e-Biuletyn/19/2014, numer (19), 14.10.2014

e-Biuletyn/19/2014, numer (19), 14.10.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do zgłaszania uwag i komentarzy do projektów aktów prawnych przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej, w dziale "Prace legislacyjne" znajdą Państwo projekty w fazie konsultacji. Każdy doradca podatkowy może przesłać swoje uwagi bezpośrednio Komisji Prawnej (nie są wtedy widoczne na forum) lub  zamieścić komentarz na forum w panelu mDoradca dostępnym po zalogowaniu.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Samochody a VAT i podatki dochodowe. Pół roku doświadczeń. Nowe interpretacje, stare problemy" - cykl seminariów
Wolters Kluwer Polska organizuje V edycję cyklu seminariów dla doradców podatkowych „Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy“. Na program składa się cykl 5 konferencji w następujących miastach:

- 15 października 2014 r. - Gdańsk   
- 16 października 2014 r. - Warszawa   
- 17 października 2014 r. - Kraków

Szczegóły

Zaproszenie na IV edycję Krajowego Forum Jednolitego Rynku - SIMFO 2014
Uprzejmie informujemy, że do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie do udziału w IV edycji Krajowego Forum Jednolitego Rynku - SIMFO 2014 organizowane wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki wraz z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Tegoroczne Forum odbędzie się w dniach 16-17 października 2014 r. w Warszawie. Szczegóły

Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych na SGH pod patronatem KRDP
Trwa rekrutacja na III edycję Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, nad którymi patronat objęła Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Celem studiów jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, a także wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego pod względem podatkowym planowania transakcji lub struktury inwestycji zagranicznych: rezydentów za granicą oraz nierezydentów w Polsce. Studia adresowane są m.in. do doradców podatkowych. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Łódzki OKIDP
Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP będzie uczestniczył w charakterze Wystawcy w Uniwersyteckich Targach Pracy, które odbędą się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 23 października 2014 roku.
Uczestnictwo Łódzkiego Oddziału KIDP w Targach ma na celu promocję zawodu doradcy podatkowego wśród młodzieży akademickiej.

Małopolski OKIDP
Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa.
Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej np. wybór formy opodatkowania, wyłączenie z form opodatkowania, obowiązek rejestracji do podatku VAT, obowiązek zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej itp. Najbliższy dyżur doradców podatkowych odbędzie się 27 października 2014 r.

Opolski OKIDP
22 października br. podczas XXVII OpolskichTargów Konsumpcyjnych zostaną podjęte działania służące promocji zawodu doradcy podatkowego: pokaz slajdów oraz rozdawanie ulotek.

Podkarpacki OKIDP
Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP. Informacje o organizowanych wykładach znajdują się w panelu mDoradca  oraz na stronie www.podkarpacki.kidp.pl.
W dniach  21-22 listopada br. w Przemyślu  odbędzie II Podkarpacka Konferencja pod patronatem Zakładu Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem przewodnim konferencji będą „Współczesne problemy procedury podatkowej.” Wśród prelegentów m.in. Prof.dr hab. Bogumił Brzeziński, Prof. dr hab. Adam Nita, dr Dariusz Strzelec, dr Olgierd Łunarski oraz Członkowie Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Śląski OKIDP
27.10.2014 - Konferencja „Podatki-Finanse-Przedsiębiorstwo".Temat: „Ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa”. Szczegóły i zapisy
28.11.2014 - XII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”. Temat wiodący: „10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa UE  na polski system podatkowy”. Szczegóły i zapisy
9-11.01.2015 - 3-dniowe szkolenie wyjazdowe w SPA Hotel Jawor w Jaworzu. Szczegóły i zapisy
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2015 r. oraz długopisów przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza oraz na długopisie. Termin składania zamówień został przedłużony do dnia 31 października br.
Szczegóły
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń organizowanych przez Śląski Oddział KIDP. Szczegóły
21.10.2014 - posiedzenie Zarządu SO KIDP.

