e-Biuletyn/2/2015, numer (2), 27.01.2015

e-Biuletyn/2/2015, numer (2), 27.01.2015
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że do 31 marca w mDoradcy należy dokonać wpisy dotyczące form kształcenia doradców podatkowych organizowanych przez inne podmioty niż organy lub jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Poza wpisem w panelu mDoradca należy przesłać uwierzytelnione przez siebie kopie potwierdzeń uczestnictwa w tych formach kształcenia do właściwego regionalnego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Rada Funduszu Restrukturyzacyjnego KIDP
Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołała Radę Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych (skład Rady). Fundusz stanowiący rezerwę finansową Izby przeznaczoną na wsparcie procesów restrukturyzacyjnych oraz dofinansowanie działalności statutowej prowadzonej przez jednostki organizacyjne Izby, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej został utworzony przez IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.


Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Dolnośląski OKIDP
Zarząd DO KIDP, stosownie do postanowień uchwały nr 529/2010r. Krajowej Rady Doradców podatkowych w sprawie trybu wyznaczania doradców podatkowych do prowadzenia spraw w ramach prawa pomocy, zaprasza doradców podatkowych wyrażających gotowość do występowania przed sądami administracyjnymi w ramach prawa pomocy w roku 2015 o przesyłanie swoich zgłoszeń do dnia 15 lutego 2015 r. mailem do Biura DO KIDP: sekretariat@kidp.wroclaw.pl.
Coroczną tradycją Dolnośląskiego Oddziału KIDP stała się organizacja Konkursu Wiedzy o Podatkach, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska. Obecnie komisja konkursowa czeka na prace uczniów na jeden z tematów podatkowych wskazanych w regulaminie konkursu. Finał regionalny konkursu odbędzie się w dniu 12 marca 2015r. w Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Zarząd DO KIDP zachęca doradców podatkowych do skorzystania z grupowego ubezpieczenia skierowanego do doradców podatkowych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Dolnośląskiego Oddziału KIDP w zakładce grupowe ubezpieczenie.
Dzięki uprzejmości doradcy podatkowego z regionu Dolnośląskiego możemy Państwa poinformować o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, z którego mogą skorzystać doradcy podatkowi (pismo z Urzędu Pracy w Jaworze, analogiczne informacje znajdują się w Urzędach Pracy w całej Polsce).
Od 1 stycznia bieżącego roku obowiązują, wynikające ze zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nowe zasady składania przez płatników, tj. pracodawców i zleceniodawców, deklaracji podatkowych: PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-40, IFT-1/IFT-1R za 2014 r. Więcej informacji, w tym o najważniejszych nadchodzących terminach dla podatników, znajdziecie Państwo w załączonych komunikatach Izby Skarbowej we Wrocławiu (ważne terminy dla podatników w 2015 r., formularze PIT 2015, pytania i odpowiedzi dotyczące płatnika w 2015 r.). Jednocześnie Ministerstwo Finansów wprowadza rozwiązania, które ułatwią składanie wybranych deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Rozwiązaniem takim jest Uniwersalna Bramka Dokumentów która, w ramach jednej transmisji danych, umożliwi złożenie do 20 tys. deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz PIT-40, a także pobranie jednego Urzędowego Potwierdzenia Odbioru dla całej wysyłki.

Lubuski OKIDP
W biurze Lubuskiego Oddziału KIDP czekają na Państwa tabliczki identyfikacyjne, których treść i wygląd są zgodne z zasadami określonymi w księdze wizualizacji KIDP. Tabliczka zawiera imię, nazwisko, numer wpisu na liście doradców podatkowych oraz logotyp KIDP. Serdecznie zapraszam po odbiór Doradców Podatkowych, którzy nie zalegają w opłacaniu składek członkowskich od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Lubuski Oddział KIDP. Informacje na ten temat  znajdują się w panelu mDoradca  oraz na stronie www.lubuski.kidp.pl.

