e-Biuletyn/20/2012 , numer (20), 23.10.2012

e-Biuletyn/20/2012 , numer (20), 23.10.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Do 31 października br. potrwają konsultacje społeczne oraz uzgodnienia międzyresortowe dotyczące projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych (tzw. ustawa deregulacyjna). W panelu mDoradca (Pliki do pobrania>Deregulacja) oraz w zakładce "Konsultacje aktów prawnych" znajdą Państwo projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. W tym miejscu można zgłaszać uwagi do całego projektu oraz jego poszczególnych zapisów.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Nadzwyczajne posiedzenie KRDP nt. deregulacji
W dniu 17 października br. w siedzibie KIDP w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w całości poświęcone projektowi ustawy deregulacyjnej. W dyskusji wzięli  także udział przedstawiciele Regionalnych Oddziałów KIDP.

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego

23 października 2012 r., Podatki i księgowość w firmie tylko z doradcą podatkowym, (Rzeczpospolita), kmg

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (24 października – 6 listopada 2012 r.)

24 października 2012 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - interpretacje Ministerstwa Finansów i orzecznictwo sądów administracyjnych. Szczegóły

24 października 2012 r., Rzeszów (Podkarpacki OKIDP) - Podatek dochodowy od osób prawnych. Szczegóły

25 października 2012 r., Szczecin  (Zachodniopomorski OKIDP) - Planowane zmiany w podatkach na 2013 r. Szczegóły

25-26 października 2012 r., Kolbudy (Pomorski OKIDP) - Kontrakty menedżerskie w podatku dochodowym i VAT oraz ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę z o.o. Szczegóły

26 października 2012 r., Opole (Opolski OKIDP) - "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz... - czyli o sankcji w prawie podatkowym" Forum Prawa Finansowego UO. Szczegóły

26 października 2012 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Akcyza od węgla i koksu - zamknięcie roku 2012. Szczegóły

26 października 2012 r., Lublin (Lubelski OKIDP) - Przekształcenia spółek osobowych i kapitałowych - aspekty podatkowe. Szczegóły

26-28 października 2012 r. Poznań (Lubuski, Dolnośląski, Wielkopolski, Zachodniopomorski OKIDP) - IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Podatki bez granic". Szczegóły

27 października 2012 r., Olsztyn (Warmińsko-Mazurski OKIDP) - Skarga kasacyjna - praktyczne aspekty sporządzania skargi kasacyjnej. Szczegóły

29 października 2012 r., Białystok (Podlaski OKIDP) - Etyczne aspekty wykonywania doradztwa podatkowego w relacjach z klientem. Szczegóły

29 października, Częstochowa (Śląski OKIDP) - Warsztaty podatkowe. Szczegóły

29 października 2012 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Transakcje na prywatnym rynku nieruchomości, VAT, spadki i darowizny. Szczegóły

29 października 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Dotacje - ujęcie podatkowe i bilansowe (szkolenie dla doradców podatkowych). Szczegóły

30 października 2012 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Kontrakty menedżerskie w podatku dochodowym i VAT oraz ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Szczegóły

5 listopada 2012 r., Lublin (Lubelski OKIDP) - Podatek VAT - wybrane zagadnienia; propozycje zmian na 2013 r. Szczegóły

5 listopada 2012 r., Rumia (Pomorski OKIDP) - Prawo celne. Szczegóły

6 listopada 2012 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Transakcje na rynku nieruchomości. Szczegóły

6 listopada 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Rachunkowość spółek komandytowej i komandytowo-akcyjnej oraz trudne aspekty leasingu (szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników). Szczegóły

6 listopada 2012 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2012. Szczegóły

6 listopada 2012 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Rozliczanie transakcji w walutach obcych w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego. Szczegóły

6 listopada 2012 r., Piła (Wielkopolski OKIDP) - Zamknięcie roku w księgach rachunkowych. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
25 października 2012 r. o godz. 18.00 w restauracji „Podkowa” w Krakowie  odbędzie się kolejne spotkanie integracyjne doradców podatkowych. Spotkania odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca. UWAGA zmiana miejsca spotkań – począwszy od miesiąca października br. spotkania będą się odbywać Restauracji Podkowa w Krakowie Pl. Wolnica 10.
11 października br. w siedzibie Konsulatu Generalnego Niemiec w Krakowie odbyło się spotkanie gospodarcze „Doradca podatkowy partnerem biznesowym przedsiębiorcy”.

