e-Biuletyn/2/2019, numer (2), 28.02.2019

e-Biuletyn/2/2019, numer (2), 28.02.2019
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Zapraszamy do zamieszczania reklam w biuletynie elektronicznym oraz w wydaniu papierowym. Informacje: redakcja@kidp.pl

Wiesława Moczydłowska
Redaktor Naczelny Biuletynu „Doradca Podatkowy”
Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Prof. Adam Mariański w Polsat News o polskim systemie podatkowym: 100 stron objaśnień do 4 stron przepisów. Szczegóły

Andrzej Marczak w TOK FM i Programie 3 Polskiego Radia o zeznaniach rocznych. Szczegóły

Prof. Adam Mariański w TVP3 Warszawa: „Potrzebna jest zmiana mentalności urzędników”. Szczegóły

Prof. Mariański: Nowa ordynacja nie poprawi sytuacji podatników. Wywiad z Przewodniczącym KRDP. Szczegóły

Andrzej Marczak w Rzeczpospolitej: „Raportowanie może być czasochłonne i niewątpliwie wpływa na obciążenia kosztowe po stronie doradcy”. Szczegóły

Gazeta Finansowa: Doradca podatkowy - w czym może wesprzeć małego przedsiębiorcę? Szczegóły

Prof. Adam Mariański: W prawie podatkowym nie jest stosowana zasada legalizmu. Szczegóły

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ zaprasza na 140. konferencję podatkową. Szczegóły

Andrzej Marczak w Rzeczpospolitej: „Terminy ujawniania odsunięte, to zmiana na korzyść”. Szczegóły

Anna Misiak zabrała głos na forum międzynarodowym w sprawie wdrażania MDR w Polsce. Szczegóły

Prawo.pl: „Skok na tajemnicę zawodową może skończyć w TK”. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...


DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

Z końcem stycznia oraz w lutym odbywały się szkolenia z tematów, które pozostają w kręgu zainteresowań każdego doradcy podatkowego. Pierwsze z nich dotyczyło sukcesji majątku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, a poprowadził je Marcin Pacyna. Kolejne związane było z bilansowymi zagadnieniami zamknięcia roku 2018 i prowadziła je Monika Król - Stępień w formie warsztatów. W lutym zorganizowane zostało również szkolenie wyjazdowe w Karczowiskach, które składało się z dwóch części. Pierwszą były warsztaty, gdzie odpowiadano na pytania zgłoszone wcześniej przez doradców podatkowych. Druga obejmowała zagadnienia bieżących problemów w podatku VAT oraz rozliczania samochodów osobowych i walut wirtualnych. Były one prowadzone odpowiednio przez dr Krzysztofa Biernackiego oraz Sławomira Zielenia.

Decyzją Zarządu DOKIDP podczas szkolenia w Karczowiskach rozdawano doradcom podatkowym nieodpłatnie zbiory ujednoliconych aktów prawnych, wg. stanu prawnego na 2019 rok. Kilkaset zakupionych egzemplarzy będzie rozdawane doradcom uczestniczącym również w kolejnych szkoleniach, aż do wyczerpania zapasów. Przy czym każdemu doradcy przysługuje wyłącznie jeden egzemplarz. W przypadku zainteresowania większą ich ilością, mogą one zostać nabyte odpłatnie.

Wydarzenia

Trwa II Etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Do tej jego części zakwalifikowało się 29 uczniów z Dolnego Śląska. Finał regionalny Konkursu będzie miał miejsce 14 marca we Wrocławiu, a finał ogólnopolski 12 kwietnia w Katowicach. Konkurs odbywa się pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Europoseł Lidii Geringer de Oedenberg.

Zarząd DO KIDP powołał również zespół merytoryczny, w skład którego weszli dr Krzysztof Biernacki (przewodniczący), dr Alicja Brodzka z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Sławomir Ząbczyk. Zadaniem zespołu jest koordynacja oraz organizacja wymiany informacji wśród doradców podatkowych regionu dolnośląskiego, które mają istotne znaczenie przy wykonywaniu zawodu.

LUBELSKI OKIDP

Planowane przez Zarząd LOKIDP działania na rzecz doradców podatkowych.

Działalność szkoleniowa i integracyjna

Zarząd Lubelskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na spotkania w Klubie Doradcy Podatkowego:

27 luty 2019 r. godz. 12.00, Hotel Lawendowy Dworek w Lublinie. Temat: „Raportowanie schematów podatkowych”. Będzie to pierwsze z cyklu spotkań klubowych pod wspólnym tytułem „TAX COMPLIANCE” które poprowadzi Aleksander Stanek.

27 marca 2019 r. godz. 12.00, Hotel Lawendowy Dworek w Lublinie. Temat zostanie przekazany w terminie późniejszym.

24 kwietnia 2019 r. godz. 12.00, Hotel Lawendowy Dworek w Lublinie. Temat: „TAX COMPLIANCE - Metodyka należytej staranności w podatku od towarów i usług” - prowadzący Aleksander Stanek

Szkolenia

12 marca 2019 r. „Konwencja MLI i jej wpływ na stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania”, Wykładowca: Marcin Grześkowiak, miejsce szkolenia: Sala konferencyjna nr 31 (II p.) w Lubelskim Domu Technika NOT Sp. z o.o. w Lublinie ul. Skłodowskiej 3.

2 kwietnia 2019 r. „Opodatkowanie podatkiem źródłowym przychodów wypłacanych podmiotom zagranicznym”, Wykładowca: Marcin Grześkowiak, miejsce szkolenia: Sala konferencyjna nr 31 (II p.) w Lubelskim Domu Technika NOT Sp. z o.o. w Lublinie ul. Skłodowskiej 3.

Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Lubelski Oddział KIDP.

Integracja - Lubelski rajd po Roztoczu

10-12 maja 2019 r. odbędzie się „Lubelski rajd po Roztoczu”. Miejsce: Hotel Roztocze w Zwierzyńcu - oprócz rajdu rowerowego planowane są również inne atrakcje!

ŁÓDZKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

W najbliższym czasie w Łódzkim Oddziale KIDP odbędą się szkolenia:
- 1.03.2019 r. - „Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019 r.” - wykładowca: Tomasz Wojewoda - ekspert z zakresu prawa podatkowego, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego;
- 20.03.2019 r. - „Ordynacja podatkowa 2019 ze szczególnym uwzględnieniem raportowania schematów podatkowych” - wykładowca: dr hab. Dariusz Strzelec - profesor UŁ w Katedrze Prawa Podatkowego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego;
- 21.03.2019 r. - 1. Szkolenie BHP dla kadry kierowniczej, 2. Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja;
- 4.04.2019 r. - „VAT: import, export, WDT, WNT, transakcje łańcuchowe, transakcje trójstronne, import usług, eksport usług” - wykładowca: Krzysztof Wiśniewski - doradca podatkowy, prawnik, członek Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP.

Wszystkie informacje dotyczące szkoleń organizowanych w Łódzkim Oddziale KIDP znajdują się na stronie internetowej oddziału oraz w systemie mDoradca.

Spotkanie przedstawicieli Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP, 4-5.03.2019 r.

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP jest inicjatorem spotkania przedstawicieli ROKIDP, jakie odbędzie się 4-5 marca 2019 r. w Łodzi. Spotkanie jest kontynuacją współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Regionalnymi Oddziałami Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Inicjatywa Zarządu ŁOKIDP spotkała się z żywym zainteresowaniem Zarządów Regionalnych a udział w spotkaniu potwierdzili przedstawiciele wszystkich oddziałów naszej Izby z wyjątkiem jednego.

W trakcie spotkania zostaną omówione istotne dla Regionalnych Oddziałów KIDP tematy:
- Wspólne działania Regionalnych Oddziałów KIDP w zakresie promocji zawodu doradztwa podatkowego;
- Omówienie strategii Izby, roli Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Regionalnych Oddziałów;
- Samodzielność Oddziałów Regionalnych - celowość i zakres ewentualnych zmian;
- Współpraca pomiędzy Regionalnymi Oddziałami KIDP w zakresie wspólnej działalności szkoleniowej - dyskusja nad projektem rozwiązań zaproponowanych przez Łódzki Oddział KIDP;
- Dyskusja nad propozycjami dotyczącymi przepisów w zakresie organizacji Biura KIDP, zakresu obowiązków i ich wpływu na zasady funkcjonowania Biur Regionalnych Oddziałów KIDP.

Promocja zawodu

Facebook
Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP postanowił rozpocząć prowadzenie fanpage’u (profilu) ŁOKIDP na portalu społecznościowym Facebook. Gorąco zachęcamy, aby dołączyli Państwo do naszej społeczności - dzięki temu uzyskają Państwo dostęp do aktualnych informacji z życia naszego Oddziału oraz ważnych i ciekawych wiadomości związanych z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego. Serwis daje też możliwość szybkiego kontaktu i wymiany informacji z kolegami z naszego regionu oraz z całej Polski.
https://www.facebook.com/lodzkioddzialkidp/

Konkurs Wiedzy o Podatkach
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod patronatem Kuratora Oświaty w Łodzi oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ po raz siódmy organizuje Łódzki Konkurs Wiedzy o Podatkach. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół średnich województwa łódzkiego. W drugim etapie, który odbędzie się 14 marca 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego weźmie udział 95 uczniów z regionu łódzkiego. Zwycięzcy drugiego etapu konkursu wezmą udział w III etapie Ogólnopolskim, który odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych, Akcja START BIZNES
Zachęcamy doradców podatkowych z regionu łódzkiego do przystąpienia do ogólnopolskiej Akcji START BIZNES polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Nadal przyjmujemy zgłoszenia do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych https://twojdoradcapodatkowy.info/, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych mogą przystąpić doradcy (czynni doradcy podatkowi, niezalegający w opłacaniu składek członkowskich), którzy wykonają zdjęcie profilowe. Informujemy, iż nadal jest możliwość wykonania bezpłatnie zdjęć do katalogu w studiu fotograficznym (informacja nt. adresu punktu fotograficznego znajduje się na stronie ŁOKIDP). Po wykonaniu zdjęcia doradca podatkowy otrzyma ankietę do wypełnienia danych, które zostaną zamieszczone w Internetowym Katalogu Doradców Podatkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych inicjatyw widnieją na stronie internetowej ŁOKIDP www.lodzki.kidp.pl.

MAŁOPOLSKI OKIDP

W lutym 2019 r. Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zorganizował następujące szkolenia:
31.01-02.02.2019 r. - szkolenie wyjazdowe w Zakopanem,
11.02.2019 r. - „Procedury podatkowe i tajemnica zawodowa w pracy doradcy podatkowego”,
21.02.2019 r. - „Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej w świetle najnowszych regulacji prawnych - ustawy o zarządzie sukcesyjnym”,
26.02.2019 r. - „Omówienie zakresu dokumentacji dla doradcy podatkowego w związku ze zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

28 lutego br. odbyło się spotkanie „czwartkowe”, w trakcie którego odbył się wykład Grzegorza Piątkowskiego - Dyrektora Krakowskiego Oddziału Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który przybliżył funkcję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz przedstawił korzyści dla obywateli oraz przedsiębiorców wynikające z powołania Rzecznika MŚP.

