e-Biuletyn/18/2010, numer (18), 14.09.2010

e-Biuletyn/18/2010, numer (18), 14.09.2010
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Drogie Koleżanki i Koledzy, 

Mamy przyjemność poinformować, że trwają prace nad wydaniem kolejnych numerów Biuletynu KIDP „Doradca Podatkowy”.  Intencją Kolegium Redakcyjnego jest, aby Czytelnicy współtworzyli pismo razem z nami.
Czekamy zatem na propozycje Waszych artykułów dotyczących wszelkich istotnych Waszym zdaniem kwestii - będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami ciekawymi analizami podatkowymi, spostrzeżeniami dotyczącymi „warsztatu pracy” doradcy, a także funkcjonowania naszego samorządu.
Poza artykułami do publikacji na łamach pisma, zależy nam również na Waszych sugestiach odnośnie zagadnień, które powinny zostać poruszone w najbliższych wydaniach Biuletynu.
Artykuły i propozycje tematów prosimy przesyłać na adres: redakcja@kidp.pl

Z wyrazami szacunku,
Kolegium Redakcyjne Biuletynu KIDP


AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
LXXVI posiedzenie KRDP
W dniach 7-8 września br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Już wkrótce w zakładce Uchwały i stanowiska zostaną opublikowane postanowienia przyjęte przez Radę.
 
Skutki wejścia w życie znowelizowanej ustawy o doradztwie podatkowym
Zachęcamy do zapoznania się ważnymi informacjami dla osób skreślonych z listy z powodu niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia OC oraz z powodu przekroczenia 5-letniego okresu zawieszenia wykonywania zawodu.
 
Nowy obowiązek informacyjny doradców podatkowych
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010, nr 122, poz. 826),doradca podatkowy podejmujący inną działalność gospodarczą lub inne zatrudnienie wykraczające poza zakres czynności doradztwa podatkowego sensu stricto, obowiązany jest w terminie 30 dni powiadomić pisemnie o tym fakcie Krajową Radę Doradców Podatkowych. Czytaj więcej
 
Opłata za wpis na listę osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego
Od 7 września 2010 r. opłata za dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych  uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego wynosi 8.000 zł. Kwotę należną za dokonanie wpisu należy uiścić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisie do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują…
 

      Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (14 -28 września 2010 r.)

 
16 września 2010 r., Zielona Góra (lubuski OKIDP) - Warsztaty - Przepływy środków pieniężnych. Szczegóły
 
17 września 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Środki zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym oraz wybrane zagadnienia dotyczące stosowanych środków egzekucyjnych. Szczegóły
 
17 września 2010 r., Piła (wielkopolski OKIDP) - Nowe obowiązki doradcy podatkowego od 23 kwietnia br. wynikające z przepisów o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz obecna praktyka w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów. Szczegóły
 
20 września 2010 r., Konin (wielkopolski OKIDP) - Nowe obowiązki doradcy podatkowego od 23 kwietnia br. wynikające z przepisów o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz obecna praktyka w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów. Szczegóły
 
21 września 2010 r., Warszawa (mazowiecki OKIDP) - Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Szczegóły

22 września 2010 r., Warszawa (Biuro KIDP) - Zmiany w ustawie o kontroli skarbowej. Szczegóły
 
22 września 2010 r., Poznań (wielkopolski OKIDP) - Ceny transferowe i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w podatkach dochodowych. Szczegóły
 
23 września 2010 r., Kielce (świętokrzyski OKIDP) - Obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Szczegóły
 
23 września 2010 r., Łódź (łódzki OKIDP) - Dokumentacja celna w obrocie gospodarczym - System ECS i dokument IE 599. Szczegóły

24 września 2010 r., Supraśl (podlaski OKIDP) - Utworzenie procedury zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i zapobiegania terroryzmowi i    Kartoteka analizy wysokości ryzyka. Szczegóły
 
24-25 września 2010 r., Niewodniki k. Opola (opolski OKIDP) - Transakcje międzynarodowych (WDT, WNT, usługi) oraz obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Szczegóły

27 września 2010 r., Kraków (małopolski OKIDP) - Warsztaty „System Ochrony Danych Osobowych”. Szczegóły 

16 września 2010 r., Zielona Góra (lubuski OKIDP) - Warsztaty - Przepływy środków pieniężnych. Szczegóły
 
17 września 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Środki zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym oraz wybrane zagadnienia dotyczące stosowanych środków egzekucyjnych. Szczegóły
 
17 września 2010 r., Piła (wielkopolski OKIDP) - Nowe obowiązki doradcy podatkowego od 23 kwietnia br. wynikające z przepisów o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz obecna praktyka w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów. Szczegóły
 
