e-Biuletyn/18/2011 , numer (18), 13.09.2011

e-Biuletyn/18/2011 , numer (18), 13.09.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,
 
Gorąco zachęcamy do odwiedzenia przebudowanej części serwisu internetowego KIDP, poświęconej współpracy zagranicznej. Znajdą tam Państwo wiele interesujących informacji na temat kontaktów KIDP z instytucjami międzynarodowymi i organizacjami zagranicznymi związanymi z doradztwem podatkowym. W zakładce "Za granicą" są zamieszczane szczegółowe informacje na temat przynależności KIDP do Confédération Fiscale Européenne (CFE), raporty, stanowiska i opinie tej organizacji, a także aktualności na temat kontaktów międzynarodowych Izby (w tym relacje delegatów KIDP). Można tam również zapisać się na newsletter CFE. Zapraszamy na stronę "Za granicą"! 
 
Redakcja e-Biuletynu
 
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Skrócona informacja nt. IX posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych
W dniu 6 września 2011 r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie plenarne KRDP. Zapraszamy do zapoznania się ze skróconą informacją na ten temat. Szczegóły
 
Zasady opłacania składek członkowskich
W porozumieniu z Krajową Radą Doradców Podatkowych uprzejmie przypominamy, że w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. składka członkowska wynosi ona 75 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód i 15 zł miesięcznie od doradcy podatkowego, który zgłosił przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego (tj. 20% składki podstawowej). Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czytaj więcej
 
Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(31 sierpnia - 13 września 2011 r.)
 
8 września 2011 r., Będą zmiany dla doradców z UE, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
8 września 2011, Grażyna J. Leśniak, Jak będą sprawdzać kwalifikacje cudzoziemców (Rzeczpospolita) 
9 września 2011 r., Doradcy muszą podnosić kwalifikacje, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
13 września 2011, i.w., Spółki w Polsce dla prawników z zagranicy (Rzeczpospolita) 


AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują… 
 


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (14 - 27 września 2011 r.)
14 września 2011 r., Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - Nowe regulacje VAT obowiązujące od dnia 1 lipca 2011 r. Szczegóły

15 września 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Różnice kursowe. (Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników). Szczegóły
 
16 września 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Podatek u źródła przy świadczeniach niematerialnych, należnościach licencyjnych oraz odsetkach, obowiązki, możliwości optymalizacji. Szczegóły
 
21 września 2011 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Środki trwałe w prawie podatkowym. Praktyczne rozwiązania problemów. Szczegóły
 
22 września 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. oraz elektroniczna rejestracja. (Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników). Szczegóły
 
23 września 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegóły
 
26 września 2011 r., Kielce (Świętokrzyski OKIDP) - Zmiany w podatku VAT. Szczegóły
 
26 września 2011 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - ZUS - wybrane zagadnienia i najnowsze zmiany. Szczegóły
 
26 września 2011 r., Częstochowa (Śląski OKIDP) - Warsztaty Podatkowe. Szczegóły
 
27 września 2011 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Dokumentacja cen transferowych i podmioty powiązane - jak sporządzić dokumentację transakcji zgodnie z art.9a ustawy o CIT. Szczegóły
 
27 września 2011 r., Rumia (Pomorski OKIDP) - Kontrola podatkowa i skarbowa w świetle Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej.
 
27 września - 4 listopada 2011 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Cykl szkoleń: Postępowanie podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi od A do Z. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
 
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP - już poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy
 

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

 
Małopolski OKIDP
Najbliższe spotkanie integracyjne doradców podatkowych odbędzie się 29 września 2011 r. o godz. 18.00 w restauracji Galimatias w Krakowie przy ul. Szerokiej 3. 
W dniach 21-23 października 2011 r. odbędzie się szkolenie dla doradców podatkowych w Krynicy.
 
Śląski OKIDP
Kolejne spotkanie Komisji Prawnej odbędzie się 14.09.2011 r.
Posiedzenie Komisji Ochrony Zawodu odbędzie się 14.09.2011 r.
Trwają przygotowania do IV Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.
Śląski Oddział KIDP zaprasza na IX Ogólnopolską Konferencję Podatkową pt. „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”, która 25 listopada 2011r. w Katowicach. Szczegóły
Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP już teraz zaprasza na szkolenie wyjazdowe w Jaworzu k/Bielsko-Białej, które odbędzie się w dniach od 6-8 stycznia 2012 r. Przedmiotem szkolenia będą planowane zmiany w przepisach o podatku VAT, w podatkach dochodowych (PDOF i PDOP), najnowsze kierunki zmian w ordynacji podatkowej, wykładnia prawa podatkowego na przykładach oraz etyka doradcy podatkowego. Szczegóły
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego
PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Wpływy trafią na rachunek państwa
Od przyszłego roku izby celne będą przekazywać wpływy z opodatkowanych i nieopodatkowanych należności na konto budżetu państwa. Do 25 stycznia każdego roku następującego po roku budżetowym urzędy skarbowe muszą wpłacać uzyskane dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa na odpowiedni rachunek dochodów cetralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. Urzędy i izby celne dotychczas nie miały takiego obowiązku. Jednak 19 sierpnia 2011 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra finansów z 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, które wprowadza zmiany w tym zakresie. Minister finansów postanowił, że zarówno urzędy skarbowe, jak i izby celne będą przekazywać dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa do 25 stycznia każdego roku następującego po roku budżetowym. Od tej zasady przepisy nie przewidują wyjątków.

