e-Biuletyn/2/2016, numer (2), 25.02.2016

e-Biuletyn/2/2016, numer (2), 25.02.2016
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

 
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu oraz serdecznie zachęcamy do odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu

 


 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Wiceprzewodniczący KRDP dr Jacek Zieliński o korekcie kosztów w "Małej Firmie" Szczegóły 

Trwa V Jubileuszowa Edycja Konkursu LIDER KSIĘGOWOŚCI! II etap już rozpoczęty Szczegóły 

Google zaprasza na inspirujące wydarzenie Hossa w internecie Szczegóły

 

 

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

KUJAWSKO-POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, realizując zadania statutowe, prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową. W lutym 2016 r. odbyły się następujące szkolenie:
1. 16.02.2016 r. – Szkolenie :  „Fundacje, stowarzyszenia” Prelegent: dr Adam Bartosiewicz Miejsce: Sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy
2. 24.02.2016 r. – Szkolenie : „Prawo Pracy ” Prelegent: Cezary Szymański
Miejsce: Sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy
Ww. szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem doradców podatkowych z regionu Kujawsko-pomorskiego i nie tylko. 

Zarząd KPO KIDP na marzec planuje następujące szkolenia"
- 3.03.2016 r. „Świadczenia krótkoterminowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło  wraz ze zmianami od 1 stycznia 2016 r. oraz Program Płatnik – wersja 10.01.001.”
Prelegenci : Danuta Hinz, Joanna Jażdzewska, Aleksandra Nejman, Joanna Karsznia – pracownicy Oddziału ZUS w Bydgoszczy. Szkolenie podobnie jak w zeszłym odbędzie się we współpracy Oddziałem ZUS w Bydgoszczy.
- 4.03.2016 r. „Świadczenia krótkoterminowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło  wraz ze zmianami od 1 stycznia 2016 r. oraz Program Płatnik – wersja 10.01.001.”
Prelegenci : Marta Krajewska, Katarzyna Dziekońska, Agnieszka Wolska pracownicy Oddziału ZUS w Toruniu
Szkolenie podobnie jak w zeszłym odbędzie się we współpracy Oddziałem ZUS w Toruniu.

Zakres tematyczny szkoleń będzie przedstawiał się następująco :

Prawo do świadczeń krótkoterminowych z funduszu chorobowego i wypadkowego, podstawa wymiaru świadczeń, dokumentowanie prawa do świadczeń w tym zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2016 r. – część I
Prawo do świadczeń krótkoterminowych z funduszu chorobowego i wypadkowego, podstawa wymiaru świadczeń, dokumentowanie prawa do świadczeń w tym zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2016 r. – część II
Umowy zlecenia, umowy o działo w tym zmiany od 1 stycznia 2016 r. , skutki prawne zawartych umów.
Program płatnik – wersja 10.01.001

Promocja zawodu
Wzorem roku ubiegłego, Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP obejmie honorowy patronat nad V już edycją Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do wyroku w sprawie podatkowej, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego, działające przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkurs na glosę kierowany jest do studentów Wydziałów Prawa i Administracji w całym kraju. Zarząd dla laureata konkursu ufunduje nagrodę finansową.

ŁÓDZKI OKIDP

Od początku 2016 roku w Łódzkim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbyło się już kilka szkoleń związanych ze zmianami w przepisach w ostatnim okresie.Między innymi odbyło się szkolenie z zakresu zmian w podatku od towarów i usług, zmian w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi czy zmianami w Ustawie o rachunkowości.


  
W grudniu 2015 r. pracownicy Wydziału Ubezpieczeń i Składek przeprowadzili dla doradców podatkowych szkolenie z zakresu wdrożenia i obsługi programu Interaktywny Płatnik Plus oraz profilu elektronicznego Płatnik na portalu internetowym ZUS. Obecnie prowadzone są rozmowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na temat przeprowadzenia kolejnego szkolenia, tym razem na temat: „Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych w świetle nowych regulacji prawnych oraz ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą za granicą”. Termin oraz inne szczegóły dotyczące szkolenia zostaną podane w zakładce szkolenia w systemie mDoradca oraz na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału KIDP.


