e-Biuletyn/21/2010, numer (21), 26.10.2010

e-Biuletyn/21/2010, numer (21), 26.10.2010
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
z przyjemnością informujemy, że 18 października 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał w pełnym składzie wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący obowiązku przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.
W trakcie rozprawy zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich – dr Stanisław Trociuk zgłosił wniosek formalny o wycofanie zarzutów skargi w części dotyczącej obowiązkowej przynależności członków korporacji do samorządu zawodowego. Wszyscy pozostali uczestnicy postępowania przychylili się do tego wniosku, a przedstawiciel Prokuratora Generalnego wniósł o umorzenie postępowania w tej części.
W rezultacie Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w części dotyczącej obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodowego.
Po trwającym od stycznia 2009 r. postępowaniu, Trybunał Konstytucyjny nie odniósł się do kwestii statusu zawodu doradcy podatkowego, jako zawodu zaufania publicznego. Oznacza to, że dotychczasowe regulacje w zakresie obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego pozostają bez zmian. 
Zachęcamy do zapoznania się z sentencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz publikacjami prasowymi na temat rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Podsumowanie prac KRDP związanych z postępowaniem przed Trybunałem, zostanie przedstawione w najbliższym wydaniu Biuletynu KIDP „Doradca Podatkowy”.
 
Redakcja e-Biuletynu

 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Filmy o tematyce samorządowej - nowość w serwisie internetowym KIDP
Serdecznie zachęcamy Państwa do obejrzenia filmów zamieszczonych w naszym serwisie internetowym. W pierwszym nagraniu Tomasz Michalik - Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych omawia uprawnienia przyznane doradcom podatkowym w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Drugi film skierowany jest do kandydatów na doradców podatkowych. Już wkrótce w serwisie KIDP kolejne nagrania.
 
Aktualne wokandy WSA w mDoradcy
Uprzejmie informujemy, że w panelu mDoradca zostały zamieszone wokandy wybranych sądów administracyjnych na najbliższy okres. Wokandy zostały udostępnione Krajowej Radzie Doradców Podatkowych na pisemną prośbę Komisji Prawnej KRDP i będą aktualizowane wraz z otrzymywaniem nowych informacji od wojewódzkich sądów administracyjnych.
 
Cykl konferencji "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy".
Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. zapraszają  doradców podatkowych oraz przedsiębiorców (właścicieli firm, dyrektorów finansowych, głównych księgowych) do udziału w konferencji - "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy".
Celem spotkań jest pokazanie roli doradcy podatkowego w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa na rynku.
Najbliższa i ostatnia z cyklu konferencja odbędzie się 27 października 2010 r. w Bydgoszczy.
Wykładowcami oraz uczestnikami dyskusji panelowych organizowanych w ramach cyklu konferencji są doradcy podatkowi posiadający wieloletnią praktykę zawodową. Organizatorami każdego spotkania są Krajowa Izba Doradców Podatkowych - Regionalne Oddziały oraz Wolters Kluwer Polska. Udział w konferencjach jest bezpłatny.
Zapisy i szczegółowe informacje na temat konferencji są dostępne w Regionalnych Oddziałach KIDP (a także na ich stronach internetowych) oraz na stronie internetowej Wolters Kluwer.
 
Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(12-26 października 2010 r.)

 
18 października 2010 r., Fałszywego doradcę można pozwać o odszkodowanie (Gazeta Prawna), Aleksandra Tarka 
18 października 2010, Rozprawa przed TK - obowiązek przynależności do samorządu zawodowego 
13 października 2010 r., Kiedy i gdzie złożyć wniosek (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
13 października 2010 r., Kiedy będzie nowa komisja (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski  13 października 2010 r., Jakie uprawnienia mają doradcy (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują…
 


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (od 27 października do 9 listopada 2010 r.)
 

27 października 2010 r., Koszalin (zachodniopomorski OKIDP) - Amortyzacja jako narzędzie optymalizacji podatkowej oraz zakres informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Szczegóły

 
27 października 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników kancelarii doradców podatkowych: obowiązki w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł tzw. "brudnych pieniędzy". Szczegóły
 
28 października 2010 r., Szczecin (zachodniopomorski OKIDP) - Przekształcenia własnościowe jako narzędzie optymalizacji podatkowej. Szczegóły
 
3 listopada 2010 r., Kraków (małopolski OKIDP) - Podatek VAT - aktualne interpretacje. Szczegóły
 
3 listopada 2010 r., Opole (opolski OKIDP) - Akademia Prawa Pracy - formy zatrudnienia.
 