W marcu 2019 r. planowane są następujące szkolenia stacjonarne:
13.03.2019 r. - „Przegląd zmian w podatku VAT, PIT, CIT” (szkolenie w Krakowie),
19.03.2019 r. - „Kontrola podatkowa, celno-skarbowa, czynności sprawdzające” (szkolenie
w Krakowie),
26.03.2019 r. - „Przekształcenia podmiotów gospodarczych” (szkolenie w Wierzchosławicach).

14 marca br. odbędzie się spotkanie „czwartkowe” dla doradców podatkowych. W trakcie spotkania odbędzie się wykład nt. „Sporządzania i elektronicznej wysyłki sprawozdań finansowych za 2018 r.”, który poprowadzi Justyna Zając-Wysocka.

Kolejne spotkanie „czwartkowe” odbędzie się 26 marca br. W trakcie spotkania odbędzie się wykład nt. „Sprzedaż firmy doradcy podatkowego”, który poprowadzi Jacek Bajson.

Zapraszamy do udziału w ww. spotkaniach.

W sposób ciągły Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa prowadzi akcję polegającą na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie ww. Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Od marca 2018 r. akcja odbywa się także, przy współpracy Gminy Krzeszowice, w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszą środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.

Od kwietnia 2018 r. podobna akcja odbywa się również, przy współpracy Gminy Brzesko, w Urzędzie Miejskim w Brzesku, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz. 12.00-14.00.

Od marca 2019 r. podobna akcja rusza także w Urzędzie Miasta Jordanów, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji będą pełnić dyżury w pierwszą środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.

Zapraszamy doradców podatkowych do włączenia się do powyższych akcji. W sprawie ustalenia terminów dyżurów prosimy o kontakt z Biurem Małopolskiego Oddziału KIDP.

Zapraszamy do włączenia się doradców podatkowych do Akcji Start Biznes. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Usługa doradztwa podatkowego, która jest świadczona w ramach akcji obejmuje jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów takiej jednorazowej porady.

Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych. Katalog to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego. Do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych mogą przystąpić doradcy, którzy wykonali zdjęcie profilowe (czynni doradcy podatkowi niezalegający w opłacaniu składek członkowskich - powyżej 3 składek). Doradca podatkowy jest zobowiązany do wykonania zdjęcia z obowiązującym dress codem biznesowo-klasycznym. Przypominamy, iż (na hasło Krajowa Izba Doradców Podatkowych) doradcy podatkowi z MOKIDP mają możliwość wykonania bezpłatnie zdjęć do katalogu w wybranym punkcie fotograficznym (informacja nt. adresu punktu fotograficznego znajduje się na stronie MOKIDP). Po wykonaniu zdjęcia doradca podatkowy otrzyma ankietę do wypełnienia danych, które zostaną zamieszczone w Internetowym Katalogu Doradców Podatkowych. Więcej informacji o katalogu, prezentacja oraz Regulamin widnieją na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału KIDP.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook.

OPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Zarząd OOKIDP 13 lutego br. zorganizował szkolenie „Prowadzenie biura rachunkowego i kancelarii podatkowej w praktyce”, kolejnym zaplanowanym szkoleniem jest „Zmiany w prawie pracy. Kontrola PIP-tryb postępowania, prawa i obowiązki”, które odbędzie się 28.02.2019 r.

26.02.2019 r. odbędzie się VI Klub Doradcy, którego moderatorem będzie Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji ZUS Opole, a tematem akta pracownicze.

Kreowanie wizerunku

Wzorem lat ubiegłych Zarząd kontynuuje działania dotyczące organizacji Akcji PIT: Doradcy Podatkowi Osobom z Niepełnosprawnością.

Zarząd podejmuje działania w celu podpisania porozumienie z przedstawicielem Zespołu Szkół Ekonomicznych. Doradcy zajmą się propagowaniem wśród uczniów i nauczycieli, wiedzy o doradztwie podatkowym.

PODKARPACKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

W miesiącu marcu w Podkarpackim Oddziale KIDP odbędą się następujące szkolenia:
16.03.2019 r. - Prawo pracy;
26.03.2019 r. - Przekształcenia podmiotów gospodarczych.

Zakończył się I Etap IX Podkarpackiego Konkurs Wiedzy o Podatkach organizowanego przez Podkarpacki Oddział KIDP dla uczniów wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół średnich z województwa podkarpackiego. Z pośród nadesłanych prac, Komisja Konkursowa zakwalifikowała 18 uczniów do etapu wojewódzkiego.

Od 24 do 25 maja w Dworze Kombornia odbędzie się wyjazdowe szkolenie.

W miesiącu wrześniu wszystkich zwolenników pieszych wędrówek zapraszamy do udziału w Podkarpackim Rajdzie Bieszczadzkim Doradców Podatkowych.

POMORSKI OKIDP

Bieżące informacje

Do 8 marca 2019 r. mogą Państwo zgłaszać gotowość do występowania przed sądami administracyjnymi w ramach prawa pomocy. Wystarczy przesłać stosowne oświadczenie na adres pomorski@kidp.pl.

Do 8 marca 2019 r. mogą Państwo również zgłaszać gotowość do reprezentowania, jako tymczasowy pełnomocnik szczególny osoby nieobecnej przed organami podatkowymi. Wystarczy przesłać stosowne oświadczenie na adres pomorski@kidp.pl.

