e-Biuletyn/2/2024, numer (2), 06.03.2024

WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI

 • Konsultacje KSeF z udziałem doradców podatkowych
  Przedstawiciele KRDP brali udział w konsultacjach organizowanych przez Ministerstwo Finansów. W sumie odbyło się 9 spotkań roboczych na ten temat. Relacja z I dnia konsultacji:
  https://kidp.pl/i-dzien-konsultacji-w-sprawie-ksef-za-nami 
 • Przedstawiciel KIDP w zespole deregulacyjnym
  Krzysztof Hetman, Minister Rozwoju i Technologii reaktywował Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. W zespole złożonym z przedstawicieli organizacji pracodawców i biznesu jest także przedstawiciel Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
  https://kidp.pl/przedstawiciel-kidp-w-zespole-deregulacyjnym 
 • Jak zostać doradca podatkowym? Wywiad z Patrykiem Zawadą
  Na stronie KIDP rozpoczęliśmy cykl rozmów z doradcami, którzy opowiadają o swojej drodze do zawodu doradcy podatkowego. Jako pierwszy, swoją historią podzielił się z nami Patryk Zawada, radca prawny ze Skawiny, który w styczniu złożył ślubowanie na doradcę podatkowego.
  https://kidp.pl/jak-zostac-doradca-podatkowym-wywiad-z-patrykiem-zawada 
 • Ruszyła druga edycja Akademii Doradcy Podatkowego
  Akademia to projekt szkoleniowy realizowany przez KIDP we współpracy z Wolters Kluwer Polska. Pierwsze szkolenie już za nami, ale wciąż można wziąć udział w dwóch kolejnych bezpłatnych szkoleniach. Więcej informacji:
  https://bit.ly/akademia-doradcy-podatkowego 
 • Wielkopolskie Forum Podatkowe w Poznaniu – relacja
  Blisko 200 osób: doradców podatkowych, biegłych rewidentów i księgowych wzięło udział w dyskusjach podczas Wielkopolskiego Forum Podatkowego w Poznaniu. Osią wydarzenia były 3 panele eksperckie poświęcone najbardziej aktualnym problemom świata podatków. Relacja:
  https://kidp.pl/wielkopolskie-forum-podatkowe-w-poznaniu-relacja 
 • Zaproszenie: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziedziczenie przedsiębiorstw osób fizycznych” – 3 kwietnia 2024 r.
  Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. UZ dr hab. Rafał Wrzecionek, zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Dziedziczenie przedsiębiorstw osób fizycznych” współorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polski Instytut Notarialny. 
  Konferencja odbędzie się 3 kwietnia 2024 r., w budynku Wydziału Prawa i Administracji UZ, przy placu Słowiańskim 9 i będzie transmitowana online.
  Doradcy podatkowi zainteresowani uczestnictwem proszeni są o kontakt na adres email: wrzecionek-sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
  Zgłoszenie będą przyjmowane do 24 marca 2024 r.

KIDP W MEDIACH

AKTUALNOŚCI REGIONALNE

BYDGOSZCZ
Konkurs Wiedzy o Podatkach
Mając na uwadze zeszłoroczny sukces uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego w finale Konkursu Wiedzy o Podatkach w Katowicach, także w tym roku Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP postanowił kontynuować swoją współpracę ze szkołami z naszego województwa i zachęcić uczniów do udziału i walki o najlepsze miejsca w konkursie. 
Do szkół zostały rozesłane plakaty i ulotki oraz maile informacyjne w celu popularyzacji konkursu. Z inicjatywy oddziału, po raz kolejny, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty objął konkurs swoim patronatem. W okresie od września 2023 do stycznia 2024 odbyło się łącznie 9 spotkań z młodzieżą ze szkół ponadpodstawowych w Inowrocławiu (4 spotkania), Bydgoszczy (4 spotkania) oraz w Toruniu (1 spotkanie). Prelekcje prowadzili członkowie zarządu Joanna Śnieg i Michał Zbutowicz oraz doradca podatkowy Natalia Majewska. Tematyka spotkań dotyczyła zawodu doradcy podatkowego, a także podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, zakresu tematycznego konkursu oraz organizacji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o podatkach. 