Małopolski OKIDP
29 stycznia 2015 r. o godz. 18.00 w Restauracji „Podkowa” Pl. Wolnica 10 w Krakowie  odbędzie się pierwsze w Nowym Roku „czwartkowe” spotkanie integracyjne doradców podatkowych. Spotkania odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca.
Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa.
Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej np. wybór formy opodatkowania, wyłączenie z form opodatkowania, obowiązek rejestracji do podatku VAT, obowiązek zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej itp. Najbliższy dyżur doradców podatkowych odbędzie się 2 lutego 2015 r.

Podkarpacki OKIDP
Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki OKIDP. Informacje o organizowanych wykładach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie www.podkarpacki.kidp.pl.
Zarząd Podkarpackiego OKIDP zamówił dla Państwa  kalendarze książkowe z logo Oddziału. Przedmiotowe kalendarze mogą Państwo odebrać z biura oddziału, jak również będą przekazywane podczas szkoleń organizowanych przez Oddział.

Pomorski OKIDP
23 stycznia 2015 roku Członek Zarządu PO KIDP w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni pełnił dyżur w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Śląski OKIDP
Trwają prace związane z VII Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach. pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Na stronach internetowych SO KIDP opublikowano tematy prac pisemnych oraz pozostałe informacje nt. Konkursu. Do dnia 23.01.2015  oczekujemy na prace konkursowe uczestników. Szczegóły
Trwają przygotowania do organizowanej po raz szósty akcji  „Doradcy podatkowi dla niepełnosprawnych” organizowanej wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Akcja polega na udzielaniu przez doradców podatkowych bezpłatnych porad podatkowych w sprawie rozliczeń rocznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP.

Wielkopolski OKIDP
Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów "Śniadania Podatkowe", które odbywają się raz w miesiącu od października 2014 r. do marca 2015 r. Kolejne spotkanie odbędzie się 13 lutego 2015 r. w Restauracji Patio Provence mieszczącej się w Hotelu Kolegiackim przy Placu Kolegiackim 5 w Poznaniu.
26 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 17:00 odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach Klubu Doradcy Podatkowego. Podczas comiesięcznych spotkań rozwiązywane będą wspólnymi siłami zagadnienia podatkowe nurtujące doradców podatkowych obecnych na spotkaniu. Będzie to możliwość przedyskutowania i próba znalezienia odpowiedzi na nurtujące nas pytania.
29 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 18.00 na kanale TVP3 zostanie wyemitowany kolejny odcinek programu BIZNES TELESKOP (powtórka: 5 lutego 2015 r.), którego celem jest zwiększenie rozpoznawalności naszych doradców na rynku oraz uświadomienie Wielkopolanom, że jesteśmy blisko nich poprzez różnego rodzaju organizowane akcje i eventy. W najbliższym odcinku będziemy przekonywać Wielkopolan, że warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego przy sporządzaniu zeznania rocznego za 2014 r.
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych z Wielkopolski do wzięcia udziału w akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, pod nazwą START BIZNES! Szczegóły
Do 31 stycznia 2015 r. czekamy na zgłoszenia doradców zainteresowanych pełnieniem dyżuru w Urzędzie Miasta Poznania polegającego na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dyżury doradców podatkowych odbywać się będą od stycznia 2015 r. w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania. Zainteresowanych pełnieniem około 4-godzinnego dyżuru w Urzędzie uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do biura Oddziału na adres e-mail: wielkopolski@kidp.pl.
Zapraszamy na posiedzenia Zarządu WO KIDP, które są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się 28 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Oddziału.
Zapraszamy także do udziału w szkoleniach, warsztatach, wykładach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o ich terminach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP. Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące szkoleń i warsztatów prosimy kierować na adres wielkopolski@kidp.pl.