Zarząd nawiązał również kontakt z Wicedyrektorem Izby Skarbowej w Łodzi, czego efektem było już jedno wystąpienie Pana Wicedyrektora Artura Zajączkowskiego na szkoleniu z zakresu Ordynacji podatkowej oraz mające nastąpić na początku marca kolejne spotkanie.

Zapraszamy również do udziału w innych szkoleniach organizowanych przez Łódzki Oddział KIDP w miesiącu marcu oraz kwietniu 2016 r.:
1. 04.03.2016 r. - „Pełnomocnictwa, adres elektroniczny, e - PUAP po 1 stycznia 2016” - wykładowca: Artur Zajączkowski- Wicedyrektor Izby Skarbowej w Łodzi;
2. 11.03.2016 r. – „Egzekucja w administracji – wybrane problemy” - wykładowca: prof. dr hab. Jan Paweł Tarno - kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego UŁ, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
3. 05.04.2016 r. – „ Dochody ze źródeł nieujawnionych” - wykładowca: dr Dariusz Strzelec- doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym
4. 12.04.2016 r. – „Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od towarów i usług – z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2016 r.” - wykładowca: Tomasz Wojewoda - ekspert z zakresu prawa podatkowego.

Jednocześnie uzgadniana jest tematyka i terminy szkoleń z innych zagadnień, którymi zainteresowani są doradcy z naszego regionu, o czym powiadomimy w systemie mDoradca oraz bezpośredni mailing do doradców z naszego regionu.


MAŁOPOLSKI OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w lutym 2016 r. oraz plany na marzec 2016 r.

W dniu 10 lutego br. w Małopolskim Oddziale KIDP odbyło się szkolenia „Prawo pracy w praktyce - najnowsze zmiany w Kodeksie pracy 2015 - 2016”, które poprowadził p. Tadeusz Stręk. Na dzień 8 marca br. zostało zaplanowane szkolenie „Zmiany w podatku dochodowym na rok 2016. Aktualne kontrowersje związane z podatkiem dochodowym”.

W dniach 4-6 lutego  odbyło się wyjazdowe szkolenie dla doradców podatkowych  w Krynicy Zdrój. W czasie szkolenia zostały przeprowadzone wykłady: „Zmiany w podatku PIT, CIT, VAT” oraz „Aktualne orzecznictwo w VAT”. Uczestnicy wzięli również udział w zabawie karnawałowej oraz spektaklu „Dziecko dla odważnych”.

W dniu 25 lutego odbędzie się kolejne “czwartkowe” spotkanie integracyjne doradców podatkowych, w trakcie którego zostaną poprowadzone warsztaty dla doradców podatkowych „Ciekawa sprawa podatkowa – transakcje sprzedaży nieruchomości a opodatkowanie podatkiem VAT”, po zakończeniu warsztatów uczestnicy wezmą udział w spotkaniu przy kawie i herbacie.

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

 

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp. Publikowane są na nim wszelkie aktualności dotyczące MOKIDP oraz istotne fakty, wydarzenia i zmiany przepisów związane z profesją doradcy podatkowego. 

OPOLSKI OKIDP

Zarząd OOKIDP zaangażował się w promocję zawodu doradcy podatkowego poprzez zlecenie produkcji prezentacji multimedialnej wraz z emisją. Dwumiesięczna ekspozycja prezentacji będzie miała miejsce na telebimach umieszczonych na ulicach Opola oraz w salonach fryzjerskich.

Z uwagi na długoletnią współpracę z Zarządem Opolskiego Oddziału KIDP, w podziękowaniu za aktywny i czynny udział w życiu korporacji Doradców Podatkowych Zarząd zaprosił doradców, którzy podjęli decyzję o skreśleniu  z listy na posiedzenie Zarządu. Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat przyszłości korporacji i deregulacji. 

PODLASKI OKIDP

Kolejnym miastem, w którym Zarząd Podlaskiego Oddziału KIDP nawiązał współpracę z Urzędem Miasta jest Bielsk Podlaski.                                

