e-Biuletyn/20/2011 , numer (20), 11.10.2011

e-Biuletyn/20/2011 , numer (20), 11.10.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,
 
Zachęcamy do odwiedzania serwisu KIDP w części poświęconej współpracy zagranicznej KIDP. Znajdą tam Państwo informacje na temat działań KRDP oraz przedstawicieli Regionalnych Oddziałów KIDP w zakresie kontaktów międzynarodowych. Zapraszamy także do zapoznania się z opinią opracowaną przez Confédération Fiscale Européenne (CFE) dotyczącą decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 2011 r. w połączonych sprawach C-436/08 i C-437/08 (czytaj opinię). Informujemy także, że 29 listopada br. CFE organizuje w Brukseli konferencję poświęconą regulacjom dotyczącym zawodu doradcy podatkowego na szczeblu krajowym, ostatnim zmianom w prawodawstwie UE i orzecznictwie ETS, które mogą mieć wpływ na te regulacje. W konferencji wezmą udział przedstawiciele administracji podatkowej, Komisji Europejskiej i doradcy podatkowi (szczegóły).
 
Redakcja e-Biuletynu
 
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Cykl Konferencji "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy" - II edycja
Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. zapraszają  doradców podatkowych oraz przedsiębiorców (właścicieli firm, dyrektorów finansowych, głównych księgowych) do udziału II edycji w cyklu konferencji pod hasłem  "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy". Szczegóły

XII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa
W dniach 14-15 października 2011 roku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Podatkowa organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland pod patronatem KRDP. Pierwszy dzień konferencji zaplanowano w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast drugi w siedzibie Biura KIDP w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegóły
 
Zasady opłacania składek członkowskich
W porozumieniu z Krajową Radą Doradców Podatkowych uprzejmie przypominamy, że w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. składka członkowska wynosi ona 75 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód i 15 zł miesięcznie od doradcy podatkowego, który zgłosił przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego (tj. 20% składki podstawowej). Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czytaj więcej

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(27 września - 11 października 2011 r.)
 
3 października 2011 r., Urzędnicy skarbowi nie mogą odpłatnie wykonywać usług doradztwa podatkowego, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
5 października 2011 r., Spółki doradców podatkowych z prawnikami to wciąż nowość, (Rzeczpospolita), Grażyna J. Leśniak


AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 

Regionalne Oddziały Izby informują…
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (12 - 25 października 2011 r.)

12 października 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Podatkowe aspekty przystępowania oraz występowania z osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego i spółek prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian po 1.01.2011 r. Szczegóły

14 października 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Podatek CIT kurs 4 dniowy - warsztaty, Dzień I. Szczegóły

17 października 2011 r., Siedlce (Mazowiecki OKIDP) - VAT 2011 zmiany od 1 lipca i wybrane zagadnienia. Szczegóły

17 października 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Środki trwałe. Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników. Szczegóły

21-23.10.2011 r., Dwór Bieniasze k.Miłakowa (Warmińsko-Mazurski OKIDP) - Transakcje wew.unijne oraz z krajami trzecimi. Spółki osobowe – likwidacja,sukcesja podatk.Przystapienie i wystapienie wspólnika w spółce osobowej – problemy podatkowe.

18 października 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Podatek VAT kurs 4 dniowy - warsztaty, Dzień II. Szczegóły

20 października 2011 r., Radom (Mazowiecki OKIDP) - VAT 2011 zmiany od 1 lipca i wybrane zagadnienia. Szczegóły

21 października 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Podatek CIT kurs 4 dniowy - warsztaty, Dzień II. Szczegóły

21 października 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Postępowanie podatkowe. Szczegóły

21-23 października 2011 r., Krynica (Małopolski i Podkarpacki OKIDP) - Transakcje na prywatnym rynku nieruchomości, VAT, spadki i darowizny oraz Najnowsze orzecznictwo VAT. Szczegóły

21-23 października 2011 r., Jarnołtówek (Opolski OKIDP) - Sześć myślących kapeluszy; Regulaminy sprzedaży premiowej. Opodatkowanie podatkiem dochodowym i podatkiem VAT nagród, bonusów i sprzedaży premiowanej; Rozróżnienie pojęć reprezentacji i reklamy. Szczegóły

21-23 października 2011 r., Dwór Bieniasze k.Miłakowa (Warmińsko-Mazurski OKIDP) - Transakcje wew.unijne oraz z krajami trzecimi;Spółki osobowe – likwidacja,sukcesja podatkowe; Przystąpienie i wystąpienie wspólnika w spółce osobowej – problemy podatkowe.

