e-Biuletyn/2/2018, numer (2), 28.02.2018

e-Biuletyn/2/2018, numer (2), 28.02.2018
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Wiesława Moczydłowska
Redaktor Naczelna Biuletynu KIDP „Doradca Podatkowy”
Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Prof. Adam Mariański w TV RP - Polacy muszą zrozumieć jak istotny dla nich jest doradca podatkowy. Szczegóły

Wywiad z prof. Adamem Mariańskim w Parkiecie. Szczegóły

Minister Sprawiedliwości podwyższy stawki dla doradców podatkowych za reprezentację przed sądami administracyjnymi. Szczegóły

Perspektywy dla zawodu doradcy podatkowego są wyśmienite. Szczegóły

Sukcesja firm rodzinnych to nie optymalizacja - Przewodniczący KRDP w Pulsie Biznesu. Szczegóły

Dr Mariusz Cieśla w Polskim Radio 24 o akcjach KIDP. Szczegóły

Skład Krajowej Rady Doradców Podatkowych V kadencji - na portalu infor.pl. Szczegóły

Relacja ze Zjazdu i skład KRDP w Przeglądzie Podatkowym. Szczegóły

Trwa VII edycja konkursu LIDER KSIĘGOWOŚCI 2018. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

21 stycznia 2018 r.,Wrocław: „Zmiany w podatku VAT, PIT, CIT 2018” - wykładowca: doradca podatkowy Bronisława Jastrzębska

22 stycznia 2018 r., Bolesławiec: „Zmiany w podatku VAT, PIT, CIT 2018” - wykładowca: doradca podatkowy Bronisława Jastrzębska

26 stycznia 2018 r., Wojanów: „Planowane zmiany w zakresie uszczelniania systemu VAT- wzajemna kontrola kontrahentów jako metoda oceny rzetelności podatników VAT oraz JPK_VAT jako informacja podatkowa - aspekty prawne i praktyczne. Wykładowca: Michał Krawczyk

27 stycznia 2018 r., Wojanów: „CIT, PIT (optymalizacja, ceny transferowe) i wybrane zagadnienia w VAT” - wykładowca: Marcin Pacyna

6 lutego 2018 r., Wrocław: „Rozliczenia pracowników - opodatkowanie i oskładkowanie różnego rodzaju wynagrodzeń” - wykładowca: Paweł Ziółkowski

12 lutego 2018 r., Wrocław: „Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Kontrola celno-skarbowa i podatkowa przedsiębiorców „ - wykładowca: dr hab. Dariusz Strzelec

Wydarzenia

W V Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych doradców podatkowych z Dolnego Śląska reprezentowali następujący delegaci na zjazd:
Bącler Danuta - numer wpisu 02423
Gawron Tomasz - numer wpisu 10002
Huk Iga - numer wpisu 05221
Kempa Andrzej - numer wpisu 02973
Marciniak Alicja - numer wpisu 04382
Mickiewicz Krzysztof - numer wpisu 00187
Sikorski Tomasz - numer wpisu 09512
Sworobowicz Marian - numer wpisu 00087
Szewc Waldemar - numer wpisu 04672
Wrzesiński Robert - numer wpisu 00350
Zachar Mirosława - numer wpisu 003149
Ząbczyk Sebastian - numer wpisu 12460
Zieleń Sławomir - numer wpisu 02011,
spośród których do Krajowej Rady Doradców Podatkowych zostały wybrane: Danuta Bącler, Iga Huk i Alicja Marciniak.

Członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej został Tomasz Gawron, natomiast na Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego zostali wybrani: Krzysztof Mickiewicz i Waldemar Szewc.

W związku z wyborem na członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych dotychczasowej przewodniczącej zarządu - Danuty Bącler i zastępcy przewodniczącej - Igi Huk, wskazane osoby, na posiedzeniu zarządu 25 stycznia 2018 r. złożyły rezygnacje z pełnionych funkcji w zarządzie.

Na przewodniczącego zarządu został wybrany kolega Marian Sworobowicz - dotychczasowy sekretarz, zaś obowiązki sekretarza zarządu objął kolega Janusz Juchnowicz

Przeprowadzony został pierwszy etap Konkursu Wiedzy o podatkach. Wpłynęło ponad 40 prac, napisanych przez uczniów szesnastu szkół średnich z województwa dolnośląskiego.

