e-Biuletyn/19/2012, numer (19), 9.10.2012

e-Biuletyn/19/2012, numer (19), 9.10.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Od 2 do 31 października prowadzone są konsultacje społeczne oraz uzgodnienia międzyresortowe dotyczące projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych (tzw. ustawa deregulacyjna), który dotyczy m.in. zawodu doradcy podatkowego. Projekt wraz z uzasadnieniem znajduje się w panelu mDoradca (Pliki do pobrania>Deregulacja) oraz w zakładce "Konsultacje aktów prawnych" Gorąco zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich uwag do całego projektu oraz jego poszczególnych zapisów.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Zasady opodatkowania działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych i VAT 2013
Serdecznie zapraszamy na cykl konferencji pt.: „Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy. Zasady opodatkowania działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych". Ze względu na olbrzymią wagę zagadnień - II blok tematyczny będzie w całości poświęcony prezentacji proponowanych rozwiązań w podatku VAT, które wejdą w życie na przestrzeni 2013 roku. Organizatorami - trzeciego już z cyklu - przedsięwzięcia, są Wolters Kluwer Polska oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Spotkania odbywają się w październiku br. w następujących miastach:

Gdańsk – 4 października 2012 r.
Łódź - 5 października 2012 r.
Wrocław - 10 października 2012 r.
Katowice - 11 października 2012 r.
Rzeszów – 12 października 2012 r.

Pełny opis i program szkolenia, warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszenia.

Konferencja "Kancelaria w chmurze"
Idea chmury przenosi ciężar przetwarzania danych i obsługi rozwiązań IT na zewnętrzne zasoby sprzętowe. Umożliwia korzystanie z nich na terminalach końcowych (komputery, tablety, telefony) bez konieczności instalacji oprogramowania. Chmura zapewnia więc m.in. łatwy i zdalny dostęp do określonej aplikacji, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa danych przechowywanych i przetwarzanych na serwerach. Konferencja na ten temat odbędzie się 19 października 2012 roku w Warszawie. Aby wziąć udział w tym wydarzeniu, należy zarejestrować się na stronie www.temitime.pl/konferencja. Udział jest bezpłatny, liczba uczestników ograniczona.

Darowizny na Sztandar KIDP
Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 czerwca 2012 r. przyjęto apel do doradców podatkowych o dokonywanie darowizn na Sztandar KIDP. Szczegóły znajdują się na stronach Regionalnych Oddziałów KIDP oraz w załączniku do stanowiska KRDP w tej sprawie.

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego

28 września 2012 r., Klientowi należy się bezpieczeństwo, (Rzeczpospolita), Paweł Rochowicz 
1 października 2012 r., Wkrótce wszyscy będą mogli zostać doradcami podatkowymi, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
2 października 2012 r., Sporządzanie PIT nie będzie wymagało licencji, (Rzeczpospolita), pro

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

 

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (10-23 października 2012 r.)
10 października 2012 r., Warszawa (KRDP) - VAT w instytucjach finansowych, wybrane zagadnienia. Szczegóły

12 października 2012 r., Gorzów Wielkopolski  (Lubuski i Zachodniopomorski OKIDP) - Rachunkowość spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Szczegóły

12-14 października 2012 r., Kazimierz Dolny (Łódzki OKIDP) - Rozliczenia działań reklamowych w podatkach- szkolenie wyjazdowe. Szczegóły

12 października 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Fuzje, połączenia, podział, przekształcenia w ujęciu rachunkowym i podatkowym. Szczegóły

16 października 2012 r., Rzeszów (Podkarpacki OKIDP) - Podatek dochodowy od osób fizycznych. Szczegóły

16 października 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Dotychczasowe regulacje rachunkowości i regulacje podatkowe - wybrane zagadnienia (szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników). Szczegóły

18 października 2012 r., Koszalin  (Zachodniopomorski OKIDP) - Wybrane zagadnienia tj. orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania zbycia nieruchomości, wnoszenia aportów. Szczegóły

19 października 2012 r., Szczecin  (Zachodniopomorski OKIDP) - Praktyczne aspekty międzynarodowego opodatkowania podatkami dochodowymi przedsiębiorców i pracowników. Zakładanie działalności w Polsce i działalność gospodarcza w Niemczech. Szczegóły

20 października 2012 r., Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - Zmiany w podatkach dochodowych oraz z podatku VAT. Szczegóły

21 października 2012 r., Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - Zmiany w podatkach dochodowych oraz z podatku VAT. Szczegóły

22 października 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Wyłączenia i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczegóły

23 października 2012 r., Opole (Opolski OKIDP) - Warsztaty „VAT w rolnictwie i agroturystyce”. Szczegóły


23 października 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Kontrakty menedżerskie w podatku dochodowym i VAT oraz ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. (szkolenie dla doradców podatkowych). Szczegóły


Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

 

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Małopolski OKIDP
11.10.2012 r. w siedzibie Konsulatu Generalnego Niemiec w Krakowie odbędzie się spotkanie gospodarcze „Doradca podatkowy partnerem biznesowym przedsiębiorcy”.