21 października 2011 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Podatkowe aspekty przystępowania oraz występowania z osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego i spółek prawa cywilnego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka z o.o., spółka cywilna. Szczegóły

21 października 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Środki trwałe. Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników. Szczegóły

21-24 października 2011 r., Wrocław (Pomorski OKIDP) - Podatek CIT - wybrane zagadnienia, podatek PIT - wybrane zagadnienia. Szczegóły

21 października 2011 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu dochodów osiąganych za granicą przez przedsiębiorcę i pracownika. Szczegóły

25 października 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Zorganizowanie systemu rachunkowości w jednostce. Szczegóły

25 października 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Podatek VAT kurs 4 dniowy - warsztaty, Dzień III. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
 
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP - już poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy
 

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
 
Pomorski OKIDP
Rozpoczął się I Pomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Śląski OKIDP
Rozpoczął się IV Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach. Szczegóły
Śląski Oddział KIDP w listopadzie br. będzie kontynuować akcję „Dni Otwarte” w poszczególnych powiatach i gminach województwa śląskiego rozpoczętą w maju br. z okazji „Dnia Doradcy Podatkowego”. Celem „Dni Otwartych” jest umożliwienie spotkań przedsiębiorców z doradcami podatkowymi naszego regionu.
Śląski Oddział KIDP zaprasza na IX Ogólnopolską Konferencję Podatkową pt. „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”, która 25 listopada 2011 r. w Katowicach. Szczegóły
Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP już teraz zaprasza na szkolenie wyjazdowe w Jaworzu k/Bielsko-Białej, które odbędzie się w dniach od 6-8 stycznia 2012 r. Przedmiotem szkolenia będą planowane zmiany w przepisach o podatku VAT, w podatkach dochodowych (PDOF i PDOP), najnowsze kierunki zmian w ordynacji podatkowej, wykładnia prawa podatkowego na przykładach oraz etyka doradcy podatkowego. Szczegóły
25.10.2011 r.  odbędzie się posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.

Wielkopolski OKIDP
Trwają prace związane z organizacją II Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach 2011/2012. Szczegóły wkrótce.


PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" są zamieszczane projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Faktury elektroniczne i papierowe będą równorzędnymi dokumentami
Od 1 stycznia 2013 r. faktury elektroniczne i papierowe będą równorzędnymi dokumentami. Przedsiębiorcy dostaną pełną swobodę w wyborze sposobu wystawiania faktur. Rada Unii Europejskiej przedstawiła zmiany do dyrektywy VAT. Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim faktur. Najwięcej miejsca w nowelizacji zajmują przepisy dotyczące faktur elektronicznych. Według unijnych przedstawicieli e-fakturowanie może pomóc przedsiębiorcom obniżyć koszty i zwiększyć konkurencyjność, stąd konieczność zmiany wymogów do wystawiania tych dokumentów. Zgodnie z opublikowanymi propozycjami organy podatkowe państw członkowskich UE nie będą mogły podczas kontroli różnie traktować faktur tradycyjnych i elektronicznych. Co istotne, tak jak postulowaliśmy na łamach „DGP” (nr 154/2011), Unia Europejska proponuje liberalizację przepisów dotyczących zapewnienia autentyczności e-faktur. Z obecnych regulacji wynika, że autentyczność i integralność faktur elektronicznych można zapewnić za pomocą wykorzystania niektórych istniejących technologii. Na przykład takich, jak elektroniczna wymiana danych (EDI) i zaawansowane podpisy elektroniczne. Jednak w związku z tym, że istnieją również inne technologie, nie można wymagać od podatników stosowania żadnej szczególnej procedury fakturowania elektronicznego. Każdy podatnik ma więc samodzielnie określać sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Będzie można to zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Wojskowi wystąpią o akcyzę
Wniosek o zwrot akcyzy z tytułu nabycia paliw i energii elektrycznej będzie mógł złożyć m.in. szef inspektoratu wsparcia sił zbrojnych oraz dowódca wojsk specjalnych. Wiąże się to ze zmianą definicji tzw. organu wojskowego, który może składać wniosek o zwrot podatku z tytułu nabycia na terytorium kraju i udostępnienia tych wyrobów akcyzowych odpłatnie siłom zbrojnym przebywającym w Polsce. Do tej pory uprawnienie takie przysługiwało m.in. ministrowi obrony narodowej, upoważnionemu przez niego właściwemu dowódcy rodzaju sił zbrojnych lub dowódcom wojskowych jednostek budżetowych. Nowelizacja przepisów wynika z rozporządzenia ministra finansów z 19 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, które wejdzie w życie 19 października 2011 r., tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Polska nie uniknie podatku finansowego
Część kosztów nowego podatku od transakcji finansowych banki przerzucą na klientów. Będzie nim objęta każda transakcja na rynku akcji, obligacji i instrumentów pochodnych, gdy choć jedna jej strona ma siedzibę w UE. Czy to dobry pomysł? Komisja Europejska przyjęła propozycję podatku od transakcji finansowych. Przedstawiciel Związku Banków Polskich wskazuje, że nie we wszystkich krajach Unii system bankowy wymagał wsparcia ze strony publicznej, stąd też stosowanie ujednoliconych obciążeń fiskalnych dla banków we wszystkich krajach UE należy uznać za krzywdzące. Dziś takie podatki mogą być nakładane na szczeblu krajowym i takie rozwiązanie może być stosowane także w przyszłości. Mogą one być stosowane zwłaszcza tam, gdzie skala pomocy udzielonej przez banki ze środków publicznych była znaczna. Warto także zaznaczyć, że celem wprowadzenia podatku jest dążenie do redukcji aktywności banków w zakresie przeprowadzania operacji, od których naliczany będzie podatek. Transakcje takie są zawierane jednak nie tylko w celu spekulacyjnym, ale także jako zabezpieczenie przed ryzykiem. Istnieje obawa, że wprowadzenie podatku dotknie w pierwszej kolejności transakcje zawierane w celach zabezpieczających i tym samym zwiększy poziom narażenia podmiotów niebankowych na ponoszenie ryzyka.

