e-Biuletyn/19/2011 , numer (19), 27.09.2011

e-Biuletyn/19/2011 , numer (19), 27.09.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
Z przyjemnością informujemy, że w październiku br. ruszają dwa duże projekty edukacyjne dla doradców podatkowych, współorganizowane przez KIDP.
Pierwszy, to cykl konferencji dla przedsiębiorców i doradców podatkowych pod hasłem "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy". Jest to druga edycja cyklu przygotowanego wspólnie przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych i Wolters Kluwer Polska.
Drugi projekt, to cykl seminariów pod wspólnym tytułem "Akademia Doradcy Podatkowego". Już 10 października br. odbędzie się pierwsze szkolenie pt. "VAT problemy praktyczne". Organizatorami seminariów są: Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Wolters Kluwer Polska, Redakcja MoPod wydawnictwo CH Beck oraz Centrum dokumentacji i Studiów Podatkowych.
Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w obu projektach!
 
Redakcja e-Biuletynu
 
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 

XII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa
Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland pod patronatem KRDP. Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 października 2011 roku. Pierwszy dzień konferencji zaplanowano w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast drugi w siedzibie Biura KIDP w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegóły
 
9. posiedzenie KRDP
Zapraszamy do zapoznania się z uchwałami i stanowiskami Krajowej Rady Doradców Podatkowych podjętymi podczas ostatniego posiedzenia plenarnego. Szczegóły
 
Zasady opłacania składek członkowskich
W porozumieniu z Krajową Radą Doradców Podatkowych uprzejmie przypominamy, że w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. składka członkowska wynosi ona 75 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód i 15 zł miesięcznie od doradcy podatkowego, który zgłosił przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego (tj. 20% składki podstawowej). Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czytaj więcej

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(14 - 27 września 2011 r.)
 
15 września 2011 r., Kandydat na doradcę musi się spieszyć, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski


AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP 
 

Regionalne Oddziały Izby informują…
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (14 - 27 września 2011 r.)
 

28 września 2011 r., Szczecin (Zachodniopomorski OKIDP) - Taktyka i techniki przesłuchań w postępowaniu podatkowym jako element postępowania dowodowego. Szczegóły
 
29 września 2011 r., Opole (Opolski OKIDP) - Warsztaty „e-deklaracje”.
 
29 września 2011 r., Szczecin (Zachodniopomorski OKIDP) - Zasady etyki ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego. Szczegóły
 
29 września 2011 r., Koszalin (Zachodniopomorski OKIDP) - Taktyka i techniki przesłuchań w postępowaniu podatkowym jako element postępowania dowodowego. Szczegóły
 
30 września 2011 r., Białystok (Podlaski OKIDP) - Kodeks karny skarbowy - wybrane zagadnienia.  Szczegóły
 
30 września - 2 października 2011 r., Wetlina (Podkarpacki OKIDP) - Pierwszy Bieszczadzki Rajd Doradców Podatkowych. Szczegóły

30 września - 1 października 2011 r., Zamość (Lubelski OKIDP) - VAT-zmiany od lipca 2011 r., Praktyczne aspekty kontroli skarbowej. Szczegóły
 
3 października2011 r., Białystok (Podlaski OKIDP) - Wybrane zagadnienia dotyczące rozliczania podatku VAT w 2011 r. - w aspekcie nowelizacji polskich przepisów oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) do dyrektywy 2006/112/WE. Szczegóły
 
4 pażdziernika 2011 r. - 6 lutego 2012 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Cykl szkoleń: Rachunkowość dla średnio zaawansowanych. Szczegóły

 
4 października 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Nasze ubezpieczenia. Tylko dla doradców podatkowych. Szczegóły
 
5 października 2011 r., Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - Skutki podatkowe akcji reklamowych, promocyjnych i marketingowych (VAT, CIT, PIT). Szczegóły
 
6 października 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Warsztaty podatkowe. Szczegóły
 
6 października 2011 r., Częstochowa (Śląski OKIDP) - Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - warsztaty praktyczne (szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników). Szczegóły
 
6 października 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Konferencja "Opodatkowanie nieruchomości". Szczegóły
 
7 października 2011 r., Kielce (Świętokrzyski OKIDP) - Kontrola podatkowa oraz metody typowania do kontroli. Szczegóły

 
7 października 2011 r., Miłomyn (Warmińsko-Mazurski OKIDP) - Podatki i opłaty lokalne. PCC, podatek od spadków i darowizn. PCC - aspekty podatkowe dotyczące spółek. Szczegóły
7 października 2011 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Cykl szkoleń: Postępowanie podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi od A do Z.  