4 listopada 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Szkolenia dla doradców podatkowych oraz pracowników kancelarii doradców podatkowych: Najnowsze zmiany w podatku VAT na 2011r. - ustawa z 24.09.2010r., Decyzja Wykonawcza Rady z 27.09.2010r w sprawie odliczenia VAT do samochodów z kratką oraz nowe rozporządzenia wykonawcze dotyczące e-faktur. Szczegóły
 
4-6 listopada 2010 r., Jerzmanowice (małopolski OKIDP) - Wyjazdowe szkolenie warsztatowe "Komunikacja z klientem". Szczegóły

 
4 listopada 2010 r., Koszalin (zachodniopomorski OKIDP) - Bieżące kontrowersje w podatkach dochodowych. Szczegóły
 
8 listopada 2010 r., Rumia/Gdynia (pomorski OKIDP) - Aktualne problemy w VAT. Szczegóły
 
8 listopada 2010 r., Kalisz (wielkopolski OKIDP) - Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego przy załatwianiu spraw z ubezpieczenia społecznego. Szczegóły
 
8 listopada 2010 r., Lublin (wielkopolski OKIDP) - Obowiązki płatnika składek z tytułu zgłaszania, rozliczania i regulowania składek na FUS, FUZ, FP, FGSS. Szczegóły
 
9 listopada 2010 r., Poznań (wielkopolski OKIDP) - Odzyskiwanie podatku VAT z innych krajów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem branży transportowo-spedycyjnej. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.
 

Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby

Lubelski OKIDP
27 października br. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie na ul. Grottgera 7/1 odbędzie się spotkanie w Klubie Doradcy Podatkowego. Na spotkaniu zostanie poruszony temat organizowanego przez Oddział Lubelski konkursu "Wiedzy o podatkach".
 
Śląski OKIDP
Trwają spotkania (pogadanki) doradców podatkowych z uczniami w szkołach w ramach III Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.
 
Warmińsko-Mazurski OKIDP
26 października br. w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału – główne zagadnienia to preliminarz – plan na rok 2011 i Konkurs Wiedzy o Podatkach. W tym dniu odbyło sie także spotkanie Komitetu Organizacyjnego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Rozpoczęły się spotkania z młodzieżą w szkołach, które zgłosiły akces do Konkursu i rozprowadzono plakaty informujące o Konkursie.

 
Wielkopolski OKIDP
15 października br. wysłano do doradców informację o podjętej 5 października 2010 r. uchwale nr 48/2010 w sprawie rezerwacji i anulacji miejsca w szkoleniach, konferencjach i imprezach integracyjnych organizowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP. Szczegóły
 
Redakcja serdecznie dziękuje Regionalnym Oddziałom KIDP za informacje przesłane do tego wydania e-Biuletynu  - zapraszamy do współpracy przy kolejnych.
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych (od ostatniego wydania e-Biuletynu). Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy.
 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 września 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury logicznej zgłoszeń, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu łub organowi kontroli skarbowej.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.)
Poselski projekt ustawy o mediach publicznych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Rafał Grupiński).
Poselski projekt ustawy o mediach publicznych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jan Ołdakowski).
Poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych.
Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie opodatkowania transgranicznych odsetek oraz należności licencyjnych między spółkami powiązanym.
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

