e-Biuletyn/19/2013, numer (19), 8.10.2013

e-Biuletyn/19/2013, numer (19), 8.10.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Już w sześciu, z szesnastu Regionalnych Oddziałów KIDP, odbyły się zgromadzenia wyborcze, w trakcie których wyłoniono delegatów na IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Zgromadzenia potrwają do końca listopada, wtedy poznamy pełną listę uczestników styczniowego Zjazdu, spośród których zostaną powołane organy KIDP IV kadencji. Serdecznie zachęcamy do odwiedzania zakładki poświęconej przygotowaniom i organizacji IV KZDP, a także do dyskusji na ten temat na forum w panelu mDoradca.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Zapraszamy na seminarium - Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego - postępowanie i orzecznictwo, Biuro KIDP w Warszawie, 25.10 br. Szczegóły

Deregulacja - odbyło się wysłuchanie publiczne
W dniu 24 września br. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (druk nr 1576) zorganizowane przez sejmową Komisję Nadzwyczajną do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele doradców podatkowych: Tomasz Michalik, Przewodniczący KRDP, Tomasz Miłek i Adam Pankowski, Wiceprzewodniczący KRDP oraz Małgorzata Rynkiewicz, członek KRDP. Tomasz Michalik przedstawił uwagi samorządu do art. 3 projektu ustawy deregulacyjnej dotyczącego doradców podatkowych.

II edycja Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych SGH pod patronatem KRDP
Szkoła Główna Handlowa zaprasza na II edycję studiów podyplomowych Międzynarodowych Strategii Podatkowych. Krajowa Rada Doradca Doradców Podatkowych już po raz drugi objęła ten kierunek honorowym patronatem. Szczegóły

KIDP jako instytucja współpracująca przy konferencji TAX LEGISLATION: LEGAL STANDARDS, TRENDS, CHALLENGES
Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła decyzję o włączeniu się organizację Międzynarodowej Konferencji Podatkowej Tax Legislation: Legal Standards, Trends, Challenges, która odbędzie się w dniach 10-12 października br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Krajowa Izba Doradców Podatkowych uzyskała status instytucji współpracującej przy tym prestiżowym przedsięwzięciu zorganizowanym z okazji 15-lecia Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Szczegóły

Krajowa Rada Doradców Podatkowych na spotkaniu Europejskiej Konfederacji Podatkowej CFE w Petersburgu
W dniach 18-20 września 2013 r. w St. Petersburgu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Konfederacji Podatkowej (CFE) – organizacji zrzeszającej samorządy i stowarzyszenia doradców podatkowych z większości państw europejskich. Podczas spotkania delegaci rozmawiali m.in. o poprawie funkcjonowania światowych systemów podatkowych, zabezpieczeniu i utrzymaniu praw podatników oraz roli doradców podatkowych. Podczas Zgromadzenia Ogólnego Ukraina została oficjalnie przyjęta w struktury CFE. Doszło również do podpisania deklaracji ustanowienia globalnego forum współpracy. Szczegóły

Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy - cykl seminariów dla doradców podatkowych
Wolters Kluwer Polska organizuje IV edycję cyklu konferencji dla doradców podatkowych - tym razem pod hasłem: "Dowody w postępowaniu podatkowym. Kontrola i postępowanie podatkowe dotyczące dochodów nieujawnionych". Szczegóły.
Spotkania odbędą się jeszcze w następujących miastach:

Zielona Góra – 22.10.2013 r.
Katowice – 23.10.2013 r.
Pełny opis i program seminariów, warunki, koszt uczestnictwa oraz formularz rejestracyjny.

10-lecie DATEV.pl  
Obchodzony 9 września br. W Warszawie jubileusz był okazją do spotkania i podziękowania wszystkim klientom i partnerom firmy. Piotr Franciszkowski – Prezes Zarządu DATEV.pl. zapowiedział, że jeszcze w tym roku portfolio produktów będzie uzupełniane o nowe rozwiązania dedykowane doradcom podatkowym w zakresie zarządzania i administrowania przedsiębiorstwem.

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.


Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Kujawsko-Pomorski OKIDP
2 października 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Wyborcze w KPO KIDP. Szczegóły

Podkarpacki OKIDP
8 listopada 2013 r. (piątek) o godz. 10.00  (rejestracja od godz. 9.00) w sali konferencyjnej Hotelu RZESZÓW ul. Piłsudskiego 34  w Rzeszowie odbędzie się Zgromadzenie Wyborcze. Jest to ważny moment dla naszej korporacji oraz dla naszego Oddziału. W tym dniu będą Państwo mieli możliwość dokonania wyboru spośród siebie Delegatów na IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbędzie się w dniach 10-12 stycznia 2014 r.  w Warszawie. Zgodnie z Uchwałą nr 297/2013  z dnia 4 czerwca (załącznik nr 1 do Uchwały Krajowej Rady Doradców Podatkowych), nasz okręg reprezentować będzie 6 delegatów. W związku z powyższym mają Państwo okazję, aby skorzystać z przywilejów demokracji i wywrzeć wpływ na decyzje dotyczące doradców podatkowych podejmowane na szczeblu krajowym. W tym celu zachęcamy Państwa do licznego stawiennictwa na Walnym Zgromadzeniu naszego regionu. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości - legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu osobistego, który będzie potrzebny przy rejestracji. Z powodów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia (tel.17 85 02 192, e-mail: podkarpacki@kidp.pl) do dnia 28 października br. Zarząd  Podkarpackiego Oddziału KIDP.

Pomorski OKIDP
Walne Zgromadzenie w Pomorskim Oddziale KIDP w dniu 28 listopada 2013 r. w Hotelu Scandic w Gdańsku, rozpoczęcie Zgromadzenia o godzinie 10:00, rejestracja w godzinach 9:00-10:00 – wybory delegatów na IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Śląski OKIDP
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2014 r. przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza. Termin składania zamówień mija dnia 15 października br. Brak możliwości zamawiania długopisów. Szczegóły
4 października 2013 roku w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Śląskiego Oddziału KIDP. W wyniku głosowania wybrano 20 Delegatów, którzy będą reprezentować Region Śląski na IV Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych w dniach 10-12 stycznia 2014 roku. Szczegóły
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Wielkopolski OKIDP
Serdecznie zapraszamy na posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które otwarte są dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Wszelkie informacje o aktualnych wykładach znajdują się w panelu mDoradca.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia.

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Świadczenia z programów wspierających zatrudnienie wolne od PIT
Minister finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy w ramach programów specjalnych w stosunku do dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Szczegóły

Od dziś obowiązują nowe wzory deklaracji i informacji PIT
W dniu 26 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1054). Szczegóły

Akcyza na gaz ziemny już od 1 listopada
Senatorowie wprowadzili dwie poprawki do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadzwa opodatkowanie akcyzą gazu ziemnego. Nowelizacja implementuje do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy 2003/96/WE dotyczącej opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Obecnie w Polsce obowiązuje zwolnienie z akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych, jednak - zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym - zwolnienie to wygasa z końcem października 2013 roku. Szczegóły

Opublikowano nowelizację Ordynacji podatkowej
W piątek opublikowano uchwaloną 30 sierpnia nowelizację Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej wprowadzającą przepisy mające zapewnić skuteczniejszą wymianę informacji podatkowych z organami podatkowymi z innych krajów UE. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Nieodpłatne świadczenia: kilku udziałowców poręcza jak jeden bank
Wartość rynkowa usługi poręczenia nie powinna być inna, gdyby kredyty poręczał bank, a inna gdyby poręczenia umowy udzieliło kilka podmiotów. Tak wynika z wyroku WSA w Bydgoszczy z 29 lipca 2013 r. Szczegóły

PIT: wspólność majątkowa chroni od opodatkowania
Skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin zbycia nieruchomości biegnie od daty nabycia tej nieruchomości w drodze spadku po współmałżonku. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 10 września 2013 r. Szczegóły

Fiskus nie ma wyboru jeżeli podatnik nie ma interesu
Fiskus może zastosować ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, jeżeli ustali w sprawie przesłankę ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Tak wynika z wyroku NSA z 3 września 2013 r. Szczegóły

