e-Biuletyn/18/2013, numer (18), 24.09.2013

e-Biuletyn/18/2013, numer (18), 24.09.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej KIDP została stworzona nowa zakładka poświęcona przygotowaniom do IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. Są tam na bieżąco zamieszczane informacje na temat Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach KIDP. Serdecznie zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Seminarium - Środki zaskarżenia przysługujące podatnikowi: odwołania, skargi, skarga kasacyjna, sprzeciw na czynności organu w kontroli przedsiębiorcy
KRDP i redakcja "Monitora Podatkowego" zaprasza na seminarium pt. "Środki zaskarżenia przysługujące podatnikowi: odwołania, skargi, skarga kasacyjna, sprzeciw na czynności organu w kontroli przedsiębiorcy", prowadzący: Dariusz Zalewski, Rafał Bucholski. Seminarium odbędzie się 30 września 2013 r. o godz. 11.30 w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie. Szczegóły

Bezpłatny dostęp do aktów prawnych i orzeczeń TK
Uprzejmie informujemy, że Rządowe Centrum Legislacji uruchomiło Publiczny Portal Informacji o Prawie (PPIoP). W serwisie tym bezpłatnie udostępniono:
- skorowidz obowiązujących aktów prawnych;
- informacje o wydanych i niewydanych przepisach wykonawczych do ustaw;
- informację o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzających niezgodność przepisu z Konstytucją, uwzględniającą stan ich wykonania. Szczegóły

Krajowe Forum Jednolitego Rynku 2013
Do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie na Krajowe Forum Jednolitego Rynku Single Market Forum 2013 (SIMFO 2013) organizowane przez Ministerstwo Gospodarki i Komisję Europejską w dniu 18 października 2013 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" ul. M. Konopnickiej 26 w Krakowie.  Szczegóły

V Międzynarodowa Konferencja "Podatki bez granic" we Wrocławiu, 11-13 października 2013 r.Informujemy, że w dniach 11-13 października 2013 r. we Wrocławiu odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Podatki bez granic". Hasłem przewodnim tegorocznej edycji będzie "Doradca podatkowy reprezentantem interesów podatnika". Szczegóły

Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy - cykl seminariów dla doradców podatkowych
Wolters Kluwer Polska organizuje IV edycję cyklu konferencji dla doradców podatkowych - tym razem pod hasłem: "Dowody w postępowaniu podatkowym. Kontrola i postępowanie podatkowe dotyczące dochodów nieujawnionych". Szczegóły.
Spotkania odbędą się w następujących miastach:

Gdańsk – 3.10.2013 r.
Warszawa – 4.10.2013 r.
Lublin – 8.10.2013 r.
Zielona Góra – 22.10.2013 r.
Katowice – 23.10.2013 r.

Pełny opis i program seminariów, warunki, koszt uczestnictwa oraz formularz rejestracyjny.


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Lubuski OKIDP
03.10.2013 odbędzie się Walne Zgromadzenie w LO KIDP.

Małopolski OKIDP
26.09.2013 o godz. 18.00 w restauracji „Podkowa” w Krakowie  odbędzie się kolejne spotkanie integracyjne doradców podatkowych. Spotkania odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca.
1.10.2013 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego Wydział Leśny w Krakowie Al. 29–go Listopada 46 nastąpi otwarcie Walnego Zgromadzenia w Małopolskim Oddziale KIDP.
Celem zgromadzenia jest wybór delegatów na IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Rejestracja doradców podatkowych biorących udział w Zgromadzeniu rozpocznie się o godzinie 9.30. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (brak tego dokumentu uniemożliwi udział w Zgromadzeniu).

Opolski OKIDP
W dniach 4-5.10.2013 odbędzie się szkolenie wyjazdowe Turawa k. Opola. Szczegóły.