Wielkopolski OKIDP
Już tradycyjnie Zarząd WO KIDP postanowił zaprosić doradców podatkowych na Andrzejki organizowane wspólnie z Kujawsko – Pomorskim Oddziałem KIDP. Tegoroczne Andrzejki odbędą się w dniach 28 – 30 listopada w Wielkiej Nieszawce. W zawiązku na ograniczoną ilością miejsc, o udziale w Konferencji Andrzejkowej decyduje kolejność zgłoszeń w panelu mDoradca.
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych z Wielkopolski do wzięcia udziału w akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, pod nazwą START BIZNES! Akcja ma na celu pozyskanie nowych klientów oraz promowanie usług świadczonych przez wielkopolskich doradców podatkowych. Szczegóły
Doradcom Podatkowym z Wielkopolski systematycznie przekazywane są tablice informacyjne identyfikujące nasze kancelarie. Docelowo każdy doradca podatkowy nie posiadający zaległości wobec Izby otrzyma tablicę wykonana zgodnie z księgą wizualizacji, w celu zwiększenia rozpoznawalności doradców podatkowych na rynku.
Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów "Śniadania Podatkowe", które odbywać się będą raz w miesiącu od października 2014 r. do marca 2015 r. Pierwsze warsztaty "Śniadania Podatkowe" odbyły się w dniu 10 października 2014 r. Ich celem było omówienie i przedyskutowanie zmian w podatkach na 2015 r. Uczestnikami warsztatów byli zarówno doradcy podatkowi, przedsiębiorcy. a także przedstawiciele mediów. Kolejne spotkanie z cyklu „Śniadania Podatkowe” odbędzie się 14 listopada 2014 r., także w Restauracji Patio Provence mieszczącej się w Hotelu Kolegiackim przy Placu Kolegiackim 5 w Poznaniu.
Zapraszamy na posiedzenia Zarządu WO KIDP, które są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się  22 października 2014 r. o godz. 14.00 w siedzibie Oddziału.
Zapraszamy także do udziału w szkoleniach, warsztatach, wykładach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o ich terminach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP. Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące szkoleń i warsztatów prosimy kierować na adres wielkopolski@kidp.pl.
Trwają przygotowania do Konwentu Regionów, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 24-26 października 2014 r. Tematem przewodnim będzie „Promocja zawodu Doradcy Podatkowego” po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy z dnia 30 września 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym oso osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Limity podatkowe w 2015 r. będą niższe
Status małego podatnika VAT, PIT i CIT w 2015 r. będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 5.015.000 zł. Obecnie limit ten wynosi 5.068.000 zł. Szczegóły

Nowa funkcjonalność w systemie e-Deklaracje
Od 1 października 2014 r. system e-Deklaracje został przystosowany do przyjmowania zgłoszeń rejestracyjnych w procedurze Mini One Stop Shop (mały punkt kompleksowej obsługi). Szczegóły

Nowelizacja dotycząca CFC została opublikowana
Dnia 3 października została opublikowana nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328). Do ustaw o PIT i CIT wprowadza ona regulacje dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Szczegóły

Prokuratura sprawdza sprawę nieopublikowania zmian w podatkach dochodowych
6 października 2014 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie wdrożone zostało z urzędu postępowanie sprawdzające dotyczące nieopublikowania w Dzienniku Ustaw RP tekstu ustawy dokonującej zmian w zakresie podatków dochodowych, w tym dotyczących podatków zagranicznych spółek kontrolowanych. Szczegóły

RPO zaskarżył do TK kwotę wolną od podatku
Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego kwotę wolną od podatku w pierwszym progu podatkowym od osób fizycznych (PIT). W ocenie Rzecznika 556 zł i 2 grosze to zbyt niska kwota zwolnienia, nieodpowiadająca progowi ubóstwa. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

TK: "milcząca interpretacja" zgodna z Konstytucją
Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie tzw. "milczącej interpretacji". Trybunał orzekł, że pojęcie „niewydanie interpretacji" nie oznacza braku jej doręczenia w terminie określonym w art. 14d Ordynacji podatkowej i w tym zakresie przepis ten jest zgodny z Konstytucją. Szczegóły

Podatek od nieruchomości: względy techniczne muszą być trwałe, ale mogą być odwracalne
Cecha trwałości istnienia "względów technicznych" powodujących niemożność wykorzystywania nie może być rozumiana tak szeroko, jak czynią to niekiedy organy podatkowe. Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 10 września 2014 r. Szczegóły

Ulga spółki wpływa na odpowiedzialność członka zarządu
Udzielenie spółce przez fiskusa ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych ma istotne znaczenie dla oceny winy lub braku winy członka zarządu spółki za to, że we właściwym czasie nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego. Szczegóły

VAT: fiskus może oszacować obrót spółek wchodzących w skład PGK
Gdy spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej w transakcjach zawieranych pomiędzy sobą przyjmą wynagrodzenie w wartości niższej od rynkowej, to fiskus będzie mógł oszacować wysokość obrotu, który stanowi podstawę opodatkowania VAT. Tak wynika z wyroku NSA z 4 września 2014 r. Szczegóły

Podatek od nieruchomości: tylko budowle portów morskich korzystają ze zwolnienia
Infrastruktura portów rzecznych nie jest zwolniona z podatku od nieruchomości. Tak wynika z wyroku NSA z 23 lipca 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

