e-Biuletyn/2/2009, numer (2), 9.06.2009

e-Biuletyn/2/2009, numer (2), 9.06.2009
AKTUALNOŚCI
Stwórz wizytówkę swojej kancelarii w serwisie internetowym KIDP!

Gorąco zachęcamy do odwiedzenia nowego portalu www.doradcy.krdp.pl. Ten serwis społecznościowy stwarza szerokie możliwości dla jego użytkowników - jest bogatym źródłem wiedzy, forum wymiany informacji oraz platformą promocji kancelarii. Zapraszamy Państwa do zamieszczania danych o swoich kancelariach przy użyciu specjalnego formularza ułatwiającego stworzenie atrakcyjnej prezentacji Państwa firmy. Po zalogowaniu do serwisu (taki sam LOGIN i HASŁO jak do mDoradcy), należy wpisać do formularza dane, wypełniając wszystkie lub tylko wybrane pola. Poza podstawowymi informacjami o kancelarii, do wizytówki można dołączyć zdjęcia.
Zachęcamy także do sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych znajdujących się w zakładce "Doradcy". Obejmują one m.in. miejsce prowadzenia działalności, o zmianie którego doradca powinien poinformować Izbę do 30 dni. Dane te zostały wprowadzone do bazy na podstawie listy doradców podatkowych prowadzonej przez KRDP.
Zamieszczenie wizytówki kancelarii w serwisie społecznościowym jest atrakcyjną formą bezpłatnej prezentacji firmy. Dzięki wyszukiwarce doradców i kancelarii stanowi ona cenne źródło rozpowszechniania informacji o prowadzonej działalności, a w konsekwencji może przyczynić się do pozyskania nowych klientów.  
 
Informacje z Regionów
 
Wielkopolski Oddział KIDP zaprasza do udziału w planowanych na II półrocze 2009 r. szkoleniach, m.in. z zakresu podatku akcyzowego, prawa pracy oraz zamknięcia roku 2009 w księgach rachunkowych.
We wrześniu Wielkopolski Oddział KIDP zamierza zorganizować wspólnie z Oddziałem Kujawsko - Pomorskim imprezę integracyjną - rajd samochodowy w okolicach Brodnicy. Zaplanowano także konferencję w Górach Sowich, przy współudziale Dolnośląskiego Oddziału KIDP, oraz II Konferencję Doradców Podatkowych w Ciechocinku, organizowaną wraz z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem KIDP. Szczegółowe informacje dotyczące tych wydarzeń zostaną umieszczone na stronie internetowej Oddziału, na której znajdą Państwo także zdjęcia z I Spływu Kajakowego Wielkopolskich Doradców Podatkowych "Brda 2009", który odbył się 29-31 maja br. w rejonie Tucholi.
 
ZADAJ PYTANIE
 
Serdecznie zachęcamy o zadawania pytań związanych z codziennym funkcjonowaniem kancelarii podatkowych w zakresie organizacji biura, zarządzania pracownikami oraz marketingu.
Jeśli chcieliby Państwo wiedzieć, jak przeprowadzić z klientem udaną rozmowę o podwyżce honorarium, poszukują Państwo sposobu na uniknięcie odejścia sprawdzonych pracowników lub skutecznych i zgodnych z prawem oraz zasadami etyki instrumentów pozwalających zdobyć nowe zlecenia i utrzymać dotychczasowych klientów – zapraszamy do zadawania pytań.
W tym celu prosimy o wypełnienie formularza Zadaj pytanie. Odpowiedzi będą zamieszczane w kolejnych wydaniach e-Biuletynu.
PODATKI
 
Nowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie VAT
Od 1 stycznia 2010 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Dyrektywy VAT (2006/112/WE). Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Dyrektywy 2008/117/WE, przedsiębiorca będzie zobowiązany do sporządzania miesięcznych informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (obecnie informacje te są składane kwartalnie). Obowiązek składania comiesięcznych informacji będzie dotyczył również świadczonych usług, dla których podatkiem będzie ich nabywca.
Zgodnie ze zmianami przewidzianymi w Dyrektywie 2008/8/WE od 2010 r. zaczną obowiązywać także nowe przepisy dotyczący ustalania miejsca opodatkowania świadczonych usług. Regułą będzie opodatkowanie usług w miejscu ich rzeczywistej konsumpcji (od tej reguły będą również obowiązywały liczne wyjątki). Ponadto konieczne będzie również składanie informacji podsumowującej w przypadku dokonania nowych transakcji (świadczenia usług transgranicznych).
 
Nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej
W dniu 29 maja 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 ze zm.), wprowadzona ustawą z 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. nr 72, poz. 619). Zgodnie z nowelizacją nie będzie podlegać opłacie skarbowej wydanie decyzji na podstawie przepisów ustawy z 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.
 
Zmiany w przepisach dotyczących zawieszenia poboru akcyzy
W dniu 21 maja 2009 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Znowelizowane przepis odnoszą się do zasad dotyczących stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy do importowanego gazu płynnego, zabezpieczenia akcyzowego oraz ułatwień w handlu produktami tytoniowymi ze starymi znakami akcyzy. Senat przyjął ustawę bez poprawek.
 
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI
 
Nie możesz odliczyć VAT z faktury dokumentującej sprzedaż wiedzy
Posiadanej wiedzy nie można sprzedać jako wartości niematerialnej i prawnej. Wydatek na ten cel nie jest kosztem uzyskania przychodu, a faktura dokumentująca taki zakup nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Wyrok WSA w Olsztynie z 14 maja 2009 r., I SA/Ol 140/09
 
Rozstrzygnięcie organu dotyczy całego żądania podatnika
Wydając decyzję, organ podatkowy powinien rozstrzygnąć o całym żądaniu podatnika. W przeciwnym wypadku decyzja wymaga uzupełnienia.
Wyrok WSA w Łodzi z 5 maja 2009 r., I SA/Łd 1424/08
 
Dostawa lokalu mieszkalnego a VAT
Dostawa lokalu mieszkalnego wraz z balkonem, przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w piwnicy oraz udział w prawie własności gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego i pomieszczenia gospodarczego podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT w wysokości 7%. Sprzedaż prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego znajdującego się w garażu budynku mieszkalnego oraz udział w prawie własności gruntu związanego z miejscem postojowym podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku, bez względu na sposób sprzedaży tego miejsca postojowego i przynależność do lokalu mieszkalnego, gdyż na gruncie ustawy o VAT traktowane są one jako lokale użytkowe (nie stanowią lokalu mieszkalnego ani pomieszczenia pomocniczego służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych).
Należy zauważyć, że jedna dostawa towarów, co do zasady, podlega jednej stawce podatku od towarów i usług, jednakże możliwe jest oddzielne opodatkowanie określonych składników tej dostawy, jeżeli z przepisów wyraźnie wynika taka konieczność. Bez znaczenia jest zatem fakt, że miejsca postojowe (wyłączne prawo do korzystania z nich) stanowią zgodnie z umową sprzedaży jeden przedmiot sprzedaży wraz z lokalem mieszkalnym. Obniżone stawki mają bowiem charakter wyjątkowy i powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Wyłączenie sprzedaży lokali użytkowych spod działania art. 41 ust. 12a ustawy o VAT wskazuje, że intencją ustawodawcy było objęcie preferencyjną stawką wyłącznie tych obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, które spełniają funkcje mieszkaniowe.
Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 maja 2009 r., IPPP1-443-393/09-2/PR


WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Użytkowanie środka trwałego na podstawie umowy leasingu finansowego - ujęcie w księgach rachunkowych czytaj więcej
 
Zmiana roku podatkowego – wątpliwości praktyczne czytaj więcej
 
Sędzia przed sądem czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.