e-Biuletyn/2/2013, numer (2), 29.01.2013

e-Biuletyn/2/2013, numer (2), 29.01.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie ze Statutem KIDP, członkowie Izby zobowiązani są w związku z wykonywaniem zawodu do składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego z podaniem firmy ubezpieczyciela i numeru umowy. Obowiązek ten nie dotyczy doradców podatkowych, którzy zawarli umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC za pośrednictwem Izby (w oparciu o Umowę Generalną).

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Testowy, bezpłatny przegląd prasy z zakresu prawa podatkowego od Infonetax
W związku z podpisaniem umowy o współpracy z KIDP firma Infonetax  udostępnia doradcom podatkowym testowy, bezpłatny przegląd prasy z zakresu prawa podatkowego w dniach od 28.01 do 04.02 br. Konto e-mail z codziennym przeglądem prasy z zakresu prawa podatkowego jest usługą cieszącą się dużą popularnością wśród doradców podatkowych. Przez tydzień mogą Państwo bezpłatnie korzystać z przeglądu prasy bez podawania żadnych danych teleadresowych. Wystarczy wejść na stronę: infonetax.inforia.net i zalogować zgodnie ze wskazówkami podanymi w panelu mDoradca (zakładka Ogłoszenia).

Korzystne rabaty od Datev.pl
Mamy przyjemność poinformować, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych podpisała umowę o współpracy z firmą Datev.pl Sp. z o.o.(www.datev.pl). Na jej podstawie doradcy podatkowi będa mogli skorzystać z korzystnych rabatów na zakup publikacji oraz oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat oferty oraz sposobu składania zamówień są zamieszczone w panelu mDoradca.

Międzynarodowa Konferencja "Planowanie podatkowe - co jest (nie)dozwolone?"
21 marca 2013 r. w Brukseli odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Planowanie podatkowe – co jest (nie)dozwolone?”. Konferencji patronuje Europejska Konfederacja Podatkowa (Confédération Fiscale Européenne). Podczas konferencji omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące tzw. agresywnych polityk podatkowych w świetle stanowisk UE i OECD, metod przeciwdziałania im, a także związanych z tym perspektyw dla biznesu. Uczestnictwo w konferencji jest odpłatne. Wszystkich zainteresowanych udziałem w tej konferencji zapraszamy na stronę internetową CFE, gdzie znajduje się szczegółowy program oraz formularz zgłoszenia. Zapisy potrwają do 14 marca br.

Legitymacje - nowy moduł do składania wniosków
w panelu mDoradca działa już nowy moduł do składania przez doradców podatkowych wniosków o legitymacje. Z dniem 12 stycznia 2013 r. wszystkie czynności związane z uzyskaniem legitymacji będą wykonywane wyłącznie za pośrednictwem panelu mDoradca. Szczegóły

XVI posiedzenie KRDP
5 lutego br. w Warszawie odbędzie się kolejne plenarne posiedzenie KRDP III kadencji. Uchwały i stanowiska z tego i poprzednich posiedzeń Rady są publikowane w serwisie KIDP (zakładka KRDP).

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.

UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.


Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
31 stycznia 2013 r. o godz. 18.00 w restauracji „Podkowa” w Krakowie  odbędzie się kolejne spotkanie integracyjne doradców podatkowych. Spotkania odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca.

