e-Biuletyn/2/2017, numer (2), 28.02.2017

e-Biuletyn/2/2017, numer (2), 28.02.2017
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na 129 konferencję podatkową Szczegóły

Pismo Przewodniczącej KRDP do Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Szczegóły

SGH zaprasza na konferencję na temat unikania opodatkowania i bezpieczeństwa państwa Szczegóły

C.H.Beck zaprasza na szkolenie Kodeks karny skarbowy - dla praktyków Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna
10-11 lutego 2017 – Zagórze: Cztery filary sukcesu – dr Aleksander Binsztok, Obecne i przyszłe zmiany w VAT - Wykładowca Zdzisław Modzelewski
28 lutego 2017 - Wrocław: Sprawozdanie finansowe za rok 2016 bez tajemnic – warsztaty praktyczne. Wykładowca Monika Król-Stępień

Wydarzenia:
9 lutego 2017 odbyło się wyjazdowe posiedzenie zarządu w Zagórzu Śląskim. Poświęcone było przede wszystkim sprawdzaniu prac nadesłanych na Konkurs Wiedzy o Podatkach. Wpłynęło do oddziału blisko 70 prac z kilkunastu szkół województwa dolnośląskiego. Do drugiego etapu zakwalifikowano 32 uczestników.

Honorowy patronat nad konkursem po raz trzeci objęła Pani poseł do Europarlamentu - Lidia Geringer de Oedenberg fundując po raz kolejny nagrodę specjalną dla laureata etapu wojewódzkiego w postaci trzydniowego wyjazdu do Brukseli. Tym razem wraz z laureatem do Brukseli pojedzie też nauczyciel, który przygotował do konkursu laureata.

Udało się również namówić do współpracy i patronowania konkursowi wrocławskiego lidera oprogramowania dla firm InsERT S.A.. Firma ta ufunduje również nagrodę rzeczową na konkurs.

10 lutego odbyło się pierwsze w tym roku „miękkie” szkolenie - Cztery filary sukcesu. Podczas szkolenia doradcy podatkowi mieli możliwość poznać sposoby na zwiększenie osobistej efektywności w pracy, dowiedzieli się, jak lepiej zarządzać sobą i zespołem w czasie oraz jak ustalać priorytety, aby osiągać zakładane cele. Poznali także narzędzia skutecznej prezentacji własnej działalności, pomocne w oddziaływaniu na klientów i reagowaniu na ich potrzeby oraz zaznajomili się z metodami skutecznego realizowania z sukcesem planów sprzedażowych na rynku działalności Doradcy Podatkowego

LUBELSKI OKIDP

Szkolenia
W miesiącu styczniu zorganizowaliśmy trzydniowe szkolenie w Janowie Lubelskim, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem nie tylko doradców podatkowych z województwa lubelskiego ale z całego kraju. Tematem wykładów Pana Krzysztofa Woźniaka w ciągu dwóch dni były „Zmiany w podatku VAT na 2017 r.”. Natomiast tematem wypowiedzi Pani dr Kaliny Kunowskiej była „Reforma Krajowej administracji skarbowej”.

Kluby Doradcy Podatkowego
W ostatnią środę lutego odbyło się kolejne comiesięczne spotkanie Klubu Doradcy Podatkowego, którego przedmiotem były „Zmiany w podatkach dochodowych w 2017 r.”. Seminarium poprowadziła Koleżanka Bożena Nowicka.

Następne spotkanie odbędzie się 29 marca br. Będą to konsultacje w zakresie odwrotnego obciążenia VAT (usługi budowlane), zabezpieczenie się przedsiębiorcy przed wykreśleniem z listy podatników VAT czynnych, powzięcie wiedzy w w/w zdarzeniach. Ponadto poruszany będzie temat konieczności uiszczenia podatku VAT od usług nabywanych od Google oraz innych platform przez przedsiębiorców.

LUBUSKI OKIDP

Szkolenia
W lutym 2017 roku Lubuski Oddział KIDP zorganizował szkolenia z zakresu zmian w ubezpieczeniach społecznych ZUS oraz zmian w zasiłkach ZUS. Oba szkolenia zostały poprowadzone przez specjalistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Ponadto tradycyjnie w ostatni czwartek miesiąca, tj. 23 lutego br., odbyło się czwartkowe spotkanie podatkowe.