Zachodniopomorski OKIDP
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Zachodniopomorski Oddział KIDP. Harmonogram planowanych szkoleń znajduje się na stronie ZOKIDP. Szczegóły
29.01.2015 w siedzibie ZOKIDP odbędą się warsztaty nt.: "Tajemnica zawodowa w pigułce". Spotkanie poprowadzi wiceprzewodniczący zarządu ZOKIDP pan Artur Janikowski, który przed warsztatami będzie do dyspozycji doradców podatkowych na dyżurze w biurze ZOKIDP. Szczegóły
W dniu 6 lutego o godzinie 10:00 w siedzibie ZOKIDP w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 42/9 odbędzie się posiedzenie zarządu, które zgodnie z regulaminem działania zarządu jest otwarte dla wszystkich doradców podatkowych z terenu działania oddziału. Ze względów organizacyjno-technicznych prosimy o wcześniejsze poinformowanie biura o zamiarze przybycia na posiedzenie.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw
Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw
Projekt z dnia 13.01.2015 r. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Spółkę jawną można założyć przez internet
15 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która zmienia przepisy regulujące rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek handlowych. Jest to kontynuacja procesu wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorców, umożliwiających im elektroniczne załatwianie spraw. Szczegóły

MF: towary z Ekawadoru objęte specjalnym traktowaniem taryfowym
1 stycznia 2015 r. Ekwador przestał być krajem korzystającym z ogólnego sytemu preferencji taryfowych (GSP). Jednocześnie, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1384/2014, od dnia 1 stycznia 2015 r. dla towarów pochodzących z Ekwadoru przewidziano specjalne traktowanie taryfowe - wyjaśnia resort finansów. Szczegóły

TK rozpozna pytanie dot. możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności przepisów nowelizacji ustawy o CIT w części, w jakiej pozbawiły podatników od 1 stycznia 2000 roku możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji przed 1 stycznia 1999 r. z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku. Szczegóły

Nowe wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych procedur celnych
Resort finansów przygotował nowe wytyczne dotyczące stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Wytyczne obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 roku. Szczegóły

Bez e-podpisu nie rozliczysz w styczniu firmowych podatków
Od 1 stycznia 2015 r. większość polskich przedsiębiorców zaczęły obowiązywać zmiany dotyczące zasad kontaktowania się z organami skarbowymi. Od tego momentu firmy zatrudniające powyżej 5 osób mają obowiązek przesyłania drogą elektroniczną formularzy i rozliczeń podatkowych, z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dla przedsiębiorców to ostatni dzwonek na dostosowanie się do nowych przepisów. Pierwsze zeznania podatkowe będzie trzeba wysłać drogą elektroniczną już pod koniec stycznia. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Akcyza: zdjęcie banderol daje prawo do zwrotu zapłaconego podatku
Podmiot, który zamierza dokonać wywozu wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, może zgodnie z prawem odzyskać zapłaconą akcyzę od tych wyrobów pod warunkiem, że nałożone na wyrobach znaki akcyzy zostały zdjęte zgodnie z prawem. Tak wskazał WSA w Gdańsku w wyroku z 19 listopada 2014 r. Szczegóły

VAT: gmina może odliczyć pełny podatek na budowę targowiska
Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budową targowiska. Tak wskazał NSA w wyroku z 2 września 2014 r. Szczegóły

VAT: z woli stron obowiązek podatkowy powstanie z końcem umówionego okresu
Jeśli strony kontraktu umówią się, że rozliczenia powtarzających się dostaw będą następować za ich sumę w danym okresie rozliczeniowym, to dostawa będzie uznana za wykonaną z końcem umówionego okresu rozliczeniowego, a obowiązek podatkowy powstanie właśnie ostatniego dnia ustalonego okresu rozliczeniowego. Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z 3 grudnia 2014 r. Szczegóły

VAT: korekta deklaracji nie może być zasadą przy rozliczaniu podatku
Instytucja korekty deklaracji podatkowej przewidziana jest dla sytuacji wyjątkowych i nie może stać się zasadą przy rozliczaniu podatku. A interpretacja fiskusa ws. powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymywania zaliczek na poczet świadczonych usług turystycznych zmusza podatnika do każdorazowego dokonywania takich korekt. Tak wskazał WSA w Krakowie w wyroku z 25 listopada 2014 r. Szczegóły

VAT: tylko bank świadczy usługę w transakcjach forward
W przypadku, gdy jedną ze stron transakcji na instrumentach pochodnych, takich jak transakcje forward, jest podmiot, który nie trudni się zawodowo takimi transakcjami, czy też szerzej transakcjami finansowymi, należy przyjąć, że jest on jedynie usługobiorcą i sam nie świadczy żadnej usługi na rzecz banku. Tak wskazał NSA w wyroku z 21 października 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