PIT: zwalniany pracownik nie zapłaci podatku za wsparcie pracodawcy
Zwalniani pracownicy nie zapłacą podatku za pomoc w dalszej aktywizacji zawodowej, jaką otrzymali od pracodawcy w ramach programu outplacementu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 sierpnia 2014 r. Szczegóły

PIT: wariant mieszany pozwala wrzucić w koszty pełne odpisy amortyzacyjne od samochodu
Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całą kwotę odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego, którego będzie używać nie tylko w firmie, ale też prywatnie. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 sierpnia 2014 r. Szczegóły

VAT: obowiązek podatkowy powstaje z momentem wydania towaru kurierowi
Spółka, dostarczając towar kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej, jest zobowiązana jako datę dokonania dostawy na fakturze przyjąć datę wydania towaru kurierowi, w tym samym momencie spółka rozpozna obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Szczegóły

PIT: spłacając kredyt spadkodawcy nie oszczędzisz na podatku ze sprzedaży nieruchomości
Podatnik nie może pomniejszyć przychodu do opodatkowania ze sprzedaży nieruchomości, którą otrzymał w spadku, o kwotę kredytu zaciągniętego przez spadkodawcę. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 lipca 2014 r. Szczegóły

Zwolnienie z akcyzy tylko przy prawidłowym skażeniu alkoholu
W przypadku importu do Polski za alkohol całkowicie skażony uznaje się alkohol skażony euroskażalnikiem lub alkohol skażony metodami zgłoszonymi przez Polskę - wynika z wyjaśnień przedstawionych przez ministra finansów w interpretacji ogólnej z 9 września 2014 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Podatek od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2015 r. - zmiany w zakresie miejsca świadczenia usług
Komentarz dotyczy zmian w zakresie miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami oraz wprowadzenia do przepisów o VAT związanej z tym instytucji tzw. małego punktu kompleksowej obsługi umożliwiającego podatnikom - świadczącym omawiane usługi na rzecz osób niebędących podatnikami w państwach członkowskich, w których nie mają oni siedziby działalności gospodarczej - rozliczenia zbiorczo VAT należnego z tytułu świadczenia tych usług, bez konieczności rejestracji we wszystkich państwach członkowskich konsumpcji. Szczegóły

Amortyzacja podatkowa praw autorskich w działalności budowlanej
Z działalnością gospodarczą, prowadzoną przez firmy budowlane, wiąże się dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, które jest możliwe także od majątkowych praw autorskich, a także licencji z zakresu prawa autorskiego, zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych. Ten obszar działalności firm jest przedmiotem niniejszego opracowania. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Spółka z o.o. zawarła umowę kupna-sprzedaży maszyny produkcyjnej z kontrahentem polskim wyrażoną w Euro, przewidującą kilka wpłat zaliczkowych oraz końcową w Euro. Zapłacono w Euro 2 pierwsze zaliczki i otrzymano faktury zaliczkowe, przeliczone na zł po kursie z dnia wystawienia faktury. Nie rozliczono różnic kursowych na rozrachunkach, czekając do faktury końcowej, ale rozliczono różnice kursowe na własnych środkach od zapłat zaliczek, odnosząc je na konto środków trwałych w budowie z zamiarem rozliczenia ich w wartości początkowej środka trwałego. Następnie zarząd firmy podjął decyzję o zmianie sposobu finansowania zakupu maszyny i podpisał z firmą leasingowa oraz pierwotnym sprzedawcą umowę na leasing finansowy. Firma otrzymała korekty faktur zaliczkowych od pierwotnego sprzedawcy, a dotychczasowa wpłata w walucie przeliczona po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego zapłatę zaliczki została zaliczona na poczet opłat leasingowych. Czy można by w jakikolwiek sposób rozliczyć podatkowo powstałe różnice kursowe na własnych środkach walutowych, ujmując je w koszty lub w wartości początkowej środka trwałego? Odpowiedź i uzasadnienie

Wystawiliśmy kilkanaście faktur dla klienta holenderskiego jako usługa spedycyjna stawka VAT NP, jako odwrotne obciążenie w kwietniu, maju, czerwcu i lipcu. We wrześniu wyszło, że błędnie obliczyliśmy stawkę i powinna być ona niższa do paru faktur z okresów kwietnia, maja, czerwca i lipca. Czy możemy wystawić zbiorczą korektę ma minus? Pojedyncze korekty dla pojedynczych faktur byłyby na małe kwoty rzędu 2 euro i byłaby ich duża ilość, a łącznie jest to kwota ok. 100 euro. Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.