Inicjatywy na rzecz doradców podatkowych
Zgodnie z decyzją Zarządu LO KIDP, doradcy podatkowi z Lubuskiego Oddziału KIDP, którzy na bieżąco opłacają składkę członkowską, otrzymali zbiór przepisów podatkowych na 2017 r. „PODATKI 2017 DLA DORADCÓW PODATKOWYCH” w wersji dedykowanej członkom KIDP. Zbiór zawiera najważniejsze akty prawa podatkowego według stanu prawnego na 11.01.2017. Zainicjowane przedsięwzięcie ma na celu merytoryczne wsparcie pracy doradców podatkowych.

MAŁOPOLSKI OKIDP

W lutym w Małopolskim Oddziale KIDP odbyły się następujące szkolenia i warsztaty:
- 9-11 lutego br. wyjazdowe szkolenie dla doradców podatkowych w Zakopanem,
- 21 lutego br. szkolenie „Bilans 2016”,
- 23-24 lutego br. warsztaty „Ceny transferowe i dokumentacja podmiotów powiązanych”.

W dniu 23 lutego 2017 r. w ramach „spotkania czwartkowego” odbyły się warsztaty „Zmiany dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych obowiązujące od 01.01.2017 r.”, które poprowadziła dr Jowita Pustuł.

W marcu zaplanowano następujące szkolenia i warsztaty:
- 13-14 marca br. warsztaty „Ceny transferowe i dokumentacja podmiotów powiązanych”, które podobnie jak w lutym poprowadzi dr Andrzej Dmowski,
- 22 marca br. szkolenie „Aktualne orzecznictwo w VAT”, które poprowadzi Sędzia NSA Adam Bącal.

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie w/w Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w UMK przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w UMT przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Akcji START BIZNES. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Akcja ma na celu wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, która będzie świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów takiej jednorazowej porady. Zapraszamy do włączenia się w w/w akcję.

W dniach 27 lutego-3 marca br. trwa bezpłatna akcja pod hasłem „Doradcy Podatkowi pomagają osobom z niepełnosprawnością wypełnić PIT za 2016 r.”. Celem akcji jest pomoc osobom z niepełnosprawnością w wypełnianiu zeznań rocznych. Akcja ma charakter i formę „Drzwi otwartych” (pomoc non-profit udzielana przez doradców podatkowych osobom zainteresowanym bezpośrednio w kancelariach doradców podatkowych). Dodatkowo w dniu 2 marca doradcy będą pełnić dyżur w jednym z największych Domów Pomocy Społecznej w Krakowie. Lista kancelarii, które włączyły się do w/w akcji została zamieszczona na stronie MOKIDP. Akcja została objęta patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Patronat medialny nad akcją objęło Radio Kraków a opiekę medialną TVP3 Kraków.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.

MAZOWIECKI OKIDP

Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP kontynuuje działania związane z: prowadzeniem działalności szkoleniowej, integracją środowiska doradców podatkowych i promocją zawodu doradcy podatkowego.

Działalność szkoleniowa
Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP zorganizował szkolenia dla doradców podatkowych z zakresu: zmian w podatkach dochodowych CIT i PIT na rok 2017, zmian w podatku VAT, dokumentacji cen transferowych, zamknięcia roku w księgach rachunkowych, dokumentów elektronicznych w praktyce doradcy podatkowego.

W dniu 10 lutego 2017 r. odbyło się szkolenie prowadzone przez prof. Adama Mariańskiego wraz z mecenasem Jakubem Żurawińskim oraz Adamem Żądło. Szkolenie dotyczyło spółek osobowych. Na wstępie prof. Mariański podkreślił, że doradzając klientom, najpierw zagadnienie rozpatruje się pod kątem prawa podatkowego, a dopiero potem cywilnego i handlowego. Stwierdził: „ najpierw jestem doradcą podatkowym, a potem adwokatem”.

