e-Biuletyn/17/2014, numer (17), 16.09.2014

e-Biuletyn/17/2014, numer (17), 16.09.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych we współpracy z Redakcją "Przeglądu Podatkowego" organizuje kolejne nieodpłatne seminarium dla doradców podatkowych. Tematem najbliższego spotkania będzie "Prawo do odliczenia podatku naliczonego i jego ograniczenia". Seminarium odbędzie się 7 października 2014 r. o godz. 11.30 w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Konferencja "Współczesne problemy prawa podatkowego", 3-4.10.2014 w Zakopanem
Krajowa Rada Doradców Podatkowych objęła honorowym patronatem III Ogólnopolską Konferencję Podatkową pt. „Współczesne problemy prawa podatkowego” organizowaną przez Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, która odbędzie się w dniach 3-4 października 2014 r. w Zakopanem. Szczegóły

Najbliższe ślubowanie 6 października 2014 r.
W uroczystości ślubowania, która odbędzie się w dniu 6 października 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310, wezmą udział osoby fizyczne wobec, których Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła decyzję o wpisaniu na listę doradców podatkowych.

"Samochody a VAT i podatki dochodowe. Pół roku doświadczeń. Nowe interpretacje, stare problemy" - cykl seminariów
Wolters Kluwer Polska organizuje V edycję cyklu seminariów dla doradców podatkowych „Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy“. Z dniem 1 kwietnia 2014 r. po raz kolejny zmieniły się zasady odliczania podatku naliczonego od samochodów. W praktyce, z tych zmian wynika wiele niejasności, wątpliwości i pytań. Nadchodzący cykl seminariów ma na celu ułatwienie uczestnikom rozwiązania tych problemów. Szczegóły

Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych na SGH pod patronatem KRDP
Rozpoczyna się rekrutacja na III edycję Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, nad którymi patronat objęła Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Celem studiów jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, a także wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego pod względem podatkowym planowania transakcji lub struktury inwestycji zagranicznych: rezydentów za granicą oraz nierezydentów w Polsce. Studia adresowane są m.in. do doradców podatkowych. Szczegółowe informacje na temat studiów oraz rekrutacji.

Szkolenie z zakresu danych osobowych
W związku z planowanym szkoleniem dla doradców podatkowych z zakresu ochrony danych osobowych, które zostanie nagrane i udostępnione wszystkim doradcom podatkowym w systemie mDoradca, serdecznie zachęcamy do zgłaszania zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, które stwarzają problemy bądź budzą wątpliwości. Wiadomości w tej sprawie należy kierować na adres: biuro@kidp.pl (w temacie podając „GIODO”), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września br.


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.


Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
25 września 2014 r. o godz. 18.00 w restauracji „Podkowa” w Krakowie  odbędzie się pierwsze po wakacyjnej przerwie „czwartkowe” spotkanie integracyjne doradców podatkowych. Spotkania odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca. Tematem przewodnim wrześniowego spotkania będą: „Szkolenie wyjazdowe w Muszynie oraz szkolenie z GIODO”.
Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej np. wybór formy opodatkowania, wyłączenie z form opodatkowania, obowiązek rejestracji do podatku VAT, obowiązek zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej itp. Najbliższy dyżur doradców podatkowych odbędzie się 29 września 2014 r.

Opolski OKIDP
W dniach 26-27.09.2014 r. odbędzie się integracyjne szkolenie wyjazdowe w Krapkowicach k.Opola. Szczegóły

Podkarpacki OKIDP
Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP. Informacje o organizowanych wykładach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie www.podkarpacki.kidp.pl.
W dniach  21-22 listopada br. w Przemyślu  odbędzie II Podkarpacka Konferencja pod patronatem Zakładu Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem przewodnim konferencji będą „Współczesne problemy procedury podatkowej".

Śląski OKIDP
08.10.2014 r.- II Wspólna Konferencja Biegłych Rewidentów i Doradców Podatkowych „Prościej przez podatki". Szczegóły i zapisy 
27.10.2014 - Konferencja „Podatki - Finanse - Przedsiębiorstwo", temat: „Ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa”. Szczegóły i zapisy 
28.11.2014 - XII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”. Temat wiodący: „10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa UE na polski system podatkowy”. Szczegóły i zapisy 
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2015 r. oraz długopisów przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza oraz na długopisie. Termin składania zamówień mija dnia 25 września br. Szczegóły
W oparciu o współpracę z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach zapraszamy do udziału w IV Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 22-25 września 2014 r. w Katowicach. Szczegóły
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń organizowanych przez Śląski Oddział KIDP. Szczegóły.
Posiedzenie Zarządu SO KIDP - 30.09.2014 r.