Śląski OKIDP
W ramach V Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach do Śląskiego Oddziału KIDP wpłynęło około 200 prac konkursowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie prace są sprawdzane przez doradców podatkowych z regionu  Śląskiego. Szczegóły
Za pośrednictwem Śląskiego Oddziału KIDP istnieje możliwość wykonania indywidualnego nadruku danych kancelarii na ulotce promocyjnej lub zamówienia ulotki bez indywidualnego nadruku, można także skorzystać ze stojaka na ulotki. Zamówienia należy przesyłać na adres slaski@kidp.pl. Szczegóły są dostępne w mDoradcy.
29.01.2013 r. - wspólne posiedzenie Zarządów Śląskiego Oddziału KIDP i Małopolskiego Oddziału KIDP.
6.02.2013 r. - posiedzenie Śląskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego
13.02.2013 r.- spotkanie Komisji Ochrony Zawodu oraz Komitetu Organizacyjnego Konkursu Wiedzy o Podatkach.
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Wielkopolski OKIDP
Trwają prace związane z III Wielkopolskim Konkursem Wiedzy o Podatkach. Zapraszamy i zachęcamy doradców podatkowych do pomocy przy sprawdzaniu i ocenianiu prac przesłanych na konkurs. Szczegóły
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP zwraca się z prośbą o nadsyłanie artykułów prasowych, które zostaną umieszczone w prasie lokalnej w celu promocji zawodu. Sugerowane tematy:
a) Doradca podatkowy zawód zaufania publicznego.
b) Dlaczego warto powierzać prowadzenie spraw firmy doradcy podatkowemu.
c) Kancelaria doradcy podatkowego.
d) Różnice i podobieństwa pomiędzy biurem rachunkowym a kancelarią doradcy podatkowego.
e) Szara strefa na rynku usług rachunkowych wrogiem przedsiębiorcy.
Oczekujemy aktywnego włączenia się w kampanię na rzecz promocji naszego zawodu oraz zapraszamy do dyskusji.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Oddział. Więcej informacji o wykładach znajduje się w panelu mDoradca
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń

Zachodniopomorski OKIDP
10.02.2013 r. mija termin nadsyłania prac na Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

PODATKI W PRAKTYCE

Aktualności podatkowe

Korzystający z leasingu przed widmem korekty
Ubezpieczenie przedmiotu leasingu to usługa zwolniona z podatku. Fiskus może zakwestionować rozliczenie w firmach, które odliczyły od niej podatek. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że ubezpieczenie leasingowanej rzeczy jest odrębną usługą i nie trzeba do niej doliczać podatku. Taki jest finał wieloletniego sporu firm leasingowych ze skarbówką. Końca kłopotów podatkowych jednak nie widać. Pod wpływem działań fiskusa wiele firm leasingowych naliczało podatek od ubezpieczenia, a ich klienci go sobie odliczali. Teraz, kiedy okazało się, że usługa ubezpieczenia jest zwolniona z VAT, urzędy mogą zakwestionować prawo do odliczenia.
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 28.01.2013 r.

VAT. Polska zbyt łagodnie opodatkowuje sprzęt medyczny – twierdzi Komisja Europejska
Bruksela wezwała nasz kraj do wycofania preferencyjnej stawki VAT na niektóre rodzaje sprzętu medycznego i farmaceutyków. Dziś Polska stosuje 8-procentową stawkę tego podatku na wyroby medyczne powszechnego użytku, a także na niektóre nielecznicze wyroby farmaceutyczne (np. środki dezynfekujące i używane w salonach spa). Załącznik do ustawy o VAT wśród towarów i usług podlegających obniżonej stawce wymienia wprawdzie niektóre konkretne wyroby medyczne, ale pozwala na ogólną preferencję także dla innych, dopuszczonych do obrotu w Polsce, spełniających kryteria z ustawy o wyrobach medycznych.
Źródło: Rzeczpospolita, ROCH, 25.01.2013.

Bruksela zachęca do powrotu klauzuli obejścia prawa
Bruksela zachęca także kraje członkowskie do uszczelnienia swoich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zaproponowano, by w tekstach tych porozumień znalazła się klauzula zapewniająca opodatkowanie dochodu przynajmniej w jednym z umawiających się
państw. Dotychczas zdarzało się, że takie umowy pozwalały, by dochód nie był opodatkowany nigdzie. Unijny komisarz ds. podatków Algirdas Šemeta podczas obrad Ecofin stwierdził, że te środki pozwolą zniwelować część strat na oszustwach podatkowych, które w skali całej Unii Europejskiej są szacowane na 1 bilion euro rocznie.
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 24.01.2013 r.