Śląski OKIDP
Trwają prace związane z V Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Szczegóły
Kierujemy na Państwa ręce propozycję związaną z promocją zawodu doradcy podatkowego. Została stworzona ulotka promocyjna, której adresatem byliby przedsiębiorcy lub osoby fizyczne, potencjalni klienci kancelarii doradcy podatkowego. Za pośrednictwem Śląskiego Oddziału KIDP istnieje możliwość wykonania indywidualnego nadruku danych kancelarii na ulotce lub zamówienia ulotki bez indywidualnego nadruku.  Proponujemy Państwu także skorzystanie ze stojaka na ulotki. Zamówienia prosimy przesyłać na adres slaski@kidp.pl. Szczegóły dotyczące ulotki.
30 listopada 2012 r. w Katowicach odbędzie się X Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt. "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika" organizowana przez Śląski OKIDP we współudziale ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczegóły
Zarząd Śląskiego OKIDP zaprasza na szkolenie wyjazdowe organizowane  w Spa Hotelu Jawor w Jaworzu w dniach od 11-13 stycznia 2013 r. Szczegóły

Wielkopolski OKIDP
Trwają prace związane z III Wielkopolskim Konkursem Wiedzy o Podatkach.
Harmonogram szkoleń, warsztatów i konferencji na II półrocze 2012 r. organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Szczegóły
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych
Poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Stosowanie kas fiskalnych
Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. To kolejna, skorygowana wersja projektu, w której wyeliminowano zapis powodujący, że sprzedawca mógł bardzo łatwo stracić prawo do korzystania ze zwolnień sprzedając jeden artykuł nie mieszczący się w katalogu.
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 201 z dnia 16.10.12 – strona B3; www.mf.gov.pl

Ulga na Internet
Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361). Likwiduje ona m.in. ulgę na Internet i preferencje dla więcej zarabiających twórców. Teraz przepisami zajmie się Senat.
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 203 z dnia 18.10.12 – strona B3; www.sejm.gov.

PIT za 2012 rok złożymy na nowym formularzu 
Minister finansów w opublikowanym projekcie rozporządzenia zaproponował nowe wzory PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39. To efekt zmian w OP. Od 31 marca 2012 r. zostało wprowadzone wyłączenie z zasad zaokrąglania do pełnych złotych podstaw opodatkowania zryczałtowanego podatku m.in. od odsetek z lokat (lokaty jednodniowe pozwalały uniknąć płacenia PIT od takich zysków). W efekcie kwoty pobieranego podatku zaokrągla się do pełnych groszy w górę.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Gazeta Prawna, AP, s. B2, 2012/10/22

W tym tygodniu spotkanie o e-fakturach
Ministerstwo Gospodarki w porozumieniu z Ministerstwem Finansów oraz we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania informuje, że czwarte spotkanie Krajowego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania odbędzie się 23 października 2012 r. Gościem specjalnym spotkania będzie ekspert Bruno Koch, który przedstawi zagadnienia rynku e-fakturowania.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Gazeta Prawna, ŁZ, s. B2, 2012/10/19

VAT odliczymy od wszystkich aut osobowych 
Ministerstwo Finansów chce, aby od 2014 r. przedsiębiorcy mogli odliczać VAT od wszystkich kupowanych samochodów osobowych. Limit odliczenia wyniósłby 50%, nie więcej niż 8 tys. zł. Na propozycje resortu finansów dotyczące odliczania VAT od nabywanych samochodów oraz od paliwa przedsiębiorcy czekają od wielu miesięcy. Wczoraj wreszcie poznali szczegóły, choć na razie są to jedynie plany. Jak poinformował wiceminister finansów, resort chce wprowadzić prawo do odliczenia podatku naliczonego od wszystkich samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. Obecnie obowiązuje derogacja (wyjątek) od przepisów unijnych, zgodnie z którą podatnicy mogą odliczyć 60% podatku naliczonego od nabycia samochodów z kratką, ale nie więcej niż 6 tys. zł.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, s. B3, 2012/10/18

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Napoje energetyczne i izotoniczne z najwyższą stawką VAT
Napoje energetyczne i izotoniczne nie mogą być opodatkowane niższym, 5% VAT. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, która nie zgadzała się z wysokością stawki VAT na bezalkoholowe napoje energetyczne, izotoniczne i funkcjonalne, I FSK 1125/12.