Prof. Mariański wskazał, że średni okres funkcjonowania firmy rodzinnej trwa 24 lata – w Polsce takie firmy powstawały w latach 9i0-tych, wiec jak łatwo obliczyć obecnie Polska wchodzi w etap sukcesji firm rodzinnych. „Spółka z o.o. spółka komandytowa” została wskazana jako bardzo dobry mechanizm sukcesyjny. Rodzice mogą zainstalować dzieci jako komandytariusza, w ten sposób przekazując im majątek, ale bez władzy, gdyż komandytariusz ma ograniczoną odpowiedzialność i ograniczony wpływ na działalność spółki. Z czasem, dziecko jeśli zechce obrać rolę przedsiębiorcy, może zwiększyć swój wpływ na działalność spółki.

Integracja środowiska doradców podatkowych
04 lutego 2017 r odbył się w Hotelu DoubleTree by Hilton XIV bal doradców podatkowych. W ww. balu uczestniczyło 400 osób, którzy wspaniale bawili w rytm muzyki zespołu Drugi Tydzień. Atrakcją wieczoru był występ kabaretu ANI MRU MRU.

11 maja 2017 r. w Filharmonii Narodowej zostanie zorganizowany Dzień Doradcy Podatkowego.

Promocja zawodu doradcy podatkowego
W dniu 11 maja 2017 r. zostaną ogłoszone wyniki IV Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego „Podatki są proste jak drut”

PODKARPACKI OKIDP

Szkolenia
Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP:
- 6.03.2017 OSTATNIE ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH W 2016/2017 r. Stawka minimalna od umów zleceń - składki ZUS. Składki ZUS od umów o dzieło.
- 13.03.2017 Podatek od towarów i usług w 2017 r. nowelizacja ustawy o VAT oraz wybrane zagadnienia w orzecznictwie sądów administracyjnych i ETS

VII Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Podatkach
Tradycją lat ubiegłych Oddział już po raz siódmy zorganizował Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Podatkach, pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, który skierowany jest do uczniów i słuchaczy wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, dla młodzieży z województwa podkarpackiego. Do Oddziału wpłynęło ok 65 prac z 10 szkół z regionu, z których Komitet Organizacyjny do drugiego etapu zakwalifikował 32 osoby.

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa
W dniach 10-12 lutego 2017 r. odbyło się szkolenie na temat: „Podatek u źródła, unikanie podwójnego opodatkowania", które przeprowadził Pan Tomasz Piekielnik.

Integracja
W dniu 11 lutego 2017 r. w Hotelu Nadmorskim w Gdyni odbył się VI Bal Karnawałowy, podczas którego mieliśmy okazję do wspólnej zabawy i niekończących się rozmów.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego
Zakończył się I Etap VI Pomorskiego Konkurs Wiedzy o Podatkach organizowanego przez PO KIDP dla uczniów wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół średnich z województwa pomorskiego. Z pośród nadesłanych prac, Komisja Konkursowa zakwalifikowała 31 uczniów do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 16 marca 2017 r.

ŚLĄSKI OKIDP

1.02.2017 Posiedzenie Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
2.02.2017 Spotkanie grupy dyskusyjnej.
6.02.2017 Szkolenie „VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 01 stycznia 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo”- Jeżek Przemysław.
7.02.2017 Szkolenie „Zawieranie UMÓW ZLECENIA - zmiany od 01 stycznia 2017 r. na bazie najnowszych wyjaśnień MRPiPS rozliczenia składkowo; podatkowe” - Jeżek Przemysław.
13.02.2017 Szkolenie „Zmiany w podatku VAT” - Modzelewski Zdzisław.
22.02.2017 Szkolenie „Podatek dochodowy od osób prawnych” - Malinowski Dariusz.
27.02.2017 Kodeks Pracy - zmiany. Warsztaty podatkowe w Częstochowie.
28.02.2017 Posiedzenie Zarządu Śląskiego O.KIDP.

Uprzejmie informujemy, iż w połowie lutego br. przekazaliśmy doradcom podatkowym z naszego regionu publikację „PODATKI 2017 DLA DORADCÓW PODATKOWYCH” w wersji dedykowanej członkom KIDP. Zainicjowane przedsięwzięcie ma na celu merytoryczne wsparcie doradców podatkowych w pracy zawodowej oraz wzmocnienie przynależności członków naszej Izby do samorządu zawodowego. Przekazany zbiór zawiera najważniejsze akty prawa podatkowego według stanu prawnego na początek roku 2017.