Patronat nad klasami szkolnymi
Dotychczasowa współpraca ze szkołami z naszego województwa zaowocowała stworzeniem klas patronackich, które są częścią kształcenia dualnego, bowiem umożliwiają efektywne połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Doradcy podatkowi z naszego regionu pozostają w stałym kontakcie ze szkołami organizując pogadanki z młodzieżą zarówno w tematach podatkowych, jak również przybliżają sylwetkę doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego. Współpraca doradców podatkowych z naszego regionu ze szkołami ma poszerzyć wiedzę i umiejętności uczniów klas patronackich, umożliwić im lepsze przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych, rozwinąć zainteresowania naukami ekonomicznymi, prawem podatkowym oraz rozbudzić ich pasje z zakresu ekonomii, rachunkowości i podatków. Dzięki zaangażowaniu doradców z Regionu, młodzież jest zaznajomiona z zawodem doradcy podatkowego, co w rezultacie ma zachęcić młodzież do kontynuowania dalszego kształcenia i w sposób aktywny przygotuje do wejścia na rynek pracy, być może jako przyszli doradcy podatkowi. Idea klas patronackich ma na celu wspieranie uczniów w procesie budowania kompetencji praktycznych, komunikacyjnych i przedsiębiorczości, tak bardzo cenionych obecnie na rynku pracy, a także wspólne organizowanie i prowadzenie warsztatów dla uczniów w szkole, pogadanki i prelekcje.

Konferencja w Bydgoszczy we współpracy z księgowymi
Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP podjął współpracę w obszarze szkoleniowym i naukowym ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy. W ramach tej współpracy, 23 listopada 2023 w Bydgoszczy została zorganizowana konferencja naukowa pt. "Obowiązek podatkowy a zasady ostrożnej wyceny". Samorząd doradców podatkowych w trakcie prowadzonych prelekcji reprezentowali doradcy podatkowi Michał Zbutowicz oraz Artur Barczak. W trakcie konferencji podpisane zostało porozumienie o współpracy między Oddziałem Okręgowym SKwP w Bydgoszczy, a Kujawsko-Pomorskiem Oddziałem KIDP. Przewidujemy organizację kolejnych tego typu wspólnych wydarzeń o charakterze konferencji bądź szkoleń.

Cykl śniadań podatkowych we współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych UMK
W styczniu 2024 roku rozpoczął się cykl śniadań podatkowych o niesformalizowanym charakterze, które mają służyć jako platforma do wymiany poglądów oraz dyskusji na bieżące zagadnienia podatkowe. W dyskusji wzięli udział prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c. dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, doradca podatkowy Przemysław Piotrowski oraz dr hab. Krzysztof Lasiński-Sułecki, dyrektor Ośrodka Studiów Fiskalnych. Formuła śniadań podatkowych zakłada możliwość udziału w dyskusji m.in. w następujących tematach:
- Krajowy System e-faktur oraz raportowanie elektroniczne w myśl projektu ViDA
- Ochrona praw podatnika w czynnościach sprawdzających, kontrolach i postępowaniach podatkowych
- Relacje między postępowanie podatkowym a postępowaniem karnym i karnym skarbowy
Organizatorem śniadań podatkowych jest Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a sama inicjatywa została objęta patronatem przez Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Plany na drugą połowę kadencji
Zarząd KPO KIDP planuje rozwijać współpracę z młodzieżą z naszego regionu. W kolejnym roku szkolnym zostaną objęte patronatem klasy w szkołach ponadpodstawowych. Ponadto, w ramach współpracy z SKWP w Bydgoszczy planowane są kolejne inicjatywy w postaci konferencji i odczytów. W dalszym ciągu rozwijać będziemy formułę klubu doradców podatkowych jako spotkań merytorycznych. Intensywnie pracujemy również nad organizacją spotkań doradców podatkowych z potencjalnymi przedsiębiorcami w postaci dyżurów doradcy podatkowego prowadzonych w wybranych urzędach miast na terenie oddziału, co może podnieść rozpoznawalność oraz rangę naszego zawodu. Dodatkowo, oprócz corocznego rajdu motocyklowo-samochodowego planowany jest również rajd rowerowy jako impreza integrująca naszą lokalna społeczność doradców podatkowych.

