e-Biuletyn/20/2013, numer (20), 22.10.2013

e-Biuletyn/20/2013, numer (20), 22.10.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do zamieszczania swoich danych w zakładce "Kancelarie" w serwisie doradcy.krdp.pl. Moduł ten umożliwia zaprezentowanie potencjalnym klientom informacji na temat kancelarii, świadczonych usług, języków w jakich prowadzona jest obsługa, a także danych do kontaktu. Aby wprowadzić lub modyfikować dane w tym module, wystarczy zalogować się na podanej wyżej stronie w taki sam sposób, jak do mDoradcy. W module "Kancelarie" znajduje się wygodna wyszukiwarka dla osób zainteresowanych współpracą z doradcą podatkowym. Obecność w tej bazie pomoże Państwu dotrzeć z ofertą kancelarii do szerokiego grona potencjalnych klientów.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Zapraszamy na seminarium - Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego - postępowanie i orzecznictwo, Biuro KIDP w Warszawie, 25.10 br. Szczegóły

Konferencja CDiSP, Podatek od towarów i usług
102 Konferencja podatkowa odbędzie się 4 listopada br. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 16/18 Łódź. Szczegóły

IV Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki pod patronatem KRDP
Zapraszamy do udziału w IV. edycji Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki, która odbędzie się 7 listopada 2013 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Objęta honorowym patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych konferencja poświęcona będzie zagadnieniom tax compliance ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania spółek osobowych, compliance w handlu globalnym oraz budowaniu kultury compliance made in Poland. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na języki polski i niemiecki. Udział w konferencji jest bezpłatny, rejestracja potrwa do 30 października 2013 r. Szczegóły

Instrukcja postępowania doradcy podatkowego w trakcie przeszukania
W serwisie internetowym KIDP znajda Państwo instrukcję postępowania doradcy podatkowego w trakcie przeszukania, stanowisko KRDP w tej sprawie oraz aktualną listę osób wskazanych przez KIDP do udziału w postępowaniu. Szczegóły

II edycja Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych SGH pod patronatem KRDP
Szkoła Główna Handlowa zaprasza na II edycję studiów podyplomowych Międzynarodowych Strategii Podatkowych. Krajowa Rada Doradca Doradców Podatkowych już po raz drugi objęła ten kierunek honorowym patronatem. Szczegóły

Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy - cykl seminariów dla doradców podatkowych
Wolters Kluwer Polska organizuje IV edycję cyklu konferencji dla doradców podatkowych - tym razem pod hasłem: "Dowody w postępowaniu podatkowym. Kontrola i postępowanie podatkowe dotyczące dochodów nieujawnionych". Spotkanie odbędzie się jeszcze w Katowicach w dniu 23.10.2013 r.
Pełny opis i program seminariów, warunki, koszt uczestnictwa oraz formularz rejestracyjny.


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
29 października 2013 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Hotelu Galaxy ul. Gęsia 22A w Krakowie  w ramach kolejnego spotkania integracyjnego doradców podatkowych odbędzie się spotkanie z delegatami z Małopolskiego Oddziału KIDP  na IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Z uwagi na fakt, iż ostatni czwartek miesiąca przypada w dniu 31.10.2013 r. (bezpośrednio przed Dniem Wszystkich Świętych), spotkanie wyjątkowo zostało zorganizowane kilka dni wcześniej.

Lubuski OKIDP
Zmiana siedziby biura Lubuskiego Oddziału KIDP. Od listopada br. biuro LO KIDP mieścić się będzie przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325, 65-034 Zielona Góra.

Podkarpacki OKIDP
Zarząd informuje, że 8 listopada 2013 r. (piątek) o godz. 10.00  (rejestracja od godz. 9.00) w sali konferencyjnej Hotelu RZESZÓW ul. Piłsudskiego 34  w Rzeszowie odbędzie się Zgromadzenie Wyborcze. Z powodów organizacyjnych Zarząd prosi o wcześniejsze potwierdzenie przybycia (tel.17 85 02 192, e-mail: podkarpacki@kidp.pl) do dnia 28 października br. Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP.
Ponadto Zarząd informuje, że w dniach 29-30.11. 2013 r. w Arłamowie   odbędzie się konferencja podatkowa „Współczesne  problemy prawa podatkowego". Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Pomorski OKIDP
PO KIDP wydał VADEMECUM DORADCY PODATKOWEGO (Zbiór aktów prawa wewnątrzkorporacyjnego KIDP).