Opolski OKIDP
26.10.2012 r. odbędzie się Jubileuszowe Forum Prawa Finansowego „Aureus” na Uniwersytecie Opolskim.

Podkarpacki OKIDP
Organizatorzy II Podkarpackiego Rajdu Bieszczadzkiego dziękują wszystkim uczestnikom i zapraszają za rok.
W dniach 20-21 września  przedstawiciele Zarządu Podkarpackiego Oddziału KIDP brali udział w uroczystym otwarciu Ośrodka Terytorialnego Wszechukraińskiej Organizacji Społecznej „Stowarzyszenie Doradców Podatkowych Ukrainy” w obwodzie lwowskim.
W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszyły się dwie poprzednie edycje Konkursu Wiedzy o Podatkach na terenie województwa podkarpackiego, Zarząd Oddziału podjął decyzję o organizacji trzeciej edycji konkursu.


Śląski OKIDP
Trwają prace związane z V Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach.
Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP ma przyjemność zaprosić na szkolenie wyjazdowe organizowane  w Spa Hotelu Jawor w Jaworzu. Szczegóły
Śląski Oddział KIDP zaprasza na X Ogólnopolską Konferencję Podatkową pt. "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika" organizowaną we współudziale ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczegóły
08.10.2012 r. – spotkanie Komisji Prawnej SO KIDP.
10.10.2012 r.- spotkanie Komisji Ochrony Zawodu SO KIDP.


Warmińsko-Mazurski OKIDP
Warmińsko–Mazurski Kurator Oświaty objął patronatem III Edycję Konkursu Wiedzy o podatkach. Nawiązano także współpracę w zakresie Konkursu z Centrum Kształcenia Nauczycieli w Olsztynie i przesłano do wszystkich zainteresowanych Regulaminu i Harmonogramu III Edycji Konkursu Wiedzy o Podatkach.
10.10.2012 r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału.

Wielkopolski OKIDP
W dniach 26-28 października br. w Poznaniu odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Podatki bez granic”. Szczegóły
Harmonogram szkoleń, warsztatów i konferencji na II półrocze 2012 r. organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Szczegóły
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń.

Zachodniopomorski OKIDP
11.10.2012 r. odbędzie się posiedzenie zarządu ZOKIDP, w którym zgodnie z nowym regulaminem działania zarządu, może uczestniczyć każdy zainteresowany doradca podatkowy z naszego regionu.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych

Poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Kasy fiskalne
Ministerstwo Gospodarki prowadzi uzgodnienia projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Nowe unormowania zaowocują zmianą wzoru paragonów drukowanych w kasach. Znajdzie się na nich numer NIP wystawiającego.
źródło: www.mg.gov.pl; www.rcl.gov.pl

Korekcja dochodu spółek
Trwają uzgodnienia międzyresortowe projektu nowelizacji ustaw podatkowych PIT i CIT. Zmiany dotyczą opodatkowania spółek osobowych i kapitałowych. Część modyfikacji obejmie kontrolę transakcji dokonywanych pomiędzy powiązanymi spółkami. Już jednak wiadomo, że zmiany nie wejdą w życie przed 2014 r.
źródło: www.mf.gov.pl; www.rcl.gov.pl

Szybka abolicja dla tych, którzy zamknęli firmę 
Jeśli zadłużona firma została zlikwidowana przed 1 września 2012 r., jej właściciel już niedługo pozbędzie się zaległych składek. Inni poczekają nawet rok. Z wyliczeń ZUS wynika, że z umorzenia niezapłaconych składek z lat 1999–2009 skorzysta przeszło 437 tys. przedsiębiorców. Łączna kwota umorzeń wyniesie zaś aż 868 mln zł. Czytaj więcej

Deklaracje VAT-7 oraz PCC-3 można przesyłać bez e-podpisu
Od 1 października 2012 r. przedsiębiorcy mogą przesyłać trzy deklaracje VAT oraz deklarację PCC-3 przez internet bez e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Uproszczenia w przesyłaniu deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz PCC-3 drogą elektroniczną dotyczą wyłącznie osób fizycznych. Czytaj więcej

Status małego podatnika PIT, CIT i VAT: W 2013 roku limity podatkowe będą niższe  
W 2013 roku mniej podatników skorzysta z uproszczonych rozliczeń. Kurs euro, który o tym decyduje, jest o 7% niższy niż przed rokiem. W przyszłym roku status małego podatnika w PIT, CIT i VAT będą mieć przedsiębiorcy, których tegoroczne przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczą 4922 tys. zł. Czytaj więcej