Zmieni się deklaracja PIT-23
W deklaracji PIT-23, którą składają osoby sprzedające nieruchomości nabyte do 31 grudnia 2006 r., zostaną uwzględnione ostatnie zmiany podatkowe. W poz. 1 formularza osoby fizyczne nie będą musiały już wpisywać swojego NIP. Wystarczy, że podadzą PESEL. Podatnicy będą też musieli podawać aktualny adres zamieszkania. Ponadto w druku zmieniono podstawę prawną ustawy o PIT – t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm. Dodatkowo PIT-23 będzie mógł być podpisany przez pełnomocnika. Wszystkie te zmiany zawiera projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Tylko zapłacone różnice kursowe wpłyną na korektę ceny
Cenę zakupu sprzętu kupionego za granicą można skorygować tylko o zrealizowane różnice kursowe.
(wyrok NSA z 1 września 2011 r. – II FSK 496/10)

Gmina nie rozlicza VAT od zabytku
Gmina jest podatnikiem VAT, gdy realizuje czynności, które związane są z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
(wyrok NSA z 2 września 2011 r. – I FSK 1127/10)

Otwarcie spadku jest datą nabycia
O dacie nabycia spadku decyduje jego otwarcie, a nie zniesienie przez spadkobierców współwłasności otrzymanych rzeczy.
(wyrok NSA z 13 września 2011 r. – II FSK 500/10)

Sprzedaż prywatnych działek bez VAT
Rolnik sprzedający własną ziemię nie musi płacić VAT, chyba że działa jak handlowiec.
(wyrok TS UE z 15 września 2011 r. – C-180/10 (Słaby) i C-181/10 (Kuć).

Nierzetelność nie pozbawia podatnika praw
Nadużycia podatkowe nie przekreślają możliwości korzystania z dobrodziejstwa wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego rozliczania PIT za 2000 i 2001 r.
(wyroki NSA z 15 września 2011 r. – II FSK 481-482/10)

Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

Usługi z zakresu medycyny pracy nie są zwolnione z VAT
Placówka medyczna, która świadczy usługi z zakresu medycyny pracy, musi rozliczać podatek od towarów i usług. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 sierpnia 2011 r. - IPTPP1/443-303/11-2/MW)

Podatek od służbowej komórki
Pracownik ma przychód, jeśli wykonuje prywatne rozmowy ze służbowego telefonu.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-528/11/ŚS)
 
Dzieci bez prawa do ulgi
Małoletniej córce nie przysługuje zwolnienie z podatku, jeśli to jej matka sprzedała za nią nieruchomość i przeznaczyła zysk na cele mieszkaniowe.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-282/11-4/MP)

Zakupiona baza danych powinna być amortyzowana
Koszty nabycia tzw. relacji z klientami (w tym bazy danych klientów) wchodzą w skład wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej w postaci know-how.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 września 2011 r. - IPPB5/423-611/11-2/RS)

Koszt podatkowy rozliczany tak samo jak księgowy
Wydatki będące kosztami innymi niż bezpośrednio związane z przychodami powinny być ujmowane analogiczne dla celów bilansowych i podatkowych. Jeśli spółka wydatki stanowiące pośrednie koszty uzyskania przychodu rozlicza jednorazowo dla celów bilansowych, to powinna je także jednorazowo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Jeżeli natomiast wydatki te dla celów bilansowych rozlicza w czasie, to również dla celów podatkowych powinna je rozłożyć w czasie.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 września 2011 r. - IPTPB3/423-76/11-5/MF)

Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE

Czy strata na sprzedaży wierzytelności może stanowić koszt podatkowy? Wyrok WSA z 21 lipca 2009 r. I SA/Wr 595/09. Czytaj więcej

Tax arbitrage a obejście prawa podatkowego. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.