25 lutego 2017 roku odbędzie się bal organizowany przez Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w hotelu Monopol, ul. Dworcowa 5 w Katowice.

Zarządy Regionów Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Śląskiego oraz Wielkopolskiego podjęły się organizacji I Ogólnopolskich Regat Doradców Podatkowych, które obędą się w dniach 4-7.05.2017 r. w Wilkasach/k Giżycka na jeziorze Niegocin.

Promocja zawodu:
Decyzją Zarządu KPO KIDP, nasz Oddział przyłączył się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.

W dniu 26 stycznia 2017 roku wraz z współorganizatorem – Urzędem Miasta w Katowicach zorganizowane zostały na terenie Urzędu Miasta kolejne konsultacje z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność gospodarczą. Kolejny termin konsultacji to 23 luty br.

Ponadto za zgodą włodarzy pozostałych miast województwa śląskiego w Urzędach Miejskich umieszczone zostały plakaty oraz ulotki propagujące akcję START BIZNES .

Śląski Oddział KIDP wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po raz ósmy organizuje akcję „Doradcy podatkowi dla niepełnosprawnych”. Akcja polega na udzielaniu przez doradców podatkowych bezpłatnych porad podatkowych w sprawie rozliczeń rocznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Udzielanie porad odbędzie się dwa razy w tygodniu (we wtorki i w czwartki) w godzinach od 9.00 do 15.00 w okresie od 21 marca 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku.

WIELKOPOLSKI OKIDP

W związku z cieszącymi się dużą popularnością spotkaniami Klubu Doradcy Podatkowego, Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP postanowił zorganizować III edycję Klubu Doradcy Podatkowego 2017-2018, na którą składa się dziesięć spotkań zawodowych mających na celu dyskusję nad obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz zagadnieniami wpierającymi funkcjonowanie kancelarii doradcy podatkowego, a także służącymi do omawiania bieżących problemów zawodowych.

23.02.2017 r. odbyło się spotkanie Klubu Doradcy Podatkowego, zapraszamy na następne spotkanie Klubu 30.03.2017 r.

25.02.2017 r. w Hotelu Rodan w Kórniku odbył się Bal Karnawałowy Doradców Podatkowych, którzy miło spędzili czas integrując się przy wtórze zespołu muzycznego.

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach, warsztatach oraz innych wydarzeniach zaplanowanych w 2017 r. W marcu zapraszamy między innymi na niżej wskazane szkolenia:

03.03.2017 r. - szkolenie „Prawo pracy 2016/2017 - zmiany, orzecznictwo, rozwiązania prawne”
06.03.2017 r. - szkolenie „Należyta staranność w prowadzeniu działalności gospodarczej”
07.03.2017 r. – szkolenie „Prawo pracy 2016/2017 - zmiany, orzecznictwo, rozwiązania prawne”
13.03.2017 r. – szkolenie „Prawo pracy (najczęściej popełniane błędy pracodawców, rozwiązywanie umów o pracę, casusy)”
16.03.2017 r. - szkolenie „Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego w 2017. Kontrola celno–skarbowa i podatkowa przedsiębiorców”
27.03.2017 r. - szkolenie „Postępowanie przed sądami administracyjnymi w praktyce. Doświadczenia i wnioski płynące z sali rozpraw w WSA (potknięcia większe i mniejsze)”
04-07.05.2017 r. na jeziorze Niegocin odbędą się I Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych organizowane przez Mazowiecki, Śląski, Warmińsko-Mazurski oraz Wielkopolski Oddział KIDP.
11.05.2017 r. w Poznaniu odbędą się uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego. Szczegóły wkrótce!
08-11.06.2017 r. w Kurojadach odbędzie się IX Spływ Kajakowy Wielkopolskich Doradców Podatkowych.