GDAŃSK
Lokalny Konkurs Krasomówczy
4 marca we współpracy z przedstawicielami Europejskiego Stowarzyszenia Studentów ELSA Gdańsk została zorganizowana XXVI edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego, która odbyła się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W skład jury wszedł Lech Feder, przewodniczący zarządu Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Swoich przedstawicieli w jury miała również m.in. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, a także Pomorska Izba Adwokacka.

Praktyki studenckie
Serdecznie zachęcamy do zgłoszenia zainteresowania przyjęciem studentów na praktyki studenckie. Podpisane porozumienia z Uniwersytetem Gdańskim oraz z Uniwersytetem WSB Merito Gdańsk znacznie spopularyzowały nasz zawód wśród studentów, a kto lepiej od nas pokaże, jak wygląda praca doradcy podatkowego. Dlatego też zwracamy się do doradców podatkowych chętnych do przeprowadzenia praktyk do pisemnego oświadczenia o gotowości do przyjęcia studenta lub studentów na praktykę studencką. Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: pomorski@kidp.pl

KATOWICE
XIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach
Śląski Oddział KIDP od 2008 roku organizuje Konkurs Wiedzy o Podatkach, który corocznie jest objęty patronatem Wojewódzkiego Kuratora Oświaty oraz od kilku lat honorowym patronatem Ministra Finansów. Pierwszy etap odbędzie się 29 lutego 2024 r. na platformie Moodle. Natomiast Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach odbędzie się 5 kwietnia 2024 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.silesia.kidp.pl w zakładce Konkursy.

Dzień doradcy podatkowego
W tym roku uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego odbędą się 9 maja 2024 r. (czwartek) w Kinoteatrze Rialto w Katowicach, gdzie doradcy podatkowi wraz z osobami towarzyszącymi będą mogli zobaczyć sztukę Teatru Korez „Weltmajstry”. Wcześniej, jeszcze przed uroczystym rozpoczęciem obchodów Dnia Doradcy Podatkowego, w Parku przy Placu Grunwaldzki 8-10 w Katowicach będzie miało miejsce uroczyste odsłonięcie Beboczki Doradców Podatkowych „Doradziejki”

V Śląski Rajd Doradców Podatkowych
W związku z dużym zainteresowaniem, postanowiliśmy kontynuować turystyczną integrację wśród doradców podatkowych oraz ich osób towarzyszących. Przed nami V Śląski Rajd Doradców Podatkowych „W cieniu morawskich zamków i pałaców” który odbędzie się 6 lipca 2024 (sobota).

Szóste spotkanie integracyjno-szkoleniowe
Zarząd Śląskiego Oddziału postanowił zorganizować kolejne, szóste Spotkanie Integracyjno-Szkoleniowe. Tym razem zapraszamy doradców podatkowych wraz z osobami towarzyszącymi do Hotelu Fero Lux w Korbielowie. Przedmiotem szkolenia będą ciekawe wykłady, takie jak: „VAT w obrocie międzynarodowym” oraz „Video marketingowe w kancelarii doradcy podatkowego” W części integracyjnej doradcy podatkowi wraz z osobami towarzyszącymi będą mogli udać się na długi spacer, skorzystać ze strefy Wellness oraz miło spędzić wieczór na zabawie z okazji nocy Kupały.
Szczegóły wydarzeń znajdują się na naszej stronie https://slaski.kidp.pl/

