoleniowych. Ponadto został wyodrębniony dział szkoleń, gdzie znajdą Państwo m.in. aktualną listę szkoleń KIDP z wyszczególnionymi zgłoszeniami i zamówionymi dotychczas szkoleniami. Na tej samej stronie mogą Państwo w łatwy sposób zarządzać swoimi danymi - uzyskać podgląd informacji o swoim profilu i aktualizować dane. Na startowej stronie mDoradcy znajdują się też wnioski elektroniczne oraz link do oferty na tworzenie stron internetowych dla doradcy podatkowego w oparciu o Umowę Generalną podpisaną przez KIDP.
Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia mDoradcy w nowej odsłonie - wkrótce kolejne zmiany!

Redakcja e-Biuletynu
 
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Cykl Konferencji "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy" - II edycja
Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. zapraszają  doradców podatkowych oraz przedsiębiorców (właścicieli firm, dyrektorów finansowych, głównych księgowych) do udziału II edycji w cyklu konferencji pod hasłem  "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy". Szczegóły

Zasady opłacania składek członkowskich
W porozumieniu z Krajową Radą Doradców Podatkowych uprzejmie przypominamy, że w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. składka członkowska wynosi ona 75 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód i 15 zł miesięcznie od doradcy podatkowego, który zgłosił przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego (tj. 20% składki podstawowej). Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP 


Regionalne Oddziały Izby informują…
 

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (26 października - 8 listopada 2011 r.)

26 października 2011 r., Szczecin (Zachodniopomorski OKIDP) - Podatek od towarów i usług - bieżące problemy. Szczegóły

26 października 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Transakcje na rynku nieruchomości, VAT, spadki i darowizny. Szczegóły

27 października 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Istotne zmiany w podatku VAT w 2011 roku. Szczegóły

27 października 2011 r., Szczecin (Zachodniopomorski OKIDP) - II edycja cyklu konferencji organizowanym przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. wspólnie z Krajową Izbą Doradców Podatkowych. Szczegóły

28 października 2011 r., Białystok (Podlaski OKIDP) - Świadczenia płacowe i pozapłacowe w umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych; likwidacja firmy-problemy podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Szczegóły

28 października 2011 r., Rumia (Pomorski OKIDP) - Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą, w tym tzw. rajach podatkowych - w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania między innymi w celu optymalizacji podatkowe. Szczegóły

28 października - 4 listopada 2011 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Cykl 3 szkoleń: Postępowanie egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi. Szczegóły

28 października 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Zmiany w systemie ubezpieczeń. Szczegóły

31 października 2011 r., Częstochowa (Śląski OKIDP) - Warsztaty podatkowe. Szczegóły

3 listopada 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Warsztaty podatkowe. Szczegóły

3 listopada 2011 r., Płock (Mazowiecki OKIDP) - VAT 2011 zmiany od 1 lipca i wybrane zagadnienia. Szczegóły

3-4 listopada 2011 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Cykl 2 szkoleń: Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Szczegóły

4 listopada 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych. Szczegóły

7 listopada 2011 r., Rumia (Pomorski OKIDP) - VAT problemy i bieżące kontrowersje po zmianach wprowadzonych w 2011 r. Szczegóły

7 listopada 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Państwowa Inspekcja Pracy. Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników. Szczegóły

8 listopada 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Podatek VAT od podstaw kurs 4 dniowy - warsztaty, dzień IV. Szczegóły

8 listopada 2011 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Podatkowe korzyści dla przedsiębiorców czyli pomoc publiczna w podatkach. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
 
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP - już poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy
 

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
 
Dolnośląski OKIDP
24 października odbyło się posiedzenie wyjazdowe Prezydium KRDP we Wrocławiu i spotkanie członków Prezydium i Zarządu DO KIDP z doradcami tego Regionu.

Podlaski OKIDP
24 października odbyło się posiedzenie Zarządu Podlaskiego OKIDP.

Śląski OKIDP
W każdy piątek o godzinie 15.00 w siedzibie Śląskiego Oddziału KIDP odbywają się spotkania zespołu doradców podatkowych „Doradzieje”. Na spotkania zapraszamy wszystkich doradców podatkowych oraz członków ich najbliższych rodzin uzdolnionych artystycznie (śpiew, taniec, gra na instrumentach, uzdolnienia kabaretowe).
Rozpoczął się IV Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach. Szczegóły
Śląski Oddział KIDP w listopadzie br. będzie kontynuować akcję „Dni Otwarte” w poszczególnych powiatach i gminach województwa śląskiego rozpoczętą w maju br. z okazji „Dnia Doradcy Podatkowego”. Celem „Dni Otwartych” jest umożliwienie spotkań przedsiębiorców z doradcami podatkowymi naszego regionu.
Trwają prace przygotowawcze do IX Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej „Doradca podatkowy obrońca praw podatnika” Konferencja odbędzie się 25.11.2011 r. w sali konferencyjnej ING Banku Śląskiego w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34. Rozpoczęcie o godz. 10.00.
03.11.2011 r. odbędzie się Spotkanie Sędziów Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
21-23  października 2011r.  w  Bieniaszach odbyło się posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiego OKIDP. 