Śląski OKIDP
Śląski OKIDP oraz Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach organizują Konferencję z cyklu „PODATKI – FINANSE – PRZEDSIĘBIORSTWO”, której tematem będą „Strategie podatkowe przedsiębiorstwa”. Konferencja odbędzie się 28 października br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2014 r. przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza. Termin składania zamówień mija dnia 30 października br. BRAK MOŻLIWOŚCI ZAMAWIANIA DŁUGOPISÓW. Szczegóły 
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.
29 października br. - posiedzenie Zarządu SO KIDP.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
Rozpoczęto IV Edycję Warmińsko-Mazurskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach 2013/2014 r. Przekazano Kuratorowi Oświaty Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacje o konkursie, regulamin i harmonogram Konkursu. Na stronie Oddziału i Kuratorium Oświaty umieszczono wszystkie niezbędne informacje dotyczące Konkursu.

Wielkopolski OKIDP
Trwają prace związane z IV Wielkopolskim Konkursem Wiedzy o Podatkach.
W dniu 28 października 2013 r. o godz. 11:00 (rejestracja od 10:00) w World Trade Center przy ul. Bukowskiej 12 w Poznaniu odbędzie się Walne Zgromadzenie Wyborcze Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości - legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu osobistego, który będzie potrzebny przy rejestracji.
Zapraszamy na posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP,
które otwarte są dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 30 października 2013 r. o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału. Harmonogram posiedzeń

PRACE LEGISLACYJNE
Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Darowiznę można udokumentować wpłatą na rachunek płatniczy
W dniu 7 października do Ordynacji podatkowej, ustawy o PIT i ustawy o CIT weszły w życie zmiany, które zrównały status rachunku płatniczego z rachunkiem bankowym. Zmiany wynikają z przyjęcia jednolitej regulacji dla całego sektora usług płatniczych, niezależnie od rodzaju podmiotu świadczącego usługi płatnicze. Szczegóły

Od 8 października świadczenia z programów wspierających zatrudnienie są zwolnione z PIT
W dniu 8 października weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1123). Szczegóły

W dniu 12 października weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej
Dnia 12 października weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1145). Nowelizacja wprowadza przepisy, które mają zapewnić skuteczniejszą wymianę informacji podatkowych z organami podatkowymi z innych krajów UE. Szczegóły

Kaucja gwarancyjna pełni funkcję ochronną
Jedną z przesłanek wyłączających odpowiedzialność solidarną nabywcy towarów wrażliwych jest ich zakup od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, jeżeli wysokość tej kaucji była odpowiednia. Instytucja kaucji gwarancyjnej. Szczegóły

Fiskus musi powiadomić podatnika o zawieszeniu przedawnienia
Organy podatkowe i celne mają obowiązek zawiadamiania dłużnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania. Dziś wchodzi w życie stosowna nowelizacja Ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego skarbowego oraz Prawa celnego. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

TK: hipoteka nie może wyłączyć przedawnienia
Całkowite wyłączenie przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową jest sprzeczne z Konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny we wczorajszym wyroku. Szczegóły

Błąd pracownika nie znosi winy spółki
Powoływanie się w na zaniedbanie upoważnionego pracownika, którym posłużyła się spółka, nie daje podstaw do uznania, że zachodzi brak winy w uchybieniu terminu, nawet, jeżeli osoba ta dotychczas wykonywała swoje obowiązki nienagannie. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 19 marca 2013 r. Szczegóły

Fiskus może zweryfikować cenę samochodu
Jeżeli podatnik nie wyjaśni w sposób przekonujący uzasadnionej przyczyny różnicy pomiędzy kwotą, jaką jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy, a średnią wartością rynkową tego samochodu w kraju, to fiskus może wówczas sam określić podstawę opodatkowania i należny podatek akcyzowy. Tak wynika z wyroku NSA z 21 marca 2013 r. Szczegóły

Jeden przychód, jedno źródło
Skoro przychód z planowanej sprzedaży obejmuje składniki majątku wykorzystywane na potrzeby pozarolniczej działalności gospodarczej i nie jest nim nieruchomość mieszkalna to przychodu tego nie można kwalifikować, jako przychodu z odpłatnego zbycia. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Szczecinie z 21 sierpnia 2013 r. Szczegóły