KRAKÓW
Doradcy podatkowi na antenie Radia Kraków
W ramach współpracy z Radiem Kraków 2 lutego 2024 r. odbyła się audycja "Kwadrans z prawnikiem" podczas której doradca podatkowy Paweł Wójciak omówił temat „Podatek minimalny – nowy podatek dochodowy od osób prawnych” - link do nagrania: https://open.spotify.com/episode/1uomIbE8PCRTh5Ucp31W8N
Kolejna audycja miała miejsce 16 lutego 2024 r. - doradca podatkowy Justyna Zając-Wysocka omówiła na antenie radiowej temat „Podatki od osób fizycznych w 2024 roku” - link do programu: 

https://open.spotify.com/episode/4dNLwUCjkhraytxeOvGDSV 

Wykłady otwarte dla uczniów szkół średnich
2 lutego w Auli ANS Wydziału Nauk Ekonomicznych w Nowym Sączu odbył się wykład dla uczniów szkół średnich, przeprowadzony w ramach porozumienia o współpracy podpisanego pomiędzy Małopolskim Oddziałem KIDP a Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Wykład poprowadził wiceprzewodniczący zarządu Paweł Wójciak. Podczas wykładu "Podatki, których zapewne nie unikniesz" wiceprzewodniczący przedstawił młodzieży krótką charakterystykę najważniejszych podatków oraz przybliżył zawód i rolę doradcy podatkowego w praktyce funkcjonowania podatków w Polsce.

Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie
5 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie, podczas którego przedstawiciele samorządów omówili kierunki wspólnych działań oraz sprawy istotne dla poszczególnych samorządów. Poruszono kwestie wspólnej strony internetowej Forum, udziału przedstawicieli Forum w debacie prezydenckiej z kandydatami na Prezydenta Krakowa oraz organizacji kolejnej edycji Integracyjnego Pikniku Rodzinnego Zawodów Zaufania Publicznego. 

Edukacja podatkowa w szkołach średnich
W ramach akcji Małopolskiego Oddziału KIDP dot. lekcji w zakresie edukacji podatkowej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w marcu odbędą się zajęcia w krakowskich liceach - II Liceum Ogólnokształcącym, IV Liceum Ogólnokształcącym oraz X Liceum Ogólnokształcącym. W ramach lekcji podatkowych MO KIDP zamierza:
- omówić zagadnienia dot. szeroko rozumianej przedsiębiorczości,
- uświadomić uczniom dlaczego płacenie podatków jest tak istotne,
- przybliżyć młodzieży zawód doradcy podatkowego.
Zapraszamy doradców, którzy chcieliby włączyć się w w/w akcję.

POZNAŃ 
Wielkopolskie Forum Podatkowe Poznań 2024
Blisko 200 osób: doradców podatkowych, biegłych rewidentów i księgowych wzięło udział w dyskusjach podczas Wielkopolskiego Forum Podatkowego w Poznaniu. Osią wydarzenia były 3 panele eksperckie poświęcone najbardziej aktualnym problemom świata podatków. Relacja i galeria zdjęć: 
https://kidp.pl/wielkopolskie-forum-podatkowe-w-poznaniu-relacja

Promocja zawodu doradcy podatkowego – plany na 2024
W 2024 roku Wielkopolski Oddział KIDP będzie współorganizował następujące wydarzenia promujące zawód doradcy podatkowego oraz KIDP:

Z Kołem Naukowym Prawa Finansowego „Pecunia” działającym przy Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
• „Mosty Podatkowe” – składające się z warsztatów, prelekcji, paneli dyskusyjnych związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zagadnień prawno-podatkowych, które przeznaczone są dla studentów z całego kraju.

Ze Studenckim Kołem Naukowym Rachunkowości KONTO działającym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:

• XIV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Rachunkowość Warta Poznania”
• X edycja „Poznań Accounting Days"

Z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań:
• VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości 
• Akademia Praktykanta
• Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych 
• Wydziałowe Targi Praktyk i Staży

W ramach Forum Współpracy Środowisk Prawa Podatkowego, w którego skład wchodzą: Wielkopolski Oddział KIDP, Zakład Prawa Finansowego działający w strukturach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski:
• Wydziałowy Konkurs Prawa Podatkowego
• Konferencja Naukowa

Współpraca z II Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
Wielkopolski Oddział KIDP kontynuuje zeszłoroczną współpracę z II Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, współorganizując w okresie od marca do kwietnia 2024 r. zajęcia dla uczniów klas licealnych promujące zawód doradcy podatkowego, samorząd zawodowy oraz przybliżające w przystępny sposób obowiązujące przepisy prawno-podatkowe. Prelekcje dla licealistów poprowadzą członkowie zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP: Małgorzata Ostrowska-Krzewina, Katarzyna Surma, Konrad Bednarowski oraz Remigiusz Pytlik.