W dniu 25 stycznia 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie bezpłatnych dyżurów pełnionych przez doradców podatkowych dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Przedstawiciele Zarządu PO KIDP w osobach: Przewodniczący PO KIDP Pan Artur Kamieniecki, Skarbnik PO KIDP Pan Marek Lebensztejn oraz członek Zarządu Pani Jadwiga Pogońska spotkali się z władzami Miasta w osobie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Panem Jarosławem Borowskim oraz doradcami podatkowymi, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

W Urzędzie Miasta Bielsku Podlaskim dyżury Doradców Podatkowych odbywają się w ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 10:00 - 13:00.

Terminy dyżurów Doradców Podatkowych w Łomży od lutego 2016 roku:
10 lutego 2016 r. - 10:00 - 13:00
24 lutego 2016 r. - 10:00 – 13:00
9 marca 2016 r. - 10:00 – 13:00
23 marca 2016 r. - 10:00 – 13:00
13 kwietnia 2016 r.- 10:00 -13:00


 

 

3 marca 2016 r. odbędzie się szkolenie również w Hotelu „PODLASIE” w Białymstoku z tematu: „Prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania danych osobowych w doradztwie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących administratorów bezpieczeństwa informacji wraz z wzorami wymaganej prawem dokumentacją (Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz inne wymagane dokumenty, ABI).” Szkolenie poprowadzi Rafał Andrzejewski doświadczony prawnik, praktyk, wieloletni szkoleniowiec. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

W dniach 05-07 lutego 2016 r. Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP zorganizował szkolenie w Kromerowie na temat: „Prawo pracy. Zmiany w prawie pracy”, wkład przeprowadził prawnik Rafał Andrzejewski.

W lutym br. w Pomorskim Oddziale KIDP rozpocznie się cykl warsztatów: „Metodyka pracy doradcy podatkowego w postępowaniach podatkowo-administracyjnych i sądowo-administracyjnych”. Pierwsze warsztaty odbędą się w dniu 27 lutego br. w Redzie na temat: „Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i skarbowa”, osoba prowadząca doradca podatkowy Sebastian Ząbczyk. Kolejne warsztaty z cyklu odbędą się w dniach:

- 19 marca 2016 roku na temat: „Postępowanie podatkowe ( I i II instancja)”;

- 23 kwietnia 2016 roku na temat: „Postępowanie egzekucyjne i interpretacyjne”;

- 28 maja 2016 roku na temat: „Postępowanie sądowo-administracyjne”.

Integracja

W dniu 05 lutego br. w Kromerowie odbył się V Bal Karnawały. Tegoroczny bal maił charakter spotkania biesiadnego z tańcami w stylu uczty rzymskiej. W jego  trakcie na uczestników czekało wiele atrakcji: między innymi wybór Cezara czy konkurs na najładniejszy turban. Atmosferę Rzymu podkreślały stroje uczestników balu nawiązujące do antycznych czasów. Nie zabrakło także poczucia humoru i dobrej zabawy.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego 

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12:00 - 14:00. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, podczas których udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Zakończył się I Etap V Pomorskiego Konkurs Wiedzy o Podatkach organizowany przez PO KIDP dla uczniów wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół średnich z województwa pomorskiego. Z pośród wszystkich nadesłanych prac, które wpłynęły do Organizatora Konkursu komisja konkursowa zakwalifikowała 30 uczniów do II etapu – wojewódzkiego.

ŚLĄSKI  OKIDP
3.02.2016 - Posiedzenie ZSD.
4.02.2016 – Warsztaty, grupa dyskusyjna Katowice.
11.02.2016 – Szkolenie „Umowy cywilnoprawne w 2016 r. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Szkolenie przeprowadził Pan Paweł Ziółkowski w siedzibie Śląskiego OKIDP.
23.02.2016 – Posiedzenie Zarządu Śląskiego OKIDP.
29.02.2016 – Warsztaty Podatkowe w Częstochowie „Wystąpienie wspólnika ze s.c. oraz zmiany w podatkach na 2016.

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP

SZKOLENIA

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP zorganizował szkolenie w dniu 11 lutego 2016 r.  w Hotelu Omega w Olsztynie , którego tematem były „Zmiany w Ordynacji Podatkowej”. Wykład wygłosił doradca podatkowy Marek Kwietko-Bębnowski.  