Zmiany w zasadach kontroli przez PFRON
24 stycznia br. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przewiduje ono pięć różnych trybów kontroli PFRON. W myśl nowych przepisów pracownicy Funduszu będą mogli przeprowadzić kontrolę kompleksową, problemową, sprawdzającą, okresową oraz doraźną. Tylko przed kontrolą kompleksową, problemową oraz okresową firma, do której wybierają się inspektorzy, będzie informowana z siedmiodniowym wyprzedzeniem, listownie lub mailem, o jej miejscu, zakresie i terminie.
Źródło: Rzeczpospolita, mrz 24.01.2013 r.

Leasing - podatek do zwrotu
Firmy leasingowe mogą ubiegać się o zwrot VAT, mimo ostatecznej decyzji lub prawomocnego wyroku. Mają na to tylko 30 dni. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł (C- 224/11), że ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest wolne od VAT. Wyrok ten wręcz  zaskakuje swoim jednoznacznie korzystnym dla podatników wydźwiękiem. Obserwując orzecznictwo TS UE w innych sprawach, branża leasingowa mogła się obawiać, że i w tym przypadku Trybunał będzie miał skłonność do asekurowania się. Tymczasem tezy przedstawione przez TS UE sprowadzają się do uznania ubezpieczenia za usługę odrębną od samego leasingu, w związku z czym nie ma mowy o jednolitym świadczeniu. Rozwiewa to wątpliwości. 
Co najistotniejsze, wyrok ma charakter precedensowy i stanowi podstawę do eliminowania z obrotu prawnego nawet prawomocnych wyroków sądów i ostatecznych decyzji organów podatkowych.
Źródło: Rzeczpospolita, Marcin Chomiuk, 24.01.2013 r.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Wycena bez ujęcia VAT to strata dla wywłaszczonego
Decyzją wojewody gmina otrzymała odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone pod rozbudowę autostrady. Podstawą określenia wysokości odszkodowania był operat szacunkowy opracowany na podstawie cen netto. Z uzasadnienia decyzji wynikało, że odszkodowanie dla gminy nie zostało powiększona o VAT. I tu powstał problem, z którym gmina wystąpiła do fiskusa. Ten stwierdził, że przepisy prawa podatkowego pozostawiają stronom transakcji rozstrzygnięcie, czy wynagrodzenie (odszkodowanie) wypłacone w zamian za przeniesienie z mocy prawa własności towarów uwzględnia podatek i stanowi kwotę brutto czy go nie uwzględnia, czyli jest kwotą netto. Jeśli z decyzji wynika, że jest to kwota obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy, należy ją traktować jako kwotę brutto, czyli zawierającą VAT.Spór trafił do Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który nie zgodził się ze skarżącą gminą, że wypłacona kwota odszkodowania nie mogła obejmować VAT. Tego samego zdania był sąd kasacyjny. Oddalając skargę kasacyjną gminy, NSA nie miał wątpliwości, że sporna kwestia nie ma charakteru stricte podatkowego. Sygnatura akt: I FSK 426/12
źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 29.01.2013 r.

Intercyza z fiskalną pułapką
Spłata kredytu hipotecznego za małżonka, gdy małżeństwo ma rozdzielność majątkową, jest darowizną. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatniczki, która nie chciała płacić podatku od darowizn. Sąd nie przyznał jej racji, bo uznał, że zapłata przez męża długu żony względem banku jest darowizną, która co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Małżonkowie mieli rozdzielność majątkową (tzw. intercyza). Sąd uznał, że w spornej sprawie fiskus zasadnie zażądał zapłaty daniny od skarżącej.Sygnatura akt: II FSK 1125/11
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 28.01.2013 r.