Artykuł w magazynie "Sukces po poznańsku"
W ramach współpracy Wielkopolskiego Oddziału KIDP z magazynem „Sukces po poznańsku” w lutym 2024 r. opublikowany został artykuł promujący Wielkopolskie Forum Podatkowe Poznań 2024. Artykuł opublikowany został w magazynie w wersji papierowej oraz elektronicznej. Link do artykułu: https://wydawnictwa.grupamtp.pl/spp/022024/34/

WARSZAWA
Konferencja „VAT w erze cyfrowej”
Mazowiecki Oddział KIDP zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "VAT w erze cyfrowej", która odbędzie się w dniach 18–19 kwietnia 2024 r. w Warszawie. Konferencja poświęcona będzie omówieniu propozycji zmian w VAT, mających na celu dostosowanie systemu rozliczeń podatku do wyzwań ery cyfrowej. Wydarzenie odbędzie się w systemie hybrydowym: stacjonarnie w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) oraz online za pośrednictwem platformy ZOOM. Organizatorem wydarzenia są Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego oraz Centrum Badań nad VAT-em Akademii Leona Koźmińskiego, przy współpracy z Mazowieckim Oddziałem KIDP. Więcej informacji na temat konferencji tutaj.

Warsztaty podatkowe na Akademii Leona Koźmińskiego
Mazowiecki Oddział KIDP rozpoczął prace nad kolejną edycją Warsztatów Podatkowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję pogłębić wiedzę i rozwijać umiejętności poprzez udział w serii ośmiu wyselekcjonowanych warsztatów. Każdy z nich został zaprojektowany, aby odpowiadać na współczesne wyzwania i trendy w prawie podatkowym. Zaplanowaliśmy m.in. takie temat jak „Opodatkowanie kryptowalut i zmiany technologiczne w podatkach”, „Karuzele VAT”, „Fundacje rodzinne i sukcesja w firmach rodzinnych”, „Estoński CIT”. Więcej informacji wkrótce!

Nabór prac magisterskich do XI Edycji Konkursu „Podatki są proste jak drut”
Przypominamy, że do 15 marca 2024 r. trwa nabór prac magisterskich do XI Edycji Konkursu „Podatki są proste jak drut”. Konkurs promuje zawód doradcy podatkowego w środowiskach akademickich oraz upowszechnia wiedzę o podatkach. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione do 31 grudnia 2023 r. Zgłoszenia prac magisterskich wraz z drukiem rekomendacji prosimy przesyłać na adres e-mail: prostejakdrut@kidp.pl Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie www.prostejakdrut.pl

Współpraca dydaktyczna z SWPS
Informujemy o rozpoczęciu współpracy dydaktycznej z Uniwersytetem SWPS. Spotkanie reprezentantów obu instytucji miało miejsce 13 lutego br. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: dr hab. Marcin Asłanowicz, Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie, dr hab. Sławomir Kursa, Prodziekan ds. oraz Magdalena Verdun, członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP. 

Formuła Ligi Zawodów Zaufania Publicznego 
Mazowiecki Oddział KIDP w ramach zacieśnienia współpracy z innymi samorządami zaufania publicznego podjął kroki zmierzające do udziału w inicjatywie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, która polega na organizacji rozgrywek ligowych w różnych dyscyplinach sportu w formule Ligi Zawodów Zaufania Publicznego. Będziemy na bieżąco informować o postępach w tej akcji.

Dzień Doradcy Podatkowego – 16 maja 2024 r.
Zapraszamy wszystkich doradców podatkowych do udziału w obchodach Dnia Doradcy Podatkowego, które zaplanowaliśmy na dzień 16 maja. Planujemy liczne atrakcje, w tym bankiet, Galę Konkursową oraz koncert. Będziemy na bieżąco przekazywać więcej informacji.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.