Wielkopolski OKIDP
Wszystkich Doradców Podatkowych z Województwa Wielkopolskiego zapraszamy w dniach 26-28 września 2014 r. do Tarnowa Podgórnego/ k. Poznania na Konferencję pt. „Bezpieczny Doradca Podatkowy”, której celem będzie omówienie zmian dotyczących naszego zawodu w kontekście ustawy zwanej potocznie deregulacyjną oraz szczegółowe wyjaśnienie zakresu obowiązkowego ubezpieczenia OC doradców podatkowych oferowanego przez WARTA TUiR i PZU.
Rozpoczęto prace dotyczące produkcji serii 10 odcinków programu telewizyjnego „Doradca Podatkowy”. Emisja pierwszych odcinków felietonów nastąpi na przełomie września i października 2014 r. Celem emitowanych odcinków będzie zwiększenie rozpoznawalności naszych doradców na rynku, uświadomienie Wielkopolanom, że jesteśmy blisko nich poprzez różnego rodzaju organizowane akcje i eventy.
Doradcom podatkowym z Wielkopolski systematycznie przekazywane są tablice informacyjne identyfikujące nasze kancelarie. Docelowo każdy doradca podatkowy nie posiadający zaległości wobec Izby otrzyma tablicę wykonana zgodnie z księgą wizualizacji, w celu zwiększenia rozpoznawalności doradców podatkowych na rynku.
Zapraszamy na posiedzenia Zarządu WO KIDP, które są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się  24 września 2014 r. o godz. 14.00 w siedzibie Oddziału.
Zapraszamy także do udziału w szkoleniach, warsztatach, wykładach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o ich terminach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP. Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące szkoleń i warsztatów prosimy kierować na adres wielkopolski@kidp.pl.
Trwają przygotowania do Konwentu Regionów, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 24-26 października 2014 r. Tematem przewodnim będzie „Promocja zawodu Doradcy Podatkowego” po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej.
Rozpoczęliśmy przyjmowanie zamówień na kalendarze trójdzielne na 2015 rok z logo WO KIDP. Zamówienia przyjmujemy do dnia 23 września br. do godz. 12:00. Szczegóły

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji.
Projekt ustawy z dnia 10 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Klauzula obejścia prawa podatkowego będzie instrumentem prześladowania małych firm
Rząd nie radzi sobie z systemem podatkowym. Nowa klauzula przeciwko unikaniu podwójnego opodatkowania stanie się instrumentem prześladowania małych firm - uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Szczegóły

MF: szczególna procedura rozliczania VAT w przypadku usług turystyki
W momencie otrzymania zaliczki na poczet usługi turystyki, podatnik może zamiast obliczania aktualnej marży uwzględniającej faktycznie poniesione koszty przyjąć marżę przewidywaną, obliczoną w oparciu o przewidywane koszty. Szczegóły

Sejm uchwalił nowelizację dotyczącą CFC
Podczas 73. posiedzenia Sejmu, które zakończyło się w piątek posłowie zadecydowali o ostatecznym kształcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują m.in. opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC, z ang. Controlled Foreign Corporation). Szczegóły

Łatwiej będzie założyć firmę - ustawa opublikowana
W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1161). Wejdzie w życie 1 grudnia 2014 r. Szczegóły

Nowe umowy o wolnym handlu
Od 1 września 2014 r. obowiązują dwie nowe umowy o wolnym handlu zawarte przez Unię Europejską - umowa z Mołdawią oraz umowa z Gruzją.
Obydwie umowy pozwalają na rozszerzenie możliwości przywozu do UE na warunkach preferencyjnych towarów pochodzących z tych krajów, ale także otwierają możliwości preferencyjnego dostępu do rynków Mołdawii i Gruzji dla towarów pochodzących z UE. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Krewny nie musi być zameldowany w domu podatnika żeby odebrać za niego pismo
Dla uznania danej osoby za domownika nie jest konieczne, aby osoba ta była zameldowana w mieszkaniu, w którym następuje doręczenie zastępcze. Wystarczające jest żeby przebywała w mieszkaniu adresata za jego zgodą - orzekł NSA w wyroku z 15 lipca 2014 r. Szczegóły

PIT: podatnik nie wyceni kompletnego i zdatnego do użycia środka trwałego
Nabycie kompletnego i zdatnego do użycia środka trwałego uzasadnia przyjęcie jego wartości początkowej zgodnie z ceną nabycia. Tak wskazał NSA w wyroku z 24 czerwca 2014 r. Przedmiotem sporu w sprawie była kwestia zasadności przyjęcia przez fiskusa, że podatnik zawyżył koszty uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji samochodu ciężarowego. Szczegóły

CIT: fundusz inwestycyjny spoza UE też jest zwolniony z podatku
Odmowa przyznania zwolnienia podatkowego funduszowi inwestycyjnemu z poza Unii, który działa na analogicznych zasadach jak fundusze polskie, prowadziłoby do naruszenia zasady swobody przepływu kapitału. Tak stwierdził NSA w wyroku z 3 czerwca 2014 r. Szczegóły

NSA: uchylenie decyzji ustalającej VAT też wpływa na wysokość CIT
Na wysokość przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o CIT ma wpływ zarówno wydanie decyzji ustalającej wysokość VAT jak i jej uchylenie. Tak wynika z wyroku NSA z 3 czerwca 2014 r. Szczegóły