20 września 2010 r., Konin (wielkopolski OKIDP) - Nowe obowiązki doradcy podatkowego od 23 kwietnia br. wynikające z przepisów o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz obecna praktyka w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów. Szczegóły
 
21 września 2010 r., Warszawa (mazowiecki OKIDP) - Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Szczegóły
 
22 września 2010 r., Warszawa (Biuro KIDP) - Zmiany w ustawie o kontroli skarbowej. Szczegóły
 
22 września 2010 r., Poznań (wielkopolski OKIDP) - Ceny transferowe i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w podatkach dochodowych. Szczegóły
 
23 września 2010 r., Kielce (świętokrzyski OKIDP) - Obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Szczegóły
 
23 września 2010 r., Łódź (łódzki OKIDP) - Dokumentacja celna w obrocie gospodarczym - System ECS i dokument IE 599. Szczegóły
 
24-25 września 2010 r., Niewodniki k. Opola (opolski OKIDP) - Transakcje międzynarodowych (WDT, WNT, usługi) oraz obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Szczegóły

27 września 2010 r., Kraków (małopolski OKIDP) - Warsztaty „System Ochrony Danych Osobowych”. Szczegóły

27 września 2010 r., Kalisz (wielkopolski OKIDP) - Nowe obowiązki doradcy podatkowego od 23 kwietnia br. wynikające z przepisów o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz obecna praktyka w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów. Szczegóły

27 września 2010 r., Częstochowa (śląski OKIDP) - Warsztaty podatkowe. Szczegóły

28 września 2010 r., Łódź (łódzki OKIDP) - Szkolenie dotyczące pierwszej pomocy dla pracowników i pracodawców. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajduje się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia. Kalendarz szkoleń oddziałów, których strony internetowe nie są zintegrowane z serwisem KIDP tj.:  podlaskiego i pomorskiego, znajduje się na stronach internetowych tych oddziałów.

 
Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 

Pomorski OKIDP
Doradcy podatkowi otrzymali informację o podjętych uchwałach Zarządu, między innymi o: szkoleniach planowanych w okresie od października do grudnia br., o dofinansowaniu przez Zarząd kosztu wydania legitymacji doradcom podatkowym z Regionu Pomorskiego, a także o zmianie strony internetowej Oddziału.

Warmińsko-mazurski OKIDP
24 września 2010 r. w Olsztynie odbędzie się Posiedzenie Zarządu.

Redakcja serdecznie dziękuje Regionalnym Oddziałom KIDP za informacje przesłane do tego wydania e-Biuletynu  - zapraszamy do współpracy przy kolejnych.


PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych (od ostatniego wydania e-Biuletynu). Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy.
 
Projekt Ministerstwa Finansów z dnia 9 września 2010 r.- ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej w zakresie opodatkowania spadków w UE.
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Konsultacje Komisji Europejskiej tym razem w sprawie opodatkowania transgranicznych odsetek oraz należności licencyjnych między spółkami powiązanym.
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Planowane korzystne zmiany w zakresie ulgi na Internet!
Jedną z najpopularniejszych ulg podatkowych jest tzw. ulga za Internet. Warto zatem wiedzieć, że projekt nowelizacji ustawy o PIT przygotowany przez sejmową komisję "Przyjazne państwo" w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, przewiduje udogodnienia dotyczące korzystania z tej ulgi.
Projekt nowelizacji ustawy o PIT zakłada zniesienie obowiązku korzystania z sieci Internet w miejscu zamieszkania podatnika. Pozwoli to na odliczanie ulgi również w przypadku korzystania z sieci za pomocą telefonu komórkowego, routera bezprzewodowego czy też w kafejkach internetowych.
Ponadto zmianie ma ulec również sposób dokumentowania wydatków. Po zmianach ulgę w zeznaniu podatkowym będzie mógł uwzględnić każdy podatnik, który rzeczywiście poniesie koszt usługi internetowej i będzie potrafił go udokumentować.
Dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi będzie np. potwierdzenie dokonania przelewu z właściwym opisem płatności. Urząd skarbowy uzna każdy dokument potwierdzający opłatę za używanie sieci.
Niewątpliwie należy pozytywnie ocenić przedmiotowe zmiany. Rozszerzą one krąg osób uprawnionych do odliczenia.
Bez zmian pozostanie natomiast wysokość ulgi - nadal będzie to maksymalnie 760 złotych. Nie będzie również problemu z abonamentami łączonymi (np. z telefonem), gdzie dotychczas przeważnie dostawca podawał jedną kwotę na rachunku.
 