Honorowy patronat nad konkursem objęła Poseł do Europarlamentu Lidia Geringer de Oedenberg, która ufundowała również główną nagrodę dla zwycięzcy VIII Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach w postaci wyjazdu do Parlamentu Europejskiego (wraz z opiekunem ucznia).

MAŁOPOLSKI OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w lutym 2018 r. oraz plany na marzec 2018 r.

W miesiącu lutym br. odbyły się następujące szkolenia:
• 6.02.2018 r. szkolenie w Krakowie „Bilans”, które poprowadził Józef Dudek,
• 15.02.2018 r. warsztaty „Praktyczne warsztaty z ochrony danych osobowych dla Kancelarii Podatkowych po zmianach przepisów prawem wymagana dokumentacja, wymogi, zabezpieczanie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem unijnego rozporządzenia o ochronie danych”, które poprowadził Rafał Andrzejewski.
• 27.02.2018 r. szkolenie w Krakowie „Zmiany w prawie pracy”, które poprowadził Przemysław Pogłódek.

1-3 lutego br. w Hotelu Mercure Zakopane Kasprowy odbyło się szkolenie wyjazdowe doradców podatkowych. Podczas szkolenia wykłady dla uczestników poprowadził Tomasz Wojewoda. Doradcy podatkowi poza częścią szkoleniową uczestniczyli również w części integracyjnej, poprzez udział w wycieczce górskiej czy balu karnawałowym.

W sposób ciągły Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa prowadzi akcję polegającą na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie ww. Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

W miesiącu marcu 2018 r. zaplanowano następujące jednodniowe szkolenia:
• 22.03.2018 r. szkolenie w Krakowie „Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Czechach, które poprowadzą Dariusz Powaga oraz prof. Renata Hotova.

W dniach 21 lutego - 9 marca br. trwa bezpłatna akcja pod hasłem „Doradcy Podatkowi pomagają osobom z niepełnosprawnością wypełnić PIT za 2017 rok”. Celem akcji jest pomoc osobom z niepełnosprawnością w wypełnianiu zeznań rocznych. Akcja ma charakter i formę „Dni otwartych” (pomoc non-profit udzielana przez doradców podatkowych osobom zainteresowanym bezpośrednio w kancelariach doradców podatkowych). Akcja doradców podatkowych została objęta patronatem przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa natomiast patronat medialny nad akcją objęły TVP3 Kraków oraz Radio Kraków.

Zapraszamy do włączenia się doradców podatkowych do Akcji START BIZNES. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Akcja ma na celu wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, która będzie świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów takiej jednorazowej porady.

Informujemy, że na 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) na godz. 11.00 w Auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Wydział Leśny, Al. 29-go Listopada 46
zwołane zostało Zgromadzenie Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Rejestracja doradców podatkowych biorących udział w Zgromadzeniu rozpocznie się o godzinie 9:30 i potrwa do godziny 10:45.

Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą legitymacji doradcy podatkowego lub urzędowego dokumentu ze zdjęciem np. paszportu czy dowodu osobistego (brak tego dokumentu uniemożliwi udział w Zgromadzeniu).

W systemie mDoradca została udostępniona Państwu możliwość zapisów na Zgromadzenie MOKIDP. Prosimy o potwierdzanie udziału w Zgromadzeniu poprzez dokonanie zgłoszenia w systemie mDoradca (zakładka „Szkolenia”).

Jednocześnie Zarząd Małopolskiego Oddziału KIDP przypomina, że obowiązek zwołania Zgromadzenia RO KIDP wynika ze Statutu KIDP. Mając zatem na względzie powyższe, Zarząd MOKIDP pragnie przypomnieć, iż zgodnie z par. 9 ust. 1 Statutu KIDP członkowie Izby w związku z wykonywaniem zawodu zobowiązani są w szczególności do przestrzegania m.in. statutu oraz uchwał Rady. Nieusprawiedliwioną nieobecność doradcy podatkowego w Zgromadzeniu MOKIDP należy traktować jako naruszenie przepisów wewnątrzkorporacyjnych.

OPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Zarząd OOKIDP realizując zadania statutowe zorganizował 29 stycznia br. szkolenie nt.: „RODO: biura rachunkowe i kancelarie doradztwa podatkowego - kontrowersje dotyczące zmian od 25.05.2018 r.” . Szkolenie poprowadził Tomasz Gzela.

PODKARPACKI OKIDP

Zgromadzenie Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 marca 2018 r.
Na podstawie § 46 pkt. 1 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Zarząd Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zwołuje na dzień 1 marca 2018 r. (tj. czwartek) Zgromadzenie Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, które odbędzie się w Hotelu RZESZÓW Al. Piłsudskiego 44 (sala Marszałkowska) w Rzeszowie o godzinie 10.00 (rejestracja od godz. 9.00 do godz. 10.00).

W związku z powyższym prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości - legitymacje doradcy podatkowego lub dowód osobisty, który będzie potrzebny przy rejestracji.

W tym dniu zostaną przeprowadzone wybory na członków Zarządu Podkarpackiego Oddziału KIDP V kadencji, Sędziów Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w Rzeszowie oraz kandydatów na kandydatów Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.

Zapraszamy do licznego udziału w Zgromadzeniu Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Szkolenia

Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP:
• 16.03.2018 r. - Prawo pracy,
• 23.04.2018 r. - Podatek VAT oraz podatki dochodowe.

VIII Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Podatkach

Tradycją lat ubiegłych Oddział już po raz ósmy zorganizował Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Podatkach, pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, który skierowany jest do uczniów i słuchaczy wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, dla młodzieży z województwa podkarpackiego. Do Oddziału wpłynęło 47 prac z 11 szkół z regionu.

Finał Konkursu odbędzie się w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

2-3 lutego br. odbyło się szkolenie nt. „Kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa i czynności sprawdzające - odrębność procedur i przepisy wspólne”, „ Zmiany w Ordynacji Podatkowej”, które przeprowadził Marek Kwietko-Bębnowski.

9 lutego br. odbyło się kolejne szkolenie nt. „Jednolity Plik Kontrolny”. Szkolenie przeprowadził Arkadiusz Duda.

Zapraszamy na najbliższe szkolenie organizowane przez Pomorski Oddział KIDP nt. „Zmiany w podatkach w 2018 r.”, które odbędzie się 6 marca w Rumi. Szkolenie poprowadzi dr Adam Bartosiewicz.

Integracja

2 lutego br. odbył się VII Bal Karnawały organizowany przez Pomorski Oddział KIDP. Jak co roku mieliśmy okazję do rozmów i wspólnej zabawy. Koleżanki i Koledzy zadziwili nas swoją pomysłowością reprezentując ciekawe stroje karnawałowe.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12.00-14:00.

Zakończył się I Etap VII Pomorskiego Konkurs Wiedzy o Podatkach organizowanego przez PO KIDP dla uczniów wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół średnich z województwa pomorskiego. Z pośród nadesłanych prac, Komisja Konkursowa zakwalifikowała 32 uczniów do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 15 marca 2018 r.

ŚLĄSKI OKIDP

7.02.2018 r. - Szkolenie „Zmiany w podatku VAT” - wykładowca Modzelewski Zdzisław.

7.02.2018 r. - Posiedzenie Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego KIDP.

9-10.02.2018 r. - Dwudniowe warsztaty wyjazdowe Hotel Ostaniec „Radzenie sobie ze stresem i obsługa trudnego klienta” - wykładowca Strycharczyk Paweł.

12.02.2018 r. - Szkolenie „Zmiany w podatkach dochodowych w 2018 roku” - wykładowca Tomala Katarzyna.

15.02.2018 r. - Szkolenie „Ceny transferowe” - wykładowca Włoch Jarosław.

26.02.2018 r. - Warsztaty podatkowe w Katowicach- zmiany w podatkach na 2018 r.

Na 26 lutego 2018 r. zwołane zostaje Zgromadzenie Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, które odbędzie się w Centrum Biurowym przy ul. Mickiewicza 29 (sala wykładowa wysoki parter) w Katowicach o godzinie 13.00.

W tym dniu zostaną przeprowadzone wybory na członków Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP V kadencji oraz Sędziów Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w Katowicach.