W dniu  29 lutego 2016r.  Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP zorganizował dla doradców podatkowych i pracowników ich kancelarii szkolenie na temat „Zmiany w prawie pracy”.   Wykład poprowadzi Pan Rafał Andrzejewski. Szkolenie odbędzie się w Hotelu Omega w Olsztynie przy ul. Sielskiej 4A.    

WYDARZENIA

W dniu 22.01.2016 r. w Urzędzie Miasta Lubawa został podpisany list intencyjny pomiędzy Urzędem Miasta Lubawa a Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W imieniu Miasta Lubawa list podpisał Burmistrz Miasta Pan Maciej Radtke, natomiast w imieniu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych podpisał Przewodniczący Zarządu Pan Tomasz Kaczyński. 

Strony Listu zadeklarowały wolę rozpoczęcia współpracy w zakresie propagowania przedsiębiorczości poprzez pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz wspieranie nowopowstałych firm tj. wymianę informacji i doradztwo podatkowe.

Program propagowania przedsiębiorczości polega na udzielaniu porad, informacji i doradztwa podatkowego w zakresie obowiązków podatkowych  w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości i innych, w szczególności wyboru formy opodatkowania, wystawiania faktur  oraz procedur przy zakładaniu biznesu.

Zainteresowane osoby mogą korzystać z porad w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach   8.30 – 11.30.

Trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w ramach współpracy Urzędu Miasta Olsztyna z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  w zakresie propagowania przedsiębiorczości poprzez pomoc przy  rozpoczęciu działalności jak i już prowadzącym działalność gospodarczą.

 

Dyżury odbywają się dwa razy w miesiącu, pierwszego i ostatniego dnia miesiąca w godzinach 10.00-14.00 w punkcie informacyjnym w Urzędzie Miasta Olsztyna.                                                                            

WIELKOPOLSKI OKIDP

9 lutego 2016 r. odbyła się III Konferencja Naukowo-Zawodowa „Optymalizacja podatkowa - za i przeciw” zorganizowana przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłady poprowadzili miedzy innymi sędzia Adam Bącal, dr Andrzej Dmowski, dr Agnieszka Choduń, prof. UAM dr hab. Dominik Mączyński oraz dr Radosław Kałużny.

25 lutego 2016 r. odbędzie się Klub Doradcy Podatkowego, podczas którego będą omawiane problemy zawodowe oraz zagadnienia wpierające funkcjonowanie kancelarii doradcy podatkowego.

Zarząd WO KIDP przygotował dla doradców podatkowych z regionu Wielkopolski zbiór przepisów „Podatki 2016 dla doradców podatkowych”. Doradców, którzy wysłali formularz zamówienia zapraszamy po odbiór publikacji do siedziby oddziału w Poznaniu od poniedziałku do piątku, od 8.00 – 16.00. Publikację można również odebrać na spotkaniu Klub Doradcy Podatkowego w Pile w dniu 4 marca 2016 r. w godz. 11:00-16:00 w Hotelu Gromada przy al. Piastów 15 oraz na spotkaniu Klub Doradcy Podatkowego w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 9 marca 2016 r. w godz. 11:00-16:00 w Hotelu Borowianka przy ul. Limanowskiego 134. W razie pytań w sprawie odbioru publikacji prosimy o kontakt z biurem.

 Od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz Urzędach Gminy w Wielkopolsce, polegający na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dyżury doradców podatkowych w 2016 r. odbywają się w niżej wskazanych Urzędach:


1) Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 09:00-13:00.
2) Urząd Gminy Suchy Las, Wydział Organizacyjno-Gospodarczym, ul. Szkolna 13. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00-18:00.
3) Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 09:00-10:00. 
4) Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 09:00-10:00.
5) Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (od marca 2016 r.) w godz. 15:00-17:00.
6) Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców  Wielkopolskich 18. Dyżury odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w godz. 09:00-10:00

Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów w powyższych Urzędach  prosimy o zgłaszanie się do Biura Wielkopolskiego Oddziału KIDP na adres wielkopolski@kidp.pl


Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych z Wielkopolski do wzięcia udziału w akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, pod nazwą START BIZNES! Szczegóły

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP realizując działania związane z propagowaniem zawodu doradcy podatkowego postanowił wyemitować w miesiącu styczniu i lutym 2016 r. spoty w Radio Merkury oraz w TVP3 Poznań promujące zawód doradcy podatkowego.