Zapisy na wykłady oraz spotkania integracyjne poprzez www.mdoradca.krdp.pl

Wielkopolski Oddział KIDP po raz siódmy wraz z „Głosem Wielkopolskim” włączył się w akcję non-profit „Pomoc w wypełnianiu PIT’ów”. Akcja skierowana jest do rencistów, emerytów oraz osób niezamożnych z województwa wielkopolskiego. Zestawienie kancelarii, które wyrażą zgodę na przystąpienie do powyższej akcji zostanie opublikowane w „Głosie Wielkopolskim” w dniu 23 marca 2017 r. oraz w dniu 30 marca 2017 r. Zainteresowanych doradców włączeniem się do akcji prosimy o przesyłanie zgłoszeń na e-mail: wielkopolski@kidp.pl do dnia 08.03.2017 r.

Podobnie jak w ubiegłym roku, Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP podjął inicjatywę wydania zbioru przepisów podatkowych na 2017 r. „Podatki 2017 dla Doradców Podatkowych”. Zainicjowane przedsięwzięcie ma na celu wesprzeć merytorycznie oraz wzmocnić przynależność doradców podatkowych do samorządu zawodowego. Publikacja posiada szatę graficzną zgodną z systemem wizualizacji KIDP i jest do odbioru w siedzibie Oddziału w Poznaniu do 31.03.2017 r.

Od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta, w Urzędach Gminy oraz innych ośrodkach w Wielkopolsce polegający na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów w Urzędach prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl

Wielkopolski Oddział KIDP w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu od października 2016 r. do czerwca 2017 r. organizuje bezpłatne konsultacje z zakresu podatków, które są prowadzone przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatne konsultacje z zakresu rachunkowości, które są prowadzone przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje służą wymianie informacji, doświadczeń i bieżącej wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu. Wszystkich zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem bezpłatnych konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl

Wielkopolski Oddział KIDP w ramach współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań współorganizuje cztery niżej wymienione projekty:

1) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Turystycznego „Prawne aspekty współczesnej turystyki” w dniu 08.03.2017 r.
2) Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych w dniach 20-22.03.2017 r.
3) „Prawo z Energią” (Ogólnopolska Konferencja Naukowa „System aukcyjny jako mechanizm konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE” oraz Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego) w dniu 19.04.2017 r.
4) Dni Prawnika na przełomie maja i czerwca 2017 r.

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP postanowił zorganizować II edycję Konkursu Wiedzy o Podatkach „Podatkowy zawrót głowy”, który został objęty Patronatem Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Współorganizatorem Konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Opodatkowania Przedsiębiorstw przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zakresem przedmiotowym Konkursu objęte zostały zagadnienia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z jego zryczałtowanymi formami, podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, Ordynacji podatkowej oraz podatków lokalnych, jak również z zakresu przepisów regulujących wykonywanie zawodu doradcy podatkowego oraz wiedzy o zawodzie. Celem Konkursu jest promowanie wiedzy o zawodzie oraz budowanie pozytywnego wizerunku zawodu doradcy podatkowego.

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu zainicjował Studia Podyplomowe „Podatki i strategie podatkowe przedsiębiorstw”, które odbędą się w latach 2017-2018. Studia Podyplomowe zostały objęte Patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Wielkopolski Oddział KIDP włączył się w roli partnera do XIV edycji Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, którego organizatorem jest Urząd Miasta Poznania. Głównym celem konkursu jest pomaganie wyróżniającym się przedsiębiorstwom, zaliczanym do sektora MSP oraz STARTUP w budowaniu trwałej pozycji na rynku poprzez stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu partnerów i potencjalnych klientów, a także promocja oraz rozpowszechnienie udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług czy technologii. Jednym z zadań korporacji jest promowanie wizerunku doradcy podatkowego jako partnera biznesowego przedsiębiorcy, zatem przyłączenie się do powyższego konkursu jak najbardziej wpisuje się w cele public relations KIDP.