Śląski Oddział KIDP już po raz kolejny organizuje akcję pomocy w rozliczeniach podatkowych „Doradcy podatkowi niepełnosprawnym”.

Z bezpłatnej pomocy doradców podatkowych przy sporządzaniu zeznań podatkowych za rok 2017 skorzystać będą mogli podatnicy z niepełnosprawnością, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Będą oni mogli uzyskać m.in. niezbędne informacje na temat możliwości skorzystania z odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz sposobów udokumentowania tych wydatków. Akcja ta potrwa od 20.03.2018 r. do 26.04.2018 r. Porady udzielane będą pod numerem telefonu 513 152 218.

Wraz z kilkoma Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim) w ramach promocji zawodu podjęliśmy się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych.

Przystąpiliśmy do akcji „START BIZNES”, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Podejmujemy działania na terenie wielu urzędów miast oraz powiatowych urzędów pracy, w których nowy przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady podatkowej związanej z założeniem własnego biznesu. W powiatowych urzędach pracy w województwie śląskim zostały rozmieszczone tablice informując o zawodzie doradcy podatkowego oraz o akcji Start Biznes. Poniżej przekazujemy informację o miejscach oraz terminach konsultacji:
- Urząd Miasta Katowice, konsultacje w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 9.00-12.00. przy ul. Rynek 1 w sali 701 na VII piętrze.
- Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9B, 43-600 Jaworzno, terminy ustalane są każdorazowo..
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze, konsultacje odbywają się w każdy piątek miesiąca 11.00-15.00.
- Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, os. 700-lecia 9, klub Akwarium, konsultacje odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach 10.00-12.00.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w lutym 2018 r. oraz plany na marzec 2018 r.

Działalność szkoleniowa i integracyjna

W miesiącu lutym odbyły się następujące wydarzenia:
• 6.02.2018 r. (Poznań) Szkolenie „Polska firma budowlana w RFN (i jej pracownicy) - zagadnienia podatkowo-ubezpieczeniowe w świetle niemieckiego i polskiego prawa. Problemy VAT w obrocie polsko-niemieckim”, Marcin Grześkowiak i Pan Paweł Suliga;
• 22.02.2018 r. (Poznań) Klub Doradcy Podatkowego.

W miesiącu marcu zaplanowano następujące szkolenia:
• 8.03.2018 r. (Poznań) Szkolenie „Transakcje kryptowalutowe - wybrane aspekty podatkowe”, Marcelina Szwed-Ziemichód;
• 12.03.2018 r. (Poznań) Szkolenie „RODO”, Bartosz Kubista;
• 13.03.2018 r. (Poznań) Szkolenie „Zatrudnianie cudzoziemców - nowe przepisy i procedury”, Mariusz Makowski;
• 26.03.2018 (Poznań) Szkolenie „Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania i wynagradzania osób niepełnosprawnych”, Adam Hadław;
• 29.03.2018 (Poznań) Klub Doradcy Podatkowego.

Wielkopolski Oddział KIDP zorganizował IV edycję Klubu Doradcy Podatkowego w Poznaniu, która odbędzie się od lutego 2018 r. do stycznia 2019 r. Zapisy na spotkania Klubu poprzez www.mdoradca.krdp.pl.

Trwają przygotowania do organizacji X Spływu Kajakowego Doradców Podatkowych, który odbędzie się w Darłowie w dniach 8-10.06.2018 r. Szczegóły wkrótce!

Promocja zawodu

Konsultacje doradców podatkowych i księgowych
Od 2016 r. Wielkopolski Oddział KIDP wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu organizują cykl wspólnych bezpłatnych konsultacji z zakresu podatków, które będą prowadzone przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatnych konsultacji z zakresu rachunkowości, które będą prowadzone przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje służyć mają wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu.