Komórki dla potomka z 23-proc. stawką VAT
Usługa przechowywania krwi pępowinowej, którą rodzice wykupują dla swoich dzieci, nie korzysta ze zwolnienia z podatku. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa w sprawie VAT na usługi banku krwi pępowinowej. Sąd zgodził się z wykładnią organu podatkowego, że usługa przechowywania świadczona przez komercyjny bank krwi pępowinowej nie korzysta ze zwolnienia z VAT. To pierwsze orzeczenie dotyczące tej kwestii zapadłe przed NSA. – Sporna kwestia budzi wiele kontrowersji – zauważyła na wstępie ustnego uzasadnienia wyroku sędzia NSA Barbara Wasilewska. Sygnatura akt: I FSK 309/12
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 24.01.2013 r.

Prawnik odliczy koszt aplikacji
Radca prawny, który po ukończeniu szkolenia otwiera własną kancelarię, obniży przychód o wydatki poniesione w czasie nauki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wbrew organom podatkowym stanął po stronie prawników kończących aplikację. Sprawa dotyczyła radcy prawnego, który zaskarżył do sądu niekorzystną dla siebie interpretację. We wniosku napisał, że w latach 2007–2011 odbył aplikację radcowską. W tym czasie był zatrudniony w urzędzie skarbowym. Po zdaniu egzaminu został w październiku 2011 r. wpisany na listę radców. Wcześniej musiał ponieść wydatki na m.in.: opłaty roczne za II, III i IV rok aplikacji, egzamin radcowski oraz wpis na listę. W tym czasie uzyskał też uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz skończył kurs rachunkowości. Sygnatura akt: I SA/Po 896/12.
Źródło: Rzeczpospolita, mpa 24.01.2013 r.

Podatnik może pytać o kwestie techniczne systemu e-faktur
Fiskus nie może zasłaniać się brakiem wiedzy technicznej i odmówić interpretacji przedstawionego we wniosku modelu e-fakturowania. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego, który nie chciał wydać interpretacji podatkowej w sprawie warunków e-fakturowania. Sąd kasacyjny nie miał najmniejszych wątpliwości, że fiskus nie miał prawa odmówić wszczęcia postępowania interpretacyjnego. Jak zauważyła sędzia NSA Małgorzata Niezgódka-Medek, wniosek spółki dotyczy rozporządzenia w sprawie tzw. faktur elektronicznych. Zawiera ono m.in. definicje pojęć: integralność faktury oraz zapewnienie jej autentyczności.
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 23.01.2013 r.

Obiad za granicą nie jest kosztem podatkowym
Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca zaprasza kontrahenta do lokalu w Polsce czy w innym kraju, nie może odliczyć tych wydatków.Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi rozstrzygnął w interpretacji kwestię rozliczania spotkań biznesowych (nr IPTPB1/415-654/12-2/KO). Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w zakresie m.in. przewozu osób i rzeczy w kraju i za granicą. Przedsiębiorca zaznaczył, że wydatki te mają na celu  osiągnięcie przychodów bieżących lub zabezpieczenie ich źródła. Są one dokumentowane rachunkami lub fakturami VAT, wystawionymi na firmę wnioskodawcy, wraz z opisaniem celu spotkania. Dyrektor IS uznał jednak, że spotkanie w restauracji stanowi wydatek na reprezentację w myśl art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT. Oznacza to, że nie podlega odliczeniu. Zaznaczył przy tym, że poczęstunek nie może być kosztem podatkowym niezależnie od tego, czy jest standardowy, zwyczajowy czy też okazały lub wystawny. Do uznania go za reprezentację wystarczy, że podatnik spotyka się z kontrahentem we własnym imieniu.
Żródło: Rzeczpospolita, 28.01.2013 r.