Fiskus może określić wysokość straty nawet po pięciu latach
Decyzja określająca wysokość straty może zostać wydana tak długo, jak długo możliwa jest weryfikacja deklaracji za rok podatkowy, w którym strata ta została odliczona. Tak wynika z wyroku NSA z 3 września 2013 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Zwrot z funduszu remontowego spółdzielni nie jest przychodem podatnika
Kwota zwrotu otrzymanego przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej nie stanowi przychodu i nie podlega opodatkowaniu PIT - wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej z 10 października 2013 r. Szczegóły

Niższa stawka VAT na urządzenia mobilne tylko po zmianie regulacji unijnych
Krajowa dostawa laptopów, notebooków czy tabletów nie korzysta z 0 proc. stawki podatku VAT. Towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT stanowią zamknięty katalog towarów objętych preferencyjną stawką podatku. Szczegóły

Zasady rozliczania podatków przez inkubatory przedsiębiorczości
Minister Finansów, odpowiadając na interpelację 19704/13, przedstawił wyjaśnienia dotyczące zasad rozliczania podatków przez inkubatory przedsiębiorczości. Szczegóły

Wiedza zdobyta w przygotowaniu przetargu może zaszkodzić wykonawcy
Zamawiający ma obowiązek wykluczyć wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdy wiedza zdobyta przez niego w związku z przygotowaniem postępowania daje mu faktyczną przewagę nad innymi wykonawcami. Jego udział w postępowaniu utrudnia wówczas uczciwą konkurencję - dowiadujemy się z najnowszej opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych. Szczegóły

Klasyfikacja budżetowa wydatków z tytułu wynagrodzenia inkasenta pobierającego opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wynagrodzenie inkasentów pobierających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winno się klasyfikować w paragrafie 410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynika z pisma z dnia 30 września 2013 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (WIAS-0602/70/2013). Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Modernizacja środków trwałych jako koszt uzyskania przychodu w podatkach dochodowych.
Komentarz poświęcony jest możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych z modernizacją środków trwałych. Autor w szczególności definiuje pojęcie modernizacji, wskazuje na kategorie środków trwałych, które mogą podlegać modernizacji, oraz ogólne warunki zaliczenia wydatków na modernizację środka trwałego do kosztów uzyskania przychodu. Przede wszystkim jednak autor koncentruje się na rozróżnieniu modernizacji, jako kategorii ulepszenia środka trwałego, od wydatków na remont środka trwałego. Szczegóły

Wyłączenie prawa do odliczenia VAT - na przykładach
Choć możliwość odliczenia podatku naliczonego jest fundamentalnym prawem podatnika, to niejednokrotnie – z różnych przyczyn – uprawnienie to ulega ograniczeniu czy wyłączeniu, zaś przyczyny wyłączenia odliczenia często są kontrowersyjne (np. kwestia nabywania samochodów i paliw). Inne powody wyłączenia prawa do odliczenia są już bardziej jednoznaczne i „akceptowalne" – chodzi tu o niemożność odliczenia, jeżeli wykonuje się czynności zwolnione z VAT bądź jeśli towary nie służą działalności gospodarczej, ale potrzebom osobistym i konsumpcyjnym. Nadto występuje zakaz odliczenia w przypadku czynności fikcyjnych, pozornych itp. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jesteśmy spółką z o.o. zatrudniającą 300 osób. Planujemy w budynku spółki przeznaczyć pomieszczenie do celów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników i wyposażyć je w urządzenia typu bieżnia, rower treningowy itp. Pracownicy będą korzystać z pomieszczenia i urządzeń nieodpłatnie poza godzinami pracy. Wyposażenie pomieszczenia w sprzęt planujemy częściowo sfinansować ze środków ZFŚS. Czy koszt dostosowania pomieszczenia oraz koszt bieżącego utrzymania, części amortyzacji przypadającej na pomieszczenie, konserwacji urządzeń, VAT-u należnego od przekazania, może być kosztem uzyskania przychodu spółki? Odpowiedź i uzasadnienie

W związku z tym, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. mają się zmienić przepisy dotyczące ujmowania VAT należnego w momencie dokonania sprzedaży, pytanie brzmi, co z fakturą za świadczenie usług najmu? Dotychczas faktura wystawiona np. 1 września 2013 r. za sprzedaż sierpniową z terminem płatności na 15 września 2013 r. była ujmowana w ewidencji VAT we wrześniu. Czy zmiany w przepisach o VAT spowodują, iż taką transakcję będziemy ujmować w sierpniu? Czy przepisy będą już obowiązywać w odniesieniu do faktur wystawionych 1 stycznia 2014 r. za transakcje z grudnia 2013 r.? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.