13.03.2018 - odbędzie się dyżur doradców podatkowych dla księgowych

27.03.2018 - odbędzie się dyżur księgowych dla doradców podatkowych

Konsultacje odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 18 w godz. 15:00-17:00. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Dyżury doradców podatkowych w Urzędach Miasta, Urzędach Gminy oraz w innych instytucjach
Od 2015 r. organizowany jest cykl bezpłatnych dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz w Urzędach Gminy, a także w innych instytucjach w Wielkopolsce. Dyżury polegają na udzielaniu bezpłatnych porad podatkowo-prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.Dyżury odbywają się między innymi w Mosinie, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Przygodzicach, Rychwale, Stęszewie oraz Tarnowie Podgórnym. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

XV edycja Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości
Wielkopolski Oddział KIDP kolejny raz włączył się w roli partnera do XV edycji Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Poznania oraz Starosta Poznański. Głównym celem Konkursu jest pomaganie wyróżniającym się przedsiębiorstwom, zaliczanym do sektora MSP oraz STARTUP w budowaniu trwałej pozycji na rynku poprzez stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu partnerów i potencjalnych klientów, a także promocja oraz rozpowszechnienie udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług czy technologii.

Wielkopolski Oddział KIDP wpisując się w strategię public relations KIDP promuje wizerunek doradcy podatkowego jako partnera biznesowego przedsiębiorcy.

Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań
Wielkopolski Oddział KIDP kontynuuje wieloletnią współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań. Od marca do maja 2018 r. wspólnie realizowane będę trzy projekty:
1) Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych - 19-21.03.2018 r.
2) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa Nieruchomości: Prawo w przestrzeni biznesu” - 11.04.2018 r.
3) Dni Prawnika - 17-18.05.2018 r.

Akcja Start Biznes
Ogólnopolska akcja zainicjowana przez Wielkopolski Oddział KIDP mająca na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, podniesienie świadomości prawno-podatkowej podatników, a także promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych.

Zachęcamy wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w akcji Start Biznes. Szczegóły dotyczące akcji na www.startbiznesdp.pl.

III edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Master” w latach 2017/2018

Realizując działania związane z propagowaniem zawodu doradcy podatkowego w środowiskach akademickich oraz rozpowszechnianiem wiedzy o podatkach, Wielkopolski Oddział KIDP postanowił zorganizować kolejną, III edycję Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Master” w latach 2017/2018. Konkurs skierowany jest do absolwentów uczelni wyższych z Wielkopolski, których praca magisterska poświęcona jest ściśle zagadnieniom podatkowym.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych
Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z innymi Regionami KIDP podjął się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych oraz zasięgnięcie wiedzy o zawodzie. Katalog to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego.

Serdecznie zapraszamy doradców do przyłączenia się do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych www.twojdoradcapodatkowy.info.

Pozostałe informacje

Posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP
Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniach Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które odbywają się o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Romana Maya 1 w Poznaniu. Najbliższe posiedzenie odbędzie się 6.03.2018 r.

Zgromadzenie Wielkopolskiego Oddziału KIDP
Uprzejmie informujemy, że Zgromadzenie Wielkopolskiego Oddziału KIDP odbędzie się 9.04.2018 r. w World Trade Center przy ul. Bukowskiej 12 w Poznaniu. W godz. 9.00-10.30 odbędzie się rejestracja doradców podatkowych, natomiast o godz. 10.30 nastąpi otwarcie Zgromadzenia Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Dla doradców podatkowych został zapewniony bezpłatny parking na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (wjazd od ul. Śniadeckich na hasło „KIDP”).

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61/ 843 42 55
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl
- odwiedź Facebook’a Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

W ramach działalności szkoleniowej w lutym zarząd ZOKIDP zaproponował doradcom podatkowym dwa spotkania warsztatowe z panem Łukaszem Szwedowiczem. Warsztaty dotyczące „Systemów informacji prawnej w pracy doradcy podatkowego” odbyły się 22 lutego w Szczecinie i 28 lutego w Koszalinie.

7 marca dr Adam Bartosiewicz poprowadzi w Koszalinie wykład poświęcony „Ważnym zmianom w VAT, PIT, CIT na 2018 rok”. Natomiast 9-10.03.2018 r. odbędzie się w Szczecinie dwudniowe szkolenie na temat: „RODO - najważniejsze zmiany i nowości w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych”, które poprowadzi radca prawny Szymon Baczyński.

Również w marcu zarząd ZOKIDP zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące „Korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiciele PFRON Oddziału Zachodniopomorskiego 12.03.2018 r. omówią m.in.: praktyczne aspekty zatrudniania przez przedsiębiorców osób niepełnosprawnych oraz wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, a także przedstawią szczegóły programu SODiR i pilotażowego programu PRACA-INTEGRACJA.