Wielkopolski OKIDP
Trwają prace związane z organizacją II Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach 2011/2012. Szczegóły wkrótce.

PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Założenia projektu ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych (projekt z dnia 6 października 2011 r.)
PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Zeznania podatkowe składane przez podatników podatku od spadków i darowizn
Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 216, poz. 1276). Zmiany mają związek z nowelizacją prawa spadkowego wprowadzającą instytucję zapisu windykacyjnego.

Zwolnienia od podatku akcyzowego
Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z 19 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 210, poz. 1249). Zmiany dotyczą zwolnień dla organizacji wojskowych.

Wzory zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z 26 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. Nr 216, poz. 1278). Zmiany uzupełniają przepisy podatkowe w związku z ze zmianami w prawie spadkowym.

Wzrosną stawki podatku od samochodów ciężarowych
Stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2012 r. wzrosną o 11,29% – wynika z obwieszczenia ministra finansów z 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2012 r. Minister finansów ustala stawki minimalne, aby gminy i miasta wiedziały, jak mogą opodatkować m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągniki siodłowe i balastowe, etc.

Fiskus skutecznie ściga podatkowych oszustów
W przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie sprawach ujawniono 10,5 tys. fikcyjnych faktur na blisko 490 mln zł. Pracownicy warszawskiego urzędu w sposób szczególny zainteresowali się jedną firmą prowadzącą sprzedaż części samochodowych. Urzędnicy zakwestionowali 338 faktur, co stanowiło podstawę stwierdzenia zaniżenia zobowiązania o ok. 370 tys. zł oraz ustalenia odsetek za zwłokę w wysokości ponad 215 tys. zł – podaje przedstawiciel Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.

Resort opublikował kolejne formularze elektroniczne
Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wzory dokumentów na platformie ePUAP. Deklaracje SD-Z2(4) – zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, SD-3(4) – zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, VAT-UE(2) – informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach oraz VAT-UEK(2) – korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Sporna amortyzacja limuzyny
Firma, która posiada samochód osobowy o wartości przekraczającej 20 tys. euro, może od początku jego amortyzacji tylko część odpisu zaliczać do koszów uzyskania przychodów.
(wyrok NSA z 20 września 2011 r. - II FSK 1756/11)

SKOK rozlicza się na zasadzie kasowej
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (SKOK) nie rozlicza przychodów tak jak spółki, ponieważ jej działalność ma charakter niezarobkowy.
(wyrok NSA z 14 października 2011 r. - II FSK 748/10)

Przedwczesne zabezpieczenie
Fiskus nie może nadać rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, która nie została doręczona.
(wyroki NSA z 7 października 2011 r. - I FSK 1168-1177/10)

Fiskus nie może dobrowolnie naliczać odsetek od zaległości
O naliczaniu lub nienaliczaniu odsetek od zaległości podatkowych nie może decydować rodzaj organu, który prowadzi postępowanie.
(wyrok TK z 18 października 2011 r. - SK 2/10)

Interpretacje prawa podatkowego
Systemowe odczytanie art. 134 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. art. 14b – art. 14h ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa prowadzi do wniosku, że sądy administracyjne kontrolując prawidłowość indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, nie mogą wykroczyć poza granice danej sprawy, które wyznaczają: (a) stan faktyczny przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego, (b) stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz, (c) zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) wnioskodawcy.
(wyrok NSA z 16 września 2011 r. - II FSK 497/10)

Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

W cenie użytkowania nie ma VAT
Sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkowników nie stanowi dostawy towarów ani żadnej innej czynności podlegającej VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 października 2011 r. - ILPP1/443-942/11-2/MK)

Zastosowanie właściwej stawki zależy od rodzaju towaru
Sprzedaż popcornu i naczosów w jednorazowych pojemnikach w wydzielonych stoiskach kin stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu według właściwych stawek.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 września 2011 r. - IPPP1-443-1039/11-2/PR)

Dodatek za spis powszechny z PIT
Urzędnik jednostki samorządu terytorialnego oddelegowany do pracy podczas spisu ludności musi zapłacić podatek. Wynagrodzenie nie jest dochodem z pracy.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-372/11-2/DS).

Zwrot działki nie jest jej nabyciem
Osoba, która odzyskała wywłaszczoną nieruchomość, może od razu sprzedać ją bez podatku. Nie musi czekać pięciu lat.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-423/11-2/KSU)

Zwiększenie przesyłu energii służy bieżącej działalności
Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej jako koszt inny niż bezpośrednio związany z uzyskiwanymi przez ZOZ przychodami jest potrącalna w dacie poniesienia.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 września 2011 r. - IPTPB3/423-81/11-2/IR)

Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE
 
Czy aby zastosować zerową stawkę VAT trzeba mieć VAT-UE na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych? Wyrok WSA z 20 kwietnia 2009 r., III SA/Wa 168/09. Czytaj więcej

Miejsce świadczenia usług a opodatkowanie u źródła. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.