Działalność szkoleniowa

28 i 29 stycznia 2019 r. w Biurze Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbyły się warsztaty szkoleniowe na temat „Zamknięcia roku obrotowego w księgach / uproszczone sprawozdanie finansowe” poprowadzone przez Monikę Matyszewską.

15 lutego 2019 r. odbyło się szkolenie w Rumi poprowadzone przez Bartosza Kubistę na temat: „Konstytucja Biznesu”.

11 marca 2019 r. w Biurze Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbędą się warsztaty szkoleniowe na temat „Nowe obowiązki Pracodawcy w zakresie stosowania prawa pracy w 2019 r. - rozwiązania praktyczne i nowości prawne” poprowadzone przez Jacka Kropkowskiego.

Działalność Zarządu Pomorskiego OKIDP

5 lutego 2019 r. w trakcie posiedzenia Zarządu Pomorskiego Oddziału KIDP odbyło się spotkanie z Prezes Agatą Tusznio w sprawie nawiązania współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

W związku z kończącym się okresem trwania projektu: „Biznes w Gdańsku - bezpłatne doradztwo podatkowe na start”, który ma na celu zapewnienie możliwości nieodpłatnego skorzystania z fachowej porady podatkowej początkującym przedsiębiorcom oraz osobom planującym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, Gmina Miasta Gdańsk wystąpiła z propozycją przedłużenia współpracy oraz ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców poproszono o zintensyfikowanie dyżurów eksperckich doradców podatkowych. W związku z tym doradcy podatkowi będą udzielać porad w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w każdą środę miesiąca w godzinach od 9.00-12.00.

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 10.00-13.00. Podczas dyżurów udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do powyższych akcji i zgłoszenie swojej gotowości do pełnienia dyżurów w dogodnej dla Państwa lokalizacji. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres pomorski@kidp.pl.

VIII Pomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach

Pod Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje VIII Pomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach. Konkurs ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów szkół średnich. Dodatkowo w szkołach zorganizowane zostały spotkania doradców podatkowych z uczniami, w celu przybliżenia im zawodu doradcy podatkowego. Obecnie zakończył się I etap Konkursu, z ponad 65 prac pisemnych wybrano 26 najlepszych. Finał wojewódzkiego etapu odbędzie się 14 marca 2019 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Wszystkie informacje dostępne są na stronie http://www.pomorski.kidp.pl.

III Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych

Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych współorganizuje z Zarządem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych III Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych, które odbędą się 13-16 czerwca 2019 r. w Wilkasach.

ŚLĄSKI OKIDP

1.02.2019 r. - szkolenie „Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych - zmiany na 2019 r.” - Bielsko-Biała, wykładowca Katarzyna Tomala.
6.02.2019 r. - posiedzenie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
7.02.2019 r. - spotkanie grupy dyskusyjnej.
13.02.2019 r. - szkolenie „Przegląd podatkowych zmian 2018/2019” - Częstochowa, wykładowca Anna Kędzierska-Adamczyk.
26.02.2019 r. - szkolenie „Zmiany od 1 stycznia 2019 r. w prowadzeniu i przechowywaniu Dokumentacji Pracowniczej zgodne z RODO w tym zleceniobiorców E-akta osobowe nowe formularze ZUS” - Katowice, wykładowca Przemysław Jeżek.
26.02.2019 r. - posiedzenie Zarządu Śląskiego OKIDP.

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP zaprasza na kolejne spotkanie integracyjne dla Doradców Podatkowych w ramach cyklu „AKCJA-INTEGRACJA”.

Zapraszamy Doradców Podatkowych wraz z osobami towarzyszącymi do wspólnego oglądania jednego z najlepszych polskich filmów ostatnich lat - „ZIMNA WOJNA”.

Termin spotkania 15.03.2019 (piątek) o godz. 18.00 w Chorzowskim Centrum Kultury - II piętro - Kino Grajfka - ul. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów.

Doradcy podatkowi, członkowie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, po raz kolejny angażują się pro publico bono w akcję udzielania porad i pomocy przy przygotowywaniu rocznych zeznań podatkowych dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Osoby zainteresowane otrzymają bezpłatną poradę z zakresu sporządzenia PIT za 2018 rok oraz możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

Śląski Oddział KIDP już po raz dziesiąty organizuje akcję pomocy w rozliczeniach podatkowych „Doradcy podatkowi niepełnosprawnym”.

Z bezpłatnej pomocy doradców podatkowych przy sporządzaniu zeznań podatkowych za rok 2018 skorzystać będą mogli podatnicy z niepełnosprawnością, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Będą oni mogli uzyskać m.in. niezbędne informacje na temat możliwości skorzystania z odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz sposobów udokumentowania tych wydatków.

Udzielanie konsultacji podatkowych będzie się odbywało dwa razy w tygodniu (we wtorki i w czwartki) w godzinach od 9.00 do 15.00 w okresie od 19 marca 2019 roku do 25 kwietnia 2019 roku pod numerem telefonu 513-152-218.

Akcja będzie polegała na udzielaniu przez doradców podatkowych bezpłatnych konsultacji telefonicznych w sprawie rozliczeń rocznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Akcja pomocy osobom z niepełnosprawnością Oddziału Śląskiego KIDP prowadzona będzie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

11-13.01.2019 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe organizowane w Hotelu Golden Tulip Magnus Bielsko-Biała Bystra przy ul. Księdza Juliana Fałata 222, 43-360 Bystra.