Kursy prowadzone przez kolejnego podwykonawcę nie są zwolnione z VAT
Tylko szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego przeprowadzane przez podmiot będący podwykonawcą bezpośredniego beneficjenta środków można uznać za szkolenia finansowane ze środków publicznych. Szkolenia prowadzone przez kolejnego podwykonawcę nie będą szkoleniami finansowanymi ze środków publicznych, wiec nie podlegają zwolnieniu z VAT. Tak uznała Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 3 grudnia 2012 r. (IPTPP1/443- -760/12-4/AK).
Źródło: Rzeczpospolita, Karol Brzozowski, 25.01.2013 r.

W jaki sposób straty z likwidacji środków trwałych wpływają na wynik
Możliwość zaliczenia całej niezamortyzowanej części wartości początkowej do kosztów podatkowych istnieje nawet wtedy, gdy środki trwałe zostały wniesione do spółki kapitałowej w wyniku podziału i gdy część ich wartości nie powiększyła wartości kapitału zakładowego. Stanowisko takie wyraziła Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 30 listopada 2011 r. (IPTPB3/423-284/12-5/IR).
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksander Jarosz, 25.01.2013 r.

Kredyt zmniejszy obciążenia firmy
Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w mieszkaniu, może zaliczyć do kosztów część odsetek od pożyczki na jego zakup. Wydatki związane z siedzibą firmy można odliczyć od przychodów. Czasami jednak konieczne jest ich proporcjonalne rozliczenie. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPB1/415- 077/ 12/12/MW). Wystąpił o nią przedsiębiorca zajmujący się obrotem nieruchomościami. Zarejestrował siedzibę swojej firmy w mieszkaniu, oprócz tego posiada też inne miejsce wykonywania działalności. Na zakup mieszkania zaciągnął kredyt hipoteczny. Nie wprowadzał go wprawdzie do ewidencji środków trwałych firmy, ale jego część (30 proc. powierzchni całego lokalu) przeznaczył na prowadzenie działalności. Od kredytu płaci co miesiąc odsetki. Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Tak, jest to bowiem wydatek związany z działalnością gospodarczą. Przy czym wysokość odsetek będących podatkowym kosztem należy wyliczyć w takiej proporcji, w jakiej pozostaje powierzchnia wykorzystywana przez przedsiębiorcę w działalności gospodarczej do całkowitej powierzchni lokalu. W przedstawionej sytuacji jest to 30 proc. Taką część odsetek można odliczyć od przychodu, mimo że mieszkanie nie zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych.
Żródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 23.01.2013 r.

Utracone wadium nie zmniejszy przychodu
Przedsiębiorstwo hurtowo handlujące wyrobami chemicznymi przystąpiło do przetargu na zakup maszyn produkcyjnych i sprzętu laboratoryjnego. Wpłaciło wadium zgodnie z wymogami przetargu i wygrało go. Odebrało sprzęt laboratoryjny, ale bez maszyn, ponieważ okazało się, że musi dodatkowo ponieść koszty ich demontażu i remontu. Wkrótce po rozstrzygnięciu przetargu okazało się też, że klienci, do których firma zamierzała skierować produkcję, wycofali się ze współpracy z nią. Doszła więc do wniosku, że maszyny w ogóle nie są jej potrzebne i poniesie mniejsze straty, jeśli zrezygnuje z ich zakupu i odbioru. Wobec tego organizator przetargu miał prawo zatrzymać część wpłaconego wadium. Firma chciała uzyskać potwierdzenie od organów podatkowych, że utraconą część wadium może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Według Izby Skarbowej w Łodzi nie jest to możliwe. Organ uznał, że wadium pełni taką samą funkcję, jak zadatek. Zatrzymanie części wadium stanowi zastępcze zaspokojenie organizatora przetargu i wyłącza dalszą odpowiedzialność majątkową oferenta. Dlatego też według izby nie może ono stanowić kosztu uzyskania przychodu. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 stycznia 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-367/12-2/GG.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 28.01.2013 r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.