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP od 2014 r. kontynuuje ogólnopolską akcję START BIZNES polegającą na wsparciu merytorycznym przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest rozpowszechnienie wiedzy o naszym zawodzie poprzez promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych. Regulamin akcji znajduje się na www.startbiznesdp.pl Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca doradców podatkowych do wzięcia udziału w akcji Start Biznes oraz do przesyłania zgłoszeń o przystąpieniu do akcji na e-mail: wielkopolski@kidp.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniach Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które odbywają się o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Romana Maya 1 w Poznaniu. Harmonogram posiedzeń na 2017 r. dostępny na www.wielkopolski.kidp.pl

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61/ 843 42 55
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl
- odwiedź Facebooka Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej doradców podatkowych

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

W ramach działalności szkoleniowej zarząd ZOKIDP zaproponował doradcom podatkowym dwa szkolenia warsztatowe z radcą prawnym panią Joanną Kleina-Galińską dotyczące „Metodyki pracy DP w postępowaniu karno-skarbowym" i „Metodyki pracy DP w postępowaniu egzekucyjnym”. Pierwsze z cyklu odbyło się 27 lutego, drugie zaplanowane zostało na 27 marca. 3 marca pani sędzia Anna Sokołowska poprowadzi trzecią część szkolenia poświęconego „Wykładni podatkowego prawa krajowego", na którym przedstawi bieżące problemy związane z wykładnią przepisów prawa podatkowego oraz kwestie nadużycia prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i sądów polskich. W najbliższych planach szkoleniowych Oddziału znalazły się również szkolenia dotyczące prawa pracy oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Szczegóły wkrótce w panelu mDoradca.

16 stycznia minął termin przesyłania prac pisemnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W sumie było ich 48 z 13 szkół naszego województwa. Komisja konkursowa złożona z 7 doradców podatkowych po sprawdzeniu prac do finału zakwalifikowała 42 uczniów. Finał konkursu na szczeblu wojewódzkim odbędzie się 16 marca 2017 r. w Szczecinie.

PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy-Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Rządowy projekt ustawy o podatku akcyzowym

Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców

Projekt ustawy - Prawo Przedsiębiorców

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Od 1 marca 2017 roku surowe kary za wyłudzenia VAT z fikcyjnych faktur

Opublikowana została nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego szeregu nowych instrumentów prawnokarnych nakierowanych na zwalczanie procederu związanego z wyłudzaniem z budżetu państwa zwrotu kwot naliczonych tytułem podatku VAT. Szczegóły

Nowy wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym

W związku z reformą administracji skarbowej od 1 marca 2017 r. zmieni się wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej. Szczegóły

Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej zaczną wkrótce prowadzić niektóre sprawy celne

1 marca nastąpią zmiany organizacyjne w administracji skarbowej, które wymagają również właściwego określenia organu wskazanego do prowadzenia niektórych spraw celnych. 15 lutego zostało ogłoszone odpowiednie rozporządzenie w tym zakresie. Szczegóły

Nowa forma zobowiązania gwaranta należności celnych

Minister rozwoju i finansów określił nową formę zobowiązania gwaranta składanego jako zabezpieczenie generalne pokrycia kwot wynikających z długów celnych, zezwalając na jej stosowanie jako zabezpieczenia należności dotyczących operacji celnych dokonywanych wyłącznie na terytorium Polski. Szczegóły

WIT w gestii Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

W związku z wprowadzaną reformą administracji skarbowej, od 1 marca 2017 r. zamiast Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie właściwym organem do prowadzenia niektórych spraw celnych, m.in. postępowań w sprawach dotyczących wiążącej informacji taryfowej (WIT) będzie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

CIT: związek z przychodem przejawia się także w minimalizacji strat

Wydatki na odszkodowanie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy najmu mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Tak wskazał WSA w Gliwicach. Szczegóły

CIT: wydatki na zakup uprawnień do emisji CO2 nie są kosztem pośrednim

Wartość nabytych uprawnień do emisji zgłaszanych do umorzenia jest kosztem operacyjnym podstawowej działalności i powinna stanowić koszty bezpośrednio związane z osiąganymi przez spółkę przychodami. Tak wskazał WSA w Gliwicach. Szczegóły

Wspólnik spółki cywilnej może zapytać fiskusa także o przekształcenia

W kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w sprawach związanych z przyszłą sytuacją spółki handlowej znajdują się również wspólnicy spółki cywilnej planujący przekształcenie tej spółki w spółkę prawa handlowego. Tak wskazał NSA w wyroku z 20 stycznia 2017 r. Szczegóły