9-11 października 2011 r., Krynica Zdrój (Dolnośląski OKIDP) - Zbycie nieruchomości w podatku od towarów i usług; Zbycie nieruchomości w PIT; Podatkowe aspekty działań reklamowo-promocyjnych-VAT i podatki dochodowe. Szczegóły
 
10 października 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Prawa i obowiązki doradcy podatkowego podczas przeszukań, postępowań komorniczych oraz karno-skarbowych. Szczegóły
 
11 października 2011 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Delegowanie do pracy za granicą w nowych regulacjach prawnych. Polski przedsiębiorca w UE. Szczegóły
 
12 października 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Podatkowe aspekty przystępowania oraz występowania z osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego i spółek prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian po 1.01.2011 r. Szczegóły
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
 
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP - już poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy
 

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
 
Dolnośląski OKIDP
Przypominamy, że do końca września trwa konkurs fotograficzny. Jak dotąd wpłynęło 21 prac konkursowych, które mogą Państwo obejrzeć na stronie Oddziału.
 

Małopolski OKIDP
Najbliższe spotkanie integracyjne doradców podatkowych odbędzie się 29 września 2011 r. o godz. 18.00 w restauracji Galimatias w Krakowie przy ul. Szerokiej 3.
W dniach 21-23 października 2011 r. odbędzie się szkolenie dla doradców podatkowych w Krynicy.
 
Śląski OKIDP
Rozpoczął się IV Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach. Szczegóły
Śląski Oddział KIDP w listopadzie br. będzie kontynuować akcję „Dni Otwarte” w poszczególnych powiatach i gminach województwa śląskiego rozpoczętą w maju br. z okazji „Dnia Doradcy Podatkowego”. Celem „Dni Otwartych” jest umożliwienie spotkań przedsiębiorców z doradcami podatkowymi naszego regionu.
Śląski Oddział KIDP zaprasza na IX Ogólnopolską Konferencję Podatkową pt. „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”, która 25 listopada 2011 r. w Katowicach. Szczegóły
Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP już teraz zaprasza na szkolenie wyjazdowe w Jaworzu k/Bielsko-Białej, które odbędzie się w dniach od 6-8 stycznia 2012 r. Przedmiotem szkolenia będą planowane zmiany w przepisach o podatku VAT, w podatkach dochodowych (PDOF i PDOP), najnowsze kierunki zmian w ordynacji podatkowej, wykładnia prawa podatkowego na przykładach oraz etyka doradcy podatkowego. Szczegóły
21.09.2011 r., z inicjatywy doradców podatkowych Regionu Śląskiego, zawiązała się Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych. Przed notariuszem został sporządzony akt założycielski Fundacji.
28.09.2011 r. odbędzie się Wspólne Posiedzenie Zarządów Śląskiego i Małopolskiego Oddziału KIDP.
 
Warmińsko-Mazurski OKIDP
Udział Pani Przewodniczącej Zarządu - Ireny Kozioł w uroczystej Radzie Wydziału Prawa i Administracji oraz obchodach X-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów z usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Udzielanie gwarancji przez Skarb Państwa
Wejście w życie ustawy z 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 186, poz. 1101). Zmiany dotyczą zasad udzielania gwarancji przez Skarb Państwa.
Szara strefa i zaniżenie dochody
Ministerstwo Finansów po oszustwach podatkowych piekarza z Legnicy postanowiło wziąć pod lupę przedsiębiorców z tej branży. Kontrolą koordynowaną w I półroczu 2011 r. Ministerstwo Finansów objęło 37 podmiotów. Nieprawidłowości wpływające na rozliczenie z budżetem stwierdzono u ponad połowy skontrolowanych (tj. w 21 podmiotach), w tym trzeci kontrolowany podatnik z branży piekarniczej zaniżył wielkość produkcji i sprzedaży. Wykazywali oni czterokrotnie mniejsze dochody, niż w rzeczywistości uzyskali. Łączne zaniżenie dochodu wyniosło 4351 tys. zł, co stanowi 444,2% w stosunku do wielkości dochodów zadeklarowanych przez podmioty, w których stwierdzono nieprawidłowości – podaje MF. W wyniku przeprowadzonego rozliczenia produkcji oszacowania dochodu urzędnicy dokonali w 10 przypadkach, czyli w co czwartym podmiocie.