Zachęcamy doradców podatkowych do udziału w licznych szkoleniach organizowanych przez Oddział, między innymi z zakresu podatków, ordynacji podatkowej czy ochrony danych osobowych. Zapisy przyjmowane są przez panel mDoradca. Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest jego opłacenie.

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

W lutym 2016 r. zarząd ZOKIDP przygotował dla doradców podatkowych i pracowników ich kancelarii trzy szkolenia. 5 lutego odbył się wykład: „Formy zatrudnienia- zmiany na 2016 r. Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny, ZUS”. Szkolenie poprowadził pan Jacek Pyssa,  który 26 lutego omówi również „Ceny transferowe- zmiany przepisów 2015-2017”. W połowie miesiąca szkolenie na temat zamknięcia roku 2015 poprowadziła pani Halina Kozak.

W ostatni czwartek miesiąca zapraszamy na warsztaty podatkowe w siedzibie ZOKIDP. Spotkanie dotyczące komunikacji elektronicznej z urzędami moderować będzie pani Beata Prostak. Warsztaty w Koszalinie na ten sam temat zaplanowane zostały na 2 marca br.

 

Zakończył się I etap VI Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Spośród nadesłanych do oddziału 59 prac komisja wyłoniła 35 najlepszych, autorzy których zakwalifikowani zostali do finału wojewódzkiego. Wyniki I etapu opublikowane są na stronie internetowej ZOKIDP. Finał wojewódzki odbędzie się 10 marca w Szczecinie. Wiodącym tematem konkursu jest w tym roku ordynacja podatkowa.
PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Rządowy projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

 

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zwolnione z PIT
 

 Świadczenia otrzymane w ramach wsparcia zatrudnienia, a także jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane absolwentom będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do końca 2016 roku. Szczegóły

Opublikowano wzór deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych

 W związku z nowymi regulacjami w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych, resort finansów przygotował wzór deklaracji podatkowej w zakresie tego podatku (FIN-1). Szczegóły

Przedsiębiorcy muszą dostosować systemy finansowo-księgowe do nowych wymogów

Od lipca kontrolerzy podatkowi będą mogli wymagać od przedsiębiorców Jednolitego Pliku Kontrolnego, czyli ujednoliconych w formie dokumentów. Resort finansów szacuje, że dzięki JPK w pierwszym roku działania do budżetu wpłynie dodatkowe 200 mln zł. Szczegóły

MF: wersja ostateczna Jednolitego Pliku Kontrolnego w marcu

Resort finansów poinformował, że w marcu zostanie opublikowana ostateczna wersja Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od lipca kontrolerzy podatkowi będą mogli wymagać od przedsiębiorców ujednoliconych dokumentów w tej formie. Szczegóły 

MF: nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Z dniem 1 stycznia wszedł w życie ostatni pakiet zmian wprowadzanych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605). Resort finansów przygotował broszurę objaśniającą zasady odliczania podatku VAT w przypadku towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (działalności gospodarczej oraz celów poza systemem VAT) oraz nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Szczegóły 

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

NSA: gmina nie zapłaci VAT od przejętej za odszkodowaniem działki

Przeniesienie przez gminę prawa własności nieruchomości z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie, stanowi dostawę towaru w rozumieniu ustawy o VAT, która jednak nie obciąża wywłaszczonego podatkiem – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły 

PIT: bank przy premii przyznanej klientowi stosuje 19 proc. podatek

 Nagrody związane ze wszelkimi promocjami organizowanymi przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub instytucje finansowe, a przekraczające kwotę 760 zł opodatkowane są 19 proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Tak wskazał WSA w Gdańsku w wyroku z 12 stycznia 2016 r. Szczegóły 

WSA: porady medyczne przez internet nie podlegają zwolnieniu z VAT

Usługi telemedycyny, świadczone za pośrednictwem internetu są w istocie udzielaniem porad i nie podlegają zwolnieniu z VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Szczegóły