Brytyjski fiskus reaguje na zamieszki
Skarbówka z Wielkiej Brytanii (HMRC) postanowiła zająć się osobami pokrzywdzonymi w związku z ostatnimi rozruchami, które wstrząsnęły krajem. W tym celu uruchomiono specjalną linię telefoniczną czynną w godz. 8.00 – 20.00 przez siedem dni w tygodniu. Fiskus deklaruje, że w ramach pomocy będzie uzgadniać terminy spłat podatków, o ile trudności płatnicze wynikają z ostatnich wydarzeń. HMRC oświadczył, że w stosunku do osób, które w związku z rozruchami nie dopełniły w terminie obowiązków podatkowych, będzie powstrzymywać się od dodatkowych kar. Urzędnicy będą również doradzać, co zrobić np. w przypadku utraty ksiąg, ewidencji i innych dokumentów niezbędnych do rozliczeń podatkowych.

Cypr chce podnieść podatki
Cypryjski minister finansów, by powstrzymać deficyt i uniknąć dofinansowania z UE, wezwał do podwyżki stawki VAT z obecnych 15% do 17%. Pakiet rozwiązań, który musi przyjąć jeszcze parlament, przewiduje też wzrost podatku od odsetek z oszczędności z 10% do 15% oraz wprowadzenie dodatkowej najwyższej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 35% (od dochodu powyżej 60 tys. euro).
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

 
Zmiana przeznaczenia samochodu bez zwolnienia
Przekazanie na cele prywatne firmowego auta, od którego odliczono cały VAT, podlega opodatkowaniu. O tej zasadzie nie powinni zapominać przedsiębiorcy, którzy wycofują samochód z działalności gospodarczej i przejmują go do osobistego, prywatnego użytku.
(wyrok NSA z 2 sierpnia 2011 r. – I FSK 1233/10) 

Pobyt dzieci u dziadków nie pozbawia samotnego rodzica preferencji w PIT
Jeśli samotny ojciec utrzymuje finansowo dzieci oraz interesuje się ich nauką może rozliczyć swój PIT w sposób preferencyjny. Przebywanie dzieci u dziadków nie ma znaczenia.
(wyrok WSA w Warszawie z 4 sierpnia 2011 r. – III SA/Wa 2487/10)

Spółka nie musi korygować podatku od aportów
Przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze zwolnienia z VAT z tytułu wniesienia wkładów niepieniężnych, nie muszą korygować podatku naliczonego.
(wyrok NSA – I FSK 984/10)

Zabudowana działka jest objęta niższym VAT
Sprzedaż gruntów z budynkami należy objąć stawką VAT właściwą dla dostawy budynków. Nie należy oddzielnie opodatkowywać gruntu i budynków. W przypadku budynków i budowli trwale związanych z gruntem albo części tych budynków z podstawy opodatkowania VAT nie wyodrębnia się wartości gruntu.
(wyrok NSA z 10 sierpnia 2011 r. – II FSK 1232/10)

Żona rolnika ryczałtowego nie może być oddzielnym podatnikiem VAT
W ramach jednego gospodarstwa rolnego nie mogą działać dwie osoby mające jednocześnie status podatnika VAT czynnego oraz rolnika ryczałtowego.
(wyrok NSA z 10 sierpnia 2011 r. – I FSK 1211/10)
 
Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń
 
Trzeba zapłacić 23% VAT za montaż moskitiery
Dostawa i montaż żaluzji, rolet i moskitier w obiektach budowlanych nie może być opodatkowana preferencyjną 8% stawką VAT. Usługi te nie mają wpływu na sprawność techniczną budynku.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 lipca 2011 r. – IPPP3/443-588/11-2/LK)

Lekarz stomatolog musi wykazać usługę w kasie rejestrującej
Po każdej wykonanej usłudze stomatologicznej lub ortodontycznej, lekarz powinien uwzględnić ją w kasie fiskalnej.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 lipca 2011 r. – ITPP1/443-570/11/AJ)

Nie każde odszkodowanie sądowe bez PIT
Rekompensata za bezumowne korzystanie z cudzej rzeczy jest obciążona podatkiem pomimo przyznania jej sądowym nakazem zapłaty.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 lipca 2011 r. – IPTPB2/415-149/11-2/AKr)

Przestój nie wyłącza amortyzacji podatkowej
Odpisy amortyzacyjne od zakupionych maszyn będą kosztem podatkowym, gdy przerwa w eksploatacji środków majątkowych spowodowana jest ich remontem.
(interpretacja podatkowa – ITPB3/423-818/09/PS)

VAT nie do odliczenia
Klub sportowy nie odzyska VAT zapłaconego w związku z organizacją festynu rekreacyjno-sportowego współfinansowanego ze środków UE.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 sierpnia 2011 r. – IPTPP1/443-299/11-4/MS)
 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE
 
Czy w wyniku aportu akcji do spółki osobowej powstaje przychód? Wyrok WSA z 7 sierpnia 2009 r., III SA/Wa 384/09. Czytaj więcej
 
Mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy – szczególne uregulowania prawa podatkowego i prawa bilansowego (cz. I). Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.