W najbliższych planach szkoleniowych Oddziału znalazły się również szkolenia dotyczące kasacji i cen transferowych. Wykład z panią sędzią Anną Sokołowską zaplanowany został na 26 marca br.

Natomiast 4-5 kwietnia br. dr Andrzej Dmowskipoprowadzi warsztaty praktyczne na temat „Nowych regulacji prawnych w zakresie cen transferowych 2017/2018”.

15 stycznia minął termin przesyłania prac pisemnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W sumie było ich 39 z 12 szkół naszego województwa. Komisja konkursowa złożona z 5 doradców podatkowych po sprawdzeniu prac do finału zakwalifikowała 29 uczniów. Finał konkursu na szczeblu wojewódzkim odbędzie się 15 marca 2018 r. w Szczecinie.


PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Janusz Cichoń). Szczegóły

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Szczegóły


PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Rząd uchwalił zmiany w podatkach dochodowych

Przepisy, które weszły w życie 1.01.2018 r. wkrótce zostaną zmienione. Powodem jest - jak czytamy w uzasadnieniu - fakt, że nie były przedmiotem wystarczająco długich konsultacji z zainteresowanymi podmiotami. Zmienią się m.in. zasady amortyzacji i rozliczanie kosztów autorskich. Szczegóły

Split payment pogorszy płynność finansową niektórych firm

Dla części podatników mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) będzie neutralny. Niektóre podmioty na nim skorzystają. Będą jednak i takie firmy, których płynność finansowa zostanie obniżona - potwierdza Ministerstwo Finansów. Szczegóły

Nowe formularze na podatek akcyzowy

Od 1 lutego obowiązują nowe wzory deklaracji dotyczących podatku akcyzowego. Stare druki można stosować do końca listopada. Szczegóły

Transport kolejowy będzie monitorowany

Sejm rozpoczął prace nad zmianami w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Celem jest uszczelnienie systemu VAT i ograniczenie wyłudzeń skarbowych. Szczegóły

Zmiany w akcyzie i cle uderzą w firmy transportowe

Przewożenie przez granicę w baku samochodu więcej niż 200 litrów paliwa będzie podlegało akcyzie i cłu - wynika z projektu zmian w Prawie celnym i przepisach o podatku akcyzowym. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

NSA: ubezpieczenie nie jest zabezpieczeniem źródła przychodu

Przedsiębiorca, który wykupił dodatkowe ubezpieczenie, nie może zaliczyć kwoty tego ubezpieczenia do kosztów uzyskania przychodu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: opłata u agenta finansowego jest równa zapłaconej na poczcie

Za datę uiszczenia opłaty sądowej w przypadku dokonania jej za pośrednictwem innego niż banki lub Poczta Polska S.A. podmiotu, działającego na podstawie ustawy o usługach płatniczych, można uznać dzień przekazania środków pieniężnych, jeśli rzeczywiście zostały przekazane na konto sądu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: kara umowna może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu

Obecnie realia gospodarki zostały zmienione i przedsiębiorcy ponoszą kary umowne w celu zminimalizowania strat, więc wydatki z nimi związane mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

RIO: w deklaracji podatkowej nie można żądać numeru telefonu podatnika

Żądanie podania imion rodziców podatnika czy numeru telefonu w deklaracji podatkowej wykracza poza sferę danych niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku lokalnego - stwierdziła RIO w Szczecinie. Szczegóły

NSA: gdy jest wątpliwość prawna, to podatnik skorzysta ze zwolnienia

Zadatek przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego przez podatnika na nabycie nieruchomości przed dniem uzyskania przychodu, korzysta ze zwolnienia, jeśli doszło do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży budynku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: ewidencja przesądza o wysokości podatku

Nawet jeśli podatnik jest zameldowany i mieszka w domu, ale nieruchomość jest zaewidencjonowana jako letniskowa, to zapłaci wyższy podatek od nieruchomości - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: podatnik może skorygować faktury, ale w odpowiednim czasie

Korygowanie faktur jest dozwolone, ale musi być wyeliminowane ryzyko odliczenia - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: fiskus nie ma obowiązku pouczać