VAT: usługa kompleksowa dotyczy tylko jednego podmiotu

Usługa montażu i demontażu rusztowań świadczona przez spółkę na rzecz kontrahenta, wykonującego termomodernizację budynku, nie może być opodatkowana preferencyjną stawką VAT. Tak wskazał NSA w wyroku z 1 grudnia 2015 r. Szczegóły

SN: nieudana ucieczka przed podatkiem

Podział majątku małżonków zadłużonych wobec fiskusa został unieważniony przez sąd. Skarga pauliańska zastosowana przez wierzyciela, jakim jest Skarb Państwa, może być użyta dla odzyskania należności obok postępowania administracyjnego. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Sprzedaż gruntów rolnych w drodze licytacji bez VAT

Sprzedaż gruntów rolnych w trybie licytacji publicznej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - wyjaśnił Dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2016 roku. Szczegóły 

Umowa o zarządzanie spółką nie wyklucza stosowania skali podatkowej

Przychody osiągane przez dyrektora spółki z tytułu usług świadczonych stosownie do zawartej umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej - wynika z interpretacji indywidualnej z 12 stycznia 2016 r. Szczegóły

Ryczałt od wygranej nie dla przedsiębiorcy

Dochód z tytułu wygranej podlega opodatkowaniu według tych samych zasad co dochód z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Tak wskazał Minister Finansów w interpretacji zmieniającej z 12 stycznia 2016 r. Szczegóły 

MF wyjaśnił, jak rozumieć pojęcie „unicestwienie udziałów"

Sposób określenia proporcji, w jakiej unicestwieniu uległy posiadane przez wspólnika spółki dzielonej udziały, nie jest zależny od tego, czy zmniejszeniu ulegnie ilość posiadanych przez tego wspólnika udziałów, ich wartość nominalna, czy wartość nominalna posiadanego udziału - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 22 stycznia 2016 r. Szczegóły 

VAT: zawarcie odrębnych umów pozbawia zwolnienia

Najem garażu, jako świadczenie niezależne i odrębne od usługi najmu lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23 proc. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 5 stycznia 2016 r. Szczegóły 

KOMENTARZ PODATKOWY

Wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część -skutki na gruncie podatków dochodowych w kontekście orzeczenia poszerzonego składu NSA

W dniu 20 lipca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów wydał długo oczekiwany wyrok (II FSK 1772/13) w sprawie, która od kilku lat budzi poważne rozbieżności w orzecznictwie, mianowicie czy organy podatkowe mają prawo do szacowania wartości przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część powyżej ich wartości nominalnej. W niniejszym artykule przedstawiono podsumowanie dotychczasowej osi sporu, a także wnioski płynące z wyroku NSA i jego praktyczne konsekwencje. Szczegóły 

Skarga na postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT po nowelizacji PPSA

Nowelizacja przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która weszła w życie 15 sierpnia 2015 r., może prowadzić do sytuacji, że z sądowej kontroli legalności rozstrzygnięć organów podatkowych wyłączone zostaną postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT, wydane na etapie kontroli podatkowej, postępowania podatkowego bądź postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej. Powstaje zatem m.in. pytanie, czy nie nastąpiło pogorszenie sytuacji podatników. Szczegóły 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Żona i mąż nie mają rozdzielności małżeńskiej. Oboje złożyli zeznania PIT-36L, u żony wystąpiła nadpłata, a u męża kwota do zapłaty.

Czy na wniosek żony można przerachować jej nadpłatę na zobowiązanie męża, a jeżeli nie, to jak to ma się do odpowiedzialności żony za zobowiązania podatkowe męża? Odpowiedź i uzasadnienie 

Czy na druku PPS-1 pełnomocnictwo szczególne w pozycji E zakres pełnomocnictwa można zamieścić: podpisywanie deklaracji podatku od towarów i usług, podpisywanie deklaracji dla podatku dochodowego, reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej w tym jako osoba wyznaczona na mocy art. 281a Ordynacji podatkowej, czynności sprawdzających i postępowań podatkowych, podpisywania i odbierania zaświadczeń, składania wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatkach itp.?

Pozwoliłoby to ominąć opłatę skarbową do składania UPL-1P, PPS-1 i innych spraw, przynajmniej do lipca 2016 r., gdy wejdą w życie przepisy o pełnomocnictwie ogólnym. Odpowiedź i uzasadnienie 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.