Niezarejestrowany znak towarowy nie może podlegać amortyzacji  
Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać jedynie od znaku towarowego, na który zostało udzielone prawo ochronne zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej. Tak orzekł WSA 27 września 2012 r., I SA/Rz 639/12.

Firma może odliczyć pełny koszt wynajmu auta 
Firma, która wynajmuje auta od innego przedsiębiorcy, może do kosztów podatkowych zaliczyć całą opłatę, jaką ponosi z tego tytułu. Nie ma racji minister finansów, który uważa, że odliczyć można tylko tę część opłaty, która odpowiada liczbie kilometrów faktycznie przejechanych wynajętym samochodem przemnożonej przez tzw. stawkę kilometrową. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną ministra, II FSK 467/11.

Wymiana udziałów przez spółki osobowe wolna od PIT 
Najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych wskazują, że wymiany udziałów mogą dokonywać nie tylko spółki kapitałowe i osoby fizyczne, lecz także spółki osobowe. Zagadnienie to rozstrzygnął 17 września 2012 r. WSA, I SA/Kr 1030/12, I SA/Kr 1031/12 oraz I SA/Kr 1032/12, opowiadając się za podatkową neutralnością wymiany udziałów dokonywanej przez spółki osobowe.

Dobra wiara chroni dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy 
Wyrok TSUE z 6 września 2012 r. w sprawie C 273/11 Mecsek Gabona Kft daje podatnikom cenne wskazówki jak uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami uwikłania w transakcje z nieuczciwym kontrahentem. Trybunał potwierdził, że podatnik dokonujący WDT nie może być pozbawiony prawa do stosowania 0% stawki (zwolnienia) przy WDT nawet, gdy faktycznie towary nie opuściły kraju, jeśli działał on w dobrej wierze.
 
Więcej na temat powyższych orzeczeń

Profity da tylko firmowa inwestycja 
Nie można odliczyć VAT od wydatków poniesionych na część mieszkalną nieruchomości. Firma, która stawia budynek, musi rozdzielić wydatki dające prawo do odliczenia podatku od innych kosztów. Przypomniał o tym dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji nr IPTPP1/443-551/12-4/MG.

Jak określić moment wykonania refakturowanych usług? 
W przypadku refakturowania usług transportowych, dla których miejscem świadczenia jest terytorium kraju, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30. dnia, licząc od dnia ich wykonania. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 16 sierpnia 2012 r., nr IPTPP2/443-393/12-5/KW.

Organ podatkowy może oszacować przychód przy aporcie 
W razie wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przychodem podatkowym dla spółki wnoszącej go nie zawsze będzie tylko wartość nominalna objętych w zamian udziałów. Tak wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 września 2012 r., nr IPTPB3/423-257/12-2/GG.

Czasowo nieużywana maszyna podlega amortyzacji
Zdarza się, że firma na pewien czas przestaje użytkować środek trwały. Przyczyny mogą być różne, np. mniejsze zapotrzebowanie na jej towary. Taka sytuacja nie powoduje konieczności zaprzestania naliczania odpisów umorzeniowych. Odpisy takie nadal są także kosztem uzyskania przychodu. Zarówno ustawa o PIT, jak i ustawa o CIT wymienia sytuacje, kiedy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nie podlegają amortyzacji. Tak jest m.in. w przypadku zaprzestania działalności, w której te składniki były używane. W praktyce dość często występuje sytuacja, kiedy okazuje się, że posiadane przez firmę budynki nie są wykorzystywane. Zajmowała się nią m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 13 października 2008 r., nr IP-PB3-423-1117/08-2/JG.
Źródło: Rzeczpospolita, Konrad Piłat, 2012/10/19

Fiskus ma informować o stanie postępowania 
Jest szansa, że fiskus zawiadomi podatników o już przerwanych przedawnieniach. Jeśli organ podatkowy wszczął postępowanie karnoskarbowe, np. za 2009 r., które przerwało bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w 2011 r., ale nie poinformował o tym fakcie podatnika, wystarczy, że zawiadomi go o tym teraz. Wydaje się, że tak właśnie będą stosować interpretację ogólną ministra finansów, nr PK4/8012/239/AAN/12/1804, podległe mu urzędy.

Więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁ PODATKOWY

Rozliczanie kosztów podatkowych przez spadkobierców. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.