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Gdy syndyk spłaca obligacje
Jeśli emitent obligacji nie wykupił ich w terminie i ogłosił upadłość, to uzyskane od syndyka kwoty nie uprawniają obligatariusza do ujęcia w kosztach podatkowych całej kwoty wydatkowanej pierwotnie na nabycie wszystkich papierów dłużnych. Firma właściciel obligacji, których emitent upadł, może rozpoznać koszt podatkowy częściowo, to jest adekwatnie do uzyskiwanego przychodu w postaci wypłat dokonywanych przez syndyka.
(orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 września 2012 r., II FSK 393/11)
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Gazeta Prawna, Przemysław Molik, s. B4)

Umocowanie pełnomocnika musi być udokumentowane
NSA w wyroku z 5 września 2012 r.  orzekł, że brak dołączenia kompletu dokumentów potwierdzających prawidłowe umocowanie osoby podpisanej pod odwołaniem do samodzielnego działania za osobę prawną stanowi nieuzupełniony brak formalny. Skutkuje to pozostawieniem wniesionych odwołań bez rozpatrzenia.
(Orzeczenie NSA z 5 września 2012 r., II FSK 2448/10)

Które straty mogą być rozliczone? 
W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej. Nowy podmiot kontynuuje więc byt prawny swojego poprzednika. Od kilku lat istnieją kontrowersje wokół prawidłowego rozliczania strat przedsiębiorstw państwowych, które następnie uległy komercjalizacji.
(Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 sierpnia 2012 r., II FSK 55/11)

Podatnik powinien mieć prawo przekazać 1% PIT za pośrednictwem płatnika
Osoby rozliczające PIT są uprawnione do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W ocenie ministra finansów prawo to nie dotyczy podatników, za których rocznego rozliczenia dokonuje pracodawca.
(Orzeczenie NSA z 20 września 2012 r. , II FSK 374/11)

Pracodawca rozlicza VAT od kart multisport
Przekazanie pracownikom przez zakład pracy kart multisport uprawniających do korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych podlega VAT.
(Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 października 2012 r., FSK 1895/11)
 
Pomyłka w zaświadczeniu ZUS nie uwolni od zadłużenia
Nawet jeśli ZUS wystawił zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami, a okaże się, że dług jednak istniał, trzeba spłacić nie tylko należność główną, ale i odsetki.
(Orzeczenie Sądu Najwyższego z 28 marca 2012 r., II UK 170/11)

Więcej na temat powyższych orzeczeń

Co należy rozumieć pod pojęciem „koszty używania"? 
Do wydatków z tytułu korzystania z samochodu osobowego niestanowiącego własności podatnika zalicza się wszystkie wydatki poniesione w związku z posługiwaniem się rzeczą i korzystaniem z niej, a więc również czynsz z tytułu jej najmu.
(Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 sierpnia 2012 r., nr IPTPB/423-197/12-3/GG)
 
Które wydatki są kosztami nowej inwestycji? 
Nie wszystkie kwoty wydane na składniki majątkowe i niemajątkowe nabyte w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa mogą być traktowane jako kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną.
(Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 sierpnia 2012 r., nr IPTPB3/423- 152/12-4/IR)

Zerowy VAT przy WDT jest możliwy, ale warunkowo
Faktura wewnętrzna będzie właściwym dokumentem do udowodnienia nieodpłatnego przekazania mebli wystawienniczych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 sierpnia 2012 r., nr IPTPP2/443-434/12-2/JS)

Gospodarstwo domowe nie płaci podatku od węgla
Spółdzielnia mieszkaniowa, nabywając wyroby węglowe potrzebne do ogrzania lokali użytkowych znajdujących się w jej zasobach, nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z akcyzy.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 sierpnia 2012 r., nr IPTPP3/443A–97/12–3/KK)

Stawka liniowa obejmuje całą działalność
W czerwcu 2012 r. podatniczka zlikwidowała indywidualną działalność gospodarczą, która opodatkowana była na zasadach ogólnych. 1 stycznia 2012 r. stała się wspólnikiem spółki jawnej, wybierając podatek liniowy. W oświadczeniu o wyborze formy opodatkowania uwzględniła tylko przychody osiągane ze spółki jawnej, nie dokonała zmiany formy opodatkowania indywidualnej działalności. Podatniczka zastanawia się, czy powinna złożyć dwa odrębne zeznania podatkowe PIT-36 i PIT-36L. Z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 września 2012 r., nr IPTPB1/415-464/12-2/KSU, wynika, że nie ma takiego obowiązku.

Więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁ PODATKOWY

Artykuł 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług a prawo wspólnotowe. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.