PCC: fiskus może wzruszyć wycenę rzeczoznawcy
Wartość zbywanej nieruchomości do celów podatkowych musi odpowiadać jej wartości rynkowej, nawet jeżeli została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 22 sierpnia 2013 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Bezumowne korzystanie z nieruchomości nie jest opodatkowane VAT
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości należne od byłego dzierżawcy korzystającego z nieruchomości bez tytułu prawnego i bez zgody właściciela nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Szczegóły

Rozliczanie zaliczki wypłaconej pracownikowi w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej
Problematyką związaną z rozliczeniem zaliczki wypłaconej pracownikowi na poczet kosztów podróży zagranicznej reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), w związku z tym nie ma konieczności sięgania do zapisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330), wynika z pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 września 2013 r. (RP.0441/56/85/31925/2013). Szczegóły

Faktury mogą być przechowywane w formacie PDF
Dopuszczalne jest, aby kopie faktur przechowywane były wyłącznie w formie elektronicznej z zachowaniem możliwości wydrukowania ich na żądanie organów podatkowych w podziale na okresy rozliczeniowe, dni, miesiące, lata, dowolne okresy oznaczone datami. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej na przykładach
Tak jak w żadnym z przepisów prawa spółek nie doprecyzowano, w ramach jakiego konkretnego stosunku prawnego ma być pełniona funkcja członka zarządu spółki kapitałowej, tak też na płaszczyźnie podatku dochodowego nie istnieje jeden i wyłączony sposób opodatkowania przychodów osiąganych z tytułu zarządzania taką spółką. Jednak w ustawie o podatku dochodowym zamieszczone zostały pewne szczególne regulacje dotyczące przychodów osiąganych przez członków zarządu spółki z o.o. i spółki akcyjnej. W niniejszym poradniku, na praktycznych przykładach, przedstawione zostały możliwości, ale i ograniczenia podatkowe związane z osiąganiem przychodów z tytułu kierowania spółką kapitałową. Szczegóły

Subsydiarna, a solidarna odpowiedzialność wspólników
Zasady odpowiedzialności wspólników spółek osobowych za ich zobowiązania opierają się co do zasady na modelu odpowiedzialności spółki jawnej, z różnymi modyfikacjami w poszczególnych typach spółek. Odpowiedzialność ta jest z jednej strony solidarna pomiędzy wspólnikami i spółką, z drugiej zaś subsydiarna. Przy czym subsydiarność wyznacza kolejność zaspokajania roszczeń, natomiast solidarność występuje wówczas, gdy nie ma różnej kolejności zaspokojenia. Wspólnicy pociągnięci do odpowiedzialności za długi spółki odpowiadają całym swoim majątkiem oraz bez ograniczeń. Wspólnicy mogą bronić się zarzutami przysługującymi spółce przeciwko jej wierzycielowi. Wierzyciel zaś ma kilka wariantów dochodzenia zaspokojenia od wspólników, może bowiem pozwać ich jednocześnie ze spółką, a następnie domagać się nadania klauzuli wykonalności na wspólników wyrokowi wydanemu przeciwko spółce. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Spółka produkuje w oczyszczalni ścieków biogaz, z którego jest wytwarzana energia elektryczna. Na wytwarzanie energii posiadamy koncesję. Jesteśmy również zarejestrowani dla celów podatku akcyzowego. Czy od 1 listopada 2013 r. produkcja biogazu w naszym przypadku będzie wymagała założenia składu podatkowego? Odpowiedź i uzasadnienie

Poczynając od 1 stycznia 2013 r. wierzyciel-podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Jaki wpływ na toczące się postępowanie sądowe o zapłatę oraz na wszczęte i toczące się postępowanie egzekucyjne ma skorzystanie przez wierzyciela z powyższej możliwości korekty podatku należnego VAT po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze? W szczególności, wobec faktu iż wartość przedmiotu sporu w postępowaniach o zapłatę stanowi kwota brutto – czy i w jakim momencie oraz formie wierzyciel jest zobowiązany powiadomić komornika /sąd o skorzystaniu z prawa korekty. Czy w postępowaniu sądowym skorzystanie z prawa korekty będzie się wiązać z koniecznością częściowego cofnięcia powództwa i od którego momentu wierzyciel jest zobligowany wniosek o częściowe cofnięcie złożyć? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.