Pomorski OKIDP
W dniu 19 września br. ukazało się ogłoszenie promujące zawód doradcy podatkowego w Dzienniku Bałtyckim w dodatku "Gdańsk Przedsiębiorczy”, (zasięg woj. pomorskie).
W dniach 27-29.09.2013 . odbędzie się spotkanie integracyjne "Babie Lato w Borach Tucholskich” organizowane przez Klub Doradcy Podatkowego.Śląski OKIDP
Uprzejmie informujemy, iż na stronie www.doradcy.slask.pl zostały umieszczone spoty reklamowe oraz filmy promujące zawód doradcy podatkowego. Zamieszczone materiały mogą zostać wykorzystane wyłącznie na Państwa stronach internetowych.
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2014 r. oraz długopisów, przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza oraz na długopisie. Szczegóły
Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, już IV dla naszej korporacji. Mają Państwo w związku z tym okazję, aby skorzystać z przywilejów demokracji i wywrzeć wpływ na decyzje dotyczące doradców podatkowych podejmowane na szczeblu krajowym. W tym celu zachęcamy Państwa do licznego stawiennictwa na Walnym Zgromadzeniu naszego regionu zwołanym na dzień 4 października 2013 r.(piątek) o godz. 14.00 w Hotelu Novotel przy Al. Roździeńskiego 16 w Katowicach. W tym dniu będą Państwo mieli możliwość dokonania wyboru spośród siebie Delegatów na IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Koleżanki i Koledzy, pokażmy, że nasza korporacja choć młoda, jest organizacją spójną i prężnie działającą, a jej atutem są aktywni i świadomi Członkowie. Pokażmy, że korporacja to właśnie jej członkowie, to żywy organizm, gdzie każdego dnia, na każdym poziomie działają naturalne procesy demokracji. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, bo Państwa obecność będzie miała duży wpływ na przyszłość zawodu doradcy podatkowego.
24.09.2013 - Posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP
02.10.2013 - Posiedzenie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego


Wielkopolski OKIDP
Serdecznie zapraszamy na posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które otwarte są dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 3 października 2013 r. o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału. Harmonogram posiedzeń.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Wszelkie informacje
o aktualnych wykładach znajdują się w panelu mDoradca.

Zachodniopomorski OKIDP
27.09.2013 odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Opodatkowanie przedsiębiorstw” w Szczecinie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczegóły

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Prezydencki projekt ustawy - o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Kara porządkowa nakładana w trybie O.p. pozostanie bez zmian
W 2014 r. maksymalna kwota kary porządkowej nakładanej w określonych sytuacjach na podatników i innych uczestników postępowania podatkowego wyniesie 2800 zł. Obowiązujący obecnie limit nie zmieni się. Szczegóły

Znamy maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną od przyszłego roku o 0,9 proc - wynika z opublikowanego w poniedziałek obwieszczenia ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku. Szczegóły

W 2014 r. wzrosną kary za przestępstwa skarbowe
W następnym roku sąd wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe będzie mógł wymierzyć karę w wysokości 16 milionów 128 tysięcy złotych. Szczegóły

Zmiany w opodatkowaniu wyrobów węglowych już obowiązują
Od dnia 20 września obowiązują przepisy ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 939), która wprowadza zmiany w opodatkowaniu wyrobów węglowych. Szczegóły

Nowe przepisy w sprawie warunków technicznych dla kas fiskalnych
W dniu 16 września opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076). Nowe przepisy będą obowiązywały od 30 września. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

PIT: odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia nie korzystają ze zwolnienia
Ustawodawca wyłączył ze zwolnienia z PIT odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia, ponieważ te odsetki stanowią odszkodowanie dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 11 lipca 2013 r. Szczegóły

CIT: restauracja nie oznacza reprezentacji
Skoro wydatki na drobny poczęstunek podawany podczas spotkań z kontrahentami w siedzibie spółki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, to nic nie przemawia za odmową zaliczenia do kosztów wydatków podatnika na zakup usług gastronomicznych w restauracji, tylko z tego względu, że ich świadczenie miało miejsce poza siedzibą firmy. Szczegóły

PIT: wspólność majątkowa chroni od opodatkowania
Skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin zbycia nieruchomości biegnie od daty nabycia tej nieruchomości w drodze spadku po współmałżonku. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 10 września 2013 r. Szczegóły

Możliwość nie powoduje przychodu
Trudno uznać, że ten, kto tylko mógł skorzystać z darmowego przejazdu, uzyskał korzyść finansową na równi z tym, który w przewozie faktycznie uczestniczył. Tak stwierdził WSA we Wrocławiu z 13 sierpnia 2013 r. Szczegóły