Nowy podatek pielęgnacyjny
Senatorowie PO chcą wprowadzić podatek pielęgnacyjny. Nowe obciążenie w wysokości 1 proc. wynagrodzenia płaciliby wszyscy pracujący. Miałoby ono być przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym stałej opieki. Zasiłek pielęgnacyjny, w postaci czeków, przysługiwałby jednak tylko osobom niesprawnym.
(...) Podatek, który proponują senatorowie zasiliłby budżet kwotą 5-6 mld zł rocznie i byłby tak naprawdę ukrytą podwyżką składki zdrowotnej - komentuje Małgorzata Rusewicz, dyrektorka Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.
Nie znamy jeszcze pełnej treści projektu ustawy. Nie wiadomo, kto miałby ponosić dodatkowe koszty składki - pracownik czy pracodawca. Nałożenie na firmy, czy obywateli nowych obciążeń fiskalnych w sytuacji, kiedy wszyscy nadal odczuwają skutki kryzysu, wymaga szczególnej rozwagi i wyliczenia kosztów takiej operacji.
Warto też pochylić się nad zmianami zasad wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego. Dzisiaj otrzymuje go każdy, kto przekroczył 75 rok życia. Wydaje się, że powinien on być bardziej powiązany ze stanem zdrowia, a nie z wiekiem. Starzenie się społeczeństwa wymaga wdrożenia całego pakietu przedsięwzięć w obszarze opieki zdrowotnej. Potrzebne są rozwiązania z dziedziny profilaktyki zdrowotnej, które utrzymają i wydłużą okres zdolności do pracy. Według danych GUS z 2004 roku, w grupie osób w wieku 50 - 69 lat na długotrwałe problemy ze zdrowiem cierpi 60,3 proc. mężczyzn i 67,6 proc. kobiet. Szczególnie częste są schorzenia układu ruchu. Przynajmniej na jedną chorobę przewlekłą cierpi 70,5 proc. mężczyzn i 81,1 proc. kobiet. Tak więc kwestia stosowania odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej ma podstawowe znaczenie dla utrzymania zatrudnienia osób z grupy 50+. Zaś wczesna wykrywalność chorób i odpowiednia rehabilitacja poprawi ogólny stan zdrowia pracowników, a zarazem ich aktywność na rynku pracy - dodaje Małgorzata Rusewicz.
PKPP Lewiatan
VAT dla byłych wspólników
Dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60), którą przygotował Senat. Celem projektu jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2009r. (sygn. akt P 80/08). Po zmianach w Ordynacji pojawią się przepisy dające podstawę do zwrotu nadpłaconego podatku byłym wspólnikom spółki osobowej.

Zmiany dotyczące identyfikacji podatników
Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681). Założeniem zmian jest uproszczenie procedury nadawania NIP oraz zastąpienie go, w odniesieniu do osób fizycznych niebędących płatnikami VAT, numerem PESEL.

Wymagania wobec pracowników kontroli skarbowej
Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia w sprawie orzekania o zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej i w wywiadzie skarbowym. Wydanie nowej regulacji wynika z konieczności uregulowania wymagań dotyczących osób pracujących w specjalnych komórkach kontroli skarbowej.

 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Czy importując materiały budowlane można ubiegać się o zwrot VAT?
Dokumentem stanowiącym podstawę obliczenia kwoty zwrotu jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej na podstawie polskiej ustawy o VAT. Nie ma podstaw aby zastosować ulgę do osób, które samodzielnie importują materiały budowlane.
(Wyrok WSA w Warszawie z 27 sierpnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 406/10)
 
Przychód z przekształcenia
Obowiązek podatkowy obejmuje wszystkie niepodzielone zyski spółek kapitałowych, które zostały przekształcone po 1 stycznia 2009 r. w spółki osobowe. Dotyczy to także zysków osiągniętych przez nie przed tą datą.
(Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 45/10)
 
Dyskonto jest przychodem
Kwota dyskonta (zniżki) stosowana przy ustalaniu ceny akcji subskrybowanych przez fundusz inwestycyjny stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w chwili nabycia jednostek uczestnictwa.
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 sierpnia 2010 r., sygn. IPPB2/415-22/09/10-20/S/AK)
WSKAZÓWKI PODATKOWE

Czy zwrot wydatków za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników stanowi przychód podatkowy Twojej firmy?
Firma, którą rozliczam, wprowadziła system, zgodnie z którym będzie obciążała pracowników kosztami ich rozmów prywatnych prowadzonych z telefonów służbowych (na podstawie bilingów). Czy jest to dla naszej firmy przychód podatkowy? Czy powinniśmy z tego tytułu rozliczyć VAT? Czytaj więcej
Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników - aspekty podatkowe Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.