PIT: już za samo przyznanie abonamentu medycznego trzeba zapłacić podatek
Już samo przyznanie pracownikowi "abonamentu" medycznego można uznać za inne nieodpłatne świadczenie, ponieważ przynosi mu ono realną korzyść w postaci uniknięcia wydatku, jaki musiałby ponieść w przypadku braku takiego świadczenia ze strony zakładu pracy. Tak wynika z wyroku NSA z 1 sierpnia 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Przedstawiciel bezpośredni nie zapłaci VAT za importera
Przedstawiciel bezpośredni nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe klienta (importera towaru), więc nie będzie zobowiązany do uregulowania jego należności z tytułu podatku od towarów i usług - wyjaśnił organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z 30 lipca br. Szczegóły

Odsetki od kredytu wykorzystanego na cele prywatne nie są kosztem podatkowym
Skoro podatnik dokonywał z konta firmowego bieżących płatności, które miały charakter prywatny, to odsetki od kredytu zaciągniętego w celu utrzymania płynności finansowej firmy nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - wyjaśnił organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z 28 lipca 2014 r. Szczegóły

VAT: wariant mieszany nie pozwala na pełne odliczenie wydatków eksploatacyjnych
Podatnikowi przysługuje prawo do 50 proc. odliczenia VAT w odniesieniu do wydatków eksploatacyjnych, związanych z używaniem samochodów osobowych przeznaczonych do użytku „mieszanego". Ponoszonych kosztów nie można więc odnosić do ogółu wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w sytuacji, gdy opłaty takie dotyczą użytkowania konkretnego pojazdu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 sierpnia 2014 r. Szczegóły

Zwolnienie klubów sportowych z CIT jest zwolnieniem warunkowym
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 26441/14 Minister Finansów wyjaśnił kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych uczniowskich klubów sportowych. Szczegóły

CIT: wypłacający dywidendę w formie wierzytelności pożyczkowej nie jest opodatkowany
Bez względu na formę wypłaty dywidendy konsekwencje podatkowe na gruncie przepisów ustawy o CIT będą tożsame, tj. powstanie przychód po stronie podmiotu otrzymującego dywidendę, natomiast nie może być mowy o powstaniu jakiegokolwiek przysporzenia podlegającego opodatkowaniu dla podmiotu wypłacającego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 sierpnia 2014 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

"Duża" nowelizacja Ordynacji podatkowej w 2015 r. - projekt zmian
Obecnie trwa proces legislacyjny, efektem którego ma być duża nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – dalej o.p. Celem zmian jest głęboka przebudowa instytucji już unormowanych w przepisach, ale także wprowadzenie całkiem nowych rozwiązań. Ponadto, ustawa ma implementować do polskiego systemu podatkowego regulacje prawa wspólnotowego. Szczegóły

Zmiany w PIT oraz CIT - projekt zmian ustaw o podatkach dochodowych
Prowadzone obecnie przez parlament prace nad nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych są swego rodzaju kontynuacją wcześniejszej aktywności Rządowego Centrum Legislacji. Wszystko na to wskazuje, że większość zmian, które pierwotnie miały wejść w życie nawet od 2013 roku, a z których część dotycząca spółek komandytowo-akcyjnych i 1% na rzecz jednostek naukowych obowiązuje od 2014 roku, rozpocznie swój byt prawny od przyszłego, 2015 roku. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Podatnik ma pracownika, który w umowie o pracę ma wpisane w miejscu pracy - województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie. W mieście na obszarze województwa pomorskiego podatnik ma biuro, ale nie jest to zakład (oddział) w rozumieniu u.d.j.s.t. Czy podatnik ma obowiązek sporządzenia załącznika CIT-ST do deklaracji CIT, skoro miejsce pracy pracownika jest określone co do województwa, a nie co do gminy? Odpowiedź i uzasadnienie

Jestem przedsiębiorcą budowlanym. W grudniu 2009 r. wykonałem usługę budowlaną, na która wystawiłem fakturę VAT - kwotę w całości mi zapłacono. W połowie 2010 r. mój kontrahent zakwestionował część prac twierdząc iż usługa została wykonana z wadami. Ponieważ z kontrahentem nie udało mi się porozumieć na drodze polubownej doszło do sprawy sadowej. W marcu 2014 r. wyrokiem Sądu nakazano mi usunięcie na własny koszt wad posadzki, której wykonanie było częścią wykonanej przeze mnie usługi. Sad na podstawie opinii biegłego uznał iż tej części prac nie wykonałem. Obecnie - w lipcu 2014 r. przystępuję do prac związanych z naprawieniem posadzki. W tym celu poniosę min koszty zakupu materiałów budowlanych. Sąd w wyroku podkreślił iż wykonanie omawianej posadzki nie jest rękojmią, odszkodowaniem ani karą umowną - po prostu jest to wykonanie usługi, do której zobowiązała mnie zawarta umowa, której nie wykonałem zgodnie ze sztuka budowlaną. Czy mogę odliczyć podatek naliczony od materiałów które zakupię w 2014 r. w celu wykonanie wyroku Sądu (w 2014 r. nie wystawię ani nigdy później żadnej faktury sprzedaży, fakturę sprzedaży wystawiłem w 2009 r.)? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.