VAT: przepisy unijne nie uzasadniają odmowy ujawnienia wniosku derogacyjnego
Minister finansów nie może odmówić udostępnienia treści wniosku derogacyjnego w sprawie VAT od aut powołując się na przepisy unijne. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Dopłata do wypoczynku dziecka nie zawsze jest zwolniona z PIT
Pracownik chcący skorzystać ze zwolnienia od podatku w związku z otrzymaną dopłatą do wypoczynku dziecka musi przedstawić dokument potwierdzający, że obóz został zorganizowany zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Szczegóły

MF wydał interpretację ogólną dotyczącą nazw na paragonach fiskalnych
Minister finansów wydał korzystną dla przedsiębiorców ogólną interpretację podatkową w sprawie budzących liczne kontrowersje przepisów określających informacje, które powinny się znajdować na paragonach fiskalnych. Szczegóły

Przy wyliczaniu marży uwzględniamy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
W przypadku usług turystycznych, przy ustalaniu marży do opodatkowania, należy uwzględnić również koszt poniesiony z tytułu wykupienia dodatkowego ubezpieczenia przeznaczonego dla turysty będącego uczestnikiem imprezy turystycznej. Szczegóły

Wymiana podzielników ciepła jest przychodem właściciela lokalu?
Wymiana przez spółdzielnię indywidualnych podzielników elektronicznych kosztów centralnego ogrzewania sfinansowana funduszem remontowym będzie stanowiła dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego przychód z innych źródeł. Szczegóły

Kiedy osoby niepełnosprawne mogą odliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 18819/13 Minister Finansów wyjaśnił kwestię odliczania od podatku przez osoby niepełnosprawne wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Zakres związania organów i sądów oceną prawną i wskazaniami, co do dalszego postępowania zawartymi w orzeczeniu sądu administracyjnego, w sprawach podatkowych.
Punktem wyjścia dla omawianej problematyki jest wyjaśnienie, że zazwyczaj w związku z uwzględnieniem skargi na decyzję organu podatkowego i uchyleniem tej decyzji nie kończy się spór podatnika z fiskusem. Jeżeli sąd w toku postępowania sądowoadministracyjnego stwierdzi istotne naruszenia przepisów prawa (procesowego lub materialnego), to uchyla decyzję, jednak w uzasadnieniu zarówno dokonuje pewnej oceny – odnoszącej się i do przepisów, i do działań organów, nadto udziela wskazówek, co do dalszego postępowania. Szczegóły

Inne niż zapłata formy regulowania zobowiązań jako sposób na uniknięcie obowiązkowej korekty kosztów.
Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują niekorzystne dla podatników będących dłużnikami przepisy nakładające obowiązek korekty kosztów podatkowych, które nie zostały uregulowane w przewidzianych przez ustawodawcę terminach. Co istotne, konstrukcja tych przepisów powoduje, że obowiązek skorygowania wydatków zaliczonych do kosztów podatkowych dotyczy nie tylko podatników pozostających w zwłoce z zapłatą na rzecz kontrahentów, ale również podatników, którzy choć przestrzegają terminów płatności swoich zobowiązań, to jednak korzystają z długich terminów płatności. Nowe przepisy są źródłem wielu problemów i wątpliwości praktycznych dla podatników zobowiązanych do korygowania kosztów podatkowych. Wydaje się jednak, że w pewnych sytuacjach swoistym remedium na te problemy może być wystawienie przez podatnika weksla własnego zwalniającego  z obowiązku zapłaty dotychczasowego długu. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W 2009 r. został skradziony środek trwały spółki w postaci wózka widłowego. Policja umorzyła śledztwo, wiec spółka wykreśliła środek z ewidencji. W 2013 r. wózek został odnaleziony przez policję i dostarczony spółce. Czy wartość odnalezionego wózka widłowego można określić na podstawie wyceny rzeczoznawcy? Odpowiedź i uzasadnienie

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. zmienił się przepis dotyczący prawa do odliczenia VAT w odniesieniu do WNT. W jakich przypadkach może wystąpić sytuacja ujęcia podatku należnego w innym miesiącu niż podatku naliczonego przy WNT? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.