 
Pomoc dla ofiar powodzi z maja 2010 r. zwolniona z cła
Ministerstwo Finansów poinformował, że w zakładce Informacje i wyjaśnienia/Zwolnienia z należności przywozowych (www.mf.gov.pl) został zamieszczony komunikat dotyczący decyzji Komisji Europejskiej w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępniania nieodpłatnie ofiarom powodzi, które wydarzyły się w maju 2010 r. w Polsce.
Składy podatkowe
Resort finansów przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia z 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz. U. nr 32, poz. 231). Konieczność zmian wynika z niedawnej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Opodatkowanie sektora finansowego
Zdaniem Komisji Europejskiej nałożenie podatków na światowy i unijny sektor finansowy pomogłoby w finansowaniu celów o charakterze międzynarodowym, takich jak rozwój czy zapobieganie zmianom klimatu. Ułatwiłoby również zwalczanie skutków kryzysu gospodarczego. Propozycje dotyczą podatków dwojakiego rodzaju. Pierwszym z nich, na szczeblu UE, zostałaby obłożona działalność finansowa europejskiego sektora finansowego, natomiast drugim - transakcje finansowe w skali całego świata. Sektor finansowy płaci dużo niższe podatki niż inne sektory gospodarki. Na przykład wiele banków jest zwolnionych z podatku VAT i jest traktowanych w sposób preferencyjny. Dochody z nowego podatku byłyby zatem sprawiedliwym wkładem z ich strony w finanse publiczne.
Innym możliwym źródłem dochodów byłby międzynarodowy podatek od transakcji finansowych. Zebrane środki mogłyby zostać przeznaczone na finansowanie globalnej polityki, na przykład w kwestii pomocy rozwojowej czy przeciwdziałania zmianom klimatu. Komisja przeprowadzi również ocenę wpływu, jaki tego rodzaju podatek miałby na gospodarkę.

Nowelizacja podatków dochodowych
Ministerstwo finansów przedłożyło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Projekt dostosowuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do prawa wspólnotowego oraz precyzuje zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach nie będących osobami prawnymi.
W części dotyczącej zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi projektowana ustawa reguluje m.in. skutki wnoszenia wkładów niepieniężnych do tych spółek, zasady ustalania ich wartości początkowej oraz podatkowe skutki likwidacji takich spółek lub wystąpienia z nich wspólnika.
Proponowane zmiany utrzymują zasadę, że spółki osobowe prawa handlowego i spółki cywilne nie są podatnikami podatku dochodowego, czyli zachowują zasadę braku podmiotowości tych spółek dla celów podatku dochodowego.
Proponowane rozwiązania będą obowiązywać od 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem przepisu dotyczącego zniesienia ulgi dla producentów biokomponentów, który wejdzie w życie 1 maja 2011 r.
Jak działa hazard?
Dnia 19 października 2010 r. Minister Finansów przedłoży Radzie Ministrów Informację o realizacji ustawy o grach hazardowych w I półroczu 2010 r. Z blisko 53 tys. automatów o niskich wygranych eksploatowanych na koniec grudnia 2009 r., w I półroczu tego roku funkcjonowało o połowę mniej - średnio 27 tys. Jednak mimo mniejszej liczby eksploatowanych automatów odnotowano 37 proc. wzrost wpływów z podatku z tego tytułu w porównaniu z ubiegłym rokiem.
Zgodnie z Informacją wzrost wpływów z podatku od gier nastąpił również w salonach gier na automatach (o 16 proc.) oraz od zakładów wzajemnych (o 6 proc.). Po raz pierwszy wpływy z podatku przyniosły również loterie audioteksowe.

Zmiany "papierosowej" akcyzy
Minister finansów przedłożył projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Projekt nowelizacji ustawy wdraża do prawa polskiego rozwiązania ujęte w dyrektywie Rady 2010/12/UE z lutego 2010 r. w sprawie struktury oraz stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe.
Projektowana regulacja zakłada, że od 2011 r. obowiązywać będą wyższe o 4 proc. stawki podatku akcyzowego na papierosy. Podobny 4-procentowy wzrost akcyzy będzie dotyczył cygar i cygaretek i tytoniu do palenia. W związku z tym od 1 stycznia 2011 r. stawka podatku akcyzowego będzie wynosiła:
• na papierosy: stawka kwotowa - 158,36 zł za 1 tys. sztuk papierosów i stawka procentowa w wysokości 31,41 proc.,
• na tytoń do palenia: stawka kwotowa - 102,32 zł za każdy kilogram i stawka procentowa 31,41 proc.,
• na cygara i cygaretki: stawka kwotowa ma wynosić 244,40 zł za każdy 1 tys. sztuk.
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, zniesiona będzie najpopularniejsza kategoria cenowa (NKC). Zastąpi ją średnia ważona detaliczna cena sprzedaży, która stanowi iloraz całkowitej wartości wszystkich papierosów albo tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i ilości tych papierosów albo tytoniu do palenia.
Zmieniono ponadto definicję papierosów, cygar, cygaretek oraz tytoniu do palenia, dostosowując je do zapisów dyrektywy.
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Faktury dokumentujące nieistniejące czynności bez kosztów
Podatnik powinien należycie udokumentować fakt poniesienia wydatków. Obowiązek dokumentacyjny nie może ograniczać się do posiadania i zaewidencjonowania faktury VAT. Musi ona odzwierciedlać rzeczywiście dokonaną operację gospodarczą. Faktura, która dokumentuje sprzedaż usługi, której nie wykonano, nie jest dokumentem pozwalającym zweryfikować związek wydatku z przychodem podatnika.
(wyrok WSA  z 4 września 2010r. – I SA/Bd 606/10)
 