Przedmiotem szkolenia były m.in. zmiany w podatkach dochodowych oraz kierunki zmian w przepisach o podatku od towarów i usług wraz z aktualnym orzecznictwem, a także zmiany w prawie pracy. Po części wykładowej w piątek odbył się koncert w wykonaniu Agaty Ślązyk i Artystów Piwnicy Pod Baranami.

Wraz z kilkoma Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim) w ramach promocji zawodu podjęliśmy się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych.

Przystąpiliśmy do akcji „START BIZNES”, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Podejmujemy działania na terenie wielu urzędów miast oraz powiatowych urzędów pracy, w których nowy przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady podatkowej związanej z założeniem własnego biznesu. W Powiatowych Urzędach Pracy oraz Urzędach Skarbowych w województwie śląskim zostały rozmieszczone tablice informując o zawodzie doradcy podatkowego oraz o akcji Start Biznes. Poniżej przekazujemy informację o miejscach oraz terminach konsultacji:
- Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9B, 43-600 Jaworzno, terminy ustalane są każdorazowo;
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze, konsultacje odbywają się w każdy piątek miesiąca 11.00-15.00;
- Urząd Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.

WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Już od wielu lat bardzo dużym zainteresowaniem zarówno u doradców podatkowych, jak i pracowników ich kancelarii cieszą się szkolenia nt. zmian w podatku VAT. W tym roku szkolenie z zakresu zmian w ww. podatku poprowadziła Ewa Stolarczyk 1 lutego 2019 r. w Hotelu Omega w Olsztynie.

15 lutego 2019 r. w Olsztynie odbyło się szkolenie pt. „Raportowanie schematów podatkowych - nowe obowiązki podatników i doradców podatkowych”. Wykład poprowadził Andrzej Ladziński.

Konkurs Wiedzy o Podatkach

14 marca 2019 r. Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje w roku szkolnym 2018/2019 IX edycję Konkursu Wiedzy o Podatkach. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół średnich naszego województwa.

Warmińsko-Mazurski Oddział KIDP przyłączył się do akcji Start Biznes, którą zapoczątkował Wielkopolski Oddział KIDP. Akcji, która ma na celu wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl.

Od maja 2015 roku trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w ramach współpracy Urzędu Miasta Olsztyna z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W punkcie zlokalizowanym tuż obok tzw. jednego okienka olsztyńskiego Ratusza, doradcy podatkowi udzielają bezpłatnych porad podatkowych dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Zainteresowane osoby mogą korzystać z porad w każdą środę w godzinach 10.00-14.00.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

W miesiącu marcu zapraszamy na następujące wydarzenia:
- 5.03.2019 r., Co dalej z RODO? Zmiany zasad ochrony danych osobowych dla działów HR, Anna Kamińska, Poznań;
- 6.03.2019 r., eAKTA - skracamy czas przechowywania akt pracowniczych - szkolenie dla płatników składek - dla II grupy, pracownik ZUS, Poznań;
- 12.03.2019 r., Cykl spotkań „Dyskusje praktyków” pt. „Podatek VAT w transakcjach unijnych - wybrane problemy”, Magda Olszewska, Poznań;
- 21.03.2019 r., Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, Anna Kamińska, Poznań;
- 22.03.2019 r., Klub Doradcy Podatkowego, Ostrów Wielkopolski;
- 28.03.2019 r., Klub Doradcy Podatkowego, Poznań;
- 29.03.2019 r., Zmiany w VAT, VAT marża - biura podróży, sprzedaż samochodów, dzieł sztuki, Zdzisław Modzelewski, Poznań.

W kolejnych miesiącach serdecznie zapraszamy na następujące spotkania integracyjne:
- 30.05.-2.06.2019 r., Sudecki Rajd Doradców Podatkowych, Karpacz;
- 7-9.06.2019 r., XI Spływ Kajakowy Doradców Podatkowych, Pokrzywnica.

Zapisy na szkolenia oraz inne wydarzenia wraz ze szczegółami organizacyjnymi znajdują się w panelu mDoradca.

Promocja zawodu

V edycja Wielkopolskiego Konkurs Wiedzy o Podatkach 2018/2019
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP organizuje kolejną V edycję Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach 2018/2019, który skierowany jest do młodzieży szkół średnich z Wielkopolski.
Celem konkursu jest między innymi promowanie zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego oraz pogłębianie wiedzy wśród młodzieży z zakresu podatków. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Wyniki I etapu konkursu znajdują się na stronie internetowej Oddziału. II etap konkursu oraz finał konkursu odbędą się w Poznaniu 14.03.2019 r.

IV edycja Konkursu Wiedzy o Podatkach „Podatkowy zawrót głowy”
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP postanowił zorganizować IV edycję Konkursu Wiedzy o Podatkach „Podatkowy zawrót głowy”, który skierowany jest do studentów.
Konkurs współorganizowany jest ze Studenckim Kołem Naukowym Opodatkowania Przedsiębiorstw działającym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Celem konkursu jest między innymi aktywne wspieranie oraz edukacja studentów, a także propagowanie wiedzy prawno-podatkowej. Szczegóły konkursu już niebawem na stronie internetowej Oddziału.

XVI edycja Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości
Wielkopolski Oddział KIDP włączył się w roli Partnera do XVI edycji Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, którego organizatorem jest Urząd Miasta Poznania. Głównym celem Konkursu jest pomaganie wyróżniającym się przedsiębiorstwom, zaliczanym do sektora MSP oraz STARTUP w budowaniu trwałej pozycji na rynku poprzez stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu partnerów i potencjalnych klientów, a także promocja oraz rozpowszechnienie udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług czy technologii.
Wielkopolski Oddział KIDP po raz trzeci włączył się w roli Partnera do wyżej wymienionego konkursu.