MF: dochody z tytułu najmu i dzierżawy podlegają odmiennym zasadom opodatkowania
Pozarolnicza działalność gospodarcza oraz najem i dzierżawa stanowią odrębne źródła przychodów, a dochody uzyskiwane przez podatników z tych źródeł podlegają odmiennym zasadom opodatkowania - czytamy w odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację poselską nr 29455/14. Szczegóły

PIT: wynagrodzenie za wcześniejszą spłatę pożyczki to nie koszt podatkowy
Wynagrodzenie wypłacone pożyczkobiorcy z tytułu wcześniejszej spłaty pożyczki nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 grudnia 2014 r. Szczegóły

Prokurator nie stoi ponad PITem
Z istnieniem stosunku służbowego prokuratora wiąże się szereg przywilejów nieosiągalnych dla innych obywateli. Jednak przywileje podatkowe do tej grupy nie należą. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 grudnia 2014 r. Szczegóły

CIT: spółka prowadząca działalność o charakterze użyteczności publicznej może rozliczać koszty
Nieuzasadnione jest pomijanie kosztów związanych z usługami, które ze swej istoty nie są „dochodowe". Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 listopada 2014 r. Szczegóły

IT: charakter kosztu ma znaczenie dla jego kwalifikacji
Dla prawidłowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wytworzeniem programów komputerowych ponoszonych z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych istotne jest czy wypłata ta ma charakter kosztu bezpośredniego czy pośredniego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 stycznia 2015 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Odliczanie VAT od samochodów a podatki dochodowe - praktyczne problemy na przykładach. Szczegóły

Podatek z tytułu nieodpłatnych świadczeń dla pracowników do zwrotu - analiza wyroku TK z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13 krok po kroku. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Obywatel Niemiec mieszkający w Niemczech prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. Biuro firmy jest w Jastrzębiu (woj. śląskie), a biuro rachunkowe gdzie są przechowywane dokumenty firmy i pełnomocnik jest w Opolu (woj. opolskie). Przedsiębiorca dostał wezwanie z Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu na podstawie art. 284 § 3 i 4 ordynacji podatkowej do osobistego zgłoszenia się w siedzibie Urzędu w Jastrzębiu i dostarczenie dokumentów firmy do kontroli. Czy może odmówić wskazując pełnomocnika? Czy pełnomocnik może odmówić stawienia się w Urzędzie w województwie śląskim powołując się na art. 156 § 1 ordynacji i zasugerować Urzędowi podjęcie czynności kontrolnych zgodnie z art. 157 § 1 ordynacji - przez Urząd Skarbowy w Opolu? Odpowiedź i uzasadnienie

Czy goodwill powstały w spółce przejmującej w wyniku połączenia spółek metodą nabycia podlega rozliczeniu w koszty podatkowe?
Spółka akcyjna nabyła 100% akcji drugiej spółki. W ciągu kilku miesięcy dokonano połączenia tych spółek. Na dzień połączenia dokonano wyceny wartości godziwej przejmowanej spółki (dla połączenia zastosowano metodę nabycia). W oparciu o wycenę rzeczoznawców jeden ze składników majątku przejmowanej spółki (udziały w spółce z o.o.) został istotnie skorygowany in minus. Spowodowało to powstanie goodwill'u o istotnej wartości - cena transakcyjna z dnia nabycia 100% pakietu akcji znacznie przekroczyła wartość aktywów netto wycenioną na dzień przejęcia. Wycena rzeczoznawcy dotyczyła znaków towarowych jako składnika majątku sp. z o.o., w której spółka przejmowana posiadała 100% udziałów. Czy tak powstały goodwill można rozliczyć podatkowo? Wątpliwość wynika z faktu, że wycena wartości spółki przejmowanej nie nastąpiła na dzień nabycia udziałów ale dopiero na potrzeby połączenia spółek czyli 3 miesiące później. Czy zatem można zastosować tu zapisy art. 16 ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p.? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.