Podatnik nie musi mieć od razu wiedzy o całym odziedziczonym majątku

Dokonanie uprawdopodobnienia tego, że o określonych prawach majątkowych wchodzących w skład spadku strona dowiedziała się w określonym, późniejszym momencie, należy do strony, a organy nie zgadzając się z tym stanowiskiem muszą w konkretnych okolicznościach faktycznych sprawy wykazać, że strona nie dochowała którejś z wymienionych przesłanek. Tak wskazał NSA w wyroku z 11 stycznia 2017 r. Szczegóły

Choroba nie stanowi samoistnej podstawy do umorzenia zaległości podatkowych

Choroba podatnika jest niewątpliwie istotnym zdarzeniem, które należy uwzględniać w procesie decyzyjnym o przyznaniu bądź odmowie przyznania ulgi, to jednak nie stanowi ona samoistnie podstawy do umorzenia zaległości podatkowych. Tak wskazał NSA w wyroku z 30 listopada 2016 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Zbycie poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa nie jest wyłączone z VAT

Gdy przedmiotem zbycia będą poszczególne składniki majątkowe, które nie stanowią zorganizowanego przedsiębiorstwa, to należy z tego tytułu zapłacić podatek od towarów i usług. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30.01.2017 r. Szczegóły

Fiskus: krótki okres najmu zabiera prawo do ryczałtu

Udostępnianie przez podatnika mieszkania na krótkie pobyty w sezonie letnim oraz wynajmowanie tego mieszkania poza sezonem nie może być klasyfikowane do najmu o charakterze prywatnym. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 13 stycznia 2017 r. Szczegóły

PIT: wynajem mieszkania członkowi zarządu to nieodpłatne świadczenie

Wartość świadczenia w postaci wynajmu członkowi zarządu mieszkania finansowanego przez spółkę stanowi nieodpłatne świadczenie, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 26 stycznia 2017 r. Szczegóły

CIT: raty za skradziony samochód można wrzucić w koszty

Zapłacona kwota wynikająca z rozliczenia umowy leasingu po kradzieży przedmiotu leasingu stanowi koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 25 stycznia 2017 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Karuzela podatkowa – konsekwencje karno-skarbowe

W praktyce obrotu gospodarczego może zdarzyć się, że pomimo zachowania ostrożności oraz wdrożenia właściwych procedur podatnikowi nie uda się uniknąć udziału w karuzeli podatkowej. Kto w takiej sytuacji poniesie z tego tytułu odpowiedzialność? Jaką karą jest zagrożony? Te i inne zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karno-skarbowej uczestników karuzeli podatkowe zostały omówione w niniejszym opracowaniu. Szczegóły

Wyłudzanie VAT - omówienie zmian w Kodeksie karnym

Ustawa z 10.02.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadza bardzo poważne zaostrzenie kar za wystawianie oraz posługiwanie się pustymi fakturami, włącznie z zagrożeniem karą 25 lat pozbawienia wolności. Poniższe opracowanie wyjaśnia przyczynę problemu, jak i same nowe regulacje prawne, a także przybliża, jakie zachowania na gruncie VAT mogą prowadzić do surowej odpowiedzialności karnej, jak również - kiedy uczciwy podatnik nie powinien obawiać się zagrożeń wynikających z zaostrzenia prawa karnego. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy skuteczne będzie objęcie jednym wnioskiem o zastosowanie tzw. żalu czynnego (art. 16 k.k.s.), zgłoszenia do opodatkowania podatkiem PCC jednej umowy pożyczki zawartej pomiędzy dwoma spółkami z o.o. (powiązanymi kapitałowo i osobowo)?

W wykonaniu tej umowy dokonano wypłaty tej pożyczki w wielu (kilkudziesięciu) transzach, w okresie kilkunastu miesięcy, poprzez przelewy bankowe na rachunki wierzycieli pożyczkobiorcy. Odpowiedź i uzasadnienie

Czynny podatnik VAT jest zobowiązany przesyłać dane z rejestru VAT w formie JPK za styczeń 2017 r.

Czy w formie JPK przesyła tylko rejestry sprzedaży VAT, czy rejestry sprzedaży i zakupów? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.