ELSA Poznań
Wielkopolski Oddział KIDP od wielu lat współpracuje z ElSA Poznań przy wybranych różnorodnych projektach oraz wydarzeniach. Najbliższe wspólne przedsięwzięcie to II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości „Biznes wobec intensywnych przemian prawnych”, która odbędzie się w Poznaniu 10.04.2019 r.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wielkopolski Oddział KIDP w ramach wieloletniej współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu włączył się jako Partner do organizacji Konferencji „100-lecie Wydziału Prawa i Administracji UAM - Zjazd Absolwentów”, która odbędzie się w Poznaniu 18.05.2019 r.

ZUS w Poznaniu
Wielkopolski Oddział KIDP wraz z ZUS w Poznaniu organizują od kilku lat cykle bezpłatnych szkoleń dla doradców podatkowych oraz dla pracowników doradców podatkowych. Wykaz szkoleń znajduje się w panelu mDoradca.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych
Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z innymi Regionami KIDP stworzył Internetowy Katalog Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych oraz zasięgnięcie wiedzy o zawodzie. Serdecznie zapraszamy doradców do przystąpienia do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych.
Więcej informacji na www.twojdoradcapodatkowy.info.

Dyżury doradców podatkowych w Urzędach Miasta, Urzędach Gminy oraz w innych instytucjach
Od 2015 r. w Urzędach Miasta oraz w Urzędach Gminy, a także w innych instytucjach w Wielkopolsce pełnione są bezpłatne dyżury doradców podatkowych. Dyżury polegają na udzielaniu bezpłatnych porad podatkowo-prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.
W 2019 r. dyżury odbywać się będą między innymi w Kościanie, Poznaniu, Rychwale oraz Tarnowie Podgórnym. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Akcja Start Biznes
Ogólnopolska Akcja Start Biznes mająca na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, podniesienie świadomości prawno-podatkowej podatników oraz promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych. Zachęcamy wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w Akcji. Szczegóły na www.startbiznesdp.pl oraz na Facebooku Akcji Start Biznes.

Konsultacje doradców podatkowych i księgowych
Od 2016 r. Wielkopolski Oddział KIDP wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu organizują wspólne bezpłatne konsultacje z zakresu podatków, które prowadzone są przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatne konsultacje z zakresu rachunkowości, które prowadzone są przez księgowych dla członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje służą wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych.
Terminarz pełnienia bezpłatnych konsultacji przez doradców podatkowych dla księgowych w okresie od marca do czerwca 2019 r.: 5.03.2019 r., 9.04.2019 r., 7.05.2019 r., 4.06.2019 r.
Terminarz pełnienia bezpłatnych konsultacji przez księgowych dla doradców podatkowych w okresie od marca do czerwca 2019 r.: 26.03.2019 r., 30.04.2019 r., 28.05.2019 r., 26.06.2019 r.
Konsultacje odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 18 w godz. 15.00-17.00. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Publikacja „Podatki 2019 dla doradców podatkowych”
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP wydał dla doradców podatkowych z Wielkopolski, którzy przesłali zgłoszenie na otrzymanie bezpłatnej książki, publikację „Podatki 2019 dla doradców podatkowych”. Publikacja zawiera najważniejsze aktualne akty prawa podatkowego oraz jest wsparciem merytorycznym dla kancelarii doradcy podatkowego.

Pozostałe informacje

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61 843 42 55;
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl;
- odwiedź Facebook’a Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”.

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

W ramach działalności szkoleniowej w lutym 2019 r. zarząd ZOKIDP zaproponował doradcom podatkowym dwa szkolenia w Szczecinie. 15 lutego Maciej Baranowicz poprowadził szkolenie warsztatowe: „Sprawozdania finansowe za 2018 - zmiany”, natomiast 26-27 lutego Michał Gruszczyński: dwudniowe szkolenie „Przekształcenia, podział i łączenie spółek - aspekty prawne, podatkowe i finansowe”.

W pierwszej połowie marca (14-15.03.) zaplanowane zostało dwudniowe szkolenie z Bartoszem Kubistą dotyczące cen transferowych. W kwietniu zapraszamy na 2 wykłady Marcina Grześkowiaka. 8 kwietnia w Koszalinie odbędzie się spotkanie na temat „Polskie przedsiębiorstwo budowlane a roboty na terenie Niemiec - problemy związane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz VAT usług na nieruchomościach czy dostaw z montażem”. Wykład w Szczecinie 9 kwietnia dotyczyć będzie „Podatku u źródła”. Szczegóły oraz możliwość zgłoszeń dostępne są w panelu mDoradca.

12 lutego opublikowane zostały na stronie internetowej ZOKIDP wyniki I etapu IX Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Prace pisemne uczniów były oceniane pod względem zgodności z tematem, poprawności merytorycznej, wartości edukacyjnej oraz inwencji własnej. Komisja Konkursowa złożona z 5 doradców podatkowych zakwalifikowała do II etapu konkursu 42 uczniów z 10 szkół. Finał konkursu na szczeblu wojewódzkim odbędzie się 14.03.2019 r. w Szczecinie, jak co roku w Izbie Administracji Skarbowej.

Zachęcamy wszystkich doradców podatkowych do aktywnego uczestniczenia w organizowanych szkoleniach i warsztatach oraz zwracamy się z prośbą o zgłaszanie do Biura ZOKIDP tematów szkoleń, jakie byłby dla Państwa interesujące, a których organizacją zająłby się nasz Oddział.


PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Szczegóły

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw. Szczegóły

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Szczegóły


PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Uprzednie porozumienia cenowe będą łatwiejsze

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w przepisach podatkowych przewidującymi wprowadzenie tzw. uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego. Projekt ma zostać skierowany do konsultacji publicznych. Szczegóły

Fiskus będzie dalej blokował podejrzane rachunki

Ministerstwo Finansów jest zadowolone z działania systemu blokowania rachunków bankowych, które mogły być wykorzystane do wyłudzeń podatków. Przez siedem pierwszych miesięcy jego funkcjonowania zablokowano ponad 10 mln zł. Przepisy w tym zakresie znajdują się też w najnowszej wersji projektu nowej ordynacji podatkowej. Zdaniem ekspertów, system wymaga jednak gruntownych poprawek. Szczegóły

Prof. Mariański: Nowa ordynacja nie poprawi sytuacji podatników

Oczekiwania od nowej ordynacji podatkowej są być może zbyt duże. Sama zmiana przepisów nie pomoże, jeśli nie zmieni się praktyka. Praktyka natomiast nie zmieni się dopóki nie zmieni się orzecznictwo. Musimy przyjąć wreszcie do wiadomości, że rolą sądów nie jest rozstrzyganie sporów między podatnikami a fiskusem - tłumaczy prof. Adam Mariański , przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Szczegóły


Czynności sprawdzające zamiast kontroli - organy podatkowe nadużywają prawa

Ministerstwo Finansów chwali się, że dzięki m.in. jednolitym plikom kontrolnym, przeprowadza mniej kontroli podatkowych. Eksperci zwracają jednak uwagę, że skarbówka zbyt często weryfikuje podatników w trybie czynności sprawdzających. Problem w tym, że może być on wykorzystywany tylko w ściśle określonych przypadkach. Stosowanie go w każdej sprawie jest niezgodne z prawem. Szczegóły

MF: VAT 8 proc. - woda nie zdrożeje

Woda dostarczana m.in. wodociągami będzie nadal objęta 8-procentowym VAT. Potwierdził to Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. I zapowiedział, że projekt załącznika do ustawy o VAT zostanie zmieniony. Szczegóły

Rodzaj bonu wpływa na rozliczenia VAT

Od stycznia obowiązują nowe zasady opodatkowania VAT bonów. Zdefiniowane zostały pojęcia bonu jednego i różnego przeznaczenia. Opodatkowane VAT są tylko te pierwsze. Szczegóły

Przedsiębiorcy mają duży problem z leasingiem samochodów

Po wejściu w życie zmian w rozliczaniu wydatków na samochody, nie wiadomo, jak rozliczać umowy leasingu zawarte przed końcem ubiegłego roku. Nie jest jasne, czy kosztem jest tylko rata leasingowa, czy też inne wydatki - np. paliwo, ubezpieczenie, serwisowanie. Może to skutkować sporem z fiskusem, dopłatą podatku i odsetkami. Szczegóły

Uproszczenie w certyfikatach nie dla wszystkich

Od stycznia 2019 roku nie jest już potrzebny oryginał zaświadczenia o miejscu zamieszkania (siedzibie) podatnika. Preferencja ta znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku niektórych usług i przy niskiej kwocie wypłat. Określone warunki powodują jednak, że tylko nieliczni podatnicy skorzystają z tego uproszczenia. Szczegóły

Nie każda oszczędność to schemat podatkowy

Wpłaty na konta emerytalne i odliczanie ulgi na dzieci nie jest schematem podatkowym. Nie podlegają zatem raportowaniu - to m.in. potwierdziło Ministerstwo Finansów w zeszłym tygodniu objaśnieniach podatkowych. Wynika z nich, że podmiotowi, który się do nich zastosuje, będzie przysługiwać ochrona. Szczegóły

Będzie wyższy VAT na czasopisma naukowe

Ministerstwo Finansów pracuje nad uporządkowaniem VAT - ma temu pomóc nowa matryca stawek. Nie będzie już podziału na książki papierowe i elektroniczne - w obu przypadkach stawka VAT wyniesie 5 proc. Zmiany uderzą jednak rykoszetem czasopisma specjalistyczne - podatek wzrośnie tu do 8 proc. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

WSA: Kłopoty kadrowe nie usprawiedliwiają opieszałości urzędu skarbowego

Organ podatkowy ma obowiązek terminowego rozpoznania sprawy, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Gdy sprawa nie jest skomplikowana, to nie ma podstaw do tego, by organ kilkukrotnie przedłużał termin, w jakim ma wydać decyzję w sprawie. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Szczegóły

WSA: Zapłata kosztów egzekucyjnych może narazić stronę na znaczną szkodę

Jeśli strona mogłaby stracić płynność finansową z powodu zaskarżonego postanowienia, to istnieją podstawy do wstrzymania jego wykonania. Może bowiem powstać znaczna szkoda lub skutki trudne do odwrócenia dla strony - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Szczegóły

Fiskus nie może podzielić się z podatnikiem odzyskanymi pieniędzmi

Stanowisko organów podatkowych i sądu I instancji jest prawidłowe - orzekł NSA. Oddalił także skargę kasacyjną przedsiębiorcy, który chciał, by urzędy skarbowe przekazały mu pieniądze odzyskane od jego 29 kontrahentów, którzy zalegali z zapłatą. Szczegóły