Podatnik ma obowiązek zapłacić podatek wynikający z deklaracji, nawet jeśli nie ma jeszcze ostatecznego wyniku kontroli podatkowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Pierwsza opinia zabezpieczająca wydana

Uzależnienie wynagrodzenia od wyników finansowych sklepu nie jest unikaniem opodatkowania, nawet jeśli jego kierownik zapłaci podatek według niższej stawki - potwierdził Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Szczegóły

Samo tworzenie dzieła nie daje prawa do podwyższonych kosztów

Prawo do rozliczenia autorskich kosztów uzyskania przychodów daje tylko stworzenie dzieła. Nie jest nim jednak sama próba czy przygotowanie do występu - potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego a złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości klienta

Doradcy podatkowi, jak i inne grupy zawodowe, borykają się z problemem wyegzekwowania niektórych wierzytelności. Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w praktyce bywa traktowane jako element presji na dłużnika, by wykonał zobowiązanie wobec wnioskodawcy. Czy również doradca podatkowy, któremu klient (lub były klient) nie płaci za wykonane usługi, może wnieść, jako wierzyciel, wniosek o ogłoszenie upadłości klienta będącego dłużnikiem niewypłacalnym, nie naruszając obowiązku zachowania zawodowej dyskrecji? Szczegóły

PODATKI 2018: Rozliczanie usług niematerialnych w kosztach podatkowych

Wyłączenie dotyczące kosztów finansowania dłużnego to nie jedyna nowa instytucja tego rodzaju, z którą muszą zmierzyć się podatnicy polskiego CIT od 2018 r. Część podatników musi dokładnie przyglądać się kosztom tzw. usług niematerialnych. Warto przy tym wyraźnie wskazać, że inaczej niż w przypadku limitu dotyczącego kosztów finansowania dłużnego (art. 15c ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p.) unormowania dotyczące kosztów usług niematerialnych to autorski pomysł polskiego resortu finansów. O ile nowe przepisy dotyczące kosztów finansowania dłużnego mogą być korzystne dla części firm, o tyle regulacje omawiane w tym rozdziale w żaden sposób nie mogą być przyjazne podatnikom. Dla jasności trzeba wyraźnie stwierdzić, że analizowane tutaj przepisy nie mają swojego odpowiednika w ustawie z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Podmiot zagraniczny z Wielkiej Brytanii zajmuje się sprzedażą wysyłkową towarów przez portal Amazon. Sprzedaż towarów z terytorium Polski i zagranicy dla polskich kontrahentów opodatkowuje w Polsce i dokumentuje fakturami (nie ma obowiązku posiadania kasy rejestrującej).
Czy w związku z wprowadzanymi międzynarodowymi przepisami RODO (ang. GDPR,) w dalszym ciągu będą obowiązywały przepisy, według których ma obowiązek w rejestrze VAT oraz JPK wykazywać odbiorcę towarów (imię, nazwisko oraz adres)? Odpowiedź i uzasadnienie

Kontrahenci podjęci decyzję o przedłużeniu terminu płatności faktury. I w tym przypadku zastanawiają się nad prawidłowym udokumentowaniem tego porozumienia.
Czy może być wystawiona faktura korygująca termin płatności?
Zakładam, że porozumienie ustne będzie potwierdzone tą fakturą - czyli nabywca potwierdzi przyjęcie tej faktury korygującej przez podpisanie się na fakturze i wpisanie daty odbioru.
A może zamiast faktury korygującej należy sporządzić umowę w której ustalamy inny termin płatności?
Czy można w takim przypadku skorygować fakturę sprzedaży - tj. czy poprzez fakturę korygującą czy poprzez zawarcie porozumienia?
Czy nabywca który w wyniku przedłużenia terminu płatności nie będzie musiał dokonywać korekty podatku VAT na podstawie art. 89a ustawy o VAT może napotkać problem - czy urząd skarbowy może podważyć takie porozumienie i nakazać skorygowanie podatku VAT o VAT z niezapłaconej faktury zgodnie z pierwotnym terminem płatności?
Czy, gdyby się okazało, że można „przedłużyć” termin płatności - to jak długo możemy go przedłużać? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.