Od 1 października e-deklaracje akcyzowe i podatku od gier
Od 1 października 2011 r. podatnicy będą mogli składać drogą elektroniczną deklaracje dotyczące podatku akcyzowego np. od piwa i deklaracje podatku od gier - informuje resort finansów. Liczba e-deklaracji zostanie rozszerzona 1 stycznia 2012 r. Możliwość składania drogą elektroniczną szeregu deklaracji podatkowych dotyczących podatku akcyzowego, podatku od gier i opłaty paliwowej przewiduje przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z nim od 1 października 2011 r. wejdzie możliwość składania e-deklaracji dotyczących podatku akcyzowego m.in. od alkoholu etylowego, wina, piwa, paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu), samochodów osobowych, tytoniu itd. Drogą elektroniczną będzie można złożyć też deklaracje dla podatku od gier (z wyjątkiem podatników podatku od pokera rozgrywanego w formie turnieju) oraz niektóre załączniki do tych deklaracji. E-deklaracje, które będzie można składać od 1 października będą miały zastosowanie do rozliczenia za wrzesień 2011 r.

 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Aresztowany prezes nie może kierować spółką
Prezes spółki, który przebywał w areszcie w okresie, kiedy powstała zaległość podatkowa w firmie, nie może zgłosić jej upadłości.
(wyrok NSA - II FSK 561/10).

Odwołaną darowiznę trzeba opodatkować
Osoba, która anulowała umowę darowizny niezgłoszoną do urzędu skarbowego, nie jest zwolniona z obowiązków podatkowych.
(wyrok NSA - II FSK 539/10).

Udziały dla rodzeństwa korzystają ze zwolnienia
Otrzymanie od brata udziałów w spółce, które pochodzą z majątku wspólnego małżonków, nie wymaga składania dwóch zgłoszeń do urzędu skarbowego.
(wyrok WSA we Wrocławiu z 7 września 2011 r. - I SA/Wr 935/11).

Jak liczyć obrót z tytułu transakcji na pochodnych instrumentach finansowych
Wynagrodzeniem z tytułu operacji na swapach walutowo-procentowych jest kwota dodatniego wyniku zrealizowanego w danym okresie rozliczeniowym. Moment powstania obowiązku podatkowego należy określać, biorąc pod uwagę warunki konkretnego kontraktu.
(wyrok WSA w Warszawie z 11 sierpnia 2011 r. - III SA/Wa 3307/10).

Aport części majątku firmy bez CIT
Brak praw do nieruchomości nie wyklucza tego, że wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych tworzy zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
(wyrok WSA w Warszawie z 24 sierpnia 2011 r. - III SA/Wa 483/11).
 
Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

 
Kiedy wydatek nie daje prawa do odliczenia
Gmina nie będzie mogła odliczyć podatku zapłaconego w cenie kupowanych towarów i usług w związku z budową kanalizacji deszczowej. Powodem jest to, że ta inwestycja nie będzie jej służyła do czynności objętych tym podatkiem.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 września 2011 r. - IPTPP1/443- -589/11-2/JM).

Nie zawsze od wynajętego mieszkania trzeba naliczać VAT
Wynajem przez podatnika lokalu na cele mieszkalne jest zwolniony z podatku od towarów i usług.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 sierpnia 2011 r. - ILPP2/443-849/11-2/MR).

Odszkodowanie za nieruchomość jest zwolnione z podatku
Małżeństwo, które otrzymało odszkodowanie za gospodarstwo rolne, nie musi płacić PIT od uzyskanej kwoty.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 sierpnia 2011 r. - IPTPB2/415-310/11-2/MD).

Elektroniczny komunikat to nie pisemne powiadomienie
Wyprowadzanie ze składu podatkowego nieoznakowanych wyrobów akcyzowych może nastąpić tylko po powiadomieniu naczelnika urzędu celnego w tradycyjny, pisemny sposób.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443A-5/11-2/IB).

Tylko niektóre wydatki związane z emisją akcji są kosztem
Spółka emitująca akcje może rozliczyć podatkowo ogólne koszty działalności. Chodzi m.in. o sumy przeznaczone na doradztwo i promocję oferty publicznej.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 sierpnia 2011 r. - ILPB3/423-86/08/11-S-2/EK).
 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE
 
Czy w wyniku aportu akcji do spółki osobowej powstaje przychód? Wyrok WSA z 7 sierpnia 2009 r., III SA/Wa 384/09. Czytaj więcej

 
Odszkodowania i kary umowne jako koszty uzyskania przychodów. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.