e-Biuletyn/2/2010, numer (2), 19.01.2010

e-Biuletyn/2/2010, numer (2), 19.01.2010
KOMUNIKATY
Zakończył się III Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych
 
Podczas trzydniowych obrad w Warszawie (15-17 stycznia br.) delegaci z szesnastu regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców podatkowych wybrali swoich przedstawicieli do organów samorządu na lata 2010-2013. Podjęli także szereg decyzji dotyczących wykonywania zawodu doradcy podatkowego. czytaj więcej
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zachęcamy Państwa do zadawania pytań związanych z codziennym funkcjonowaniem kancelarii podatkowych w zakresie organizacji biura, zarządzania oraz marketingu. Prosimy o wypełnienie formularza Zadaj pytanie. Odpowiedzi będą zamieszczane w kolejnych wydaniach e-Biuletynu.
PODATKI
Poszkodowani nie zapłacą podatku
W dniu 15 stycznia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 226, poz. 1819).
Na mocy art. 22 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru PIT od pomocy materialnej otrzymanej od zakładu pracy przez osoby poszkodowane na skutek zdarzeń związanych z działaniem sił natury. Do tych zdarzeń należą w szczególności: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi, albo też działanie innego żywiołu.

Podania i wnioski złożysz przez Internet
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują umożliwienie podatnikom przesyłania podań i wniosków o indywidualne interpretacje przez Internet.

Nowe zasady ewidencji VAT
Przepisy dokonujące z dniem 1 stycznia 2010 r. zmian w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług związanych z miejscem świadczenia dla usług, wprowadziły m.in. nowy obowiązek ewidencyjny dla podatników VAT.
Zgodnie z przepisem art. 109 ust. 3a ustawy o VAT, podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani te usługi ewidencjonować. Dotychczas obowiązek ewidencjonowania wynikał z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT i dotyczył przypadku, w którym przepis nakazywał zamieszczać w ewidencji inne dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.
Nowe przepisy precyzyjnie określają taki obowiązek oraz wskazują elementy prowadzonej ewidencji. Powinna zawierać: nazwę usługi oraz wartość usługi netto.
Pamiętaj, że w prowadzonej ewidencji należy umieścić wszystkie usługi, dla których miejsce świadczenia znajduje się za granicą bez względu na to, czy jest to inne państwo UE, czy też kraj trzeci.
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI

Czy biegły sądowy może korzystać ze zwolnienia z VAT?
Czynności biegłego nie można zakwalifikować do usług w zakresie doradztwa, a w związku z tym ma on prawo do korzystania ze zwolnienia z VAT.
(Wyrok WSA w Poznaniu z 18 grudnia 2009 r., I SA/Po 955/09)

Obowiązek płatnika w przypadku skupu akcji w celu umorzenia za pośrednictwem domów maklerskich
Na spółce ciążą obowiązki płatnika w przypadku skupu akcji w celu umorzenia za pośrednictwem domów maklerskich. Spółka dokonująca skupu akcji własnych w celu ich umorzenia ma możliwość uzyskania potrzebnych informacji celem zrealizowania nałożonych na nią obowiązków płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT. Tym samym brak jest podstaw do uznania, że na przeszkodzie realizacji przez spółkę tych obowiązków stoi zasada anonimowości obrotu giełdowego.
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 listopada 2009 r., IPPB2/415-1057/08/09-11/S/SP)
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Dalekosiężne skutki uchwały Izby Finansowej NSA II FPS 7/09 czytaj więcej
 
„Względy techniczne” jako przesłanka preferencyjnego  opodatkowania gruntów czytaj więcej
 
Niższe stawki ryczałtu na wynajem mieszkań czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.