Podatnik nie może żądać wznowienia sprawy płatnika
Podatnik nie jest stroną postępowania w sprawie odpowiedzialności płatnika. W związku z tym nie ma pod-staw, aby żądać wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją o odpowiedzialności płatnika.
(wyrok WSA  z 22 września 2010r. – I SA/Wr 482/10)

 
Kiedy sprzedaż towarów ma charakter ciągły
Za sprzedaż o charakterze ciągłym należy uznać taką, która odbywa się bezustannie, stale, bez przerwy. W zobowiązaniu ciągłym nie jest możliwe wyróżnienie powtarzających się, odrębnych czynności oraz, co najistotniejsze, wskazanie chwili zakończenia świadczenia.
(wyrok WSA  z 14 września 2010r. – I SA/Kr 997/10)

Inwestycja w fundusz nie jest przychodem
Osoby zamieniające udziały na certyfikaty znów mają nadzieję na opóźnienie momentu zapłaty podatku. Przy wejściu do funduszu nie trzeba wykazywać przychodu.
(wyrok NSA z 19 października 2010r. – II FSK 1047/09)

 
Współwłaściciele zapłacą podatek według tej samej stawki
Osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z prowadzącą działalność gospodarczą osobą prawną obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek.
(wyrok WSA  z 24 września 2010r. – I SA/Rz 402/10)
Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

Najem można rozliczać skalą lub ryczałtem
Podatnik, który osiąga przychody z najmu poza działalnością gospodarczą, może wybrać opodatkowanie albo według skali PIT albo ryczałtem. (interpretacja indywidualna Dy-rektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 września 2010r. – ITPB1/415-685/10/AK)

Czy każda premia pieniężna podlega VAT
Premia pieniężna, którą spółka wypłaca kontrahentowi z tytułu zrealizowania określonego poziomu zakupów, nie podlega VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 października 2010r. – ILPP1/443-486/07/10-S/AK).
 
Parafia nie może rozliczyć VAT
Parafia nie może odliczyć VAT, ponieważ towary i usługi związane z realizacją inwestycji nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 października 2010r. – IPPP3/443-834/10-2/MG)
 
Jakie stypendia są wolne od podatku
Jeśli wypłacane podatnikowi stypendium nie pochodzi wprost z bezzwrotnej pomocy finansowanej bezpośrednio z budżetu Unii Europejskiej, podlega PIT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 października 2010r. – ILPB2/415-811/10-2/AJ)
 
Wydanie majątku za umorzenie udziałów opodatkowane CIT
Wypłata wynagrodzenia za umorzenie udziałów w postaci przeniesienia własności nieruchomości spowoduje powstanie przychodu z od-płatnego zbycia.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 września 2010r. – ILPB3/423-544/10-2/JG)
 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE

 
Czy otrzymanie nieodpłatnego poręczenia jest opodatkowane? Czytaj więcej
 
Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych (cz. II). Czytaj więcej
 
Oszustwo firmanctwa w handlu internetowym i VAT. Czytaj więcej
 
KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO
Jeśli nie reklama, to co? (cz. II)

W poprzednim artykule zachęcałem Państwa do wykorzystania działań z obszaru public relations i zarządzania wizerunkiem kancelarii. Dziś zapraszam do lektury artykułu, w którym postaram się Państwu podpowiedzieć, jakie cechy powinna posiadać i komunikować dobra, polecana kancelaria. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.