NSA: Strona ma prawo odsłuchać nagrane rozmowy

Organy podatkowe mają obowiązek weryfikować nie tylko legalność zdobycia, ale i legalność wykorzystania podsłuchów pozyskanych w wyniku technik operacyjnych innych uprawnionych służb i wykorzystanych w postępowaniu karnym, które są dowodami w postępowaniu podatkowym - uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

Sąd: Nieczytelny podpis na fakturze? Skoro tak, to pozwany nie musi płacić

Faktura VAT to dokument rozliczeniowy. Ma on charakter prywatny. Z samego wystawienia faktury nie wynika więc, że strony wskazane w dokumencie łączyła umowa sprzedaży. Gdy pozwany kwestionuje zawarcie umowy, powód ma obowiązek wykazać tę okoliczność innymi dowodami - orzekł Sąd Rejonowy w Gdyni. Szczegóły

NSA: Ważne jest uprawdopodobnienie braku winy a nie jej udowodnienie

Nagłe pogorszenie zdrowia, które dotknęło doradcę podatkowego poza siedzibą kancelarii, a także fakt, że był on jedynym ustanowionym w Polsce pełnomocnikiem zagranicznej spółki i nie miał możliwości powiadomienia o tym spółki, to wystarczający powód do złożenia wniosku o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania - uznał NSA. Szczegóły

Fiskus zbyt łatwo karze podatników

Organy podatkowe zbyt restrykcyjnie stosują przepisy. Przekonał się o tym przedsiębiorca, który nie podał w zgłoszeniu przewozu numeru licencji kierowcy. Został ukarany kwotą 5 tys. zł. Po stronie podatnika stanął w końcu NSA. Przypomniał o istnieniu przesłanki interesu publicznego, która pozwala nie orzekać kary, a którą fiskus świadomie wcześniej zignorował. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Wynagrodzenie twórcy trzeba określić kwotowo lub w procentach

Pracownik, który tworzy programy komputerowe lub inne dzieła, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Jeśli wyższe koszty mają mieć zastosowanie tylko do części wynagrodzenia, trzeba ją dokładnie określić. Nie wystarczy jednak wskazanie czasu potrzebnego do stworzenia dzieła. Szczegóły

Dla podatków teść i teściowa to nie rodzina

Spadek lub darowizna od najbliższej rodziny nie podlega podatkowi od spadków i darowizn bez względu na jej wartość. Aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Teściowie nie są zaliczani do najbliższej rodziny, więc w niektórych przypadkach podatek muszą zapłacić. Potwierdził to właśnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych dotycząca rozliczeń podatkowych - projektowane regulacje

Trwają prace nad nową ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw. Projekt opublikowany 21.12.2018 r. przez Rządowe Centrum Legislacyjne wprowadza wiele zasadniczych zmian w porównaniu z obowiązującą ustawy z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Szczegóły

Matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa - zmiany oczekiwane przez rynek

W obowiązującym stanie prawnym podatnicy często borykają się z problemem poprawnego sklasyfikowania danego towaru lub usługi, co w efekcie skutkuje realnym ryzykiem przyporządkowania błędnej stawki VAT. Wątpliwości interpretacyjne są efektem rozbudowanego, skomplikowanego oraz wewnętrznie niespójnego systemu klasyfikacji towarów i usług. Co istotne, przedsiębiorca, który uzyskał opinię klasyfikacyjną Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w dalszym ciągu nie jest prawnie chroniony w powyższym zakresie, zaś organy podatkowe w każdej chwili mogą zakwestionować przyjęte przez niego rozwiązanie. Na skutek wieloletniej krytyki oraz licznych postulatów pojawiających się ze strony przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt przepisów, które mają na celu zastąpienie obowiązującej klasyfikacji stawek VAT nową matrycą, opartą na Nomenklaturze Scalonej, a także wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Przedsiębiorca w 2018 roku prowadził działalność gospodarczą, w ramach której m.in. handlował kryptowalutą. Z dniem 30 stycznia 2019 roku dokonał zmian w CEiDG i wykreślił z działalności PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne. W 2018 roku kryptowaluty były rozliczane w PKPiR jako towar. Na zakończenie roku podatkowego na dzień 31 grudnia 2018 r. został sporządzony remanent (spis z natury - kryptowalut), który został wpisany do PKPiR. Po zamknięciu księgi został wyliczony wynik na działalności z uwzględnieniem remanentów początkowego i końcowego. Na koniec 2018 roku poniósł stratę na działalności gospodarczej.
Czy strata na działalności powstała w 2018 roku może być rozliczana w 2019 roku w bieżącej działalności, mimo, że działalność „pozostałe pośrednictwo pieniężne” zostało już wykreślone w CEiDG?
W jaki sposób należy rozliczyć wynik na sprzedaży kryptowalut na koniec 2019 roku, czy kryptowaluty zakupione w 2018 roku będą kosztem uzyskania przychodu dla sprzedanych kryptowalut? Odpowiedź i uzasadnienie

Sp. z o.o. uzyskuje przychód z działalności gospodarczej jako podstawowej i finansowej.
O ile wykaże stratę na działalności podstawowej, to nie może ją rozliczyć dochodem z działalności finansowej, czy tak?
Co w sytuacji, gdy z działalności podstawowej spółka wykazuje raz dochód, raz stratę za poszczególne okresy i ostatecznie ma podatek do zwrotu z tego tytułu, a z działalności finansowej stale wykazuje dochód?
Czy można samemu skompensować tego typu podatki?
Czy też należy wystąpić do US o zaliczenie podatku wynikającego z działalności podstawowej wykazanego jako do zwrotu, na podatek z działalności finansowej, a tym samym go nie płacić? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.